Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 30829 Stamvader GOYART SCEYVEL 1300 DEN BOSCH Relatiecluster_1
Achternaam Sceyvel Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader
Voornaam Goyart Moeder
Beroep_bijzonderheden schepen van Den Bosch (1336-). In de veertiende en vijftiende eeuw één van de voornamere Bossche families. 1e _partner 40808: Geerlacus Boest. 1345-. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X NN. Kind: Goyart X Katherijn, Mechtelt X Jan Wellen Knoden. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Goyart Sceyvel, zn v en . Geb. ca 1290 Den Bosch ? Overl. vóór 1370. Sinds 1336 enkele malen schepen van Den Bosch. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1290 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Den Bosch ? Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron http://www.bossche-encyclopedie.nl/personen/sceyvel,%20johannes.htm
Zoon 30828 Goyart Goyarts Sceyvel. 1320-0 1e _partner 30836: Dr Wellen Neynsel. 1320-0. 2e _partner
Dochter 30832 Mechteld Sceyvel. 1320-0 1e _partner 30833: Jan Wellen Cnode. 1320-0. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
FAMILIE Op 20 december 1354 droeg Goyart, zoon van Goyart Sceyvel, namelijk samen met onder meer zijn zwager Jan, zoon van Wellen Knoden sone, een legaat over aan het gasthuis van wijlen heer Henric van Neynsel
FAMILIE (zie nr.277), terwijl later een Mechtelt als weduwe van Jan Knode voorkomt. Ze liet in haar testament een erfpacht na aan een zekere Rutgher van Kessel die de erfpacht op 10 september 1364 samen met zijn zoon Jan Sceyvel weer verkocht.