Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 30859 Stamvader REYNER WILLEMSSOEN NN 1320 DEN BOSCH Relatiecluster_1
Achternaam Arkel Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 30855: Reyner Willemssoen NN. 1310-0.
Voornaam Lysbeth Moeder 30856: Elisabeth Hendrik Zweder van Rode (van Arkel). 1310-0.
Beroep_bijzonderheden 1e _partner 30860: Boudewijn Claessoen van den Water. 1350-0. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Boudewijn Claessoen van den Water, zn v en . 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Lysbeth van Arkel, dr v Reyner Willemssoen NN en Lysbeth NN (van Arkel ?). Geb. ca 1350 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1350 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 0
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Aard Bron Beschrijving