Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 30866 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Cnode Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader
Voornaam Gerit (Gerardus, Geerling) Moeder
Beroep_bijzonderheden bossche vleeshouwer 1e _partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X NN. Kind: Ghibo (Ghiselbertus) Herinc X Elizabeth Aelbrechts van Bucstel. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Gerit (Gerardus, Geerling) Cnode, zn v en . Geb. ca 1290. Overl. voor 30 juni 1369. Bossche vleeshouwer. NB: 30-9-1344: 1) Geerling Cnode, ook wel "Goede" Geerling genoemd, (1/4) (testamnet ridder Willem van den Bosch en Liesbeth van Boxtel). 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1290 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Zoon 30865 Gijb (Ghibo, Ghijsbrecht) Geerling Herinc. 1320-0 1e _partner 30867: Elizabeth van Bucstel. 1320-0. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
ALGEMEEN hertogelijk cijnsboek van omstreeks 1340 (Archief Rekenkamer nr. 45038/39, ARA Brussel) op blad 118vso goederen van Goessen zoon van Heer Gielis de Busco, ridder, waarbij o.m. een molen in de cijnskring Tilburg, die later worden gehouden door Geerling Cnode.
ALGEMEEN Heer Geerling, ridder, en zijn weduwe Beatrijs, en verband met goederen later van Heer Willem van den Bosch, ridder.
ALGEMEEN obituarium van de Sint Janskerk bladzijde 346 Vrouwe Beatrijs, vrouw van Heer Geerling, en Wouter vader van Heer Geerling, ridder.