Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega┬┤s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma┬┤s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Persoonsnr 33883 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Houtappel Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader Naamgenoot
Voornaam Jan Goverts Moeder
Beroep_bijzonderheden 1e_partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Dr Donck, dr v Hendrick Donck en NN. NB: 6-2-1576. JAN GOVERTS HOUTAPPEL, out omtrent 24 jaer, daer moeder aff is JACOMINA PETERS, tot tShartogenbossche wonende, als erfgenaem van wylen Hr. HENDRICK VAN DEN GHERE 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Jan Goverts Houtappel, zn v Godevaert Houtappel en Jacomina Peeters. Geb. ca 1552. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1552 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron
Aard Bron Omschrijving
ERFDELING Stadsarchief Antwerpen, notaris Gerard Diemen, N 1288, fol. 72. dd 6-2-1576 JAN GOVERTS HOUTAPPEL, out omtrent 24 jaer, daer moeder aff is JACOMINA PETERS, tot tShartogenbossche wonende, als erfgenaem van wylen Hr. HENDRICK VAN DEN GHERE
ERFDELING Stadsarchief Antwerpen, notaris Gerard Diemen, N 1288, fol. 72. dd 6-2-1576 priester, capellaan OLV-kercke binnen deser stadt, verklarende dat HENDRICK DONCK(?), synen schoonvader, en JACOMINA PEETERS
ERFDELING Stadsarchief Antwerpen, notaris Gerard Diemen, N 1288, fol. 72. dd 6-2-1576 voers. synen moeder ontvangen hebben vuyt handen van Hr. CORNELIS LISDONCK de hooftpenningen van 32 carolus gulden rente die Hr. HENDRICK VAN DEN GHEERE op de fabrycke van voers. kercke was heffende.