Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.

Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 37368 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Buycx Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader
Voornaam Elisabeth Jan Moeder
Beroep_bijzonderheden wordt als wed. genoemd in 1632: overdracht van 2 'broekrechten' in Wervenschot, Camerschot, Coppersheynnige en Ganseweyde in Ginneken en Bavel aan Wijnand Goessenszn van Bernagiën, brouwer in Breda . 1e_partner 37017: Michiel Michielsz Ryers. 1580-1631. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Michiel Michielsz Ryers (ca 1619), zn v Michiel Willemsz Ryers en NN. 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Elisabeth Jan Buycx, dr v Johan Buycx en Elisabeth Adriaansz Nobels. Geb. 31-1-1591 Breda. Overl. Na 5-8-1661. Broers: Johan, Daniel. NB: 13-4-1664: Ida Hoogcamer, huisvrouw Johan Buycx, doopget. dr. v Ida Meyers en Johan Rijers, secretaris van Zundert. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 31 Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 1 Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1591 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Breda Plaats_overlijden Man 0
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land_overlijden Bron
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN NB: Goesuinus Wijnants van BERNAGIEN X Adriana (Adriaentken) Cornelis Martens van RIJCKEVORSEL
BROER/ZUS Familiearchief Cuypers van Velthoven, inv. 198 (1333) Barbara [Buycx], zijn zuster, getrouwd met jonkheer Gerard van Lanckvelt te Loenhout,
BROER/ZUS Adriaen Buycx (geb. 1583) evenals zijn vader stadhouder van de drossaard en later secretaris van Alphen en Chaam. Daniël (geb. 1587) werd schout van Loenhout en later van Oosterhout . Jan Buycx (geb. 1600 ) bracht het tot secretaris van Wuustwezel.
BROER/ZUS Daneel Schouteth der Heerlijkheid van Loenhout X Anneken van der Groessen (19-8-1616 Breda schepenen, get: broer Adriaen Buijckx procureur).
ERFDELING 1632 Daniël, Elisabeth en Barbara verkochten toen tezamen hun 3/5 aandeel van het ouderlijk huis aan hun broer Jan en hun zuster Josina Buycx.
FAMILIE Zijn grootvader, mr. Adriaan Nobel, was advocaat geweest van Willem van Oranje en zijn eigen vader, mr. Jan Buyx, was stadhouder van drie opeenvolgende drossaards geweest in het laatste kwart van de zestiende eeuw.
TESTAMENT Loenhout Schepenregister 149, f° 271 r° 28.04.1634 testament van juffr Elisabeth Buijcx, Loenhout, wil haar sepulture in de kerk van Zevenbergen, waar ook haar man +mr Michiel Rijers overleed, schenking voor de armen, verder zullen kinderen gelijkelijk succederen
TESTAMENT Loenhout Schepenregister 149, f° 271 r° 28.04.1634 en indien een kind kwam te sterven zonder afstammelingen zullen de goederen onder de andere kinderen of kindskinderen verdeeld worden, met uitzondering van de voorkinderen van haar man +mr Michiel Rijers
VADER Elizabeth Nobels wed. mr. Jan Buycx, kinderen: mr. Adriaen Buyckx notaris en secretaris van Alphen en Chaem, mr. Daniel Buycx secretaris tot Loenhout; proc. Breda. p.399,399v. Sr.505 p.1-3/
VADER in 1548 of 1549 te Weelde geboren en stond in 1563 als student te Leuven ingeschreven. In 1578 werd hij voor zes jaar aangenomen als rentmeester van de Gemene Kapelanen te Breda en ook wordt hij dan vermeld als klerk van de griffier der stad Breda
VADER en klerk van de Weeskamer. Van 1580-1597 ontmoeten we hem als stadhouder van de drossaard. Hij overleed omstreeks 1600.