Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 39273 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Dungen Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van den Vader
Voornaam Jacobus Henrici Moeder
Beroep_bijzonderheden schoonzoon van stam WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180. NB: Cornelis Gerritsen van Dongen, woont Oosterhout, X 1 Janneke Adriaanse Verlegh, X 2 Elisabeth de Roy (Roo, Hooi). 1e _partner 39274: Maria Petri Struyck. 1666-. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Maria Petri Struyck (21-11-1688 Oosterhout rk), dr v Pieter Jansen Struyck en Jenneken Jacob Jansen Potmakers. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Jacobus Henrici van den Dungen, zn v Henricus Geeritsen van den Dungen en Neltien Ariens (Jochems) Ackermans. Ged. 5-4-1666 Oosterhout ndg. Overl. voor 11-7-1729. Zus Anna Maria? 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 5 Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 4 Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1666 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Oosterhout Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron 22 août 1666, Nederduits Gereformeerd doopboek 1658-1754, folio 13
Dochter 38040 Johanna Jacobs van den Dungen (van Dongen). 1691- 1e _partner 38039: Cornelis Joannes van Son. 1695-1760. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving