Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 40775 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Backe van den Molengreve Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader 40777: Mathias Arnoldus Bac van den Broeck(e) (Molengrave). 1320-.
Voornaam Willem (Wilhelmus) Moeder 40778: Heilwich Bac. 1320-.
Beroep_bijzonderheden bezit en deel van Huis Cupenborch in Den Bosch. Vader mogelijk Mathijs van den Broeck (de Palude), heer van Molengrave te Boxtel. NB: Boxtel 1367: Godevaert van den Molengrave. Boxtel 1368: Jan Mathijs van den Molengrave. 1e _partner 40776: Lijsbeth Jans Cale (Kael). 1350-. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Lijsbeth Jans Cale (Kael) (ca 1381), dr v en . Kind dd 21-6-1430: Margriet X Henricus van Broechoven, Margriet X Henrick Steenwech, Mathijs Bac, Elysabeth X Leunis Peters van Erpe, Heijlwich X Willlem Brant Rover. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Willem (Wilhelmus) Backe van den Molengreve, zn v Mathias Bac van den Molengrave en Heilwich Bac. Geb. ca 1350 Den Bosch? Overl. na 14-2-1416, voor 6-11-1417. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1350 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Den Bosch? Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Dochter 16688 Margareta Backe van de Molengreve. 1380-0 1e _partner 16686: Henricus Walterus Bac van Broechoven. 1350-0. 2e _partner
Dochter 40774 Margriet (Margareta) Willem Bac. 1380- 1e _partner 2e _partner 40773: Henrick Steenwech. 1380-.
Dochter 40785 Elysabeth Willems Back. 1380- 1e _partner 40784: Leonius (Leunis Peters) van Erpe. 1365-. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
ALGEMEEN 245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653) 1416-02-14. Het corpus van 's-Hertogenbosch oorkondt dat het in navolging van vroeger toestaat aan Willem Back te schuttten op [den Auderen Camp] van 10 morgen in 't Vuchtbroec tussen Deuteren en het gerecht van de stad.
ALGEMEEN OLV-broederschap Leonius de Erpe ­ ­ 1347 achterstallige doodschuld betaald na de dood.
ALGEMEEN Op de grens Veghel-Erp ligt her landgoed Lankvelt, Ham 7. Het Lankvelt was een oud leengoed. Omstreeks 1350 waren Petrus en Leonius van Erpe de bezitters.
ALGEMEEN Mechgelina Spierings, Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch, 1367-1400 (Stichting Zuidelijk Historisch Contact 1984) 199 Een eerste vermelding dateert uit 1388. Leonius van Erpe verpachtte in dat jaar de hoeve “Te Hezelaer” (mansum dictum "te Hezelaer") in Veghel, met uitzondering van “dat hoge huus” voor de tijd van vier jaar in jaarpacht aan Henrick Boertman.
ALGEMEEN kasteel Frisselstein te Veghel, stamslot van de heren van Erp. Rond 1380 was het huis in handen van Johannes van Kelre. In 1392 was Leonius van Erpe eigenaar; en in 1418 was dat Jutta van Gestel. In 1426 draagt vrouwe Heilwig van Erpe, weduwe van Godefridus van Erpe, het goed op aan haar zoon Godefridus.
ALGEMEEN Schiedam, 27 december 2015 H.L. van Broekhoven hypothese: een mogelijke dochter van Jan Bac Berthout, ene Heilwich Bac, trouwde met (1) Mathijs van de Broeck, heer van Molengrave en met (2) Willem Posteel, zoon van Johannis Wolterus van Beeck.
ALGEMEEN BE schepenbank (1366-1811) R1195 | 07.07.1425 | fol 18 Hooge Steenweg: Claes die Hoessche verkoopt aan Jan Roverssoen, cremer, een cijns van 3 pond uit zijn stenen huis met erf aan die Hoge Steenwech tussen Mathijs Back en Henrick Back Posteel, zoon wijlen Goyaert Posteel, strekkend van de straat tot de Dyese
BEZIT H.L. van Broekhoven Schiedam, 6 september 2014 Willem Back had blijkbaar een deel van Huis Cupenborch in bezit want in 1430 en 1437 dragen Wouter Henrix en Margriet Henrix, de kinderen van Henric van Broechoven hun aandeel in het huis over aan Mathijs Back, zoon van Willem.
BEZIT BE schepenbank (1366-1811) R1205 | 09.03.1435 | fol 283 Hooge Steenweg Mathijs Back bezit een huis aan den Hogensteenwech. (bij pand van een pacht uit een huis bij Lombartsbrugge en uit een hoeve in Scijnle)
ERFDELING BE schepenbank R1200 | 21.06.1430 | fol 111v Henrick Steenwech, man van Margriet dochter wijlen Willem Bac doet t.b.v Mathijs Bac zoon wijlen Willem Bac afstand van een huis en erf - van wijlen Willem Bac - aan de Hogesteenweg tussen Claes die Hoesch en een straatje,
ERFDELING BE schepenbank R1200 | 21.06.1430 | fol 111v Margriet dochter wijlen Henrick van Broechoven doet t.b.v. Mathijs ook afstand daarvan. last: 25 kronen (heden door Mathijs beloofd aan Margriet)
ERFPACHT 1400 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1186 fol. 88v / door dr. Geertrui van Syngel Ludolf, zoon van wijlen Ludolf van Boemel, heeft een erfpacht van vier mud rogge en 1 sister rogge, Bossche maat, die aan Dirck Buc, zoon van wijlen Godfried van der Sporct, toebehoorde, in een erfpacht van 16,5 mud rogge, erfelijk te voldoen op Lichtmis
ERFPACHT 1400 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1186 fol. 88v / door dr. Geertrui van Syngel uit een hoeve genaamd t Goet te Velde gelegen in de parochie van Boxtel op de plaats genaamd Liempde en uit de aangehorigheden van diezelfde hoeve en uit 18 bunder land gelegen in Liempde , welke pacht van vier mud rogge en 1 sister rogge Ludolf
ERFPACHT 1400 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1186 fol. 88v / door dr. Geertrui van Syngel verworven had van Dirck Buc, zoon van wijlen Godfried van der Sporct. Ludolf, zoon van wijlen Ludolf van Boemel, heeft de erfpacht overgedragen aan Willem Bac, zoon van Mathias van den Molengrave.
KINDEREN Zijn zoon Mathijs Back werd door hem te Den Bosch geëmancipeerd in 1412. Zijn dochter Margareta Back van den Molengrave trouwde rond 1402 met Henric van Broechoven Wouterszoon, kleinzoon van Wilhelmus van Broechoven (Gruyter)
KLEINKINDEREN 245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653) 92. 1440-08-03: Jonkvrouwe Elysabeth, dochter van Leonius de Erpe en van Elysabeth dochter van Willelmus Back zoon van Mathias van de Molengrave, kloosterlinge van het Sint-Claraklooster in 's-Hertogenbosch, heeft overgedragen met toestemming
KLEINKINDEREN 245 Klooster Sophiae Domus in Vught, (1303) 1465-1641 (1653) van abdis Johanna van der Zijpt voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan Ludolphus Buck de tweede kamp (10 morgen) van 8 kampen gemeint van 's-Hertogenbosch in 't Vuchtbroeck.
TRANSPORT RA Den Bosch: R1207 | 09.03.1437 | fol 63v.). R1193 1421 1422 f46 Henrick Steenwech, man van jonkvrouw Margriet dochter wijlen Willem Back, en Henrick van Baerle, man van jonkvrouw Margriet, dochter wijlen Henrick van Broechoven, hebben opgedragen aan Mathijs Bac hun deel in een stenen huis en erf
TRANSPORT RA Den Bosch: R1207 | 09.03.1437 | fol 63v.). R1193 1421 1422 f46 "Kapenborch" bij de Hogesteenwech tussen Roelof die Bever en een straatje en van de straat tot die Aa.
TRANSPORT BE schepenbank (1366-1811) R1207 | 15.03.1437 | fol 67v Hooge Steenweg: Leunis van Erpe zoon wijlen Leunis heeft opgedragen aan Mathijs Back zijn deel en recht in een stenen huis en een erf " Capenborch" (vroeger van Willem Bac) aan den Hogen(steen)wech tussen Roelof die Bever,kremer,
TRANSPORT BE schepenbank (1366-1811) R1207 | 15.03.1437 | fol 67v , en een straatje, van de straat tot de stoom
TRANSPORT BE schepenbank (1366-1811) R1207 | 08.04.1437 | fol 74v Hooge Steenweg: Peter van Erpe heeft opgedragen aan Mathijs Back zijn deel in een stenen huis "Kapenborch" aan den Hogesteenweg tussen Roelof die Bever en een straatje, van de straat tot de stroom
TRANSPORT BE schepenbank (1366-1811) R1208 | 02.11.1437 | fol 14 Hooge Steenweg: Willlem brant Rover, man van jonkvrouw Heilwich dochter wijlen Willlem Back heeft opgedragen aan Mathijs Back zijn deel in een stenen huis en een erf "Kapenborch" (van wijlen Willem Back vooorn)
TRANSPORT BE schepenbank (1366-1811) R1208 | 02.11.1437 | fol 14 aan de Hogesteenegg tussen Roelof die Bever, kremer, en een straatje van de straat tot de stroom
TRANSPORT BE schepenbank (1366-1811) R1196 | 1426-1427 | fol 220 Hooge Steenweg: Matthijs Back verkoopt de notaris een cijns voor Willem Waerloos van vijf gouden Franse cronen (67 voor een troys gewicht) uit huis en erf Capenborch (Hogen Steenwech), gelegen tussen Claes die Hoessche en een steeg
TRANSPORT BE schepenbank (1366-1811) R1196 | 1426-1427 | fol 220 van de straat strekkend tot die Dieze. Jacob Monic en Marsel doen afstand.
TRANSPORT BE schepenbank (1366-1811) R1202 | 17.11.1431 | fol 172v Hooge Steenweg: Wouter Henrix van Broechoven doet t.b.v. Mathijs Back afstand van en steen huis - van wijlen Wiillem Back - aan de Hoge Steenweg tussen een straatje naar de stoom en Claes die Hoesch van de Hoge Steenweg tot die stoom.
TRANSPORT BE schepenbank (1366-1811) R1205 | 19.02.1435 | fol 148v Hooge Steenweg Mathijs Back zoon wijlen Willem Back, verkoopt aan Thomas die bever, kremer, zoon wijlen Roelof een cijns van 16 rijnsgld.
TRANSPORT BE schepenbank (1366-1811) R1193 | 06.04.1422 | fol 85 Orthenstraat: Mathijs Back verkoopt t.b.v. Art Monic c.s. een cijns van 40 oude franse cronen uit het stenen huis Capenborch (Orthenstraat bij de markt) en uit een hoeve 't goet ten Born in Schijndel
VROUW 269. 31 Jan. 1510. Raso Raesz. en Amoldus Pauwels, schepenenen van 's Hertogenbosch, geven een vidimus van een schepenbrief dier stad van 6 Nov. 1417, waarbij Heer Willem van Ghent, Ridder, Heer van Meerwijck, verkoopt aan Elisabeth, weduwe van Willem Bac,
VROUW 269. 31 Jan. 1510. zoon van Mathijs, Heer van Molengrave, eene rente gevestigd op landen te Aarle en Ëmpel, — waarover destijds als schepenen waren Johannes Hoemken en Petros Steenwegh.