Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 40790 Stamvader CLAES SCHILDER 1260 DEN BOSCH Relatiecluster_1
Achternaam Scilder Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader 40792: Claes de oude Schilder. 1260-1348.
Voornaam Claes (de jonge) Moeder 40793: Aleyt NN. 1260-.
Beroep_bijzonderheden schepen van Den Bosch in 1368? 1e _partner 40791: Lerya Gerits van Neynsel. 1305-. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X ws. Lerya Gerits van Neynsel, dr v Gerit van Neynsel en Truda NN. Kind: nat. zn. Claes de jonge, schoenmaker X NN, Willem X Kateline NN, Henrick X Heijlwich NN. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Claes (de jonge) Scilder, zn v Claes Schilder de oude en Aleyt NN. Geb. ca 1290 Den Bosch. Overl. vóór 1371. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1290 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Den Bosch Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron L.F.W.Adriaenssen. De Diessense tak van de Familie Schilders, De Brabantse Leeuw 1997
Zoon 40788 Willem Claesz Scilder. 1345-1406 1e _partner 40789: Kateline NN. 1345-1396. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
KINDEREN 1370: aan Hadewych van Neynsel een erfcijns van 30 schellingen 10 penningen uit een huis bij de Vismarkt en een van 50 schellingen op een huis in de Orthenstraat, geërfd van hun moeder en door deze van Katarina, vrouw van ridder Jan van Eyndoven.
KINDEREN nat. zn Claes. In 1424 is sprake van Heilwich wedu wilner Claes Scilders des scoenmakers. Claes woonde in de Kerkstraat, waar hij een huis in erfcijns had ontvangen van Dierck Yewaenss van den Grave, heilige-geestmeester van Den Bosch.
KINDEREN 5. Henrick Schilder, schepen van Den Bosch in 1383 deelde in 1397 met Christijn Roesmont een vak in de lakenhal, dat van wijlen Godscalck Roesmont was geweest.
KINDEREN "Heylwich wijf wilner Henric Scilders" legde in 1400 wegens achterstallige betalingen beslag op het stenen huis van wijlen ridder Henrick Dicbier aan de Markt naast de minderbroederspoort.
KINDEREN In 1424 is sprake van Heilwich wedu wilner Claes [Claes de jonge] Scilders des scoenmakers. Claes woonde in de Kerkstraat, waar hij een huis in erfcijns had ontvangen van Dierck Yewaenss van den Grave, heilige-geestmeester van Den Bosch.