Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 40797 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Bucstel Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 40849: Henrick Aelbrechts (Aben) van Bucstel. 1325-.
Voornaam Lijsbeth Henrick Aelbrechts Moeder 40850: Mechtelt NN. 1320-.
Beroep_bijzonderheden zus Mechtelt (+ ) X Jan Claes Broet, bontwerker. NB: 11-03-1367: Willem, zoon van wijlen Aelbrecht van Bucstel, schoonzoon van Jan van Woudrichem, belooft aan Lijsbeth Dummekaets van Zonne 12 ½ mottoen te betalen.. 1e _partner 40796: Matheus Henrix de jonge Posteel. 1350-. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Matheus Henrix de jonge Posteel, zn v Henrick Goyarts Posteel en Gertrud NN. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Lijsbeth Henrick Aelbrechts van Bucstel, dr v Henrick Aelbrechts van Bucstel en Mechtelt NN. Geb. ca 1350 Den Bosch? Overl. >= 1425. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1350 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Den Bosch? Plaats_overlijden Man 0
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Aard Bron Beschrijving
ERFPACHT 1-12-1403 Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 1367-1510 0420-3721 F. Smulders Mechtelt weduwe van Henrick Aelbrechts van Bucstel en haar kinderen Gooswijn en Lijsbeth, hebben opgedragen aan Jan Claessn.Broet, 2/3e deel in een cijns van 30 schillingen payment op Lichtmis uit een heiveld in Gemonde.
ERFPACHT 1-12-1403 Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 1367-1510 0420-3721 F. Smulders (Heer Rutger, investiet van Bucstel, priester, had die cijns beloofd aan Lijsbeth, weduwe van Aelbrecht nat. zoon van heer Gooswijn van Gemonde, priester en haar kinderen Henrick en Heijlwich en haar schoonzoon Ghijb Herinc) R 1181 fol 230
ERFPACHT 1-12-1403 Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 1367-1510 0420-3721 F. Smulders Mechtelt voornoemd geeft landerijen in Bucstel en Gemonde in erfpacht (8 aktes), 22-12-1403
ERFPACHT 23-01-1403 R 1183 fol 33v Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 1367-1510 0420-3721 F. Smulders Jan Claes Broet, man van Mechtelt, dochter wijlen Henrick Aelbrechts van Bucstel, geeft in erfpacht aan Mechtelt weduwe van Henrick Aelbrechts van Bucstel voornoemd en haar kinderen Gooswijn en Lijsbeth, 1/3e deel in ´t goed te "Dorrehout"
ERFPACHT 23-01-1403 R 1183 fol 33v Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 1367-1510 0420-3721 F. Smulders in Ghemonde (waarvan de gebruiker is Jan Machielssn.) en in 20 schillingen payment die Ghijb Herinc beloofd had aan Henrick Aelbrechts van Bucstel uit een buunder beemd in Ghemonde om 4 mud en 7 zesteren rog Bossche maat op St. Andries en de lasten.
SCHULDBEKENTENIS 11-03-1367 R 1175 fol 38 Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 1367-1510 0420-3721 F. Smulders 11-03-1367: Willem, zoon van wijlen Aelbrecht van Bucstel, schoonzoon van Jan van Woudrichem, belooft aan Lijsbeth Dummekaets van Zonne 12 ½ mottoen te betalen op St. Jacop a.s. R 1175 fol 38