Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 40830 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Bomel (Boemel, Bommel) Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader
Voornaam Johannes Moeder
Beroep_bijzonderheden NB: Dirk Buxken, schepen Den Bosch in 1346 1e _partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X NN. Kind: Johannes X Heilwigis Buc, Ludolf Jans, overl. < 8 juni 1387, X NN (kind: Ludeken (Ludolf) Buc van Boemel X Johanna Gooswijn vanden Steen). 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Johannes van Bomel (Boemel, Bommel), zn v en . Geb. ca 1300 Den Bosch? 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1300 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Den Bosch? Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Zoon 40832 Ludolf Jans van Boemel (Bommel, Bomel). 1330- 1e _partner 2e _partner
Zoon 40827 Johannes Johannes van Bomel (Boemel, Bommel). 1340- 1e _partner 40828: Heilwigis Buc. 1340-. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
FAMILIE Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 1367-1510 12-5-1407: een huis, erf, hof aan die Dommel, Bucstel, en een hof in Hulsdonc. Deze goederen moeten na de dood van Agnes, zuster van Gerit Geritss van Berze, vrouw van Rutger Jans van Boemel, komen aan haar kinderen.
FAMILIE 0339-3486 R 1179 fol 575 Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 1367-1510 1393, donderdag na Petrus en Paulus. Rutgher Jansz van Boemel verkoopt aan Wouter Willems van Oerle een hof op die Hulsdonc in de parochie Bucstel.
FAMILIE 0601-3692 R 1190 fol 436 Regesten Bosch’ Protocol, vermeldingen Boxtel, Esch en Liempde, globaal periode 1367-1510 06-07-1418: Agnes, wed. van Rutger Janssn. van Bomel, geefr aan Henrick Dirx van Enghelen, man van Lijsbeth Rutger Jans van Bomel, en Henrick Key, man van ....
FAMILIE ca 20-9-12(?)93: .. geven uit aan: Rutgherus van Boemel z.v. Johannes van Boemel van: -huis, erf en hof in Boxtel tussen een weg en Cherlacus en Gloria k.v.w. Henricus (de) Kelneer enerzijds en de Dommel anderzijds… -een hof in Boxtel op de HULSDONC
KLEINKINDEREN Het deel van het hele complex afkomstig van Gevard van Eindhoven -het latere Pensmarkt 16-20- kwam in handen van Ludof van Bommel die getrouwd was met Johanna, vermoedelijk een dochter van Gevard.
KLEINKINDEREN Op 8 juni 1387 verkochten Arnold Veer en zijn vrouw Agnes, dochter van wijlen Gevard van Eindhoven, een cijns uit het huis aan Ludolf zoon van wijlen Ludolf Jansz. van Bommel (R. 1177, fol. 365).
KLEINKINDEREN 59. Op 6 juni 1417 verkreeg Johanna weduwe van Ludolf Buc van Bommel een cijns uit het huis (R. 1189, fol. 371 (1417 juni 6)).