Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 40861 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Brodeken (Broet) Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader
Voornaam Jan Claes Moeder
Beroep_bijzonderheden bontwerker 1e _partner 40862: Mechteld van Bucstel. 1350-. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Mechteld van Bucstel, dr v Henrick Aelbrechts (Aben) van Bucstel en Mechtelt NN. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Jan Claes Brodeken (Broet), zn v Claes Brodeken en Margriet NN. Geb. ca 1350. Vader overl. < 21 Juli 1388, moeder na 21 Juli 1388. Zus Margriet X Willem Gielis Zeelmaker. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1350 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Aard Bron Beschrijving
ALGEMEEN BE R1183 | 1402-1403 | fol 389v Vughterdijk: Art van Hees, de helft van de woning van wijlen Claes Broet met o.m. de "Spiker" aldaar aan Jan van den Eynde
BEZIT 1419. 613-3755. R 1191 fol 161R De hoeve in Enode van heer Brenthen, ridder, later van Claes Brodeken, nu half van Aelbert Keeskoper en half van Jan Broet, ligt in de parochie Vucht, St. Peters en in 't gericht van Bucstel.
BEZIT 1395, zaterdag na ’t oktaaf van Driekoningen. 0366-3433. R 1180 fol 282. Willem Gielis Zeelmaker, man van Margriet Claes Brodeken, verpacht aan Willem Broet, zoon van Claes Brodeken, ¼ deel in de hoeve van wijlen Claes Brodeken in Enrode onder Vucht en Bucstel.
BEZIT R1187 | 1410-1411 | fol 3 Vughterdijk: De weduwe Art Bac van Riel draagt versterf in er aldaar over aan Jan Broet en de helft in de opstal (een "spijker")
BEZIT BE R1211 | 26.11.1440 | fol 117 Zijle: Lucas Willemss. vanden Keer heeft opgedragen aan Thomas Roelofss. die Bever: ... en een stuk erf uit een erf van wijlen Lijsbeth Aben, later Jan Broet ... aan die Zile aan de kant van de mansio van wijlen Engbert Ludinc vanden Dijk
BEZIT BE R1211 | 26.11.1440 | fol 117 ... achter Hilleke Jonckers tussen wijlen Peter Steenwerck en Goossen Moedel vander Diessen, van Hilleken J. tot een nieuwe stenen muur; en de helft van die muur. ...
ERFPACHT 23-01-1403. 0450-3718. R 1183 fol 23 Jan Claes Broet, man van Mechtelt, dochter wijlen Henrick Aelbrechts van Bucstel, geeft in erfpacht aan Mechtelt weduwe van Henrick Aelbrechts van Bucstel voornoemd en haar kinderen Gooswijn en Lijsbeth, 1/3e deel in ´t goed te "Dorrehout" in Ghemonde
ERFPACHT 23-01-1403. 0450-3718. R 1183 fol 23 (waarvan de gebruiker is Jan Machielssn.) en in 20 schillingen payment die Ghijb Herinc beloofd had aan Henrick Aelbrechts van Bucstel uit een buunder beemd in Ghemonde om 4 mud en 7 zesteren rog Bossche maat op St. Andries en de lasten.
ERFPACHT 23-01-1403. 0452-3719. R 1183 fol 33v Mechtelt weduwe van Hendrick Aben van Bucstel zet 2/3e deel van dat goed als bijpand tot meerder zekerheid der pachtbetaling.
VADER 1401. 0440-3723. R 1182 fol 212 Hoeve "ter Hazeldonc" in Enode in de heerlijkheid Bucstel afkomstig van Claes Brodeken en van Katherijn Arnt van Gewanden vrouw van Willem Janssn. van Eijck. (die leeft in 1401).
VADER 1411. 0545-3578. R 1187 fol 273 woonhuis etc. den Nuwenbeempt, die Hazeldonc en die Kolken aan die Dommel etc in Enrode (van wijlen Claes Broet) in de parochie Vucht St.Peter in 't gericht van Bucstel. (lasten: o.a. cijnzen aan de heer van Bucstel)