Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 40927 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Veerdonc Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader
Voornaam Johannes sr Moeder
Beroep_bijzonderheden bezit de Voeghels-hoeve [eerder van Johannes Vogels] in Heeswijk. 1e _partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X NN. Kind: Katerina X Arnoldus Moddaert, Elisabeth X Evert van den Water, X Willem Arnolduszoon Tielkini van Son. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Johannes sr Veerdonc, zn v en . Geb. ca 1295 Den Bosch? Overl. > 16-3-1349, < 4-7-1366. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1295 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Den Bosch? Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Dochter 40926 Katerina Veerdonc. 1325- 1e _partner 40925: Arnoldus Moddaert. 1320-. 2e _partner
Dochter 34025 Elisabeth Veerdoncs. 1345-0 1e _partner 40928: Evert van den Water. 1345-. 2e _partner 32588: Willem Arnolduszoon Tielkini van Son. 1345-1396.
Aard Bron Beschrijving
ALGEMEEN BE THG Nr 323 | 16 maart 1349 Vestiging erfcijns Heeswijk: Arnoldus gend. Moddaert en zijn echtgenote Katherina dochter van Johannes gend. Veerdonc hebben een erfcijns van 40 schelling gevestigd t.b.v. Jacobus gend. van den Weyle zoon van Henricus gend. van den Weyle.
ALGEMEEN BE THG Nr 323 | 16 maart 1349 Onderpand: de helft van 24 m. land van wijlen Johannes gend. Heveloes In Den Hoeven tussen Die Rijshoeve en een Gheer in Heeswijk.
BEZIT 809a. 1377, 10 september Vestiging erfcijns hoeve Heeswijk. Arnoldus Moddaert, bontwerker, vestigt t.b.v. Jacobus van den Wiel. van: erfcijns £ 3 payment. uit: de helft van een hoeve in Heeswijk die was van Johannes Veerdonc sr. zijn schoonvader.
BEZIT 809a. 1377, 10 september lasten: enige niet gespecificeerde erfcijnzen. NB: alleen afgeschreven in het zestiende-eeuwse cartularium, nr. 737, f 56r.