Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Persoonsnr 40985 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Lisscap (Liescep, Lysscep, Lysscop) Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader Naamgenoot
Voornaam Jan (Joannes Ghiselberti) Moeder
Beroep_bijzonderheden provisor tafel van de H. Geest Den Bosch (1312). Schepen van Den Bosch 1304, 1306, 1307, 1310, 1311, 1314. rentmeester Den Bosch 1316. Heeft een windmolen te Drunen (tegen hertogscijns). Eigenaar kasteel Maurick per 1312? 1e_partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Catharina NN. Kind: Hille X Thomas Thomasz Valant, NN X Arnoldus Ysebout (overl. > 5-1-1375, < 4-1-1384, kind dd 4-1-1384: Ghiselbertus Lysscap, leenman graaf van Megen, Judocus). 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Jan (Joannes Ghiselberti) Lisscap (Liescep, Lysscep, Lysscop), zn v Gijsbert Liescep en NN. Geb. ca 1270 Den Bosch. Overl. 1352. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1270 Overlijdensjaar 1352 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Den Bosch Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron o.a. Stamboom Wester / Schoonenberg Beverwijk
Dochter Hille Liscop 1300- 1e_partner Thomas Thomasz Valant 1300-0 2e_partner
Dochter NN Lisscap (Lysscep, Lysscop) 1300- 1e_partner Arnoldus Ysebout 1300- 2e_partner
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN Na hem (Gijs Lysscap, eigenaar in 1340) wordt de stad als cijnsplichtig aangeduid. Er moet betaald worden voor een perceel van 41 voet (= 11,79 m). Dit is circa 1,50 m breder dan het huidige middengedeelte en van het bordes.
ALGEMEEN 0144 Inventaris van Heerlijkheid Drunen en de Tol van Venloon, 1474 - 1960 Zeker is dat de hertog van Brabant de molen en vermoedelijk ook de rechten daaraan verbonden vóór 1387 aan een derde had overgedragen.
BEZIT Udenhout: In 1312 is sprake van het zeer grote landgoed ‘t Clappend Scoor, aan de Schoorstraat strekkend van de Zandlei tot aan de duinen, in bezit van de familie Ghiselberth Liescep de Busco.
BEZIT door arbiters beslist, dat Reynerus de Aelst zou verkrijgen de goederen te Vucht en Willelmus de Broechoven de goederen te Udenhout.
CIJNS fol. 126v Heze. 's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 Analyse en Bewerking. Martien van Asseldonk 71. de erfgenamen van Ghibonbis Lissceps, van het goed van Baudekinus van Hese, 32 1/2 oude penningen. betaald: 1340 t/m 1351
CIJNS fol. 127 Heze. 's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 Analyse en Bewerking. Martien van Asseldonk 104. Joannes Lissceps van Cattenbosghe van Roesmalen, 5 oude schellingen en 3 oude penningen. betaald: 1340 t/m 1351, behalve in 1342 t/m 1346
CIJNS fol. 125v Heze. 's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 Analyse en Bewerking. Martien van Asseldonk 21. Beatrix, vrouw van Ghiselbertus Lyssceps, 3 oude schellingen en 3 oude penningen. bijschrift: Hilla ...??. betaald: 1340 t/m 1342
CIJNS fol. 29v Middelrode. 's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 Analyse en Bewerking. Martien van Asseldonk 36. Ghiben Lisscep, van een bunder in Elde, 12 penningen. opmerking: Volgens de aantekeningen in de marge werd deze cijns in de periode 1340-1351 niet betaald
CIJNS fol. 29v Middelrode. 's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 Analyse en Bewerking. Martien van Asseldonk 37. dezelfde, van goed in Elde, 6 penningen. bijschrift: Wolterus van Bladel. opmerking: Volgens de aantekeningen in de marge werd deze cijns in de periode 1340-1351 niet betaald
CIJNS fol. 29v Middelrode. 's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 Analyse en Bewerking. Martien van Asseldonk 54. Heerkinus de Vleeshouwer (Carnifex), 6 nieuwe schellingen van het goed van wijlen Ghiselbertus Lisscep, gelegen in Elde. betaald: 1340 t/m 1350, behalve in 1343 en 1348, overleden
CIJNS fol. 29v Middelrode. 's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 Analyse en Bewerking. Martien van Asseldonk 57. Heylzuta Gerardus Lissceps, 4 schellingen. betaald: 1340 t/m 1343, overleden
ERFCIJNS 92. 1315, 17 december. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag Vestiging erfcijns Den Dungen: Lambertus gend. van den Camppe heeft een erfcijns van £ 3 oudgeld gevestigd t.b.v. Johannes gend. Lysscep, poorter van Den Bosch.
ERFCIJNS 92. 1315, 17 december. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag Zekerheid: zijn akker Op Die Dunghe naast de goederen van Batenborch, groot 2 m. gerstezaad.
ERFCIJNS 43. 1302, 9 november. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag Verkoop erfcijns Markt: Henricus gend. Boennassijs heeft een erfcijns van £ 5 verkocht aan Johannes gend. Lisscepe, poorter van Den Bosch. Zekerheid: een derde deel van een erf en nog een deel van een erf tussen het huis
ERFCIJNS 43. 1302, 9 november. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag Rodenborch en het erf van Henricus gend. Crabbe. Gedrukt: OBNB, I, nr. 633.
ERFCIJNS 1342. 447. Akte van overdracht, doorJohannes Lijsscep, van zijn windmolen in Drunen, welke hij tegen cijns houdt van hertog van Brabant, tegen dezelfde cijns aan Jan van Beningnen, molenaar in Drunen, en vordert van deze een 2e cijns van 37 ponden,
ERFCIJNS 1342. 447. met als onderpand perceel grond van de molenaar in Drunen, 1342
ERFCIJNS 1473 . 448. Akte van overdracht, door Henricus, zoon wijlen Wouter van Broekhoven en wijlen Elisabeth, dochter van Bartholomeus die Waal, zoon van Aalbertus, aan Arnoldus, zoon wijlen Rodolf van der Rennendonk, van cijns uit cijns van 37 ponden
ERFCIJNS 1473 . 448. op Drunense molen, welke laatste cijns toegedeeld was aan Aalbertus Waal van de kant van Reijnier Aalst, echtgenote van Oda, dochter van Johannis Lijsscop, 1473
ERFCIJNS 1473. 449. Akte van belofte, door Henricus van Broekhoven, die in inventarisnr 448 bedoelde cijns heeft overgegeven aan Arnoldus van der Rennendonk, dat zijn broer Rutger bedoelde cijns los zal maken uit familierecht, 1473
ERFCIJNS 1473. 450. Akte van garantie, door Henricus van Broekhoven, die in inventarisnrs 448 en 449 bedoelde cijns heeft overgegeven aan genoemde Arnoldus, dat Adam die Lu van zijn rechten daarop zal afzien, 1473
ERFCIJNS 28 1332-03-21. 1332 maart 21 anno Domini millesimo tricentesimo tricesimo primo sabbato post dominicam Reminiscere Jan Lijsscop en Arnold IJsebout hebben verkocht voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan Gerard Vos voor Dirk Rover, schout (van Tienen, plaatsvervangend?): erfrente en erfcijns in Meerwijk te betalen in Empel in een huis geheten 'vroenhuijs'.
ERFCIJNS fol. 29v Middelrode. 's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 Analyse en Bewerking. Martien van Asseldonk 70. Henricus van der Westlaken, 3 nieuwe schellingen van het goed van wijlen Ghisen Lissceps, gelegen in Elde Optentfelt. betaald: 1340 t/m 1351
ERFCIJNS fol. 29v Middelrode. 's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 Analyse en Bewerking. Martien van Asseldonk c. Petrus, zoon van Boudekinus van der Water (de Aqua), van 3 1/2 boenres, 3 1/2 schellingen van het goed van Ghiben Lisscap. betaald: 1340 t/m 1350, overleden
ERFCIJNS fol. 29v Middelrode. 's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 Analyse en Bewerking. Martien van Asseldonk 137. Wellinus van Antwerpen en de zijnen, van 2 bunder in Elde, eertijds van Ghiselbertus Lisscep, 2 nieuwe schellingen. later: Hilla, de weduwe. betaald: 1340 t/m 1351, behalve in 1344
KLEINKINDEREN 04-01-1384. Aantekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen, 1500-1810, Deel I, blz. 387, derde dag na de besnijdenis der Heeren. Ghiselbertus Lysscap junior, zn wijlen Arnoldus Ysebout..ten behoeve van Thomas Thomaszn Valant een erfrente van 70 oude schilden gaande uit een stenen huis en hof, staande en gelegen op de Oude Huls en toebehoord hebbende aan wijlen Wouter Colenszoon.
LEEN FERD.SMULDERS HET LEENGOED "HET KLAPPEND SCHOOR" IN UDENHOUT Volgens het Latijnsboek houdt Gijselbert Liescop te leen 24 buunderen land in Udenhout, daarna zijn zoon Jan, dan diens zoon Gijselbert. (eerste helft der 14e eeuw).
LEEN 1312: Jan Lysscap wordt beleend met een berg en weerd bij Vught en met goederen in Udenhout en Baardwijk.