Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.

Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 42290 Stamvader JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA Relatiecluster_1
Achternaam Berghen (Beringhen) Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 42306: Joost Jansz van Bergen. 1510-.
Voornaam Adriaen Joosten (of Jacobsen?) Moeder
Beroep_bijzonderheden schipper, roggekoper. NB: Adriaen Jansz van Bergen bracht op 4 maart 1590 met zijn vracht turf voor de Spaanse bezetters ook 72 Staatse soldaten de stad Breda binnen. Zwager Geeraert van Bijlaer X Cathelijn Jacobs Cotermans. 1e_partner 42291: Anneken Jacob Jacobs Cotermans. 1570-. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Anneken Jacob Jacobs Cotermans, dr v Jacob Jacobs en Anneken Jan Jacops NN. Kind: Willem, Adriaen, Agatha X Cornelis Gijsbr. van der Donck, Magdalena X Aert Th. Roovers, X Willem de Loucker, Jacob X Margaretha Janssen Mes, Catharina X Francois Beens. 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Adriaen Joosten van Berghen (Beringhen), zn v Joost Jansz en NN. Geb. ca 1570 Leur. Overl. 9-1602 Dordrecht. Zoons Willem en Adriaen eene lijfrente van f 150 'sjaars, benevens ƒ 200 gratificatie. Dr. Johanna X Adriaen van Ruth. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand 9 Speciaal 0
Geboortejaar 1570 Overlijdensjaar 1602 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Leur Plaats_overlijden Dordrecht Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land_overlijden Bron Genealogie van Geleyn Cornelisz van der DONCK EN Alsemgeest
Dochter 42289 Aagte (Agatha) Adriaenssen Joosten van Berghen (Beringhen). 1601- 1e_partner 42288: Cornelis Gijsbrechtse van der Donck. 1590-. 2e_partner
Dochter 43146 Magdalena van Bergen. 1605- 1e_partner 43145: Aert Thomas Aert Roovers. 1605-. 2e_partner 43147: Willem de Loucker. 1605-.
Aard Bron Omschrijving
FAMILIE Alsemgeest Zijn zwager, Geeraert van Bijlaer heeft in 1590 een zilveren penning gemaakt ter herdenking van het succes van het turfschip.
KINDEREN Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Deel: 4, Periode: 1614-1698, Geertruidenberg, archieftoegang 8042, inventaris­num­mer 4, 10 november 1629, Nederduits Gereformeerd trouwboek 1614-1698, folio 35B Trouwen op 10 november 1629 te Geertruidenberg: Bruidegom Jacob Adriaensz van Bergen, geboren te Oosterhout. Bruid Grietje Jansdr N.N.
KINDEREN Hervormde Gemeente Breda Kerkvoogdij, Bron: boek, Deel: 40, Periode: 1637-1639, Breda, archief HKV, inventaris­num­mer 40, 27 oktober 1639, Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1637-1639, folio 25r Begrafenis op 27 oktober 1639 te Breda: Jacop van Berghen. Opm: Hij woonde in "de Ploech" aan de Vismart en werd begraven in de kerk en bij zijn uitvaart werd er gebruik gemaakt van een baarkleed en er werd overgeluid.
KLEINKINDEREN Stadsarchief Breda te Breda, DTB Dopen Collectie DTB Breda, Bron: boek, Deel: 25, Periode: 1640-1644, Breda, archief CB, inventaris­num­mer 25, 11 mei 1640, Dopen nh Breda 1640-1644, folio 17 Doop op 11 mei 1640 te Breda: Vader Jacob van Bergen. Moeder Grietjen Janssen. Kind (vrouwelijk) Jacomijntje van Bergen. Meter Anneke Baermans. Peter Cornelis van der Kieboom. Opmerking: vader overleden.
MACHTIGING A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1617 / 31-01-1620, inventarisnummer 0025, blad 016v Gemeente: Breda Periode: 1617-1620 3-08-1617 Breda: Adriaen Aertssen van Bergen (gemachtigd door zijn zoon Willem) machtigt Geeraert Keijsers om alle zaken van Willem tegen Peeter Joosten van Loon af te handelen. Betreft huur land.
MACHTIGING A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1617 / 31-01-1620, inventarisnummer 0025, blad 016v Gemeente: Breda Periode: 1617-1620 Willem Adriaen Aertssen van Bergen wonende te 's Gravenhage. Diversen: Adriaen Aertssen van Bergen (gemachtigd door zijn zoon Willem) machtigt Geeraert Keijsers om alle zaken van Willem tegen Peeter Joosten van Loon af te handelen. Betreft huur land.
MACHTIGING A. Dyrven, Allerhande acten (Protocollen), 1617 / 31-01-1620, inventarisnummer 0025, blad 016v Gemeente: Breda Periode: 1617-1620 volmachtverlener en gemachtigde Adriaen Aertssen van Bergen (boomsluiter) wonende te Breda.
NOT. AKTE Stadsarchief Breda te Breda, Notariële archieven. Notariële archieven Breda, Bron: akten, Deel: 0141, Periode: 1650-1656, Breda, inventaris­num­mer 0141, 5 januari 1650, J. P. Beeris, Allerhande acten (Minuten), 1650 - 1656, folio 2 5 januari 1650 Breda: Francois Beens. Diversen: Gehuwd met Catharina van Bergen. NN van Bergen. Diversen: Gehuwd met Jan Willekens. Magdalena van Bergen. Jacob van Bergen. Diversen: Gehuwd met Margaretha Janssen (Mes).
NOT. AKTE Stadsarchief Breda te Breda, Notariële archieven. Notariële archieven Breda, Bron: akten, Deel: 0141, Periode: 1650-1656, Breda, inventaris­num­mer 0141, 5 januari 1650, J. P. Beeris, Allerhande acten (Minuten), 1650 - 1656, folio 2 Adriaen van Bergen (schout, secretaris) wonende te Princenhage. Johanna van Bergen. Willem de Loeker. Margareta Janssen Mesch. Diversen: gehuwd met Jacob van Bergen. Adriaen van Ruth (concierge op het stadhuis).
NOT. AKTE Stadsarchief Breda te Breda, Notariële archieven. Notariële archieven Breda, Bron: akten, Deel: 0141, Periode: 1650-1656, Breda, inventaris­num­mer 0141, 5 januari 1650, J. P. Beeris, Allerhande acten (Minuten), 1650 - 1656, folio 2 [Catharina van Bergen met Francois Beens…..Johanna van Bergen met man Adriaen van Ruth ..Jacob van Bergen...Willem de Loecker als man van Magdalena van Bergen.. aflijvigheid van Adriaen van Bergen in sijn leven schout tot…]
NOT. AKTE J. van Bergen, Protocollen, 19-01-1665 / 1669, inventarisnummer 0195, blad 073v Gemeente: Breda Periode: 1665-1669 9-07-1668 Breda: Adriaen Adriaens van Bergen. Diversen: Oudoom van Johanna van Bergen. Adriaen Jacobssen van Bergen (schout) wonende te Princenhage getuige. Johanna Adriaen Jacobssen van Bergen. Diversen: Weduwe van Adriaen van Ruth, oud 64 jaar.
NOT. AKTE J. van Bergen, Protocollen, 19-01-1665 / 1669, inventarisnummer 0195, blad 073v Gemeente: Breda Periode: 1665-1669 Elisabeth Adriaen Adriaens van Bergen. Diversen: haar erfgenamen zijn eisers. Jenneken Cornelis van Moer. Diversen: Getr.m.1.Rombout vd Langenbergh; 2. Jacob Gelooff. Adriaen van Ruth. Diversen: Zijn weduwe is Johanna A.J. van Bergen.
OVERL Alsemgeest Tijdens het beleg van Ostende (1601—1604) stierf te Dordrecht Adriaen Joostz. van Bergen, burger, woonachtig aldaar in het huis genaamd "de Wijnberg" tegenover de Pelserbrug.
TRANSPORT BHIC Pels Rijcken, ambtelijke en advocaatsstukken, 1536 - 1851. 423 - 2117 Akte van overdarcht, door Katelijn Jan Jacobsdr, weduwe Adam van Hertsteen, en haar kinderen, aan Guilliaume Pisset, ritmeester compagnie paarden in garnizoen in Groningen, van "Huizinge van Hertbeeck" in Breda in Veterstraat / Sint-Jansstraat, 1617
TRANSPORT Gemeente Archief Breda Inventarisnr. 499 fol. 106 vs d.d. 8-1-1631 Cornelis [van der Donck] is dan woonachtig te Oisterhout en genoemd als man en voight van Aechtgen Adriaens van Bergendr daar moeder af was Anneken Jacob Cotermansdr, hij geeft een kwitantie voor een schuld van 400 Carolusgulden.
TRANSPORT Gemeente Archief Breda Inventarisnr. 499 fol. 106 vs d.d. 8-1-1631 Dit bedrag is op 25-11-1599 door Catharina Jan Jacobsdr. weduwe van Adam van Hertsteens aan Jacoppen Jacob Cotermans…
WAPEN Alsemgeest De familie van Bergen heeft sedert die tijd een wapen gevoerd, met in het bovenste deel drie rood getongde en genagelde zwarte leeuwen op een gouden veld en in het onderste derde deel een turfschip in natuurlijke kleur, drijvende afgebeeld.