Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.

Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 49105 Stamvader Relatiecluster_1 van Wijck - Vijgh - van Strijp - Heijblom
Achternaam Bardoel (Bardoul) Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader
Voornaam Emken (Emerentia) Maximiliaen Moeder
Beroep_bijzonderheden NB: 24 april 1626 Breda: Margriet Macximiliaens Bardoul. 1e_partner 49098: Johan Hendriksz Vijgh(en). 1565-. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Johan Vijgh(en), zn v en . 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Emken (Emerentia) Maximiliaen Bardoel (Bardoul), dr v Maximiliaan Bardoul en NN. Geb. ca 1570 Grave? Overl. > 11-4-1637. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1570 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Grave? Plaats_overlijden Man 0
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot 12460: Maria Dirksdr Bardoel. 1605-1656.
Geboorteland Land_overlijden Bron zie Huizen te Den Bosch : De Munt Nr. 42
Zoon 49102 Govaert Jan Vijgh(en). 1590- 1e_partner 2e_partner
Dochter 49096 Geertruijdt Jan Vijgh(en). 1605-1666 1e_partner 49097: Anthonis Adriaens van Wijck. 1605-. 2e_partner 49095: Willem Govaerts Henricx van Strijp. 1607-1670.
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen BHIC, Bron: boek, Deel: 12, Periode: 1628-1655, Grave, archieftoegang 1437, inventaris­num­mer 12, 15 februari 1628, Trouwen, folio 3 Trouwen op 15 februari 1628: Bruidegom Jan Maximilian Bardoel. Bruid Gertrude De la Revire, geboren te Grave. Opmerking: Hij is Schepen in de stad Grave. Datum ondertrouw: 21-01-1628.
ALGEMEEN Gemeentearchief Gemert-Bakel, Bron: boek, Deel: 31, Periode: 1639-1653, Gemert, archieftoegang 8044, inventaris­num­mer 31, 12 november 1650, Rooms-Katholiek trouwboek 1639-1653, folio 90 Trouwen op 12 november 1650 te Gemert: Bruidegom Nicolaus Thomae Strijbos. Bruid Joanna Maximiliani de Bardoul.
ALGEMEEN Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Notariële archieven Deel: 2355, Periode: 1649-1653, Amsterdam, archief 5075, 15 april 1652, Notariële archieven, aktenummer 162093 Testament op 15 april 1652: Geregistreerden: Maria Bardoel. Andries Quast. Maximiliaen Bardoel. Johannes Bardoel. Fijtgen Arents van Dreunen. Leendert Cornelisz van Schagen. Catharina Bardoel. Arnoult Bardoel. Hester Bardoel. Hans Bardoel.
ALGEMEEN Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Notariële archieven Deel: 2355, Periode: 1649-1653, Amsterdam, archief 5075, 15 april 1652, Notariële archieven, aktenummer 162093 Opm: Locatieomschrijving: op de Nieuwendijck int Eylandt van der Schellingh. Onderwerpsomschrijving: diakenen van de Nederduitse Gereformeerde gemeente. Taal: nederlands.
ALGEMEEN Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Notariële archieven Deel: 2361, Periode: 1664-1665, Amsterdam, archief 5075, 1 januari 1664, Notariële archieven, aktenummer 220812 Testament op 1 januari 1664: Geregistreerden: Wijert Beeltsnijder. Johannes Bardoel. Catharina Bardoel. Cornelis Broecke. Maximiliaen Bardoel. Hans Bardoel. Fijtje Arents.Hester Bardoel.
ALGEMEEN Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Notariële archieven Deel: 2361, Periode: 1664-1665, Amsterdam, archief 5075, 1 januari 1664, Notariële archieven, aktenummer 220812 Opmerking: Locatieomschrijving: Dreunen. Onderwerpsomschrijving: Weduwe en koopvrouw in canfassen. Onvolledige akte. Taal: nederlands.
ALGEMEEN Leenboek van Renee van Renesse, graaf van Warfuse. Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:1 + 2, blz.14 -24. (Oud-archief gemeentehuis Heeze) door: A.F.N.van Asten Op 15-3-1660 verklaart Heer Hendrik François de Bardoel uit handen van Frans Hendrik Pompen als schepen van Heeze-Leende, de som van 250 gld. ontvangen te hebben. Heer Bardoel belooft dat geld over een jaar te zullen terugbetalen, als onderpand
ALGEMEEN Leenboek van Renee van Renesse, graaf van Warfuse. Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:1 + 2, blz.14 -24. (Oud-archief gemeentehuis Heeze) door: A.F.N.van Asten gaf hij "het hoorsboek" groot 150 vaetsaet!
ALGEMEEN Leenboek van Renee van Renesse, graaf van Warfuse. Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:1 + 2, blz.14 -24. (Oud-archief gemeentehuis Heeze) door: A.F.N.van Asten Den lesten may 1660 heeft Heer Henri de Bardoul, Heer van Perwey, het voirsr. Hoirsbroeck als man ende vooght van Joffr. Anna María voirsr. verkoght aen de gemeene ingesetene van Maerheze .... ..ve in den persoon van Mr. Paulu
ALGEMEEN Leenboek van Renee van Renesse, graaf van Warfuse. Heemkronijk jaar:1972, jaargang:11, nummer:1 + 2, blz.14 -24. (Oud-archief gemeentehuis Heeze) door: A.F.N.van Asten Op 15-3-1660 verklaart Heer Hendrik François de Bardoel uit handen van Frans Hendrik Pompen als schepen van Heeze-Leende, de som van 250 gld. ontvangen te hebben.
ALGEMEEN OUD-HOLLAND. 1885 Geschiedenis der Neder landsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. De Regeeringscolleges stonden daar [Frankenthal] al spoedig voor de vlaamsche vluchtelingen open. In den boedel van de weduwe van den Bosch vond ik vermeld schuldvorderingen op Boüdewijn Bardoel, burgemeester, en Evert van Orlby, raad aldaar.
ALGEMEEN DNL 1983 JRG 100 pag. 236 Adriaen Bardoel, de man van Cornelia van Santvoort, is in deze groep geen onbekende: hij was de zwager van Anna van Santvoort, gehuwd met Cornelis van Nispen.
ALGEMEEN DNL 1983 JRG 100 pag. 236 Zü woonden reeds in 1579 te Middelburg; wij vinden haar als weduwe nog terug 11 jan. 1604, wanneer zij lidmaat wordt van de Herv. Gemeente
ALGEMEEN http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-heeft-aanvullingen-op-bardoul-in-grave Door schepenen alhier van een testament te Gemert voor de schepenen aldaar gepasseerd op 9 november 1634 van de Gemertse practisijn Mr. Alard Bardoul en van diens vrouw Emerentiana van Lanckvelt. Het testament is hierbij letterlijk uit geschreven.
ALGEMEEN http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-heeft-aanvullingen-op-bardoul-in-grave Stamvader Maximiliaen Bardoul overl. Grave tussen 3.1. en 8.10.1574 (ORA Grave 249 scan 199/269/270). Vanaf 1554 in Grave genoemd, 1556 (Maximiaen Bardoir x Lijske) en vóór Paasavond 1560 gehuwd met Margriet, overl. na 1576.
ALGEMEEN http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-heeft-aanvullingen-op-bardoul-in-grave ORA 250 Grave scan 55 Margriet wed. Maximimilaen Bardoul deelt in erfenis van Willem Monicx, waar Jan Monicx x Truijken ter ene en Margriet etc. ter andere in delen dd. 8.5.1575.
ALGEMEEN Huizen te Den Bosch : De Munt Nr. 42 Zijne vrouw was Anna Vyge, dochter van Jan Henrickzn en Maria Bolten; zij was eene Bossche van afkomst, daar toch haar vader in 1521 een huis in de Orthenstraat te den Bosch kocht (Reg. n° 221 f. 290 vso)), dat hij in 1530 weder verkocht
ALGEMEEN Huizen te Den Bosch : De Munt Nr. 42 en in 1539 een huis aan den Hoogen Steenweg aldaar bezat. In 1545 waren geërfd in den Bosch Aleid wed. van Jan Vyge Junior en hare kinderen; in 1589 compareerde voor Schepenen van den Bosch (Reg. n° 246 f. 96 vso)
ALGEMEEN Huizen te Den Bosch : De Munt Nr. 42 Emmelken, dochter van Maximiliaan Bardoul, en huisvrouw van Jan Vyge, die dezelfde moet geweest zijn als de Jan Vyge Hendrikszn, die in 1603 gezegd werd soldaat onder den heer Grobbendonck in den Bosch te zijn, vermits zijne vrouw
ALGEMEEN Huizen te Den Bosch : De Munt Nr. 42 toen Emken geheeten werd.
ALGEMEEN http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-heeft-aanvullingen-op-bardoul-in-grave ORA Megen 63 sc. 55 Maximiliaen Bardoel x Elijsabeth Cornelis Willem Snavelsdr. Dd. St. Jan de Doperdag 1550; Elijsabeth heeft eertijds in schepenbrief zaken gedaan over land in Megen aan een Jan(nen) Heijckeman.
ALGEMEEN http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-heeft-aanvullingen-op-bardoul-in-grave Idem sc. 56 Jan Faessen x Christijna en Jan Jans Voss x Christijna Jan Heijckemans betalen Max. Bardoel x Elisabeth Cornelis Willem Snavelsdr. 107 gld. per Maria Lichtmis. Link naar stad Grave.
ALGEMEEN zie ook Http://www.leoadriaenssen.nl/files/VROUWEN%20ongehuwd,%20weduwe%20en%20gehuwd%20met%20een%20niet-meierijenaar.pdf
ALGEMEEN Henny Pardoel zei op 16 augustus 2018 http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-heeft-aanvullingen-op-bardoul-in-grave Hr. Ad Otten een boekje uitgegeven met als titel: Alles te koop. Dit gaat over de geschiedenis van Gemert: Een aantal autochtone Meierijsche kooplieden die de hiervoor geschetste beknotting van hun mogelijkheden niet zinde en die ook geen
ALGEMEEN Henny Pardoel zei op 16 augustus 2018 http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-heeft-aanvullingen-op-bardoul-in-grave zin hadden om hun geboortestreek daarvoor te verlaten, hebben zich in de loop van de 17e eeuw in de Vrije Heerlijkheid Gemert gevestigd om daar een nieuwe toekomst op te bouwen. Onder hen vindt men de namen van verschillende
ALGEMEEN Henny Pardoel zei op 16 augustus 2018 http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/wie-heeft-aanvullingen-op-bardoul-in-grave vooraanstaande burger- en koopmansfamilies uit Den Bosch en /of Peel en Kempenland. We noemen de namen van Bardoul, Becx, van Houtert, Jegers enz.