Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 746 Stamvader GODEVART VAN BROECKHOVEN 1320 Relatiecluster_1
Achternaam Broeckhoven Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 16625: Godevart van Broeckhoven. 1320-0.
Voornaam Jan Godevarts Moeder
Beroep_bijzonderheden 1e _partner 14690: Lijsbeth van den Aker. 1350-0. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Lijsbeth van den Aker, nat. dr v Eligius (Loy) van den Aker en NN. Kind: Goyart / Godevaert (Margriet is zijn dochter). 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Jan Godevarts van Broeckhoven, zn v Godevart van Broeckhoven en NN. Geb. ca 1350. Overl. voor 1434. Schoonzoon van wijlen heer Eligius van den Aker, priester (1380). 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1350 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron henk beijers archiefcollectie
Zoon 14692 Godevaert van Broeckhoven. 1380-0 1e _partner 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
FAMILIE 1434 Den Bosch. R. 1204 fol 196 v herman Jacp Pauwels verkoopt aan Goyart nat. zoon van wijlen Jan Goyartss van Broeckhoven een huijs, erf en hof in essche (afkomstig van Jan vanden Bredeacker)
FAMILIE tussen Jan die Smyt en Ludolf Buc, en strekkende van straat tot straat; en een akker op dat Baertscot. (!!!)
FAMILIE Margriet, dochter van wijlen Godevaert van Broeckhoven, nat. zoon van wijlen Jan Goyarts van Broechoven,
TRANSPORT 1392 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 f391 donderdag na Misericordia / door Jan Toirnkens Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Eligius genaamd Loy vanden Aker, priester; Henrick Machielssoen, Godevaert Godevaert Vos, Corstiaen Pauwels van Lyemde en Jan Godevaerts van Broechoven verkopen aan Ghijsbrecht Jan Ghibensoen een stuk land in Essche
TRANSPORT 1392 / BOSCH’ PROTOCOL BP 1179 f391 donderdag na Misericordia / door Jan Toirnkens tussen de straat en Jan Arnts Buckinc. Wouter Mathessen keurt deze verkoping goed.