Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 7583 Stamvader DOEDE VAN VOORHOUT 1105 Relatiecluster_1
Achternaam Raaphorst Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 7585: Gerrit van Raaphorst. 1253-1328.
Voornaam Dirk Moeder 7586: Agnes van Duivenvoorde. 1255-1335.
Beroep_bijzonderheden Hoogheemraad Rijnland 1331 1e _partner 7584: Magtild van Oudshoorn. 1300-0. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Magtild van Oudshoorn (1320), dr v en . kind: Ienne, Dirk overl. 1377, Bartholomeus. (Het lid zijn van een hoogheemraadschapscollege, van oudsher alleen toegankelijk voor de adel,) 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Dirk van Raaphorst, zn v Gerrit van Raaphorst en Agnes van Duivenvoorde. Hoogheemraad Rijnland 1331. Geb. ca 1295, overl. 1350. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1295 Overlijdensjaar 1350 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Zoon 7581 Bartholomeus van Raaphorst. 1340-0 1e _partner 7582: Catharina van Egmond. 1340-0. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving