Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 8769 Stamvader ZEGER VAN DUBBELMONDE EN ALMSVOET 1200 Relatiecluster_1
Achternaam Almonde Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 10958: Jan Willemsz van Almonde. 1320-0.
Voornaam Jan Jansz Moeder 10963: Elisabeth Simonsdr van Teylingen. 1320-0.
Beroep_bijzonderheden 1e _partner 8770: Maria Philipsdr van Cralingen. 1370-0. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Maria Philipsdr van Cralingen, dr v en . Kind: Willem, Filips en Cornelis en Lijsbeth. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Jan Jansz van Almonde, zn v Jan Willemsz van Almonde en Elisabeth Simonsdr van Teylingen. Geb. ca 1350. overleden 20 maart 1380 te Pernis. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 20 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 3 Speciaal 0
Geboortejaar 1350 Overlijdensjaar 1380 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Pernis Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Dochter 8768 Elizabeth (Lijsbeth) Jansdr van Almonde. 1370-0 1e _partner 8767: Jan Aertsz Booth van Barendrecht. 1400-1449. 2e _partner
Zoon 8773 Willem van Almonde. 1370-0 1e _partner 2e _partner
Zoon 8774 Filips van Almonde. 1370-0 1e _partner 21533: Dr. Arnt Aerntsz van Riede. 1370-0. 2e _partner
Zoon 8775 Cornelis van Almonde. 1370-0 1e _partner 9107: Geertruyd Danielsdr van der Merwede. 1270-0. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
ALGEMEEN Den 15en April 1439 geeft Jacob van Gaasbeek, heer van Putten en Strijen, zoo voor zich als vanwege het Kapittel van Geervliet en dat van de Certroijsen (Karthuizers) buiten Utrecht genaamd Bloemendaal aan verschillende personen, onder
ALGEMEEN wie Jan Robijn, kannunik te Geervliet, Daniƫl van Cralingen en Cornelis van Almonde, een nieuw Coornland te bedijken aan de zuidzijde van de Beningen uit den Uitterdijk regt op de Uijtlanden geheeten den Coorndijk, Koewaert, Gouwaert,
ALGEMEEN IJemantsgorssen, Hughe Claasse gorssen en de Hollaartsdijk (westelijke dijk van den polder). Hier is dus voor het eerst sprake van het Kapittel van Geervliet. Hoe het kapittel medebezitter van deze gronden is geworden, is mij niet bekend.
LEEN Akten van belening door Zweder van Abcoude, heer van Putten en Strijen, van Jan Willemsz. van Almonde c.s. met de ambachten en tienden van Oud en Nieuw Pernis, 1368 mrt. 23 en 1380 mrt. 20. Vidimus, 1650 Datering 1368-1650
LEEN IJemantsgorssen, Hughe Claasse gorssen en de Hollaartsdijk (westelijke dijk van den polder). Hier is dus voor het eerst sprake van het Kapittel van Geervliet. Hoe het kapittel medebezitter van deze gronden is geworden, is mij niet bekend.
TRANSPORT Akten van overdracht voor schepenen van Delft door Marie van Kralingen, weduwe van Jan van Almonde, aan haar zonen Willem, Filips en Cornelis en haar dochter Lijsbet, echtgenote van Jan Arendsz. Boot van haar goederen in
TRANSPORT Almsvoet, Uitalm en Strijen, 1418 dec. 13, en door Willem van Almonde aan Cornelis, zijn broer, en Jan Arendsz. Boot, zijn zwager, van zijn aandeel in dezelfde goederen, 1419 apr. 24.