Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.

Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 9267 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Bessels Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader
Voornaam Adam de oude Moeder
Beroep_bijzonderheden koopman, kunsthandel. Familie: Susanna Bessels (zuster Anna) x Henricke Roelants brouwer te Middelborch; Maria en Elisabeth hun zusters. 1e_partner 9268: Tanneken Verbeeck. 1570-0. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Tanneken Verbeeck, dr v Aert Verbeeck en NN. Kind: Adam Bessels de jonge. 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Adam de oude Bessels, zn v en . Geb. ca 1570 Middelburg ? 3 I. p. 347. Adam Bessels war 1644 gestorben. Arnolt (geb. Steden 17 april 1592) was zijn broer. Anna Bessels (dr. w. Joris x Anna Verbeke) x Abraham Grenier. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1570 Overlijdensjaar 1644 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Middelburg ? Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land_overlijden Bron
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN 24/05/1628, 16 HHM verlenen Adam Bessels, Frederick Stael, Dirck le Bruin c.s. voorschrijven aan de grootvorst van Moskovië om een partij boekweit, grut en gerst uit zijn land te mogen uitvoeren.
ALGEMEEN Met drie van hen, Albert Coenraedsz. Burg, Samuel Godijn en Samuel Blommaert, sloot hij (Kiliaen van Rensselaer) een verbond om gezamenlijk in hun patroonschappen deel te nemen.
ALGEMEEN De overeenkomst daartoe, gesloten op 1 februari 1630, bepaalde dat ieder van hen 2/5 aandeel zou hebben in de eigen kolonie (Amerika) en 1/5 in die van elk van de anderen.
ALGEMEEN L. van Nierop bericht in ‘Rensselaerswijck’ 5, dat Blommaert in 1631 de helft van zijn aandeel aan zijn zwager Adam Bessels overdeed; Burg verkocht in 1632 de ene helft van zijn aandeel aan De Laet en de andere helft aan Toussaint Muyssart.
ALGEMEEN Na de dood van Godijn in 1636 werden diens schoonzoons Jacob en Hendrick Trip eigenaar van de ene helft van zijn aandeel en Kiliaen van de andere helft.
ALGEMEEN Kiliaen verkreeg in 1640 het deel van de gebroeders Trip en bezat van toen af 3/5 van de aandelen.
ALGEMEEN During the first period Rensselaerswyck was owned by five families, Van Rensselaer and his heirs (a two-fifths share); the geographer, theologian, linguist Jan De Laet, director of the Dutch West Indian Company and its first historian (one-fifth);
ALGEMEEN Toussain Muysart (one-fifth); and Samuel Blommaert and Adam Bessels (together one-fifth). The Van Rensselaers took sole management of the domain. The partnership was liquidated in 1685.
ALGEMEEN Similarly, men such as Lambert Massa, Adam Bessels, Jacob Abrahamsz. van Halmael, and Jan Hendricksz. Admirael, who were mainly merchants, purchased paintings and prints at auction and even (in the case of Massa and Bessels)
ALGEMEEN were connected to important families of art patrons, but were also involved in the purchase of tulip bulbs. These are only some of the examples of the crossover between tulip and art collectors
ALGEMEEN in Amsterdam in the first part of the seventeenth century. The fact that many of these transactions took place during the financial craze of 1634-7 of course raises questions about the role of commerce in this relationship between tulips and art.
ALGEMEEN Adam Bessels was closely connected to the major collecting family, the Reynsts, as well as to well-known collectors such as Jacques Nicquet and Jean Renialme; Lambert Massa was connected to Renialme;
ALGEMEEN his brother, Isaac, was painted by Hals three times, and his tulip purchase was from Susanna Spranger, sister of the important collector Gommer Spranger and widow of Outger Cluyt.
ALGEMEEN antwerpen Certificatieboek 72 jaar 1612. p.236v-237v. Sr.517 p.446,446v. Sr.518 p.267-269v. Sr.520 p.176-178v. Sr.521 p.302v-303v. Sr.543 p.145-146. Margriete Verbeke (dr. w. Arnoult x Anna Henricx) x Cornelis de Meyer coopman te Middelborch; haar zuster Susanna Verbeke wed. David Hoste; Anna Bessels (dr. w. Joris x Anna Verbeke) x Abraham Grenier coopman te Middelborch;
ALGEMEEN antwerpen Certificatieboek 72 jaar 1612. p.236v-237v. Sr.517 p.446,446v. Sr.518 p.267-269v. Sr.520 p.176-178v. Sr.521 p.302v-303v. Sr.543 p.145-146. Susanna Bessels (zuster Anna) x Henricke Roelants brouwer te Middelborch; Maria en Elisabeth hun zusters. Adam en Arnoult Bessels (broers Anna) cooplieden te Amsterdam. Anna Broen wed. Abraham Verbeecq, proc. Amsterdam.
FAMILIE Amsterdam ondertrouw 27 juni 1623: Johannes Cloppenburgh, dienaer des goddelijken woordts alhier woonende op de Keijzersgracht en Elisabet Bessels, Middelburg oud 23 jaer met Adam Bessels haer broer, 1e vrouw Lea Kasteleijn.
FAMILIE 6 juli 1591: Marcus Pels de Jonge van Antwerpen 24 jaer in Svenhoven woonende in de Kerkstraet en Judith Cloppenburch, 24 jaer, woonende in de Ossesluys, geast met Nijntje Boudewijns.
FAMILIE 3 I. p. 347. Adam Bessels war 1644 gestorben.
FAMILIE De erfgenamen van Samuel Blommaert en Adam Bessels verkochten hun 1/5 aandeel in de kolonie Rensselaerswijck in 1685 aan Rijkaert en Kiliaen van Rensselaer.
FAMILIE Broer Arnolt: verloofd met Johanna Slichers, waarschijnlijk de dochter van Anthony Slicher en Janneken de Wolf, op 24 oktober 1626 en blijkbaar stierf twee dagen later.
KINDEREN 1628 May 09; Constantia; Constantia Reynst; Nieuwe Kerk, 40p451
KINDEREN Catharina BESSELS was christened 21 Jul 1630 and died 06 Aug 1666. X Antoine WARIN
KINDEREN Antoine WARIN X 2,3,4,5: du MOULIN Marguerite, CLIGNET Elisabeth, BAELDE Jacqueline Petronella, TEN HOVE Maria