Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Tijdlijn
Persoonsnr 9477 Stamvader SEBASTIAAN JANSEN COOPAL 1620 OIRSCHOT Relatiecluster_1
Achternaam Co(o)pal Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader Sebastiaan Jansen Co(o)pal 1620-1678 Naamgenoot
Voornaam Dielis (Egidius Sebastianus) Moeder Maijken Lauvreijns van Velthoven 1620-0
Beroep_bijzonderheden Sebastianus ged. Oirschot 6-8-1679, Bartholomeus ged. Oirs 21-11-1680, Theresia ged. Oirs 1-5-1682, Maria ged. Oirschot 29-7-1684, Henricus ged. Oirs 11-5-1687, Johannes ged. Oirs 24-7-1688, Maria ged. Oirs 6-2-1691, Diliana ged. Oirs 13-4-1696 1e_partner Maria Bartel (Bartholomeus) Buckincx 1652-0 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Maria Bartel Buckincx (4-9-1678 Oirschot), dr v Bartholomeus Aert Buckincx en Maria Henricus Ketelaers alias van Achel. 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Dielis Bastiaens Co(o)pal, zn v Sebastiaan Jansen Coopal en Maijken Lauvreijns van Velthoven. Geb. 15-06-1652 Oirschot. Oirschot 5-03-1696: Gerrit Jan Goossens bekent een som van 150 gulden schuldig te zijn aan Maria, wed. Dielis bastiaenssen Coopal. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 15 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 6 Overlijdensmaand 0 Speciaal 1
Geboortejaar 1652 Overlijdensjaar 1695 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Oirschot Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron bron: Kwartierstaat van Iersel
Zoon Sebastianus Egidius Coopall 1680-0 1e_partner Allegonda Anthony de Metser 1680-0 2e_partner
Zoon Jan Dielis Copal 1688-0 1e_partner Diliana Petrus Stockelmans 1690-0 2e_partner Maria Goort Dirckx van Heerbeeck 1691-0
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN Index op het oude Setboek van den hertganck van den Kerckhof, beginnende met jaere 1660:
ALGEMEEN vanaf 1660: Bastiaen Coopal wed. folio 49 verso. Dielis Ariaens van Collenbergh (Jan en Dielis van Collenbergh blijken broers te zijn. ) folio 42 verso. Dielis Bastiaens Coopal folio 49
ALGEMEEN Schout: Chr. Coopal, 1598
ALGEMEEN Qirschot 1718: Bastiaen Coopal Collecteur verponding. Hoogstraten: Jasper Huijbregts verkoopt 16 April 1726 Bastiaen Coopal en Antonette van Ravensteijn een huys ende hoff gestaen ende gelegen op het moleneynt, beneffens het begijnhoff alhier.
ALGEMEEN Raad van Brabant, 1586 - 1811 Archiefnummer:19 Inventarisnummer: 788 .2784 788 .2784: Adriana Coopal, als lasthebster van haar man Damianus Aberaans, contra Maria van der Hae, weduwe Aberaans: geldschuld Datering: 1699.
ALGEMEEN RA Veldhoven 15:139v-140v 13-6-1681 13-6-1681: crediteurs boedel Dierck Copal, verkopen krachtens evictie aan Maria Dierckx Copal.
ALGEMEEN Adrianus Henricus van DOERNE, ged. RK 13-7-1696 Oirschot (get: Gisbertus van DORE, Maria van de Ven en Maria Baijens) (bron: DTB 9 fol 20), zn v Henricus Gijsbertus van DOERNE (van Doorne)
ALGEMEEN en Catharina Henricus BAEIJENS. Ondertrouwd (1) op 29-04-1719 te Oirschot (bron: DTB Inv. 32.30 Fol. 159v), gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 4-5-1719 Oirschot RK (bron: DTB Inv. 32.8 Fol. 83) met Diliana (Lucia) Egidius COOPAL.
ALGEMEEN Gehuwd voor de kerk (2) op 40-jarige leeftijd op 12-05-1737 te Oirschot (bron: DTB Inv. 32.12 Fol. 11v) met Maria COPPENS .
DOOPGETUIGE Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, DTB Dopen Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot, Oirschot, archieftoegang 10225, inventaris­num­mer 32.7, 11-09-1683, folio 57 Doop op 11 september 1683 te Oirschot: Vader Arnoldus Buckinx. Moeder Jenneke Hendrick Koppens. Kind Maria Buckinx. Getuigen: Maria Dielis Koopal, Adrianus Timmermans.
DOPELING Collectie doop-, huwelijks- en overlijdensregisters daterend van voor de invoering van de Burgerl..., Oirschot, archieftoegang 10225, inventaris­num­mer 32.4, 15-06-1652, Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot, folio 52v Doop op 15 juni 1652 te Oirschot: Vader Sebastianus Janssen. Moeder Maria Sebastianus Janssen. Kind Egidius Sebastianus. Getuigen: Nicolaas Peter Nicolaas, Hedwigis Goossens.
HUWELIJK Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, DTB Trouwen Doop-, trouw- en begraafboek Oirschot, Oirschot, archieftoegang 10225, inventaris­num­mer 32.26, 17-09-1678 Trouwen op 17 september 1678 te Oirschot: Bruidegom Dielis Bastiaen Coopall. Bruid Maria Bartels Buckincx. [jm, 26 jaar. Jd, 26 jaar]
NOT. AKTE Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935, Oirschot, archieftoegang 10624, inventaris­num­mer 160, 6-8-1691, Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Heribert van Audenhoven Notariële akte op 6 augustus 1691 te Oirschot: Persoon in ra: Maijken Laurijssen van Velthoven, echtg. van Bastiaen Coopal. Bastiaen Coopal, echtg. van Maijken Laurijssen van Velthoven Wijlen.
NOT. AKTE Notariële archieven standplaats Oirschot, 1556-1935, Oirschot, archieftoegang 10624, inventaris­num­mer 160, 6-8-1691, Index op het notarieel archief van Oirschot, notaris Heribert van Audenhoven Dielis Bastiaens Coopal, zoon van 1 en 2. Jan Janssen Snellaerts, getuige. Jan Rutgers van Kerckoirle, getuige.
SCHULDBEKENTENIS 10217 Schepenbank Oirschot en Best, 1331-1810. 1676 Ter zake van vordering en betaling wegens geleend geld of kapitaal: Maria weduwe van Dielis Coopal contra Jan Leenders van de Sande, 1716
TRANSPORT Den Bosch RA 1651B fol. 252v d.d. 30-7-1681: Peter Michiels van Endepoel, koopman in wijnen te 's-Hertogenbosch, draagt over aan Maria dochter van Dirck Coopal o.a. een Huijs, hof en aangelag gestaan en gele-gen in de parochie van Zonderwijck Veldhoven aan de Westervelden
TRANSPORT Den Bosch RA 1651B fol. 252v d.d. 30-7-1681: Bel.perc.: Hendrick Westervelts; Reijnder Jan Smits; Maeijke Jan Fransen tot op ..... (niet vermeld. Dit goed werd door de verkoper verkregen bij koop van Maeijken wed. Willem Jan Baselmans en haar kinderen op 14-10-1680.