Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Tijdlijn
Persoonsnr 9584 Stamvader GIELIS VAN ANDEL 1580 WOUDRICHEM Relatiecluster_1
Achternaam Andel Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader Christoffel Gijsberts van Andel 1665-0 Naamgenoot
Voornaam Lambertus (Lambartus) Moeder Neeltje van der Hart 1671-0
Beroep_bijzonderheden molenmaker (1732). Ambachtsheer van Rijswijk (1757-1773). Mr Knegt huystimmerlieden in Compagnies ambagtskwartier (O.I.C), afkomstig van Moerkum (Worcum). Burgemeester Woudrichem. 1e_partner Catharina Roberts 1704-1729 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X 1) Catharina Roberts (1-11-1724 Rotterdam), dr v Sijmon Robberts en Maria van Pausé. Kind: Neeltje. X 2) Elisabeth Amelia Sohnius (9-6-1735), dr v Johannes Casimir en Maria Catrina van Wijck. X 3) Elisabeth Arnoldusdr Wolfsen (<= 1753), dr v en . 2e_partner Elisabeth Amelia Sohnius (Wolfse ?) van Ternate 1710-0 5e_partner
Data_persoon Lambertus van Andel, zn v Christoffel van Andel en Neeltje van der Hart. Ged. 7-5-1702 Woudrichem ged: Lambertus van den Hart, Clara van den Hart. Overl. 1773. Dr. 2e huwelijk: Johanna Geertruyda geb. 1736. 3e_partner Elisabeth Arnoldusdr Wolfsen 1715-1786 6e_partner
Geboortemaanddag 7 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 5 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1702 Overlijdensjaar 1773 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Woudrichem Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron DNL 1944 JRG 62 A.A.M. STOLS
Dochter Johanna Geertruyda van Andel 1736-0 1e_partner 2e_partner
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN In 1593 kwam Asscrerus van Clootwijk in het bezit van de heerlijkheid met het slot. Daarna volgden de families Sprunck en Nederveen. In 1756 werd de heerlijkheid verkocht aan Lambertus van Andel, die het huis op de oude fundamenten liet herbouwen.
ALGEMEEN Eind achttiende eeuw kwam het in bezit van de familie Tulleken. (slot Rijswijk, Rijswijksesteeg 8, Woudrichem / Woudrichem / Noord-Brabant )
ALGEMEEN Willem van Andel contra Beatricx Krielaart, 1707. Gerecht Woudrichem. Willem van Andel contra de baljuw van Zuidholland, 1712. Willem van Andel contra Corstiaan van Dijk c.s., 1736
ALGEMEEN Anthonij Cornelisse van Andel contra Joost Tijse van den Wijngaerde, 1738.NB: Archief van de procureur en notaris Leendert van Tetterode, was tevens schout van Hardinxveld.
ALGEMEEN Lambartus van Andel contra Johan Verhagen, 1755-1757. Hendrik Hendrikse van Andel, inzake ontduiking van de impost op het gemaal, 1751.
ALGEMEEN 1683: Akte van autorisatie van schout en schepenen aan Grietie van Andel, weduwe van Geraert Crielaert, om Adriaen Hanedoes aan te stellen als directeur* over de boedel van rekestrante en haar overleden man, en deze te verkopen, 1683.NB:
ALGEMEEN van zeven morgen land in de Ban van den Duijl, nagelaten door Adriana van Andel, 1702.NB: schout en heemraden van Emmickhoven
ALGEMEEN Akte van taxatie van het goud en zilverwerk, gevonden ten sterfhuize van Willem van Andel en Johanna Elisabeth de Vroe, 1753.NB: zie 448
ALGEMEEN door de erfgenamen van Willem van Andel en Johanna Elisabeth de Vroe, van huisraad en vee, 1753.NB: op boedelhuisrecht
ALGEMEEN door Nicolaas Ouwens, op last van de Staten van Holland en Westvriesland, van de nagelaten boedel van Gijsbert van Andel, 1766.
ALGEMEEN oor Jan van Andel, van hout, 1798.
ALGEMEEN 1749: door de erfgenamen van Jan van der Hart aan Wouter van Eeten, Gijsbert van Andel, Daniel en Adriaan Haagen en Cornelis de Jode, van een huis, schuur en erf in
ALGEMEEN de Burgstraat, een huis en erf in de Visstraat, een erf in de Visstraat en een huisje in de Spieringstraat of Gasthuissloot, 1749.
ALGEMEEN door de erfgenamen van Willem van Andel en Johanna Elisabeth de Vroe, van een huis en huisje, schuur en erf aan de Kerkstraat, 1753.NB: de huizen werden niet verkocht
ALGEMEEN door de executeurs van de boedel van Lambartis van Andel, aan N.N. en Arent Jacob Ten Haagen, van een huis, erf, schuur en tuin aan de Kerkstraat alsmede een koetshuis in de Vissersdijk, 1773.
ALGEMEEN 1670: Akte van attestatie door borgemeesters van Woudrichem, op verzoek van Gijsbert van Andel en Gerrit Krielaert, dat rekestranten met hun wagens op 10 januari
ALGEMEEN 1670 materiaal van de compagnie van kapitein Johan Blanckfoort naar 's-Hertogenbosch hebben gebracht en op 14 januari weer zijn teruggekeerd, 1670.
ALGEMEEN 1671: Akte van attestatie door Dirk van Bale e.a., op verzoek van Gijsbert Aerts van Andel, inzake een half vat bier op de stoep bij de herberg de Toelast, waarvan geen impostbiljet overlegd kon worden, 1671.
ALGEMEEN 1674: Akte van attestatie door Gijsbert van Andel en Gerrit Crielaerts, op verzoek van Michiel Peijs, dat Hendrijck Arents, n.a.v. zijn toetreding tot het wagenaarsgilde een halve ton bier naar herberg de Roos heeft laten brengen, 1674.
ALGEMEEN 1680: Akte van attestatie door Jan Jacobs en Goosen Schans, op verzoek van Adriaen van der Kolff en Gijsbert van Andel, pachters van de impost van het gemaal, dat
ALGEMEEN Jan Cijpers verklaard heeft van Adriaen Struijck, bakker te Giessen, voor vier stuivers een brood gekocht te hebben, 1680.
ALGEMEEN 1682: Akte van attestatie door Anna Burghoutts, Jan Hommelbagh, Anna Baltus, Gielis Aerts van Andel en Cornelis Ariens van Giessen, op verzoek van Jacob Asteleij,
ALGEMEEN inzake de in de grote zaal van Loevestein opgeslagen goederen van Margarita Hartevelt, 1682.
ALGEMEEN 1717: Akte van attestatie door Willem van Andel, dat het feit dat hij van plan is zijn overleden moeder Elisabeth Criellaart te laten begraven, niet inhoudt dat hij accoord gaat met de verdeling van de nagelaten boedel, 1717.
ALGEMEEN 1722: Akte van attestatie van Agata Westerwolt, Cornelia Ten Hage e.a., op verzoek van Christoffel van Andel, dat rekestrant de zoon van Gijsbert en de kleinzoon van Aert Jilles van Andel is, 1722.
ALGEMEEN 1742: Akte van attestatie door Hendrik Back en Jacobus Irwin, op verzoek van Willem van Andel en Jan de Vroe, dat Gerrit Aertsen Naeijen deposanten verhinderd heeft zijn huis te doorzoeken naar niet verimpost brood, meel en bier, 1742.
ALGEMEEN 1767: Deze verkoop geschiedde om hierop achterstallige verpondingen ad ƒ4 ten laste van Jan Bax, vervallen op 31 december 1767, te verhalen. Het pand werd gekocht door Gijsbert van Andel, marktschipper van 's-Hertogenbosch op Nijmegen, voor ƒ890.
ALGEMEEN 1767: Gijsbert verkocht het huis aan Jan van den Anker op 3 november 1778 voor ƒ1130. Deze verkocht het huis tussen Gillis van Wensel, boomwaarts en Willem van der Eijk, op 5 maart 1790 aan Abraham van Dijk voor ƒ2480.
ALGEMEEN Gelders Archief, DTB Trouwen Zutphen, Arnhem, archief 176, inventaris­num­mer 1912.18, folio 159 Trouwen op 15 augustus 1773: Bruidegom/bruid Oswald Theodorus Tulleken. Elisabeth Wolfsen. Getuigen: Lambertus van Andel, nn Eck.
BEROEP Nationaal Archief, Verenigde Oostindische Compagnie, archief 1.04.02, inventaris­num­mer 14173, folio 42 1732: woensdag 14 mei: Lambertus van Andel (uit Worcum) in dienst als molenmaker bij kamer Rotterdam. Vertrek van het schip Hofwegen op weg naar Batavia. Begunstigde: Neeltje van Andel, kind.
BEROEP Nationaal Archief, Verenigde Oostindische Compagnie, archief 1.04.02, inventaris­num­mer 14173, folio 42 zondag 27 augustus (1752): 107 dagen na vertrek van de Kaap, 213 dagen na vertrek uit Batavia. Aankomst van het schip Spanderswoud in Nederland. 7410 dagen na indiensttreding. Uitdiensttreding Lambertus van Andel (Spanderswoud), reden: gerepatrieerd.
BEZIT slot Rijswijk (https://www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=1019) Bezitgeschiedenis: In 1593 kwam Asscrerus van Clootwijk in het bezit van de heerlijkheid met het slot. Daarna volgden de families Sprunck en Nederveen. In 1756 werd de heerlijkheid verkocht aan Lambertus van Andel,
BEZIT slot Rijswijk (https://www.kasteleninnederland.nl/kasteeldetails.php?id=1019) die het huis op de oude fundamenten liet herbouwen.
DOOPGETUIGE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 31, 14-01-1759 Doop op 14 januari 1759 te Rotterdam: Vader Gerard van Andel. Moeder Maria Jongeling. Kind Elisabeth van Andel. Getuigen: Lambertus van Andel, Elisabeth Wolfsen.
DOOPGETUIGE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 31, 30-10-1755 Doop op 30 oktober 1755 te Rotterdam: Vader Jan Vonk. Moeder Neeltie van Andel. Kind Elisabet Katharina Vonk. Getuigen: Lambertus van Andel, Elisabeth Wolfse.
DOOPGETUIGE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 31, 15-03-1757 Doop op 15 maart 1757 te Rotterdam: Vader Jan Vonk. Moeder Neeltie van den Andel. Kind Lambertus Christoffel Vonk. Getuigen: Lambertus van Andel, Elisabet Wolffsen.
DOOPGETUIGE boek, Deel: 2, Periode: 1662-1799, Woudrichem, archieftoegang 8134, inventaris­num­mer 2, 4 februari 1753, Nederduits Gereformeerd doopboek 1662-1799, folio 1891 Doop op 4 februari 1753 te Woudrichem: Vader Adriaan van der Hart. Moeder Geertruij Elizabeth Storm. Kind (vrouwelijk) Elizabeth van der Hart. Getuigen: Lambertus van Andel, Elizabeth Wolfson.
DOOPGETUIGE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 25, 27-01-1728 Doop op 27 januari 1728 te Rotterdam: Vader Huibert van der Veer. Moeder Marija Robbert. Kind Adriaannis van der Veer. Getuigen: Lambertus van Andel, Ida van Raemsbuirgh.
DOOPGETUIGE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 25, 06-05-1731 Doop op 6 mei 1731 te Rotterdam: Vader Cornelis van Andel. Moeder Geertruij Smits. Kind Neeltie van Andel. Getuigen: Lambertus van Andel, Adriana van Andel.
DOPELING boek, Deel: 2, Periode: 1662-1799, Woudrichem, archieftoegang 8134, inventaris­num­mer 2, 7 mei 1702, Nederduits Gereformeerd doopboek 1662-1799, folio 104r Doop op 7 mei 1702 te Woudrichem: Vader Christoffel van Andel. Moeder Neeltje van der Hart. Kind (mannelijk) Lambertus van Andel. Getuigen: Lambertus van den Hart, Clara van den Hart.
ERFDELING DNL 1944 JRG 62 A.A.M. STOLS Als bemiddelaars voor het echtpaar van Andel-Sohnius traden bij de Weeskamer van Amsterdam op: Cornelis van Andel, onderschout van Rotterdam en Jan Crielaard, oud-schipper der O.I.C.
FAMILIE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 29, 31-05-1750 Doop op 31 mei 1750 te Rotterdam: Vader Gerrard van Andel. Moeder Maria Jongeling. Kind Margarita Lambertina van Andel. Getuigen: Marius Beljeur, Neeltje van Andel.
HUWELIJK Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Trouwen Trouw gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 72, 01-11-1724 Trouwen op 1 november 1724 te Rotterdam: Bruidegom Lambertus van Andel, geboren te Woudrichem, other:j.m. Bruid Catharina Robbert, geboren te Rotterdam, other:j.d.
KINDEREN Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 30, 17-05-1753 Doop op 17 mei 1753 te Rotterdam: Vader Lambertus van Andel. Moeder Elisabet Wolfsen. Kind Cristoffel Arnoldus van Andel. Getuigen: Cornelis van Andel, Neeltie van Andel.
KINDEREN Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Begraven Begraven 1720-1729, Rotterdam, archief 9999_16, inventaris­num­mer , 25-10-1728 Begrafenis op 25 oktober 1728 te Rotterdam: Overledene N.n. N.n. Vader/moeder: Lambertus van Andel. Opmerking: St. Janskerkhof, overledene was 2 1/2 jaar.
KINDEREN Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 25, 02-11-1728 Doop op 2 november 1728 te Rotterdam: Vader Lambertus van Andel. Moeder Catrijna Robert. Kind Neeltje van Andel. Getuigen: Cornelis van Andel, Geertruij Smit.