Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

De personen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst vanaf het jaar.1258. Vernieuwd (zie toelichting logboek)!

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan):

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
15851 Jan II van Arkel 1260 0 X Margaretha NN, dr v en . dubbel? Herbaren I van der Leede 1120
30780 Gerlach (Geerling) Willems Cnode 1260 1306 X 1) Aleijd van Heusden, dr v en . X 2) Yda van Arkel, dr v en Yda van Andel. Heilwig Geerling Cnode kleindochter van Gerlach Cnode, erfdochter van het huis van Warrenberg gehuwd met Goyart, Goyartszn. van Erpe, genaamd van Middegael. ridder, kasteel Frisselstein. Krijgt op 30-1-1304 van hertog Jan II vrijdom van last en beden voor een 20-tal hoeven. Hadden maar 1 zoon: Willem! NAKIJKEN!! WELLEN CNODE 1190 DEN BOSCH
16951 Arnoldus de Cupere 1260 1300 X Ida van Renesse, dr v Johan van Renesse en NN. Kind: Johannes X Conegondis (testament BE Nr 831 | 9-11-1378 over hoeve Hommelheze te Dinther en erfcijns Oss. Nat. dr: Bela) veldheer onder Floris V. ARNOLDUS DE CUPERE 1260
22958 Dirck ( (Didden, Diderick) Colenz van Dinther 1260 0 X 1) Catharina van Bentheim (ca 1293), dr v Walraven van Bentheim en Agnes van Heeswijk. X 2) Agnes van Wolfswinkel (<1308), dr v en . Kind: Cole (Nicolaes) Dircksz van Dinther. DIRCK COLENZ VAN DINTHER 1260
16975 Floris van Duivenvoorde 1260 1301 X 1) NN van Brederode, dr v en . X 2) NN van de Woude, dr v en . Kind: Arent, Machteld, abdis te Rijnsburg. Doede van Voorhout 1105
34004 Art Boudeken Kuyst 1260 0 X NN. BOUDEKEN KUYST 1230
1953 Adriaen Kyvit 1260 Altena (of Arnhem) ? 0 X NN, dr v en . Kind: Jan de oude XNN. ADRIAEN KYVIT 1260 ALTENA
3687 Gijsbrecht van Malsen 1260 0 X Layse van Heukelom, dr v Otto van Heukelom en . NICOLAUS VAN MALSEN 1230
23315 Hendrik II Rover van Mierlo 1260 0 X Katharina Alartsdr van Keent, dr v Alard van Keent en Elisabeth NN. heer v Mierlo schout Den Bosch ARNOLD III VAN RODE 1130
2876 Arnout I van Noordeloos 1260 0 X Aleijd NN, dr v en . Kind: Roelof I van Dalem X NN. heer van Noordeloos Herbaren I van der Leede 1120
34033 Dirk (Theodoricus) Posteel 1260 Den Bosch ? 0 X NN. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
40792 Claes de oude Schilder 1260 Den Bosch 1348 X Aleyt NN, dr v en . Kind: Claes de oude, schepen van Den Bosch 1368, X Yda NN, Claes de jonge X ws. Lerya Gerits van Neynsel, Gerit , Mechtildis, Baerta. schepen van Den Bosch 1337-1338. CLAES SCHILDER 1260 DEN BOSCH
3117 Elisabeth van der Sluse 1260 0 X Rudolf II de Cocq van Weerdenburg, zn v Rudolf de Cocq en Agnes van Cuijck. ARNOUD VAN DER SLUIS 1210 HEUSDEN
10316 Rutgher Jan van den Steenwech 1260 's Hertogenbosch ? 0 schepen Den Bosch 1321-1329. Verkoopt een erfcijns van £ 4 oudgeld uit een huis in de Kerkstraat aan NN Cnode. JAN VAN DEN STEENWECH 1235 DEN BOSCH
10315 Peter van den Steenwech (Noppe) 1260 's Hertogenbosch ? 0 X Heilwich van Oerle, dr v Colo van Orle (Oerle) en Lutgardis van Sonne van Odenbosghe. Kind: Christina X Jacob Hendrik Teulings, Hendrik, Gooswijn, Rutger X Aleid NN (kind: Helwig). schepen Den Bosch 1309-1326. NB: 30.1.1320: Henricus van Zonne en Petrus Steenwech afstand doen van hun recht op de goederen van Baest onder Oostelbeers. JAN VAN DEN STEENWECH 1235 DEN BOSCH
4632 Wouter Gerardsz van den Tempel 1260 Dordrecht 0 X NN. burg. Dordrecht, houthandelaar WOUTER GERARDSZ VD TEMPEL 1260 DORDRECHT
1298 Willem III van Horne 1264 0 X Sophia Jans van Heusden (1294), dr v Jan III van Heusden en Adelissa van Cattendijke. 6-8-1294: Dirk, graaf van Kleef, belooft hierin dat, wanneer de heer van Heusden (Jan III) zonder mannelijke erfgenamen komt te overlijden, hij Willem van Home en Sophia van Heusden, met de heerlijkheid Heusden en alle toebehoren zal belenen. WILLEM I VAN HOORNE 1200
15796 Jan III van Arkel 1265 0 X Mabelia van Voorne, dr v Albrecht (Albert) van Voorne en Aleid van Egmond. Herbaren I van der Leede 1120
23365 Staes (Eustacius) van Brakel 1265 0 X Bertha Uten Goye (ca 1290), dr v Gijsbrecht Uten Goye en Margaretha van Teylingen. Kind: Johan X Margriete v Riede, Dirk, Bertha X Sweder van Zuylen (ca 1297). Kind anno 1321 en 1343: Steeske de Jonghe (Steskinus). ridder en leenman van Gerard van Loon rond 1310. Zwager: Dirc van den Wale. STAES VAN BRAKEL 1265 WAARDENBURG
12907 Everard Johansz van Breugel 1265 0 X Lucia Jans Dickbier, dr v Jan Dickbier en NN. jonkheer JOHAN WILLEMSZ VAN BREUGEL 1180
29412 Gijselbert de Cock van Neerijnen 1265 Heusden 0 X NN van Mailly de Rosignol, dr v en . Kind: Gijsbert, Ricold. leenman van Waardenburg RUDOLF DE COCQ 1195
3114 Johan de Cocq 1265 Waardenburg 0 X Geertruid van Arkel en de Kijfhoek, dr v Gijsbert van Arkel en de Kijfhoek en N.N. RUDOLF DE COCQ 1195
3440 Willem van Cuyck 1265 1303 X Johanna Sofia van Gymnich, dr v Wennemar I van Gymnich en Johanna van Elsloo. 1383 doet Jan I van Kuyk 'tgericht ende die heerlycheyt van Nieuwekuyc' van de hand aan Boud Kuyst van Wijck, een broer van de toenmalige heer van Onsenoort. HERMAN I VAN MALSEN 1040
985 Gijben (Ghiselbert) Minturg Dicbier 1265 0 X NN. JAN JANS DICBIER 1210
23158 Arnold van Liere 1265 0 X Margaretha van Bouchout, dr v en . Kind: 1 Catharina van Liere. 2 Jan van Liere. 3 Arnold van Liere X Elisabeth Jan de Beer. Kind: Jan X Ida van Raenst, dr Johan & Catharina Claasdr van Wijneghem. Heer van Lyere, Immerseel etc Willem van Liere 1145 Lier
13047 Daniel V van der Merwede 1265 0 X NN DANIEL VAN DER MERWEDE 1140
10314 Heilwich van Oerle 1265 's Hertogenbosch ? 0 X Peter van den Steenwech (Noppe), zn v NN van den Steenwech en NN. 30.1.1320: Henricus van Zonne en Petrus Steenwech afstand doen van hun recht op de goederen van Baest onder Oostelbeers. COLO VAN OERLE 1235 DEN BOSCH LUTGARDIS VAN SONNE VAN ODENBOSGHE 1235
12587 Wouter Coolen van Oerle 1265 0 X NN. Kind ws. : Hendrick van Gemert (identiek met Hendrick van Oerle s.v. Wouter van Oirle), Luytgart, Wouter en Coel schepen van Den Bosch 1372/1373, X Lysbeth Coptiten. schepen in Den Bosch 1323 en 1332. Bezit diverse erfgoederen te Zeelst binnen de jurisdictie van de schepenbank van Oerle. COLO VAN OERLE 1235 DEN BOSCH LUTGARDIS VAN SONNE VAN ODENBOSGHE 1235
12582 Arnoldus (van der) Poeldonc 1265 's Hertogenbosch ? 0 X Heilwig van Mierlo (ca 1306), dr v Gooswijn (Moedel) I van Mierlo en Elisabeth Makariusdr van den Bosch. Kind: Helwich X Albert Willem Amelis van Hal van Bucstel. NB: Lambertus zn wijlen Nycholaus Coel van der Poeldonc (Nr 596 14-1-1367). schepen Den Bosch 1301-1313, vermoedelijke bouwheer van het stenen zaalhuis 'Cupenborch', Hoge Steenwech te Den Bosch. COLO VAN OERLE 1235 DEN BOSCH LUTGARDIS VAN SONNE VAN ODENBOSGHE 1235
4636 Jan van Heusden 1268 1303 X NN. 22-1-1330: Jan, heer van Heusden, knaap, heeft zijn eigen, dat hij van niemand houdt, in leen gegeven aan een ongenoemde, vidimus van Willem van Zonne, deken van Geertruidenberg, 28-9-1337, ARA. Brussel, Heerlijkheid Dussen, charter heer van Heusden ARNOLD I VAN HEUSDEN 1130 VLAANDEREN
33789 Dirck Willem de Roovere 1269 1330 X NN. Kind: Arnold de Roover en Johannes van Vlierden. ARNOLD III VAN RODE 1130
29458 NN van Broeckhuysen 1270 0 X NN NN VAN BROECKHUYSEN 1270
34041 Willem van Bronckhorst 1270 0 X Johanna van Batenburg, dr v en . WILLEM VAN BRONCKHORST 1270
34060 Johan I de Cock van Oppijnen 1270 0 X Aleida van Baer, dr v Gerard van Rheden en NN. RUDOLF DE COCQ 1195
3902 Alverade Hendriks van Cuijck 1270 0 X Dirk II van Wassenaar (ca 1295), zn v Philips II {ridder} van Duvenvoorde van Wassenaer en N.N.Jansdr van de Wateringhe. Kind: 1 Philips III van Wassenaar, geboren omstreeks 1295 in Voorschoten. HERMAN I VAN MALSEN 1040
4628 Otto Allard van Cuyck 1270 1350 X 1) Aleidis van Diest 1260-1320. X 2) Johanna van Heverlee 1285-1333. X 3) Johanna van Vlaanderen (1290-1342). Alleen uit het tweede huwelijk is een kind bekend, Adelise van Cuijk (1320-1338). HERMAN I VAN MALSEN 1040
32266 Gooswijn Moedel Dicbier 1270 0 JAN JANS DICBIER 1210
983 Jan III Dicbier 1270 0 X Engelberg Engelbert Luding (1290), dr v Engelbert Luding (Ludinc) en Cecilia. JAN JANS DICBIER 1210
1042 Daniel van den Dijk (de Aggere) 1270 Gunterslaar 0 X Bela van Gunterslaer, dr v en . schepen Den Bosch 1312-1336 DANIEL V D DIJK DE AGGERE 1270 DEN BOSCH
20028 Elias Diederiksz van Dorp 1270 Schipluiden ? 0 X NN Jacobsdr van Stryen, dr v Jacob van Stryen en NN. Kind: Sophia X Philips van der Spangen (Philips Bokel Uyternesse). Hun kind: Jan Ridder van hofstede Van Dorp DIEDERIK VAN DORP 1230 SCHIPLUIDEN
1192 Henrick Glavimans 1270 0 X N.N Kinderen: 1) Willem Hendrick Glavimans, * Loon op Zand ca 1300. 2) Jutta Henrick Glavimans, geboren circa 1300 trouwt met Johannes van Stripe (zadelmaker). Henrick Glavimans 1270 Loon op Zand
19553 Edmund III von Gymnich 1270 0 X 1) Hilla Scheiffart de Merode, dr v en . X 2) Hedwig von Drachenfels, dr v Burggraf Heinrich von Drachenfels I en Katharina NN. NN VON GYMNICH 1150
1489 Dirck Alras van Haestrecht (Arkel) 1270 X Swanildis NN, dr v en . Kind: Swanelda, Herbaren, Paulus X NN, X Elsbenne (Belia) Roelofsdr van Daelem, Willem X Lijsbet, wed. v Rover Yensoen (kind: Lijsbeth Jan D. van der Nesse, Catharina X Jan die Lewe, Zwanelde X Willaem Peterszoen, Claes X Alyt). vermeld 1326 in verband met een belening in Bergambacht. Als ridder compareert hij 17 oktober 1343 onder de borgen van bisschop Jan van Arkel.FOPPE VAN ARCKEL 970 Dirck Alras van Haestrecht (Arkel) 1270
33039 Herman Willemsz Hallincg 1270 0 X Christina van Wingerden, dr v en . JACOB HALLINCG 1180 DORDRECHT
3987 Willem (de Cock) van Hemert 1270 0 X IJsbrandsdr van Hemert, dr v en . Kind: 1. Arnold 2. Johan (de Cock) WILLEM DE COCK VAN HEMERT 1270
1065 Engelbertus van der Hoeven 1270 0 X N.N. Kind: 1) Arnoldi van der Hoeven ca 1300 2) Aleydis van den Hoeven ENGELBERTUS VAN DER HOEVEN 1270
29699 Gerard I van Horne 1270 1331 X 1) Johanna van Leuven Gaasbeek (1302), dr v en . X 2) Irmgard van Kleef (1316), dr v en . WILLEM I VAN HOORNE 1200
13032 Rutger (Rogier) van Leefdaal 1270 1333 X Agnes van Kleef (ca 1306), dr v Dirk Loef van Kleef en Lisa van Virneburg. Kind: Jan X Margriet van Liedekerke (Gavre), Lodewijk III, Isabel, Margriet, Elisabeth, Catharina. Bezat goederen te Hontsoert (Onsenoort) raad hertog Jan II van Brabant LODEWIJK II VAN LEEFDAAL 1240
30333 Jan I van Merode 1270 1317 X NN. heer van Vlatten en Froitzheim WERNER VAN MERODE 1255 KEULEN
30334 Luitgarde van Merode 1270 0 X Arnold van Wachtendonk (1300), zn v en . WERNER VAN MERODE 1255 KEULEN