Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Personen in stambomen

Personen in stambomen

Zoek op Stamvader (% (joker) toegestaan):
Zoek op Stammoeder:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
37930 Jan Danielss van Son 1565 Waspik? Waalwijk? X 1) Peeterken Peters, dr v en . Kind: Daniel X Dingena Jacobs Coomans, Pieter X Maeijken Jochems Verster, Leintje X Peeter Gerritsz Hagoort. X 2) Beatrice Ariens Roothals (huw. voorw. 30-1-1627 Capelle), dr v Adriaen Woutersz en Eelken Adriaen Cuijsten. op 26-1-1628 revoceren Jan en Beatris van de houwelijckse voorwaerden. Hoogstwaarschijnlijk stam WOUTER BAC VAN NOLE. Beatrice was weduwe van Jan Rutten van Son. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
488 Leijntje Jansdr van Son 1594 Waalwijk? 1671 X Peeter Gerritszoon Hagoort (ca 1612), zn v Gerrit Adriaenszn Hagoort en NN. Kind: Peter, Peterken, Jan geb. 1615, X Stijntje van Oort, Hilleken X Claes Claesz van den Assem, Gerrit X Aletta Eijmberts Verburgh, Hendrik geb. 1640 X Maria Peters Braber. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
21414 Pieter Janss van Son 1595 Willemstad ? 0 X Maeijken (Maria) Jochemsdr Verster (<4-1631), dr v Justus (Joachim, Jochum) Adriaensen Verster en Dirkske Peter Anthonisdr van Clootwijk. Kind: Margaretha X Johannes Kisch. NB: Pieter Jansz. van Son X NN (14-11-1621 Dordrecht). Doopget. kleinkinderen: bij Agnieta: Conraet Husch, Dirck Gijsels, Maria de Bruijn. Bij Susanna: Dircksen van Clootwijck, Peter Jansen, Antonet de Lobel, bij Maria: Willem Schouten, Jenneken de Lobel. Neef: Jan Dirckss van Nederveen. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
211 Daniel Janss van Son (Cleermaecker, Snijder) 1595 Waalwijk? 0 X Dingena Jacobsdr Coomans (Oomens) (14-9-1619 's-Grevelduin Capelle), dr Jacob Cornelis en Maicken Diericxdr NN. Kind: Geertruijd, Jan , NN ± 1629-????, Maijken, Jacob. kleermaker, kerkmeester (1633) te Capelle. UITZOEKEN !!! Fam: Jan Dirckss van Nederveen, X Beatericx Wouters Roothals, Adriaen Wouterss Roothals, zijnen swager (X Lijsbeth Anthonisdr van Son), woonende in Oudt Beijerlandt. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
487 Geertruijd Daniels van Son 1622 's Grevelduin-Capelle 0 X 1) Hendrick Joosten Smits (7-11-1649 Dussen ng), zn v en . X 2) Marcelis Clauwerden Ritmeester (13-5-1656 Almkerk), ± 1630-1680. X 3) Anthony Aertsz Vos, zn v en . ????-< 1691. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
21413 Margaretha (Margrita) van Son 1625 Heusden 1706 X Johannes Kisch (14-6-1650 Heusden, get. geassisteert door Sr. Niklaes de Lobel, zijn oom en Peter van Son haar vader), zn v Leonard Kies en Susanna de Lobell. UITWERKEN !!! Doopget. bij Agnieta: Conraet Husch, Dirck Gijsels, Maria de Bruijn. Bij Susanna: Dircksen van Clootwijck, Peter Jansen, Antonet de Lobel, bij Maria: oom Willem Schouten en tante Jenneken de Lobel. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
36879 Cornelis van Son 1627 Heusden X Mechtelt Gijsels (6-8-1658 Heusden ndg), WS dr v Pieter Dierksz Gijsels en Maeyken Schuyffhil. NB: Marten Swaen, schepen van Geertruidenberg, voor zijn kinderen verwekt bij Helena [Heylken Jacobs} Gijsels (1672-1677). NB: Conraet Husch, Dirck Gijsels, Maria de Bruijn doopget. 19-7-1654 Rosmalen bij Agnieta Kischius, dr van zus Margaretha van Son. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
1606 Jan Daandels van Son 1627 's-Grevelduin Capelle 1731 NB: Jan Daandels van Son (1681-????, te Udenhout) tak DANIEL JANSEN VAN SON 1545 UDENHOUT. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
486 Maijken Daniels van Son 1631 's-Grevelduin Capelle 1662 X Jan Petersen (ook Arissen) Sneijder (1-2-1654 's-Grevelduin Capelle), zn v Peter Adriaens en Janneke van Weijck. Kind: Anneken Jansdr (zie: 105). Maijken: +1662-1663 Gen Kuijsten !! JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
2455 Jacob Daniels van Son 1634 's-Grevelduin Capelle 1665 X Janneken Jans Abberdaen (30-11-1659 's-Grevelduin-Capelle), dr v Jan Adriaenszn Abberdaen en Catalynken Jans NN. Kind (4): Jan?, Daniel 3-10-1660 Capelle ndg, get: Maycken Denys. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
41504 Dirckjen van Son 1635 Heusden X Thomas Adams van Gulick (30-10-1657 Heusden ndg), zn v Adam Thomas van Gulick en NN. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
36983 Daniel Jacobsz van Son 1660 Capelle X 1) Adriaentjen Ariens Hooymayers, dr v en . Kind: Catharina 22-11-1693, X Johan Calff, Alida 18-9-1695, X Meerten Heijmans, Johanna 28-7-1697, Adriaan 19-10-1698, X 2) Maria de Groot, dr v en . Kind: Johanna 18-3-1702, 27-1-1704, 11-2-1714 Capelle ndg. alle kinderen te Capelle ndg gedoopt. NB: J.F. Mirandolle, Allerhande acten (Minuten), 1794. 12-03-1794 akte 30. Stadsarchief Breda. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
36982 Catharina (Caatje) van Son 1693 Capelle X Jan (Johan) Calvert (Calff), zn v William Calvert en Maria de Groot. Broer/zus: Johanna, Alida, Adriaan. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
20056 Alida van Son 1695 Capelle 0 X Meerten Heijmans, zn v en . Geb. ca 1695. NB: Adriaan Heijmans, schout van Capelle. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
37052 Adriaen (Arien) van Son 1698 Sprang-Capelle X 1) Grietje (Margrita) Heijmans. X 2) Alida Glavimans (24-3-1740 Capelle). Kind: Pieter, Daniel (Zwijndrecht) X Adriana v Dongen, Adriana X Daniel Kalvert, Margaretha X Johan Siering, Alida X Wouter Ariensz vd Heuvel en Catharina X Joris vd Heuvel. wonende te Zwijndrecht. Ouders hypothese !!!! JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
31823 Adriana van Son 1725 1766 X Daniel Calvert, zn v Jan Calvert en Catharina van Son . Pieter Kuijck van Houweninge (geb. 1792 Werkendam, zn Gerardus Henricus van Houweninge, hoogheemraad en dijkgraaf Nieuwe Land van Altena, en Sientje Kuijck) X Maria Vermeulen. Zus Agatha X Bastiaan Baggerman. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
37049 Pieter van Son 1730 Zwijndrecht? 1804 In overleg met het stadsbestuur Breda besloot Van Son in 1775 een armenfabriek te openen, waar wol gesponnen en geverfd zou worden. Tien jaar later zetten zijn neven Biesheuvel en Van Houweningen de activiteiten van hun oom voort. tapijtwever en tuchthuisdirecteur te Breda. Ongehuwd. Vaste bezittingen onder Zwijndrecht, getaxeerd ter waarde van 16.000 gulden. Relatie met Anna Maria, dr Matthijs van Son, zn v Augustinus en Anna Schuyffhil, X Jacobus v Heusden !!! JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
1612 Alida Ariens van Son (Sonnen) 1733 Breda 1788 X Wouter Ariensz van den Heuvel (24-09-1758 Werkendam), zn v Arie Ariense van den Heuvel en Dirkje van Brieving zwager Joris Ariensz van den Heuvel X zus Catharina Ariens van Son (6-12-1760 Werkendam). JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
1613 Catharina Ariens van Son 1735 Breda 1810 X Joris van den Heuvel (6-12-1760 Werkendam), zn v Arie Ariense van den Heuvel en Dirkje van Brieving. UITWERKEN !!!! NB: 10-04-1804: Adrianus Jorisse van den Heuvel, tapijtfabrikant. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
5918 Daniel van Son 1735 Zwijndrecht ? 0 X Adriana van Dongen, dr v en . Kind: Johanna geb. Zwijndrecht, overl. 17-7-1825 Loon op Zand; Pietertje, overl. 6-7-1849 Loon op Zand, X Hendrik Speet, heel- en vroedmeester, Margaretha X Johannes van Bezouwen. = 2581 ?? UITWERKEN !!! Broer Pieter, directeur van het tuchthuis (weverij) te Breda. Neven: Adrianus van den Heuvel Jorisz. en Adrianus Hendrik Siering. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
9884 Margareta van Son 1738 Zwijndrecht 0 X Johan Hendrik Christoffel Siering (10-4-1763 Breda ndg), zn v en . Beiden genoemd in not. akte dd. 12 april 1763 te Breda met Pieter van Son, wonende te Breda. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
5917 Margaretha van Son 1764 Zwijndrecht 1833 X Johannes van Bezouwen (23-2-1800 Breda), zn v Wouter van Bezouwen en Jenneke Knoop. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
39372 Johanna van Son 1765 Zwijndrecht JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
10409 Adriaan (Adrianus) van Son 1771 Zwijndrecht 1843 X Gerarda Johanna van Nieuwenhuijsen (7-3-1801 Delft), dr v en . Kind: Daniel 14-6-1803 Delft, Jan Pieter, overl. 3-5-1829 Delft, 22 jaar, Antonie 14-6-1808 Delft, Pieter Adriaan, geb. 18-5-1811 Delft, X Emma Schmalhausen. geneeskundige commissie Delft 1830. Delftse apotheker (1791), tabaksverkoper (merk 'De Rookende Turk'). Bekenden: Jacobus Doorman, Christoffel Lodewijk Kuhn, en Johanna Nicolaas Calten. Lid Delftse wetenschappelijk genootschap 1798. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
22393 Pietertje (Pieternella) van Son 1776 Zwijndrecht? 1849 X Hendrik Speet (11-1-1827 Stavenisse), zn v Johan Pieter Speet en Catharina Westhoff. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
10407 Daniel van Son 1803 Delft 1844 X Petronella Cornelia Kleijn van Willigen (4--6-1841 Delft), dr v Hendrik Pieter Kleijn van Willigen en Rebecca Rijfsnijder. apotheker en chemist te Delft JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
5536 Pieter Adriaan van Son 1811 Delft 0 X Emma Schmalhausen (27-5-1835 Maastricht), dr v Abraham Isaac Jacob (Isaac, Jacob) Schmalhausen en Susanne Elisabeth Fellinger. stadschirurgijn te Delft (1860), buitengewoon stadsvroedmeester JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN
13628 Johanna Maria van Son 1840 Delft 0 X Frederik Hendrik Usener (13-8-1866 Maastricht), zn v Johan Gabriël Usener en Rosalie Duvivier. JAN DANIELS VAN SON 1565 BESOYEN