Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Personen in stambomen

Personen in stambomen

Zoek op Stamvader (% (joker) toegestaan):
Zoek op Stammoeder:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
3426 Zegher van Cuijck (Nuwenkuijck) 1350 1428 X NN. Jonker ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
3425 Zeger Jacobs van Cuijck 1410 0 X Katharina NN (Heusden schep.). dr v en . Kind: Jacob, geb. ca 1435, X NN (kind: Zeger en Willem), Jan Zegers, Willem Zegers (+ < 19-8-1482) (zn Hillinck X Elisabeth van Uden). Jonker. NB: schepenzegels van Jacob Zegerszoon van Cuyck (1464) en van zijne zonen. Zeger en Willem. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
3164 Jacob Zegers van Cuijck 1435 Heusden ? 0 X Ermtrudis Jans van de Wiel, dr v en . Kind: Willem, Seger X Agnes NN (van Achelen?). schepen te Heusden, jonker. NB: 1537: Willem Jacobszoon van Cuijck en Joost van Weijborch, schepenen in Heusden. Seger Jacobs van Cuyck schepen Heusden 1536. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
3423 Willem Zegers van Cuijck 1440 0 X Lijsbeth Hackensdr van Oudheusden, dr v en . Kind: Mechteld X Reymbout Janse Buijs, Jan, Laureijnske X Jan van Aes, Aleijt X Barthold van Beijnen, Gerard X Heilwich van Achelen, Hillenus X Elisabeth Hendricks van Uden, Zeger. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
38105 Zeger Jan Elias van Cuyck 1455 Den Bosch? X Margaretha Tielman Hendrik van de Parre, dr v Tielman Hendrik van de Parre en Catharina Reyner van Mechelen. Kind: Adriaan X Helwig Jan Wouter Eyckman, X Aleid Keteler. gewandsnijder. Hij voerde blijkens zijn zegel wapen van Cuyck en had tot stamvader ZEGER ELIAS VAN CUYCK (gehuwd met Lysbeth Goyaert Embrecht van Riele) ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
38107 Zeger Jacobs van Cuijck 1465 Heusden? X Agnes van Achelen, dr v Gerit (Gerard) van Achel en Agnes Jan Kepken. schepen Heusden 1536. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
3436 Hillenus Willem Zegersz van Cuyck 1465 0 X Elisabeth Hendrickxdr van Uden, dr v Hendrick van Uden (schepen Den Bosch?) en NN. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
38109 Aleijt Willem Zegers van Cuijck 1470 X Barthold van Beijnen, zn v en . ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
1652 Elisabeth van Cuijck 1470 0 X Adriaan van Rijswijck, zn v Adriaan Dircksz van Rijswijck en N.N. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
3438 Hillinck van Cuijck 1475 0 X NN. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
30226 Judoca (Margaretha) van Nuwencuyck 1475 0 X Philips Joostz van Weijborch, zn v Joost van Weijborch en Lijsbeth Zegersdr van Uuijtwijck. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
38101 Adriaan Zeger Jan van Cuyck 1490 Heusden 1558 X 1) Helwig Jan Wouter Eyckman, dr v en . Kind; mr. Zeger Adriaan Zeger X Helwig Gozewijn van der Stegen, X Aleid Wouter van Achelen (+1615), Catharina X Peter Frans Vuchts. X 2) Aleid Keteler. Kind: mr. Adriaen X Margaretha Dirk Jacob van Veen. gewandsnijder. Bron DBL 1967,1. : stamvader ZEGER ELIAS VAN CUYCK X Lysbeth Goyaert Embrecht van Riele uit Oisterwijk (reg. no. 175, folio 37, 27-12-1470) ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
38100 Catharina Adriaensdr Zegers van Cuyck 1517 Den Bosch? X Peter Frans Peter Vuchts, zn v Frans (Franchois) Peter Jan Vuchts en Aleid Gerard Keteler. lakenkoopvrouv ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
41433 Adriaen Adriaens van Cuyck 1540 Heusden? X Maria Dirck Jacobs van Veen, dr v en . Kind: Adriana X Willem Geerits Verhoutaert (Verhoutert), Dingman Adriaensz X Cathalina van Neercassel (1603), X Anna Kuysten. lakenkoper, schepen van Heusden. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
41432 Adriana Adriaens van Cuyck 1570 Heusden? X Willem Geerits Verhoutaert (Verhoutert) (1592), zn v en ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
41428 Dingman Adriaensz van Cuyck 1574 Heusden 1637 X 1) Cathalina van Neercassel (1603), dr v Wouter Matthijsz van Neercassel en Maria Cornelisdr van der Verwen. X 2) Anna Kuysten (7-6-1626), dr v Nicolaes en Hadewich Diercxss van der Meer. UITWERKEN !! brouwer te Heusden, burgemeester, schepen (1611, '13, '18, '19, '21, '25, '27—'29), hoofdman der oude schutters (1617) en gilde van St. Cecilia (1617—'18). Aanhanger van Voetius. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
41443 Adriaen van Cuyck 1610 Heusden X Hillegonda Reael, dr v Reynier Reael en Maria Oetgens. Kind: Maria X Nicolaas Arends Schuyt, Reynier X Christina Ijsbrands Benningh, Dingman X Margrita Swart, Cathalina X Leendert Cornelisz van Erffrenten, Alida X NN Hespelt, Adriaen 2-3-1654. buskruithandelaar en fabrikant te Amsterdam, kerkmeester Zuiderkerk (1652), luitenant burgerij (1650). Cornelis van Cuijck X Alida van den Broeck wonende te 's Gravenhage (< 9-1-1675). . ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
41494 Cornelis van Cuyck 1620 Heusden X Alida van den Brouck (17-6-1642 Heusden), dr v Johan van den Brouck en Anna Peters van Gellecom. Kind: Johannes X Anna de Bakker, Dingman ged. 20-8-1648 Amsterdam, leefde nog in 1670. Per 11-1648 poorter van Amsterdam, buskruithandelaar met broer Adriaen. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
41490 Maria van Cuyck 1640 X Nicolaas Arends Schuyt (26-6-1674), zn v Arnout Gijsbertsz Schuyt en Jannetje de Steur. Kind: Johanna ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
41487 Reynier van Cuyck 1647 Amsterdam 1703 X Christina Ijsbrands Benningh (2-4-1675 Amstelveen), dr v IJsbrand Benning en Francesca Ransi. Kind: Hillegonda X Frans van Heshuizen, Christine Michiel, zn v Frans van Marselis en Adriana Pauw, X Jacob Claasz Faas. vaandrig der burgerij. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
41442 Cathalina van Cuyck 1650 Amsterdam X Leendert Cornelisz van Erffrenten (1-4-1676 Ginniken), zn v Cornelis Michiels van Erffrenten en Adriana van de Blick. Zus Alida X Daniel Hespel, X Johan Jacob Hausman, Maria X Nicolaas Arends Schuyt. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
41491 Christiaen van Cuyck 1674 Amsterdam? X 1) Catharina de Roy (28-3-1709 Amsterdam), dr v en . X 2) Maria Wolters (6-3-1716), dr v Steven Wolters en Aletta Maria Trip. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350