Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Tijdlijn    Tijdlijn in tekst    Tijdlijn in tekst (compleet)  
Persoonsnr 21469 Stamvader PIETER AELWYNS 1495 NOORDWIJKERHOUT Relatiecluster_1
Achternaam Aelwyns Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader Naamgenoot
Voornaam Pieter Gerritz Moeder
Beroep_bijzonderheden schout Noordwijkerhout 1521-53 1e_partner Agnietgen Pouwelsdr 1500 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Agnietgen Pouwelsdr, dr v Pouwels Claesz NN en NN Symon Brantszdr. 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Pieter Gerritz Aelwyns, zn v en . Geb. ca 1495. Overl. tussen 8-5-1562 en 1564. Schout van Noordwijkerhout 1521-1553 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1495 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron
Dochter Gerritje Pietersdr Aelwyns 1530 1e_partner Jan Gerritsz van Langevelt 1530 2e_partner
Zoon Simon Pietersz Aelwyns 1534 1e_partner 2e_partner
Zoon Ysbrant Pietersz Aelwyns 1540 1e_partner Jannetgen Dircsxdr NN 1540 2e_partner
Dochter Maritgen Pietersdr Aelwyns 1540 1e_partner 2e_partner
Aard Bron Omschrijving
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 1. Gerritgen, te Langeveld, tr Jan Gerrits (kinderen: Marijtgen, tr 1. Symon Pieters van Langevelt, tr 2. Cornelis Jacobs Voocht, z.v. Jacob Claes die Swart en Ymmetgen Adriaensdr; Mees, te Langeveld, tr Marijtgen Jeroensdr;
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Adriaen, te Wassenaar, tr Annetgen Gerritsdr; Neeltgen, te Voorhout, tr 1. Jan Mees, tr 2. Jan Willems Cortswager)
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 2. Willem, *ca 1531, te Noordwijkerhout, tr NN (kinderen noemen zich Swill: Pieter, te Noordwijkerhout; Jan, te Noordwijkerhout; Adriaen, woont in Delfland; Pouwels, te Noordwijkerhout, tr Trijntgen Leverts van Tethrode,
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven en Marijtgen Gerritds; Huybert, te Noordwijkerhout, tr Aechte Jansdr; Niesgen, tr Adriaen Anthonisz; Adriaentgen, te Langeveld, tr Cornelis Willemsz;
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Marijtgen, te Rijswijk, tr Pouwels Cornelis van Gutshoorn; Angnietgen, te Voorburg, tr Cornelis Adriaens Coper )
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 3. Symon Pieters te Langevelt, *ca 1534, † v 1-6-1584, X NN (kinderen: Cornelis X Cuniertgen Warbouts (Diewertje), Guirtgen, te Langeveld, tr Pieter Jans, *ca 1544, Gerreberch, te Noordwijkerhout, tr Cornelis Symons Schoten
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Niesgen, te Noordwijkerhout, tr Jan Henricxz, van Langevelt, Annetgen, te Delft, tr Jan Adriaens van Spierincxhouck, )
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Angnietgen, te Lisse, †v 27-2-1644, tr 1. Jan Anthonis Franckenszz van den Burch, z.v. Thonis Vrancken en Barbara Jans, tr 2. Anthonis Claes van Alckemade, wedn. (zij heeft geen kinderen)
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 4. Neeltgen, te Noordwijk, tr 1. Lenert Jeroens Verplas (kinderen: Neeltgen; Lenert), tr 2. Jan Symonsz
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 5. Ysbrant, te Noordwijkerhout, tr Jannetgen Dircsxdr (kinderen: Adriaen van Sasbergen, te Noordwijkerhout, tr Aeltgen Jeroensdr; Dirck; Gillis, te Oegstgeest, tr 1. Lisse 26-4-1620 Muritgen Clues Hum,
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven d.v. Clues Pieters Hum en Murije Muertens (Beeckesteyn), tr 2. Lisse 26-4-1626 Niesgen Muertgensdr; Pietertgen, te Noordwijk, tr Pieter Cornelis, Marijtgen, te Lisse, tr Pieter Willems van Moerkerken;
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Neeltgen; Angnietgen, te Voorhout, tr Jan Gerrits (in 't) Rietvelt, wedn v Lijsbeth Willems Swill; Niesgen, te Lisse)
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 6. Marijtgen, te Noordwijkerhout, tr Pieter Cornelis Verdel (kinderen: Neeltggen, tr Cornelis NN; Niesgen, te Noordwijkerhout, tr Ysbrunt Cornelisz>; Cornelis, te Noordwijkerhout en Noordwijk, tr Apollonia Claes)
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 7. Cytgen
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 8. Leentgen, te Lisse, tr Claes Jacobs van Oosten (kinderen: Jacob; Pieter, te Lisse, tr Syburch Pietersdr; Adriaen; Neeltgen, te Lisse, tr Pieter Claes Groenendijck;
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Maertgen, te Lisse, tr Puncraes Pieters de Jongste, z.v. Pieter Jans de Jongste en Aeltgen Jeroens Cluft
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 9. Pouwels, *ca 1546, te Noordwijkerhout, tr Maritgen Gijsbertsdr