Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 34316 Stamvader THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH Relatiecluster_1
Achternaam Posteel Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader 34033: Dirk (Theodoricus) Posteel. 1260-0.
Voornaam Godfried (Godefridus) Dirk Moeder
Beroep_bijzonderheden NB: 27-1-1407: Willelmus Posteel gehuwd met Postuluna dr w. Arnoldus Berwout en Elisabeth. 19-9-1381: Batha Loeden wed. Matheus zn v Godefridus Posteel en Ywanus zn v w. Otto Bilseman en Aleidis dr v w. Matheus voornd. 1e _partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X NN. Kind: Henrick Goyarts X Gertrud NN, Dirk (Theodoricus) schepen Den Bosch 1344, Mechteld X Ghijb Boghart, X Godschalk Roesmont (1310 - 1375), zn Roelof en Christina Frans Hoefsleger, Matheus X Batha Loeden, Euphemia X NN Cnode. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Godfried (Godefridus) Dirk Posteel, zn v Dirk (Theodoricus) Posteel en NN (bron o.a. Ad W.M. Teulings). Geb. ca 1290 Den Bosch (voor 26-11-1311)? Overl. >= 13-3-1366. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1290 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Den Bosch? Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Dochter 30776 Femya (Eufemia) Posteels. 1315-0 1e _partner 30775: NN Cnode. 1300-0. 2e _partner
Zoon 34032 Theodericus (Dirk) Posteel. 1315-0 1e _partner 2e _partner
Zoon 34311 Henrick Goyarts Posteel. 1320-0 1e _partner 2e _partner
Zoon 40794 Matheus Posteel. 1325- 1e _partner 40795: Batha Loeden. 1325-. 2e _partner
Zoon 30770 Willem (Willelmus) Posteel. 1330-0 1e _partner 30771: Heilwig NN. 1330-0. 2e _partner
Dochter 34324 Mechteld Posteel. 1340-0 1e _partner 40804: Ghijb Boghart. 1330-. 2e _partner 34325: Godschalk Roelofs Roesmont. 1340-1375.
Aard Bron Beschrijving
CIJNS 's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 Analyse en Bewerking Martien van Asseldonk fol. 104v Helvoert: 85. Godefridus, zoon van Willelmus Posteels, 11 oude schellingen. doorgestreept, geen betalingen. bijschrift: Joannes van Sidewijnden
CIJNS 's Hertogs tienduizend bunders HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340 Analyse en Bewerking Martien van Asseldonk bijschrift fol. 105v: Johannes, genaamd van der Sidewyden, van het erfgoed van wijlen Godefridus Posteel, 11 oude schellingen. betaald: 1340 t/m 1351
ERFCIJNS BE THG Nr 2552 | 18 juni 1466 de erfcijns (hofstad achter de Visbrug Den Bosch, Achter de Mandemakers) is in 1357 gevestigd door Aart Mure (?) van Vlymen t.b.v. Godfried Posteel; de hele hofstad was (is ?) 21 voet breed. [N.B.: wanneer nieuw", in 1357 of in 1466 ?].
ERFCIJNS Bossche protocol, 1191 / 139-1 1. een erfgoed genaamde de Oude Kraan in 's-Hertogenbosch nabij de Vismarkt en nabij de brug aldaar
ERFCIJNS Bossche protocol, 1191 / 139-1 2. een erfpacht van 1 mud rogge, welke pacht wijlen Godefridus Posteel in Son beurde, 3. een erfpacht van ½ mud rogge, die genoemde wiijlen Godefridus Posteel in Oisterwijk beurde
ERFCIJNS 242 Klooster Sint-Catharina in Heusden, 1316 - 1588 Akte van vestiging, door Katherina, weduwe wijlen Arnold Noudeken de Driel, van erfcijns, door Matheus, zoon van Godefrid Posteel, uit ½ hofstad in 's-Hertogenbosch, over Visbrug, bij nieuwe stadsmuur, 1362
ERFPACHT BP 214. 13-10-1419 1191 / 407v-3 Nycholaus (=Coel) Screijnmeker, Aleijdis weduwe van Arnoldus van Vladeracken, Oda weduwe van Matheus Postele, haar dochters Gertrudis en Aleijdis,
ERFPACHT BP 214. 13-10-1419 1191 / 407v-3 Petrus van Zonne man van Hilla Jordani die Leeuwe, Godefridus Postele en zijn schoonbroer Ambrosius (=Broes) Gerard soen deden ten behoeve van Johannes Johannis van Os afstand van een erfpacht van 3 zester rogge uit een pacht van 1 mud,
ERFPACHT BP 214. 13-10-1419 1191 / 407v-3 die Gheroijns van Oesterwijc uit erfgoederen in Oisterwijk aan eertijds Matheus Gheghe leverde.
KINDEREN Bakel 1416-1417 idem, folio 317v. BAKEL. HELLA RAESSEN. en Joffr. MECHTELT POSTEELS weduwe GODSCALCK ROERMONT. ROELOF ROERMONT z.v. GODSCALK X KATELIJN.
KINDEREN BE THG Nr 691 | 25 september 1370 NB 25-9-1370: Vestiging erfpacht hoeve Oss: Nycholaus zoon van wijlen Reynerus gend. Metten Crommenhalze t.b.v. Matheus zoon van Godefridus Posteel van: erfpacht 2 m...
KINDEREN Mechteld Posteel X Godschalck Roelofs Roesmont (ca 1370), Gestorven Voor 12 FEB 1411, Zoon van Rudolph Godsclack Roesmont.
KINDEREN ILV 's-Hertogenbosch, (1291) 1318 - 2005 94 1366-03-13. 1366 maart 13 Dirk, zoon van Godfried Posteel, heeft verkocht voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan Gerard Wisseleer: erfcijns uit de helft van de kraan op de Visbrug in 's-Hertogenbosch en uit een erfpacht uit land in Son en een wei daar, geheten Ten Velde
KINDEREN 221 Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845 30 Akte van verkoop, verleden voor Bodo van Tiele en Jacobus Coptiten, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Theodoricus Posteel, aan Gerard Wijsseleer, van rente van 4 ponden uit goederen in Son, 13 maart 1367
KINDEREN BE THG Nr 868 | 24 september 1381 Overdracht tocht erfcijns huis Kerkstraat Goessuinus Cnode zoon van wijlen Heylwigis uten Werde, aan: Goessuinus Cnode zoon van wijlen Eufemia Posteel zijn broeder van: de tocht op een erfcijns van £ 4 oude groten uit: een huis in de Kerkstraat.
KINDEREN 19-9-1381: Batha Loeden wed. Matheus zn v Godefridus Posteel en Ywanus zn v w. Otto Bilseman en Aleidis dr v w. Matheus voornd.
KINDEREN BE THG. Nr 1221 | 5 april 1397 Overdracht tiend St. Michielsgestel Heylwigis weduwe van Willelmus Posteel, Henricus Bac, Willelmus, Godefridus en Matheus kinderen van Heylwigis voornd. aan: Henricus van den Cloot t.b.v. de THG van: erfpacht 5 m.
KINDEREN BE THG. Nr 1221 | 5 april 1397 uit: de korentiend van Willelmus van der Aa, ridder, in St. Michielsgestel in THEDE
KINDEREN BE THG. Nr 763 | 23 juli 1375 Openbare verkoop hofstad Vismarkt voor: schepenen van Den Bosch door: Matheus Posteel aan: Johannes Ruschelken. Van: een hofstad van 21 v. breed toekomend aan Arnoldus Mynne voorbij de Visbrug bij de nieuwe muur met de erop staande gebouwen.
KINDEREN BE THG. Nr 763 | 23 juli 1375 bijz.: uitgewonnen wegens een achterstallige erfcijns.
KINDEREN BE THG. Nr 867 | 19 september 1381 Overdracht erfpacht hoeve Oss: Batha Loeden weduwe van Matheus zoon van Godefridus Posteel en Ywanus zoon van wijlen Otto Bilseman en Aleidis dochter van wijlen Matheus voornd. aan: Albertus Wael t.b.v. de THG
KINDEREN BE THG. Nr 867 | 19 september 1381 van: erfpacht 2 m. uit: de hoeve van Nicholaus zoon van wijlen Reynerus metten Crommenhalze in Oss grenzend aan het erfgoed van de THG. In dorso: later uitgewonnen
KINDEREN Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk in en bij Heusden, 1245 - 1631, Regesten, toegangsnummer: 239, inventarisnummer 19; Kopie in perkamenten cartularium (inventarisnr 121) folio 92r 4 juni 1344 (in crastino post diem sancti Sacramenti). Schepenen van 's-Hertogenbosch, Hermannus de Eyndoven en Theodericus Posteel, oorkonden,
KINDEREN inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 311verso (310v). GBR10 b Bossche Protocollen Bakel Gemertse bronnen deel 10 b Heemkundekring De Kommanderij Gemert, 2010. Gegevens Bakel en Milheeze uit de Bossche Protocollen tot 1501. JUT, dochter van w. HENRICK van der SCHAUT en haar zoon JAN MOMMENGGE [van Mommengrijs], WILLEM POSTEEL en HENRICK zn. w. GOYART POSTEEL.
KLEINKINDEREN Henric Bac Godscalc Roesmont Zoon van Godschalck Roelofs Roesmont & Mechteld Posteel X Lerya Willem Scilder, dr Willem Claes Scilder & Kateline NN.
VADER 26-11-1311 (zie ’s-Hertogenbosch, SA, ORA, inv. nr. R 1209, fol. 258v) Notum sit universis quod cum Godefridus Posteel, filius quondam Theoderici Posteel, recepisset a domino Lodouico et Euerardo predicto quandam litteram scabinorum de Buscoducis,