Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Tijdlijn
Persoonsnr 3855 Stamvader DIRCK JACOBS SBRESSERS VAN LIEMDE 1400 Relatiecluster_1
Achternaam Bressers Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen (de) Vader Jan Jan Dircks (de) Bresser(s) 1520-0 Naamgenoot
Voornaam IJken Jan Jan Moeder Beatrix Jan Jan Goosens 1530-0
Beroep_bijzonderheden zie erfdeling 133, 134. 1e_partner Jan Anthonis Roosen 1562-0 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Jan Anthonis Roosen (1585), zn v Henrick Anthonis Roosen en Peterke Peter Ancems. Kind: Anthonis X NN, Peter, Willem X Willemke Peter Diercks van Son. 2e_partner 5e_partner
Data_persoon IJken Jan Jan Bressers, dr v Jan Jan Dircks Bressers en Beatrix Jan Jan Goosens. Geb. ca 1552. Overl. 1637. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1552 Overlijdensjaar 1637 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 0
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron zie http://www.wissenburg.info/gen/gen15.htm (met akten!)
Zoon Anthonis Jan Rooosen 1582-0 1e_partner 2e_partner
Zoon Willem Jan Roosen 1590-1633 1e_partner Willemke Peter Diercks van Son 1590- 2e_partner
Erfdeling nr Erfdeling Akte Datum erfdeling Bron
Erfdeling 133 Anthonis, Peeter gebr. zn w. Jans Anthonis Roosen, Dierick Peeters van Zon curateur en momb. 2 onm. krn w. Willem Jans Anthonis Roosen, Peeter z. Willems voirs.,Jan Henrick Jans Meeus man van Mayken zijn hvr d. Willems voors. dmaw Willemken d. Peeter Dierix van Zon, Christina wede w. Jans Jans Anthonis Roosen geass. met Jannen haeren zoone oudt 23 jaeren en Adriaen zijnen broedere oud 20 jaeren alsmede uit crachte van test. voir heer Jannen van Eygen pastoir alhier en zekere getuigen anno 1625 tussen haar en haeren man dwelck wij sch. hebben geziehn en hooren leezen altesamen gebroeders en kyntskynderen Jans Anthonis Roosen voirs. dmaw Ijken d. Jans de Bressere maken erfdeling na dood van henne ouders overmidts aan Anthonis mette loothe een aensteede te weeten huijs hoff schuer gront erffenis daeraen [302v] tgene onbedeeld is in par. Gestel inde Katerstraet < erf des grootten Gasthuys binnen den Bos ^v erf Peeter Jans hiertegen deylende en achter het hool half en half mette gerechtigheid in de Bioesweye onder last 14 ka gld sjaers aende Cardyijsers van Coolen en nog 10 L rogge sjaers aan de H.Geesttafel inde kerk van Gestel alnoch de hellicht te gemyeten in 3 gld sjaers op Aert Janss de Brouwer c.s. en 2 gld sjaers op Anthonis Willem van Roy met alle achterstelle Hiertegen aan voirs. Peeter mette loothe het schuerken aende straet mette gronde en erff daeraen zoals affgepaelt sal worden den hoff over de straet < gem. Caterstraet > de Cleynen Stroom ^ erf Willem Corsten de Laet; een stuck ackerlants gent Joppenacker in par. voors. in de Inslach < > erf Jan Broeckmans ^erf Jan Cornelis Verachter v erf der wede en krn Michiel van laer mma; de Vorste hellicht in de bempt in par. en tpl. voirs. < Cleynen Stroom > erf Gerit Jan Marftens de With ^ [303r] erf der erfgen. Willem Jan Anthonis Rosen v Anthonis voors. beyde hiertegen deylende behoudens dat het naestvolgende derde loth 4 voeten te dweers door van dit loth toe hebben moet met het halff hool naest dierst loth mette gerechticheyt int Goor onder last 8 L rogge sjaers aent Convent van Sinte Clara binnen sHertogenbossche betaald met 2 gld 10 st sjaers nog 8 L rogge sjaers betaald met 3 ka gld aen de H.Geesttafel in de kerk te Otw nog een negenmanneken sjaers chijns aan de heer van Gestel nog 3 ort sjaers aan de borgemrs van Otw metten roeydijck e de pootiinge hiertoe staende nog de hellicht ge genyeten in 3 gld sjaers op Willem Mathijs Walscharts en een renthe van 2 gld sjaers op Anthonis Willems van Roy met alle dachterstelle. Hiertegen is de erfgen. Willem Jan Roosen mette loothe ten deel gevallen het achterste eyndt inde bempt wesende dachterste hellicht in par. en tpl. voors. < erf gent de Inslach > de Cleynen Stroom ^erf der erfgen. Cornelis Henrick Zanders v erf Peeter voirs hiertegen deylende een stuck ackerlants achter de Hooghen Gracht in den Legen Inslach < erf [303v] de erfgen. Adriaen Jacobs Beeren > erf der erfgen. Cornelis Henrick Zanders ^Jan Aert Mesmaeckers metten hioole hiertoe v erf Adriaen Jan Cornelis Verachter; een stuck ackerlants gent het Cleijn loopensaet in par. voors. in de Vorste Inslach < erf jan Aert Mesmaeckers > erf Jan Peeter Luyten ^ erf Anna Michiel Laeren? v erf Jan Peeter Luyten voors. welverstaende dat dit loth moet genyeten van het 2de voorgaende loth 4 voeten te dweers door de bempt alnoch eene erffelijcke lossrenthe van 5 gld 5 st sjaers op Ghijsbert Jan Ghijben – onder last van hieruit te vergelden 6 gld sjaers staende te los met 100 ka gld aan Jan van Brecht te Oisterwijck alnoch de hellicht te genyeten in 3 gld sjaers op Willem Mathijs Walscharts en in een renthe van 3 gld sjaers op Anthonis Willems van Roy met alle de achterstel Hiertegen is de voirs. Christina met haeren kinderen metten lootthe te deele gevallen; een stuck hoeybempots in par. voors. opte Hilt < erf des Grootten Gasthuys vanden Bos > erf Mayken Jans van Diessen ^[304r] Cleynen Stroom v Hiltsche Berge ú een stuck eckerlants in par. en tpl. voors. < > erf Henrick Brocken ^ erf der erfgen. Goossen Peeter Baten? metten hoole hiertoe behorende v aende Hiltsche Bergen onder last van hieruyt te vergelden 7 ort sjaers chijns aen de heere van Gestel nog de hellicht te genyeten in 3 gld sjaers op Aert Janss de Brouwer c.s. en in een rente van 2 gld op Anthonis Willems van Roij met alle verloopen intrest [304v] actum xxx martij 1639 testes Steven et Mutsaerts 30-3-1639 ORA Moergestel (567. 1639 maart 30 822.Sch.Mgt,R.304,302r-1)
Hoofdpersoon_1 Jan Anthonis Roosen 1562-0 Hoofdpersoon_2 IJken Jan Jan (de) Bressers 1552-1637
Persoon_1 Anthonis Jan Rooosen 1582-0 Persoon_2 Willem Jan Roosen 1590-1633
Persoon_3 Persoon_4
Persoon_5 Persoon_6
Persoon_7 Persoon_8
Persoon_9 Persoon_10
Aard Bron Omschrijving