Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Persoonsnr 40865 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Bucstel Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader Naamgenoot
Voornaam Gooswijn Moeder
Beroep_bijzonderheden heer, investiet van Gemonde. NB: Gooswijn van Boxtel, kanunnik van de Sint-Gereonkerk in Keulen, en pastoor van Gemonde, zn v Willem I van Boxtel X 2) Justina van Diepenbeek (ca 1260), genoemd in 1293 [Hans Vogels 2013]. 1e_partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X NN. Kind: Aelbrecht X Lijsbeth NN. 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Gooswijn van Bucstel, zn v en . Geb. ca 1270 Boxtel? Overl. < 1372. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1270 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Boxtel? Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron
Zoon Aelbrecht (Abe) van Bucstel 1300- 1e_partner Lijsbeth NN 1300- 2e_partner
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN 1368 Jan Bresser zoon van Henrik Bresser, koopt in 1368, dat Weerstuc" te Boxtel in Tongeren van Jan Jacob Pauwelszoon van Hoesden, man van Lijsbet, natuurlijke dochter van heer Arnt van Bucstel, investiet van Gemonde, bij Lijsbet Zeelmaker.
ERFCIJNS 206. 1336, 4 juni. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag Uitgifte land Oyen: Didderic van der Masen z.v.w. Rover van Oyen heeft voor schepenen van Oyen een kamp land in de parochie van Oyen, groot 14 m. en grenzend aan een kamp gehouden van de heer van Boxtel, opgedragen aan Goeswijn
ERFCIJNS 206. 1336, 4 juni. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag z.v. de persoen (= pastoor) van Ghemonden en van hem terug ontvangen tegen een erfcijns van £ 10 oudgeld. Bij wanbetaling mag de verpachter of zijn bode gedurende 14 dagen per dag 2 groten tournoois verteren ten laste van de pachter.
ERFCIJNS 206. 1336, 4 juni. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag De monetaire frasering luidt: 'ende soe dit al ghesciet was, soe bekende ende verleende dese voerseyde Albrecht den voerscrevenen Didderic desen voerscrevenen camp lands weder over tien pont swarte tor.. ende in den groten tornoysen
ERFCIJNS 206. 1336, 4 juni. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag munten des conincx van Vrancriken voer sestien pennighe gherekent oft payments dat daer goet voer is erfliker ende jaerliker renten' […] tue groet tornoyse der voerseyder munten'.
ERFCIJNS 206. 1336, 4 juni. REGESTEN TAFEL VAN DE HEILIGE GEEST VAN 's-HERTOGENBOSCH DEEL I 1271 – 1359 door Ton Kappelhof Den Haag De schepenen van Oyen zijn: Henric Monic, Wilhem van Lente, Andries die Rode, Johan Sconeweder, Herman Dyrekens soen, Gherart Yden soen en Zebrecht Belen soen. N.B.: het zegel van de schepenbank van Oyen is niet meer aanwezig.
KINDEREN 1392. 0348-3730. R 1179 Aelbrecht zoon van wijlen heer Gooswijn van Bucstel, investiet van Ghemonde.