Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 40881 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Cnode Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader 34400: Gooswyn Cnode. 1330-.
Voornaam Heilwych Moeder 40769: Luitgaard Pietersdr Alarts. 1330-.
Beroep_bijzonderheden Op 19 april 1418 droeg Iwijn [zn Geerling Geerlings Knode] het resterende gedeelte over aan Arnoud Stamelart van Uden (laagschout van Den Bosch in 1412/13, hoogschout in 1430 en schepen in 1406, 1435, 1439 en 1444). 1e _partner 40882: Jan Robbrechts van Os. 1360-. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Jan Rob. van Os. X 2) Art Stamelart van der Spanct (<= 1385), zn v Goyart Loys van der Spanct en Bele NN. 2e _partner 40883: Art Stamelart van der Spanct (Spanck). 1340-. 5e_partner
Data_persoon Heilwych Cnode, dr v Gooswyn Cnode en Luitgaard Pietersdr Alarts. Geb. ca 1350 Den Bosch? Overl. >= 1431. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1350 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Den Bosch? Plaats_overlijden Man 0
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Aard Bron Beschrijving
ERFPACHT BE Nr 1287 | 13 januari 1401 Overdracht erfpacht goed Te Papenvenne Deurne en beemd Helmond Heylwigis weduwe van Arnoldus Stamelart van den Spanct. aan: Henricus Matheus t.b.v. de THG. van: al haar rechten op een erfpacht van 5 m. en 2 l. Helmondse maat
ERFPACHT BE Nr 1287 | 13 januari 1401 uit: het goed TE PAPENVENNE in Deurne en een beemd in Helmond grenzend aan DIE AA