Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 40900 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Avensoen Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader 34321: Jacobus Avensoen. 1325-0.
Voornaam Mechtildis Jacobusdr Moeder 40901: Lijsbeth NN. 1325-.
Beroep_bijzonderheden zie erfdeling 20 1e _partner 40899: Egidius van Gheel. 1350-. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Egidius van Gheel, zn v Jan Jan van Hees en Elisabeth Willem Arnoud Mynnomer van Boxtel. Kind dd 20 april 1425: Arnoud, Aleid, Katelijn, Jacoba, Hendrik, Gillis. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Mechtildis Jacobusdr Avensoen, zn v Jacobus Avensoen en Lijsbeth NN. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand Speciaal 0
Geboortejaar 1350 Overlijdensjaar Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 0
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Erfdeling nr Erfdeling Akte Datum erfdeling Bron
Erfdeling 20 Erfdeling goederen Best, Udenhout, Boxtel, Middelrode en ligging onbekend Partijen: A. Rodolphus Delft en Elyzabeth zijn zuster, kinderen van wijlen Jacobus Avensoen zoon van wijlen Mechtildis van Eycke. B. Enghelbertus Delft, Johannes Steimpel, Aleydis, Egidius van Gheel zoon van wijlen Johannes van Hees gehuwd met Mechtildis dochter van wijlen Jacobus Avensoen Gedeeld wordt de erfenis van Jacobus Avensoen ad A. 1. erfpacht 12 m. uit het goed van Emondus zoon van wijlen Johannes de Hellu gend. TER CAPELLEN te Best, welk goed ooit was van heer Willelmus van Den Bossche; 2. erfpacht 5 m. de helft van een hoeve van Johannes Steympel sr. in Udenhout; 3. erfpacht 3 m. uit 7 m. uit de erfgoederen van Mathias de Moelnere van Bucstel en diens zoon Johannes gelegen in Boxtel; de andere 4 m. zijn door Johannes voornd. vermaakt aan de THG 4. erfcijns £ 4 uit: niet vermeld 5. erfcijns £ 3 uit: 1/3 van een huis c.a. in Middelrode bij de brug grenzend aan DIE AA. 6. erfcijns 40 schelling uit: niet vermeld 7. erfcijns 20 schelling uit: niet vermeld voorw.: mocht partij A schade lijden door een uitwinning of anderszins, dan moet hij deze zelf dragen. N.B.: de delen van de andere partijen niet vermeld. In dorso: 1. aantekening over een vidimus gemaakt door Dirk van der Aa in verband met Johannes Brant (15de eeuw) 2. deelbrief rogge Best; hiervan heft men 8 m. uit de 12 m. uit Best; nog eens 3 m. (vroeg 17de eeuw). 19-3-1400 00:00:00 BE THG Nr 1266 | 19 maart 1400
Erflater_1 34321: Jacobus Avensoen. 1325-0. Erflater_2 40901: Lijsbeth NN. 1325-.
Erfgenaam_1 40899: Egidius van Gheel. 1350-. Erfgenaam_2 40900: Mechtildis Jacobusdr Avensoen. 1350-.
Erfgenaam_3 Erfgenaam_4
Erfgenaam_5 Erfgenaam_6
Erfgenaam_7 Erfgenaam_8
Erfgenaam_9 Erfgenaam_10
Aard Bron Beschrijving