Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.

Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 42794 Stamvader JAN BOELS 1550 ANTWERPEN Relatiecluster_1 BOELS ROTTERDAM DORDRECHT
Achternaam Boels (Boeles) Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader
Voornaam Francois Jans Moeder
Beroep_bijzonderheden boekdrukker, boekverkoper te Dordrecht (1616/1656). Familie: Jacob Jacobs Papport X Aeltge Jans Boel, Lena Leenderts Boel X Pieter van (de) Horst, Hans Boels. 1e_partner 42795: Susanna Rogiers. 1595-. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X 1) Susanna Rogiers (4-9--1616 Dordrecht get: Hans Boels), dr v Pieter Rogiers en Lijsbeth Cuypers. X 2) Sara Maxmilaens Bouman (3-4-1618 Dordrecht), dr v Maximiliaan Bouman en Lebuina Jans Canin. 2e_partner 42796: Sara Maxmilaens Bouman. 1588-1668. 5e_partner
Data_persoon Francois Jans Boels (Boeles), zn v en . Geb. 1591 Rotterdam. Overl : 3-11-1656 Dordrecht. Ouders uit Zuid Nederland. Zie erfdeling 35! 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag Overlijdensmaanddag 3 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand Overlijdensmaand 11 Speciaal 0
Geboortejaar 1591 Overlijdensjaar 1656 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Rotterdam Plaats_overlijden Dordrecht Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land_overlijden Bron dordtenazoeker
Erfdeling nr Erfdeling Akte Datum erfdeling Bron
Erfdeling 35 Hendrick van Lith de jonge voor hem selve als last en(de) procuratie hebbende van Jan van Bergen als man en voocht van Livina van Lith blijckende bij translaet van(de) selve procuratie gepasseert voor(de) notaris Gabriel Chanse residerende tot Grae(?) in Vranckrijck in date den xiiii Junij 1668 ons Schepen(en) verthoont te samen erffgen. van Sara Boumans voor de eene helfte, Lena Leenderts Boel als last en(de) procuratie hebben(de) van Pieter van(de) Horst haren man blijckende bij de selve procuratie gepasseert voorden Notaris jacob Delphius en(de) sekere getuijgen tot Rotterdam residerende in date den xxv November 1663, Jacob Jacobs als man en voocht van Aeltge Jans Boel, Annetge Herberts huijsvrouw van Jan Leenderts Heessel schipper als last en procuratue hebben(de) van selve haren man blijckende bijde selve procuratie gepasseert voor Notaris Dirck Starburch en sekere getuijgen tot Rotterdam resideren(de) in date den 28 Julij 1668, Cornelis Herberts Clercq, Dirck Joosten als man en voocht van Beelken Aelbertsdr. en Cornelis van Smack als man en voocht van Anneken Dircs Clercq te samen erffgen. van za: Franchois Boels voor(de) ander helfte, alle de voors. procuratien ons Schepenen verthoont vendiderunt inde voors. qualiteijt Vincent Caeijmacx, boeckvercooper borger deser Stede: domum cum suis daer vuijthangt het Witte Duijffken staende en gelegen ontrent de Vleeshouderstraet. (RAD 9-1622) 8-11-1668 00:00:00 Dordrecht Transportakte 8-11-1668
Hoofdpersoon_1 42796: Sara Maxmilaens Bouman. 1588-1668. Hoofdpersoon_2 42794: Francois Jans Boels (Boeles). 1591-1656.
Persoon_1 42799: Jacob Jacobs Papport. 1630-. Persoon_2 42797: Herbert Otten Clercx. 1585-1629.
Persoon_3 42792: Albert Willems van Hemert. 1600-. Persoon_4 42801: Lendert Jans Boels. 1610-.
Persoon_5 42804: Belijtjen Aelberts van Hemert. 1629-. Persoon_6
Persoon_7 Persoon_8
Persoon_9 Persoon_10
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Trouwen Trouw gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 56, 11 april 1632 Trouwen op 11 april 1632 te Rotterdam: Bruidegom Lendert Jans Boels, other:j.m. Bruid Gritgen Hendricxdr van der Elst, other:j.d.
BEROEP dr. W. Heijting Boels had goede contacten in diverse netwerken. Zo behoorden direct of indirect machtige stadsbestuurders, Engelse puriteinen, maar ook kopers van boeken tot zijn netwerk. Al die namen en personen vertellen iets over Boels, aldus Heijting.
BEROEP dr. W. Heijting De vertalers waren meestal predikant, ontdekte de hoogleraar. Alleen Eewout Teellinck, de broer van ds. Willem Teellinck, is daar een uitzondering op.
DOOPGETUIGE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 5, 29 juni 1639 Doop op 29 juni 1639 te Rotterdam: Vader Dirckt Harperse. Moeder Aereiaendtge Gerets. Kind Harper. Getuigen: Annetge Dirckt Voocht, Frans Janse.
FAMILIE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Trouwen Trouw gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 61, 25 juni 1651 Trouwen op 25 juni 1651 te Rotterdam: Bruidegom Victor Isaacks van der Horst, geboren te Rotterdam, other:j.m. Bruid Lena Leenaerts Boels, geboren te Rotterdam, other:j.d.
FAMILIE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 9, 26 mei 1652 Doop op 26 mei 1652 te Rotterdam: Vader Pieter Jacobse van der Horst. Moeder Lena Leenderts Boels. Kind Baertge. Getuigen: Heindrickie Franse, Grietge Pieters, Arent Jacobse van der Horst.
FAMILIE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 9, 4 september 1653 Doop op 4 september 1653 te Rotterdam: Vader Pieter Isaackxse van der Horst. Moeder Leena Leenderts Boele Kind Maertge. Getuigen: Grietge Heindrickx Boels, Daniel Pieterse de Wijlde, Arent Isackxse van der Horst.
FAMILIE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Trouwen Trouw gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 57, 6 november 1635 Trouwen op 6 november 1635 te Rotterdam: bruidegom Pieter Danielsen de Wilde, other:j.m. Bruid Grietien Hendrix van der Elst, other:wed.
FAMILIE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 9, 24 november 1654 24 november 1654 te Rotterdam: Vader Pieter Isaackse van der Horst. Moeder Leena Leenderts Boels. Kind Isaack. Getuigen: Machteltge Jans, Heindrickije Frans, Arent Isaackse van der Horst, Dirck Flijphs, Meeus Cornelisse.
FAMILIE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen Doop gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 10, 28 januari 1657 Doop op 28 januari 1657 te Rotterdam: Vader Pieter Isaackse van der Horst. Moeder Lena Leenders Boels. Kind Maertje. Getuige: Neeltje Rutten.
FAMILIE Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Trouwen Trouw gereformeerd, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 62, 25 augustus 1658 Trouwen op 25 augustus 1658 te Rotterdam: Bruidegom Jacob Jacobsz Papport, geboren te Den Briel, other:wed. Bruid Aeltje Jans Boels, geboren te Rotterdam, other:j.d.
OVERLIJDEN Regionaal Archief Dordrecht, Dodenboek Begraafboek - Nadere toegang op inventarisnummer 39 van archieftoegang 11, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 39 Inschrijving op 3 november 1656 te Dordrecht. Geregistreerde François Boels.