Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
454 Wouter Bac van Ole(n) 1180 X Gertrudis NN (ca 1205), dr v en . Kind: Walterus, Arnold. WOUTER BAC VAN OLE 1180
453 Arnoldus (Arnt) Bac 1200 0 X NN. Kind: Wouter (vermeld 1244), geb. < 27 mei 1230, Gertrude (vermeld 1244), geb. 1229/1232, Overige erfgenamen (waarschijnlijk minderjarige kinderen geboren na 27 mei 1230). kinderen: Herman van Rijt [van Westilborch], vermeld 1301, huwde ca.1270, Arnold Bac [van Westilborch], vermeld 1301, huwde ca.1275. WOUTER BAC VAN OLE 1180
157 Walterus Bac 1200 Tilburg? 0 X NN (ca 1225). Kind: 1. Wouter Bac van Baescot, * ± 1230, + > 27-12-1309 X NN, 2. Arnoldus Berthout [van Tilborch] Bac, *± 1260, + < 1355 3. Mechtild Bac. X Jan Jans Dicbier (1265) 4. Enghelbergis, genoemd 1368, X Wouter Groot Wouter van Berkel. ridder. Dr. Gertrude geb. ca 1230 (genoemd met haar broer Walter op 27-5-1244). WOUTER BAC VAN OLE 1180
156 Wouter Wouters Bac van Baescot 1230 Tilburg 1309 X NN (ca 1255). Kind: Gerardus X Dympna de Bie, Willem X Heylwigis van Zonne, Johannes X NN. gegoed te Baescot (Baarschot bij Diessen), of daar woonachtig. Hij droeg op 27-12-1309 de 'antiqua bona de Broechoven' onder Tilburg over aan zijn zoon Wilhelmus van Broechoven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
52851 Arnt Bertout Bac van Tylborch 1250 X NN (ca 1275). Kind: Jan X NN. houd het leengoed apud Inthout ultra Venne in Westilborch. WOUTER BAC VAN OLE 1180
992 Mechtild Wouters Bac 1252 1348 X Jan Jans Dicbier (1265), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
52850 Jan Bac 1275 X NN. Kind: Arnoldus X NN. rentmeester van de hertog van Brabant (1349). Hield te Westtilburg (Tilburg) de leengoederen t'Eyntoven oft tot Inthout negen mudzaad groot, en ten Broeck vier mudzaad groot. Van zijn vader erfde hij de kwart tiende te Gorp (herdgang onder Hilvarenbeek). WOUTER BAC VAN OLE 1180
455 Willem Wouters Bac van Broeckhoven ((de) Gruyter) 1285 Den Bosch? 1346 X 1) Katharina NN (<= 1312), dr v en . X 2) Heylwigis van Zonne (ca 1315), dr v Hendrik Tielmans van Zonne en NN. had in 1309 het 'Oude Goet van Broeckhoven' verkregen van zijn vader Walterus Bac van Baescot. WOUTER BAC VAN OLE 1180
9071 Arnoldus (Berthout) Bac van Tilborch 1300 0 X NN. Kind: Gheert (genoemd 1402), Jan X Lijsbeth van Wijfflit. WOUTER BAC VAN OLE 1180
449 Johannes Wouters van Broechoven 1300 1368 X NN. Kind: Walterus Bac de Broechoven. tak Bac van Broechoven WOUTER BAC VAN OLE 1180
194 Gerardus Wouters van Broechoven 1310 1346 X Dympna de Bie, dr v en . Kind: 1 Arnoldus X NN, 2 Hendrick (Henricus) X Catharina Jan Jan Stoters, 3 Gerardus (kinderloos), 4 Reynerus (*1346). Reinier Gerard Wouter Crillaerts X Catharina Willem Arnoud Hickspoor. 5 Mechteld X Nycolaus van den Laer. goed Aesvoort te Hilvarenbeek WOUTER BAC VAN OLE 1180
448 Walterus Bac de Broechoven 1310 0 X Kathelijn van Broechoven, dr v Johannes Walerus van Broechoven en NN. Kind: Jan Wouter Jan Bac van Broechoven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
32388 Henricus Willelmusz van Broechoven 1315 1381 X NN. Kind: Willelmus van Broechoven, Heylwigis van Broechoven X Giselbertus van den Hoevel (1371), X Geradus van Zidewinden. was gegoed te Tilburg in Broechoven, waar hij in 1371 verschillende goederen verkocht. Bezat molens bij Gestel, Oisterwijk. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1060 Wouter Bac van Broechoven 1320 1359 X Katharina Lysscop, dr v Johannes Lysscop en NN. Kind: Willelmus X Beatrix van Scijnle, Luytgardis X Walterus Colen van Bucstel, Henricus X Margareta Backe van de Molengreve, Johannes Lysscop, Katharina X Albertus Henricusz van Kessel. Katharina Lysscop werd na de dood van haar broeder Ghijsbrecht in 1383 of 1384 beleend met 24 bunder land te Udenhout. WOUTER BAC VAN OLE 1180
30460 Reinier Gerard Wouter Crillaerts 1330 Oisterwijk 0 X Catharina Willem Arnoud Hickspoor, dr v en . X Kathelyn Wijt van Oisterwyck, dr v en . Kind: Katelijne X Gheryt Berthoutsz van Aerle, Peter Reijner X Elisabeth Jan Wouter de Beer, Reijner Reijner X Engelbertken Jan van der Amervoirt. WOUTER BAC VAN OLE 1180
3068 Jan Arntz Berthout Bac van Tilburg 1335 0 X Lijsbeth van Wijfflit (Mieren) (ca 1360), nat. dr v Jan van Wijtvliet en Lijsbeth van Mieren. Kind: Hendrik X NN, Arnt X Elisabeth Gerards van der Aa, Jacob, Bertout Bac X Margriet Putkuup, Jan Wijflit, Gielis X NN. rentmeester van hertog Jan. Zoon Floris, dr. Elsbeen X Jan van Dordrecht schepen van Den Bosch (1374-1410). 6 wettige kinderen, 5 natuurlijke. Dr. Ermgart X Jan Serys van Erpe, zn Gielis Jan Bac Bertouts, schout van Tilburg. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14466 Arnold Gerards van Broechoven 1340 0 X NN. Kind: Gheryt (X Katheline Peter Nouden), Henric (X Marye Jans van den Zande), Wouter (X Katheline Wouters die Beer), Aert. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14468 Gerard Gerards van Broechoven 1340 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
447 Jan Wouter Jan Bac van Broechoven 1340 0 X Katheline Willem Peter Stelaerts(+- 1400), dr v Willem Peter Stelaerts en Elisabeth. Kind: Wouter Bac van Broechoven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14467 Mechtildis van Broechoven 1340 0 X Nycolaus van den Laer, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
30464 Hendrik Gerard Wouter van Broeckhoven 1340 0 X Catharina Jan Jan Stoters, dr v en . BRON AD TEULINGS (bronnen?) WOUTER BAC VAN OLE 1180
32389 Heylwigis Henricusdr Wilhelmuszn van Broechoven 1345 0 X 1) Giselbertus van den Hoevel (1371), zn v en . X 2) Gerardus van Zidewinden (<=1390), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
1059 Willelmus van Broechoven 1345 0 X Beatrix van Scijnle, dr v Arnoldus van Scijnle en NN. Schout Oisterwijk 1405-1406 WOUTER BAC VAN OLE 1180
32526 Willelmus van Broechoven 1345 0 X Elisabeth Henricus van Kessel, dr v Henricus Martinus van Kessel en Mechtildis Albertus van Bucstel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
154 Henricus (Hendrick) van Broechoven 1346 1408 X Katharina Joannes van Zonne (voor 1369) dr v Jan van Zonne en NN. Kind: 1) Jan 2) Aleydis (1375) 3) Heijlwigis (*1375) 4) Gerardus, geboren ca 1370. tr. Yde van Aerle Verkreeg een hoeve te Oerle in 1369, in 1402 hoeve te Aesvoert, Hilvarenbeek. Goederen te Udenhout, pachter Lambertus van der Ryt. WOUTER BAC VAN OLE 1180
193 Reynerus Gerards van Broechoven 1346 0 X Kathelijn Wijt van Oisterwijck, dr v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
22955 Elsbeen Jan Berthouts Bac 1350 0 X Jan Heymericks van Dordrecht, zn v Heymerick van Dordrecht en Liesbeth Dirckdr van Beughe. WOUTER BAC VAN OLE 1180
12413 Hendrik Bac van West Tilburg 1350 0 X NN. Kind: Engelbeern X Bossche vleeshouwer Daniel Croeck Daniels, Hubrecht X NN, Thomas (Maes) X Willelo de Donghen, Gijsbrecht X Catharina de Bie. UITWERKEN !!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
16686 Henricus Walterus Bac van Broechoven 1350 0 X Margareta Backe van de Molengreve (ca 1402), dr v Willem Backe en NN. Kind: Willelmus, Henricus, Margriet X Henrick van Baest (Baecx, van Baerle). Dr. jonkvrouw Margriet genoemd 21-6-1430, X Henrick van Baest (Baecx, van Baerle). WOUTER BAC VAN OLE 1180
16684 Katharina van Broechoven 1350 0 X Albertus Henricusz van Kessel, zn v Henricus Martinus van Kessel en Mechtildis Albertus van Bucstel. Kind: 31-1-1444: Heilwich, weduwe van Jan Walter Pijnappel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16687 Luytgardis van Broechoven 1350 0 X Walterus Colen van Bucstel (< 1386), zn v Walterus van Oerle en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16685 Johannes Lysscop 1350 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
192 Gherijt Reijner van Broechoven (Crillaerts) 1360 1409 X Gerarda Goeswinus van der Heck (ca 1388), dr v Goeswinus van der Heck en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
3070 Jan Jan van Wijflit van Tilborch Bac 1360 0 X 1) Jollegond Wouter Vos van Eindhoven (voor 1380), dr v Wouter Vos en NN. X 2) Margriet Willem van Bruheze (< 1390), dr v Willem en Catharina van Doerne. Kind: Johan X Christina Jan Monics, Floris X Katerijn Willems van der Zijtwinde. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22963 Arnt Berthout Bac 1365 1414 X Elisabeth Gerards van der Aa (1385), dr v Gerard van der Aa en Heylwig Goyartsdr van Sceepstal. Kind: Gheert, Elisabeth X Willem Paulus van Haestrecht, Jan X Elisabeth Jacobs van Neynsel heeft o.a. een hoeve te Gorp, het Weenmersleen te Goirle en de leengoederen t'Eyntoven oft tot Inthout negen mudzaad groot, en ten Broeck vier mudzaad groot. Erft van vader de kwart tiende te Gorp. WOUTER BAC VAN OLE 1180
12406 Gijsbrecht Back van West Tilburg 1370 Den Bosch? 0 X Catharina de Bie, dr v Jan de Bie en NN. Kind: Nicolaes (molenaar) X NN, Katherina X Godschalc Meeus van Bavel, Hadewyg Bac X Henric vande Waude, Jutte X Willem Hobbescaep, Laurens X Gertrudis van Emmichoven. stadhouder van Weelde 1395-1403. Wonend op tgoet tot Oerle gelegen in de parochie Westilburg. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14475 Aert van Broechoven 1370 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
14469 Gheryt van Broechoven 1370 0 X Katheline Peter Nouden (=<1420), dr v Peter Nouden en NN. gegoed te Tilburg WOUTER BAC VAN OLE 1180
14471 Henric van Broechoven 1370 0 X Marye Jans van den Zande (<=1419), dr v Jan van den Zande en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
32392 Heylwigh van Broechoven 1370 0 X Daneel Peter Nouwen, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
745 IJda van Broechoven 1370 0 X Aert Aert Wouter van den Brekel(en), zn v Aert Wouter Willem van den Brekelen en Margriet Claes Jan Schueren. ovl. 1426. ??? WOUTER BAC VAN OLE 1180
418 Reijner Reijner van Broechoven 1370 1455 X Engelbertken Jan van de Amervoert (voor 1429), dr v Jan van der Amervoert (van Tilborch) en Heijlwich Cort Daneels. Kind: Daneel, Kathelijn, Steven X NN, Reiner X Margriet Thomas Niclaes Sterts, Jan X Engelbertken Aert van den Brekel. UITWERKEN !!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
446 Wouter Bac van Broechoven 1370 0 X Mechteld Jan Wouter Back Ommaten, dr v Jan Back en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
147 Jan Hendriks van Zonne (Son, Zov van Westtilborch?) 1370 Berkel 1453 X Elisabeth Jacobs Grootwouter (voor 1399) dr v Jacob Groot Wouters van Berkel en NN. grootgrondbezitter. NB: Zoon Hendrik in 1 akte (28-12-1479, erf-en lijfrenten) genoemd met Geertruyt wittige dochter wilner Willem Gieliss van Zonne. WOUTER BAC VAN OLE 1180 KATHARINA JOHANNES VAN ZONNE
12333 Aleydis Henrick van Broeckhoven 1375 0 X Niclaes Berthout Niclaes van Aerle, zn v Berthout Niclaes Jan van Aerle en Agnes NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180 KATHARINA JOHANNES VAN ZONNE
12330 Gerit Hendrik Gerit van Broeckhoven 1375 0 X IJda Berthout Niclaes van Aerle (ca 1400), dr v Berthout Niclaes Jan van Aerle en Agnes NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180 KATHARINA JOHANNES VAN ZONNE
30467 Heylwigis Henrick van Broeckhoven 1375 0 X Willelmus Wouters NN, zn v Walterus Jansz NN en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180 KATHARINA JOHANNES VAN ZONNE
12338 Katelijn Reijner Broeckhoven 1375 0 X Gerit Berthout Niclaes van Aerle (<=1415), zn v Berthout Niclaes Jan van Aerle en Agnes NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
30472 Elisabeth Aerts Bac 1385 0 X Willem Paulus van Haestrecht, zn v Paulus van Haestrecht en Elsbenne (Belia Roelofsdr) van Daelem. Kind: Paulus X Catharina Aelbrechts van Naaldwijk. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14473 Wouter van Broechoven 1385 0 X Katheline Wouters die Beer (<=1420), dr v Wouter die Beer en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
530 Henric Gherijt Crillaert 1385 0 X 2) Maria Jan van Laerhoven (< 1421 ), dr v en . Kind: Jan Henric Gerit Crillaerts, Beatrijs X Jan Gherits Berthout (Bacs) Bac (ca 1450), zn Gerard Berthout Bac en Mechtelt Zoetart. bronnen? WOUTER BAC VAN OLE 1180
30773 Elisabeth Bac 1390 Den Bosch? 0 X Goswin (Goessen, Goessuinus) Femyen Cnode, zn v NN Cnode en Femya (Eufemia) Posteels. Kind: Goswin Cnode, Hendrik Bac, Gysbert Bac X Elisabeth Rudolphs van Verlaer, Jan de Bye, Laurens Volcart X Gheze Rudolphs v Verlaer, Dirk Posteel (alias Bac). WOUTER BAC VAN OLE 1180
12407 Laurens Back 1390 0 X Gertrudis van Emmichoven, dr v en . heer van Weelde 1403-1420 WOUTER BAC VAN OLE 1180
9066 Jan Back van Tilborch 1390 0 X Elisabeth Jacobs van Neynsel (1422..1425), dr v Jacob Jans van Neynsel en Dirckske Goyarts van Erpe. Kind: Jan, Berthout X Marie Aert Wolffarts. In 1437 bezaten Berthout Back en zijn zonen Gerard en Jan het recht van het gemaal van beide windmolens (een aan de Veldhoven, al gezien in 1310, en een op Korvel). WOUTER BAC VAN OLE 1180
2102 Johan Jans Back van Wijfflit 1390 X Christina Jan Monics, dr v en . Kind: Aleid X Lucas Jans van Amelroij (< 1510), Berthold, Godfried van Wijfflit kanunnik van de Sint Janskerk. huwelijk onmogelijk (zie geboortedata)! Leeftijdsverschil te groot tussen partners. Henk Coolen: jongere broer Willem Jan Van Wijfflit (* ~1395 , + < 1470) X Margaretha Gerardus Van de Zande, overl. < 1430. WOUTER BAC VAN OLE 1180
445 Jan Back van Broechoven 1390 0 X NN. Jan en Vranck, zoons wijlen Wouter Back, hebben vaders erfenis gedeeld, waarbij Jan een rente ten laste van Henrick Peyman toeviel (R 152, f 21, 6—4—1439). Ridder WOUTER BAC VAN OLE 1180
54538 Gerit Gerit Crillaerts 1390 Tilburg? X Elisabeth NN, dr v en . Kind: Mechteld X Jan Reijner Reijner (sr) Broechoven Crillaerts. WOUTER BAC VAN OLE 1180
4068 Floris van Wijtvliet 1390 1464 X Katerijn Willemsdr van der Zijtwinde, dr v Willem Jansz van der Zijtwinde en NN. Kind: Jan Floriszn van Wijfflith X NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
643 Johannes Krillart 1395 0 III: Johannes Krillart IV: Maria Krillart V: Simon van Son VI: Wilboert Simons VII: Symon Wilboerts VIII: Matthijs Simons van Son IX: Augustinus van Son X: Matthijs van Son XI: Augustinus van Son XII: Jan Carel van Son XIII: Anna Elisabeth van Son WOUTER BAC VAN OLE 1180
30442 Mechteld Hendrik Gerard van Broechoven 1400 0 X Jan Herman Jan van Buerden (Beurden, Boerden), zn v Herman Jan Herman van Beurden en Aleijt NN. bronnen? WOUTER BAC VAN OLE 1180
417 Reijner Reijner Reijner van Broechoven 1400 0 X Margriet Thomas Niclaes Sterts, dr v Thomas Niclaes Sterts (Starts) en NN. UITWERKEN !!! Amersfoort WOUTER BAC VAN OLE 1180
362 Arnoldus Jans van Zon 1400 0 X Elisabeth Alewijn Jan Smeijermans (voor 1430), dr v Aelwijn Jan Smeijermans en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
386 Arnoldus Jans van Zon 1400 1446 X Dynghen Jan Obrechts, dr v Jan Obrechts. Kind dd. 1450: o.a. een meerderjarige zoon Henrick. Had natuurlijke kinderen bij Dynghen Jan Obrechts. priester te Tilburg en Goirle WOUTER BAC VAN OLE 1180
359 Bartholomeus Jans van Zon 1400 0 broers, zussen: 1 Heer Arnoldus 2) Jacob Jans 3 Jan Jans 4. Gerard Jans 5. Bartholomeus Jans 6. Katharina Jansz 7. Maria Jans 8. Arnoldus Jans WOUTER BAC VAN OLE 1180
13849 Jan Jans van Zon 1400 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
360 Katharina Jansz van Zon 1400 0 broers, zussen: 1 Heer Arnoldus 2) Jacob Jans 3 Jan Jans 4. Gerard Jans 5. Bartholomeus Jans 6. Katharina Jansz 7. Maria Jans 8. Arnoldus Jans WOUTER BAC VAN OLE 1180
149 Jacob Jans van Zon (Sonne) 1400 Stede 1473 X Engelberte Aert Meeus Jonghelinx (voor 1445), dr v Aert Meeus Jonghelinx en Aleijt NN. Kind: Jan X Engelberte, Aleijt X Willem Laureijs van der Straeten, Symon, Jan X Maria Jan Hendrick Crillaert, X Elisabeth NN. eigenaar van landerijen te Tilburg WOUTER BAC VAN OLE 1180
1182 Gerardus Janszn van Zon 1401 0 X Ida Bertout Van Aerle, dr v en .. WOUTER BAC VAN OLE 1180
12409 Nicolaes Bac Van West Tilburg 1405 0 X NN WOUTER BAC VAN OLE 1180
1061 Aernt Willems van Broechoven 1405 Den Bosch? 1489 X Katharina Scilder (1431), dr v Gerit Scilder en Aleyt Jansse van Bladel. Kind: Jonffr. Beatrijs X Gerbrand van Coulster, Jonffr. Luytgart, Jan X Maria van Nispen. Eigenaar vrij goed Broechoven WOUTER BAC VAN OLE 1180
14460 Geertruid Gerit Hendrick van Broeckhoven 1405 0 X Godevaert Dircks van den Erven (voor 1427), zn v Dirck van den Erven en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14464 Jan Gerit Hendrick van Broeckhoven 1405 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
3784 Reyner Gerit Crillaerts 1405 Tilburg? 0 X IJde N., dr v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
13850 Maria van Zon 1405 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
54976 Steven Reijner van Broechoven 1410 X 1) NN. Kind: Nicolaes X Jenneken Mathijs Roelofs, Reijner. X 2) Peterken Niclaes Wouter Roij Gerits, dr v Niclaes Wouter Rode-Geritsoen en Aleijt Jan Wouter die Bont. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14461 Arnoldus Gerit Hendrick van Broeckhoven 1410 0 1516 september sH,R.1286,188 Henrik z.w. Franconis van Broekhoven z.w. Johannes z.w. Arnoldi van Broeckhoven 2 mud rogge Haaren WOUTER BAC VAN OLE 1180
14462 Berthout Gerit Hendrick van Broeckhoven 1410 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
14463 Hendrick Gerit Hendrick van Broeckhoven 1410 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
14458 Hendrik Jan Hendrik van Zonne 1410 Son en Breugel 0 X NN. Kind dd 28-12-1479: Christina (Kerstijn) X Jordaan van Boort, Johanna (X Jan Lambert van Breugel? geen bronnen), Lenart. UITWERKEN !!! 1620: ..Adriaen z.w. Jacob Tymans man van Marie d. Henric Jan van Zonne alias Poynenborch.. WOUTER BAC VAN OLE 1180
529 Jan Henric Gerit Crillaerts 1417 1467 X NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
416 Jan Reijner Reijner (sr) van Broechoven Crillaerts 1420 Oisterwijk 0 X 1) Engelbertken Aert van den Brekel, dr. v Aert Aert Aert en Elisabeth Jan Peter van de Wiel. X 2) Mechteld Gerit Gerit Crillaerts, dr v Gerit Gerit en Elisabeth NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16691 Mechteld Gerit Gerit Crillaerts 1420 Tilburg? 0 X Jan Reijner Reijner (sr) Broechoven Crillaerts, zn v Reyneer van Broechoven en Enghelberte Jan van Amervoert. UITWERKEN!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
4067 Jan Florisz van Wijtvliet 1420 1484 X NN. op 4.7.1465 beleend met de hofstede van Wijtvliet in Munsterkerk. WOUTER BAC VAN OLE 1180
203 Symon Jacobs Zonne 1420 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180 ENGELBERTE JONGHELINX 1410
9017 Berthout Jan Back 1425 0 X Marie Aert Wolffarts (huw. voorw. 23-11-1444), dr v Aart Wolfaarts en Mabelia van Ghemert. Kind: Gerard, Jan X Adriana van Wylick, Elisabeth. heer van Asten, bezit kasteel Durendaal (Oisterwijk), het goed Teynthoven of Tot Inthout te Tilburg (1442-), heerlijkheid Asten (1477). Heerlijkh. Asten 1476-1496 (6000 rijnsgld). Gesel aan de Raam te Haaren, Ten Bijgaarde, Ten Eijnde (Oisterwijk). WOUTER BAC VAN OLE 1180
387 Henrick van Zon 1425 0 Vader: Priester te Tilburg en Goirle Moeder: Dynghen, Jan Obrechts, o.a. in 1450 een meerderjarige zoon Henrick NB: Hendrik van Son rector latijnse school te Amersfoort (1450). WOUTER BAC VAN OLE 1180
202 Jan Jacobs de oude van Zon 1425 0 X Engelberte (Geen Jonghelinx! dus !!) NN, dr v en . Kind: (Engele X Adriaen Jacopsz van de Kijeboom (< 1503) ??), Jenneke X Lauwrijs Henric Zwijsen. bezit erf gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in Stappegoer. WOUTER BAC VAN OLE 1180 ENGELBERTE JONGHELINX 1410
30445 Heijlwich Jan Back 1430 0 X Niclaes Faessen, zn v en . X Wouter Rijngels, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
150 Jan Jacob Jans de jonge van Son (Zon) 1430 1504 X 1) Maria Jan Hendrick Crillaert, dr v Jan Henric Gerit Crillaerts en NN. Kind: Symon, Jacob (emigreert 1489), Jan, Aleyt X Gherit Hermans van Heijst, Engel X Simon Peter van Breda (1501), Elisabeth. X 2) Elisabeth NN (1492). Kind: Jan. WOUTER BAC VAN OLE 1180 ENGELBERTE JONGHELINX 1410
1221 Aleijt Jacob Jan van Sonne 1430 0 X Willem Laureijs van der Straeten (Verstraeten), vermoedelijk zn v Laureijns Wouter van der Straten en Luutgaart Jans Weerts. Kind: 1) Laureijs Willem Laureijs Verstraeten, 2) Luijtgaerd Willem Laureijs Verstraten. WOUTER BAC VAN OLE 1180 ENGELBERTE JONGHELINX 1410
12410 Gijsbrecht Bac Van West Tilburg 1435 0 X 1) Margaretha van Kessel, dr v en . Kind: Gertrude, Henri Back ????-1466, Laurens. X 2) Marguerite van Glabbeke, dr v en . kind: Angeline. WOUTER BAC VAN OLE 1180
366 Maria Jan Hendrick Krillart (Crillaert) 1435 1487 X Jan Jacob Jan de jonge van Son (Zon) (voor 1487), zn v Jacob Jans van Zon (Sonne) en Engelberte Jonghelinx. WOUTER BAC VAN OLE 1180 MARIA JANS KRILLART 1462
415 IJken Jan Reijner van Broechoven (Crillaerts, Zomers) 1444 1521 X Peter Jan Mutsaerts, zn v en . Kind: 1) Gerit Peter Jan (+<1548 ) 2) Magdalena Peter Jan (Helena) (+ = <1545 ) 3) Cornelis Peter Jan ( ca 1490 , + ca 1554), 4) Peter Peter Jan ca 1495 5) Jan Peter Jan ca 1500 WOUTER BAC VAN OLE 1180
420 Reijner Jan Reijner van Broechoven (Roeden) 1444 Tilburg? 1532 X Juet Andries Jan van Boerden (ca 1475), dr v Andries Jan van Boerden en Elisabeth Daniel Jan van Heijst. Schepen Tilburg WOUTER BAC VAN OLE 1180
14653 Elisabeth Berthout Back 1445 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
14652 Gerard Berthout Back 1445 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
9016 Jan (Janne) Berthout Back 1445 Den Bosch? 1508 X Adriana (Arijaen) van Wijlick (Wylich), dr v en . Kind: Otto, Adriane, Elisabeth X Jan van Hoeff, Heijlwich X Niclaes Aert Faessen, Hendrick, Jan X Margaretha Willem v Wijfflit, Katarina, Peter, Jan (die Coster) X Jutta Jacob van Boerden. ridder, heer van Asten, schepen Den Bosch, zwanenbroeder ILV-broederschap. NB: Ende was voirtyts Henricx van Zonne diet vercochte meester Wolffarts van Ghisen Jans soen. Zie ook akte (Erfdeling 162). WOUTER BAC VAN OLE 1180
54974 Niclaes Steven Reijner van Broechoven 1445 X Jenneken Mathijs Roelofs (ca 1470), dr v en . Overl. < 25-9-1549. Kind: Peterken X Cornelis Willem Jan Mutsaerts. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1394 Gerard Jan Reijnier Crillaerts (Reijnen, van Broechoven, Hagaerts) 1445 0 X Kathelijn Gerrit Jan Wouters Gheenkens, dr v en . militair. Hij verblijft (1512) te Bommel in verband met een expeditie om desselfs inwoners te bestraffen voor het plunderen en platbranden van verscheidene dorpen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
12339 Beatrijs Baeck (van Broechoven) 1450 1532 X Gerbrand van Coulster (voor 1494), zn v Willem van Coulster en Adriana Abel. 3 hoeven en Huis te Broechoven WOUTER BAC VAN OLE 1180 ALEYT JANSE VAN BLADEL 1375
5661 Jan Aert van Broeckhoven 1450 1517 X Maria Godert van Nispen (1480), dr v en . Kind: Jan sr X Johanna van Huekelom, heer Godert, Jan jr X Marike NN, Willem X Digna Jans Jans Sr Backs, Katharina non. rentmeester land van Ravestein. BP, 9-1516 sH,R.1286,188: Henrik z.w. Franconis van Broekhoven z.w. Johannes z.w. Arnoldi van Broeckhoven 2 mud rogge Haaren. WOUTER BAC VAN OLE 1180 ALEYT JANSE VAN BLADEL 1375
758 Adriaen Reijner Crillaerts 1450 Tilburg? 0 X Adriana NN, dr v en . schout van de heerlijkheid Tilburg en Goirle (1513-1527), schepen van Tilburg (1483-1486), schout. NB: Eva Adriaen Reijnen Crillaerts X Jan Gijsbert van Gierle (ca 1520), zn Gijsbrecht Willem van Gierle en Heijlwich NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
4064 Floris Jansz van Wijtvliet 1450 1521 X Alijt Peters NN (voor 15-6-1505), dr v en . Kind: Joost, Aleid X NN, Belie, in juni 1521 wonende buiten Delft tot Coninxvelt bij de Juffrouwe van Cralinge. wordt 12-6-1484 beleend met de hofstede van Wijtvliet in Munsterkerk beleend. WOUTER BAC VAN OLE 1180
40763 Lenart van Zonne 1450 Son en Breugel? WOUTER BAC VAN OLE 1180
17968 Christina (Kerstijn) Hendrik Jan van Zonne 1455 Son en Breugel 1510 X Jordaan van Boort, zn v Hendrik Jordaan Jan van Boort en Deliana NN. Kind: Elisabeth van Boort X Lambert Willemszn vd Laerschot, Geertruyt X Jan Arnts Naets, Johannes X Elisabeth Eijmberts van Riele, Henrick X Lysbet van Osch. jonkvrouw. Zie ook Erfdeling 10. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1643 Jacob Jan Jacob van Son 1457 0 uitlandig per 1489. Jacob Jan Jacob van Son. Draagt in 1489 zijn erfdeel van zijn moeder over aan zijn vader en verlaat het land. WOUTER BAC VAN OLE 1180 MARIA JANS KRILLART 1462
1187 Elisabeth Jan Back 1460 1530 X Jan van Hoeff, zn v en . Kind: 1. Elisabeth Jan 2. Laureijs Jan (Hoefkens) X Elisabeth Dirck Hendrick Peijsters, dr v Dirck Hendrick en Katelijn Wouter BACK 3. Peter Jan 4. Hendrick Jan 5. Jan Jan. WOUTER BAC VAN OLE 1180
54527 Jan Jan Backs ( van Broechoven, die Coster) 1460 X Jutta (Juet) Jacob van Boerden, dr v Jacob Jan en Adriana NN. Kind: Jan X Geertrui Blankaerts, Adriaen X NN, Digna sr X Willem Jan Aert van Broeckhoven, Digna jr X Niclaes Willems de Cuijper, Laureijs X NN, Willem. WOUTER BAC VAN OLE 1180
151 Simon Jans Jacob van Son 1462 Tilburg? 1546 X Jenneke Claes Peter Ghijben van Boerden, dr v Claes Peter Ghijben van Boerden en Peterke Gherit Willemsdr van Alfen. vermogend. Bezat 3 huizen te Tilburg in Corvel en land te Tilburg. WOUTER BAC VAN OLE 1180 MARIA JANS KRILLART 1462
1646 Engelken Jan Jacob van Son 1465 0 X Simon Peter (de Meesmeker) van Breda (voor 1502), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180 MARIA JANS KRILLART 1462
40728 Arnold (Aert) Jans van Broechoven 1470 Den Bosch? X Christina van Driel, dr v Jacob Henrik Gerards en Johanna Jans Pijnappel. Kind: Mary 1522, X Carel Triappen, Katheryn 1524 X Paulus Hulssen, Jan 1525, Anna 1526, Petronella 1530 X Jan van Lïxbonne, Heilwich 1537. drost/rentmeester van het graafschap en land van Megen in 1516, schepen van Breda (1524), later drossaard van Gheel (1532, 1536). WOUTER BAC VAN OLE 1180
30616 Dingena Gerit Jan Reijnen 1470 0 X Adriaen Jan Willem Mutsaerts (de Canter), zn v Jan Willem Jan Mutsaerts en Kathelijn Hendrick de Canter. WOUTER BAC VAN OLE 1180
364 Jenneke Jan Jacobs van Zon 1470 0 X Lauwrijs Henric Zwijsen (voor 1503), zn v Hendrick Engbrecht Elias Embrecht die Wijse (van de Heesacker) en Aleijt Jan Alewijn Schuylenborch. Kind: 1) Hendrick Laureijs Hendrick Zwijsen 2) Aleijd Laureijs Hendrick Zwijsen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
30680 Jan Reijner Jan Reijner van Broechoven 1475 0 X Jutta Wouter Willem Verschueren (van Broechoven, Melis), dr v Wouter Willem Verscueren en Katelijn Peter van Vucht. UITWERKEN !!!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
7530 Andriesken Reijner Jan Reijnen 1475 0 X Adriaen Gijsbert Goosen van Boerden, zn v Gijsbert Goosen Jan van Boerden en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
30690 Cornelia Reijner Jan Reijnen 1475 0 X Cornelis Jan Sijmons, zn van Jan Sijmons van Maerl en Laureijsken Embrecht Eelkens Mutsaerts. WOUTER BAC VAN OLE 1180
4182 Katelijn Reijner Jan Reijnen 1475 0 X Cornelis Jan Gijsbert van Boerden, zn v Jan Gijsbert van Boerden en Geertruid Ghijben Meijnaerts. WOUTER BAC VAN OLE 1180
30686 Lijsbeth Reijner Jan Reijnen 1475 0 X Jan Jan Jan (sr) Nouwen, zn v Jan Jan Nouwen en Agnes Jan Meeus Roij Gerit. WOUTER BAC VAN OLE 1180
30688 Marij Reijner Jan Reijnen 1475 0 X Jan Wijtman SGrooten, zn v en . Kind: Reijner Jan Wijtman SGrooten WOUTER BAC VAN OLE 1180
30692 Sijmon Reijner Jan Reijnen (Reijnkens) 1475 0 X NN van Boerden, dr v Jan Ghijb Gijsbert van Boerden (Beurden) en Geertruid Ghijben Meijnaerts. UITWERKEN !!!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
141 Aleyt Jan Jacob van Son 1475 1514 X Gherit Hermans van Heyst, zn v Herman Daniël Jan van Heijst en Kathelijn Peter van Vught. WOUTER BAC VAN OLE 1180 MARIA JANS KRILLART 1462
14459 Johanna (Jenneke) Hendriks van Zonne 1475 X Jan Lambert van Breugel (vóór 1487), zn v en . (bron huwelijk: Ad Jos Teulings 1-6-2015) Kind: Genoveva X Peter Gijsbert Leunissen van de Coeveringhe (dr Mariken X Dirck Matijss vander Santvoort), Jacob. Bronnen voor dit huwelijk?? WOUTER BAC VAN OLE 1180
3548 Peterken Claes Steven Reijnen 1476 0 X Cornelis Willem Jan Mutsaerts (< 1530), zn v Willem Jan Mutsaerts en Elisabeth Herman van Heijst. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22540 Otto Back 1480 0 heer van Asten. Bastaardzoon Johannes Bacx (of Back). WOUTER BAC VAN OLE 1180
761 Anna Crillaerts 1480 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
1645 Elisabeth Jan Jacob van Son 1480 1545 X Cornelis Hendrick (Laureijsz Ellen) Laureijs, overleden voor 3-1550. WOUTER BAC VAN OLE 1180 MARIA JANS KRILLART 1462
143 Jan Jansz Jacob Jan van Son 1480 Tilburg 0 X Elisabeth Matheus Thomass Piers, dr v Matheus Thomass Piers en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180 MARIA JANS KRILLART 1462
37970 Engele Jan Jacops van Sonne (Zonne) 1480 Breda? X Adriaen Jacopsz van de Kijeboom (<1503), zn v Jacob Adriaensz van de Kieboom en Woutere Adriaen Zebrechts. Ouders twijfelachtig, Engele zou dan zeer oud zijn op 23-1-1573. WOUTER BAC VAN OLE 1180
5659 Aert Jan Aert van Broeckhoven 1490 1554 X Jenneke Gerrit Wouter de Bont, dr Gerit Wouters en Elisabeth NN. Kind: Jan X NN, Wouter X Engel Wouters van den Heesacker, Dimphna X Aert Martensse de Meijer, Hendrixke X Peter Adriaen de Lepper, Gherit X Jenneken Gerit Franke. rentmeester UITWERKEN! WOUTER BAC VAN OLE 1180
759 Eva Adriaen Reijnen Crillaerts 1490 Tilburg? 0 X Jan Gijsbert van Gierle, zn v Gijsbrecht Willem van Gierle en Heijlwich NN. Kind: Gijsbert X Katelijn Marcelis Gijsbert Wijten. WOUTER BAC VAN OLE 1180
517 Gerit Gerit Jan Reijnen 1490 Oisterwijk 0 X Willemken Jan Willem van Spaendonck, dr v Jan Willem van Spaendonck en Andriesken Jan Willem Mutsaerts. Kind: Catharina X Daniel Gerit Herman van Heijst, Anna X Peter Antonis Bartolomeeus Otten, Peter X Cornelia Adriaen Michiel Roelofs. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1462 Adriaen Adriaen Reijnen (Reijnkens Crillaerts) 1490 Tilburg? 0 X Genoveva Jan van Haestrecht (Haestricht, Wijfven), bastaarddochter v Jan van Haestrecht en IJken Peter Jan Nouwen. Kind: Lucretia X Dirk Peter van Son. schout van de heerlijkheid Tilburg en Goirie (1527-1540), opvolger van zijn vader (1514-1527). NB: Anna dr Adriaen Reijner Crillaerts X Jan Aert Reijnbouts (1567). NB: Eva Adriaen Reijnen Crillaerts X Jan Gijsbert van Gierle (ca 1520). WOUTER BAC VAN OLE 1180
263 Jan Jan Jacob van Son van Goerl 1491 Gilze ? 1535 X Mechtelt Cornelis Jan die Metser van Esbeeck (ca 1520 Goirle ?), dr v Cornelis van Esbeeck (alias die Metzer) en Mechtelt (dochter van Jan Mostaert). Kind: Jan, Elisabeth en Cornelia. De kinderen van Jan Jans van Zon bij Mechtelt Cornelis de Metser verkopen op 13 december 1557 een huis met grond, hof en erf in de parochie van Goirle bij de kerk aan Jan Gherart Jans Brocken. WOUTER BAC VAN OLE 1180
7551 Adriana Bacx 1495 0 X 1) Jan van Arkel, zn v en . X 2) Wolfert van Brederode (ca 1520), zn v Walraven II en Margaretha van Borselen. Kind: Reyner van Breederode X Margaretha Everard van Doerne, Margaretha X Jan van Wittenhorst (zn Walraaf X Margriet van Doerne). Vrouwe van Asten (1516-) WOUTER BAC VAN OLE 1180
54521 Denis Gerit Jan Reijnen 1495 X 1) Barbara Willem Schellekens (ca 1525), dr v Willem Peter en Engelbertken Hendrick Hagaerts. Kind: Geerit X Judith Niclaes de Cuijper, Catharina X Jan Adriaen de Molder. X 2) Engel Jan Daniel Nouwen (ca 1530). Barbara Willem Peter Schellekens (ca 1525), dr v Willem Peter Willem Schellekens en Engelbertken Hendrick Hagaerts. Kind: Geerit X Judith Niclaes Willems Laureijssen de Cuijper, Catharina X Jan Adriaen Jan de Molder. WOUTER BAC VAN OLE 1180
40247 Engelbertken Gerit Jan Reijnen 1495 X Niclaes Hendrick Willem van Gierl, zn v Hendrick Willem van Gierl en Geertruid NN. Broechoven)(Hagaerts) WOUTER BAC VAN OLE 1180
1392 Jan Gerit Jan Reijnen 1495 Oisterwijk 0 X Lijsbeth Gerit Peter Eelkens (< 1525), dr v Gerit Peter Eelkens en Elisabeth Goijaert van Spul (Spull), dr v Godevaert van Spul WOUTER BAC VAN OLE 1180
330 Jan Jansz van Son 1495 Tilburg? 0 X 1) Digna Jacob Peter Aelwijns (voor 1521), dr v Jacob Peter en Katharina Huijbrecht Laureijs {Sceenkens} Scheenkens. X 2) Jenneke Rutgers van Holten. Kind: Rutger, Lijsbeth, Judith, Peter, Arien, Jan, Zacheus, Maijken. WOUTER BAC VAN OLE 1180 ELISABETH MATHEUS THOMASS PIERS 1477
10817 Maria Jans van Son 1495 Tilburg? 0 X 1) Dirck Bogaert (ca 1510), zn v en . X 2) Huybrecht Willemssen, zn v Anthonis Willemssen en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180 ELISABETH MATHEUS THOMASS PIERS 1477
54526 Digna Jan Jan jr Back 1500 X Niclaes Willems Laureijssen de Cuijper, zn v Willem Laureijs Ancems en Heilwich Niclaes Truijen. Kind: Joris X NN, Anneke, Judith X Geerit Denijs Reijnen, X Rutger Jans van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
523 IJken (Ida) Gerit Jan Crillaerts 1500 0 X Jan Jan Peter Vets, zn v Jan Peter Vets en Marij Peter Willem Mutsaerts. WOUTER BAC VAN OLE 1180
30700 Cornelis Simon Reijnier Reijnen (Reijnkens Reijmbouts) 1500 Tilburg? 0 X Aertken Aert Henrick Verhoeven, dr v Aert Hendriks Verhoeven en Engel Eelen Willem Eelkens. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2634 Kathelijn Jan Jans van Son 1500 0 X Joest Bonnaerts, zn v Anthonis Marten Bonnaerts en . 1536, december 30 | R 283 / 18 vso: als man en momber van Kathelijn, dochter van wijlen Jan Jan van Son en Elijsabeth dochter.van. wijlen Heer Matheus Thomaes; WOUTER BAC VAN OLE 1180 ELISABETH MATHEUS THOMASS PIERS 1477
4019 Joost Florisz van Wijtvliet 1500 1568 X NN, dr v en . Kind: Jan (kind: Govert, Imert), Adriaen, dr. Borch (vermeld 1568 en 1570), Elisabeth. 1521: beleent met de hofstede Wijtvliet in Munsterkerk. WOUTER BAC VAN OLE 1180
153 Anthonis Sijmon Jan van Son 1502 Tilburg 1594 X Marie Hendrik Joost Ghijsbrechts (< 1544), dr v Hendrik Joost Ghijbrechtszn en Lijsbeth Mathijs Vijfhuysendr. Kind: Symon (X Jenneke van Gorp), Claes 1571, Jan gegoed Alphen 1595, Adriaen (nog vermeld in 1611), Anneke (X Berthelmeeus Willem Goossensz). gegoed te Alfen sinds 1544. Kocht 2 huizen met grond (4 1/2 bunder) te Alphen-Oosterwijck opt Ghilsche eyndt. NB: Adriane Anthonis Anthonis Sijmons van Son X Anthonis Niclaes Claessen (< 13-4-1631 Alphen en Chaam). WOUTER BAC VAN OLE 1180
30698 Mechteld Sijmon Reijner Reijnen 1505 0 X Adriaen Adriaen Zomers, zn v Adriaen Jan Zomers en Margriet Jan Sanders (Sunders). WOUTER BAC VAN OLE 1180
30682 Reijner Sijmon Reijner Reijnen 1505 0 X Cornelia Denis Peter Mutsaerts, dr v Denijs Peter Willem Mutsaerts en Jenneken Peter SBeren. Kind: Adriana X Cornelis van Raeck (kind: Judith van Raeck ca 1560, Reijner van Raeck ca 1565) WOUTER BAC VAN OLE 1180
30704 Wouter Jan Reijner Reijnen 1505 0 X Anna Joost Gijsbert van Boerden (ca 1540), dr v Joost van Boerden en IJken Heerden. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2635 Margriet Jan Jans van Son 1506 0 ...Margriet Jan Jan van Son, verkopen hun recht en gedeelten in alle erfgoederen van hun ouders aan Jan zoon van wijlen Jan Jan van Son WOUTER BAC VAN OLE 1180 ELISABETH MATHEUS THOMASS PIERS 1477
241 Wilboert Symoens Jan van Son 1507 Tilburg? 1578 X Adriaentken Adriaansen Ryck, dr v Rijck Adriaens en Geertruijt. Kind: Symon, Jacop, Rijck Wilboerts X NN (+1648, kind Wilbort Rijcken X Maria Nicolay), Jan, Peeter Wilboerts, Adriaen, Toonken. schepen Dongen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
30702 Jan Sijmon Reijner Reijnen 1508 0 X Jenneken Anthonis Willem Zegers, dr v Antonis Willem Zegers en Heijlwich. WOUTER BAC VAN OLE 1180
246 Peter Symon Jan van Son 1508 1563 X Adriana Peter Jorys Beerthen, dr v Peter Jorys Beerthen en Huybrechtken Jans van Aesvoert. Kind: 1 Sijmon Peter Sijmon 2 Lijnken Peter Sijmon 3 Jenneken Peter Sijmon 4 Peterken Peter Sijmon 5 Peterken Peter Sijmon. WOUTER BAC VAN OLE 1180
245 Willem Symon Jan van Son 1508 Tilburg? 0 X Jenneke Peter Willems de Beer (sBeren) (voor 1545), dr v Peter Willems de Beer of sBeren en Jenneke Jan Gerrits (Ghenen) Wouters. Kind:- Catharina Willem Sijmon van Zon, Adriaen Willem Sijmon van Zon. WOUTER BAC VAN OLE 1180
244 Marye Symon Jan van Son 1509 0 X Henrick Laureys Michielssen (na 1533), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
30684 Adriana Reijner Sijmon Reijnen 1510 0 X Cornelis Jan Jan van Raeck, zn v Jan Jan van Raeck en Jenneken Gerit Maes Aelwijns. WOUTER BAC VAN OLE 1180
518 Catharina Gerit Gerit Reijnen 1510 0 X Daniel Gerit Herman van Heijst, zn v Gherit Herman Daniel Jan van Heijst and Aleyt Jan Jacob van Son. Kind: Gerit, Huijbert, Jan. WOUTER BAC VAN OLE 1180
152 Adriaen Sijmon Jan van Son 1510 Tilburg (Corvel) 1587 X Marij Cornelis Jan van Boerden (1539), dr v Cornelis Jan Gijsbert van Boerden en Katelijn Reijner Jan Reijnen. Kind: Jan X Adriana Gerit Adriaen Mijs, Marije X Laureys Cornelis Jansz van Gorp. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1461 Lucretia Adriaen Adriaen Reijnen Crillaerts 1520 Tilburg? 0 X Dirk Peter van Son, zn v Peter Dirckszn van Zonne en Katharina van Cloetinge. Kind: Peter, Genoveva X Wouter Cornelis de Ruyter, Catharina X Gijsbert Cornelis van Ghierll, Adriana X Corstiaen Anthonis Corstiane van Baertwijck. waardin in de schoutenherberg 'de Vos en de Craen' aan den heuvel te Tilburg (1569-1575). Dochter Tilburgse schout. Robrecht van Malsen is haar aangetrouwde oom van moederskant. WOUTER BAC VAN OLE 1180
30654 Anna Gerit Gerit Reijnen 1520 0 X Peter Antonis Bartolomeeus Otten, zn v Antonis Bartholomeeus Jan Biekens en Luijtgaerd Peter Daniël van Boerden. WOUTER BAC VAN OLE 1180
55060 Peter Jan Reijner Reijnen 1520 Tilburg? X NN. Kind: Adriaen X Kathelijn Marten Adriaen Leijten, Catharina X Adriaen Goijaert Jan Reijnen, Cornelis X Marij Marcelis Aert van Vessem, Jenneke X Michiel Daniel Peter van Heijst, Simon X Aleijdt Michiel Willem Laureijs Ancems. WOUTER BAC VAN OLE 1180
18658 Cornelia van Son 1520 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
18657 Elisabeth van Son 1520 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
27110 Jan Aert Jans van Broeckhoven 1525 0 X NN. Kind: Heijliger Jan Aerts Van Broeckhoven X Adriaentken Aertssen van Grevenbroeck, Dirck Jan Aert Jans (Derken) Van Broeckhoven (* ~1555 ,+ ~1615 ) X Anneke Gerits. WOUTER BAC VAN OLE 1180
5658 Wouter Aerts van Broeckhoven 1525 1591 X Engel Wouters van den Heesacker, dr v Wouter Jans van den Heesacker en Adriana Cornelis de Leeuw. Kind: Aert, Peter, Jan X Magdaleen Andries de Weerdt. WOUTER BAC VAN OLE 1180
54503 Catharina Jan Gerit Reijnen 1525 Oisterwijk? X Adriaen Daniel Peter van Heijst (< 1553), zn v Daniel Peter Herman van Heijst en Heijlwich Jan Michiel Roelofs. Kind: Jenneken X Adriaen Gerit Adriaen Meeusen sr de Rooij. WOUTER BAC VAN OLE 1180
55211 Peter Gerit Gerit Reijnen 1525 Tilburg? X Cornelia Adriaen Michiel Roelofs (< 1554), dr v Adriaen Michiel Hendrick en Heijlwich Aert Corst Bonte. Kind: Aleidt X Michiel Jan Denijs Meijnaerts, Anna X Adriaen Jan Paulus van Beurden (Fels), Marij X Cornelis Peter Jan Reijnen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
18656 Jan Jan Jan van Son van Goerl 1525 Tilburg? 0 (X NN. volgens Henk Coolen). NIET volgens H.J.A. van Son, deel II. geen huwelijk of kinderen vermeld. WOUTER BAC VAN OLE 1180
47202 Geerit Denijs Reijnen 1527 X Judith Niclaes Willems de Cuijper, dr v Niclaes Willem Laureijssen en Digna Jan Jan jr Back. Kind: Nicolae X Cornelis Jan Anthonissen (< 18-11-1604). WOUTER BAC VAN OLE 1180
30709 Jenneken Aert Jans van Broeckhoven 1530 0 X Michiel Willem Laureijs Ancems, zn v Willem Ancems en Aleijt Beerthen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1340 Gherit Aertssen van Broeckhoven van Besoyen 1530 Oisterwijk? X Jenneken Gerit Franke, dr v en . Kind: Gerrit, Anneke, Marie, Cornelia X Jan Aerts v Grevenbroeck (< 1609) (bron: Henk Coolen), Adriaen X Maria Peter Stevens, Andries X Geertrui Gijsbert Hendriks van Cauwenberch, Philiberta. burgemeester Oisterwijk 1609 (van St. Janmis tot Dertienmis) landbouwer en ontginner. Zoon Adriaan X Maria Peter Stevens (kind: Aert X Catharina Jacops, Andries), dr. Marie X Joost Jan Joost van Iersel, Philiberta X Joost Jan Joosten. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16801 Anneke Anthonissen van Son 1530 Alphen? 0 X Berthelmeeus Willem Goossensz, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
16798 Claes Anthonis Sijmonszone van Son 1530 Alphen? 0 X Adriaentien Peerkens NN. Kind: Peerken (genoemd 1628) X Claes Hendrickx, Maeijken (genoemd 1628), Antonia (Teunken) X Cornelis Jan Tijs, Juditien (genoemd 1628), Engelken X Kersten (?) Sprangers. kocht een hofstede en land te Alphen in 1571. Peter Corstiaen Sprangers (genoemd 1628) is neef van zijn kinderen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16799 Jan Anthonis Simons van Son 1530 Alphen? 0 X NN. Kind: Jenneken X Peeter Janssen Smits. Gegoed te Alphen in 1595. NB: 11-6-1615: ..Jenneken Jan Antonis van Son weduwe wijlen Peeter Janssen Smits, met Cornelis Sijmon (Anthonissen) van Son als haeren voocht… WOUTER BAC VAN OLE 1180
368 Sijmon Anthoniss van Son 1530 Alphen 1611 X 1) NN, dr v en . Kind: Cornelis (1611, 1619), Maayke X Cornelis Adriaen Dielis, Adriaentke X Meeus Cornelis Princen. X 2) Jenneken Jan Cornelis Henrick van Gorp, dr v Jan Cornelis Henrick van Gorp en NN. Kind: Neeltke X Geraert Mutsaert. rentmeester te Alphen, schepen Alphen 1590 tot 1596. Alle kinderen vermeld in 1611 en 1619. Zegelt met een zon. Armmeester Alphen met Sijmon Bartholomeus Cornelis Princen (1602, 12-3-1605) WOUTER BAC VAN OLE 1180
497 Rutger Jans van Son 1534 Besoijen? 0 X 1) Lisbeth van Buerden, dr v Niclaes Antonis en Jutta Adriaen Gijsbert van Boerden. X 2) Judith Niclaes Willems Laureijssen, dr de Cuijper en Digna Jan Jan (jr) Back (?). X 3) Marye Wouters Eliasz Adriaens burgemeester van Besoijen (Hollands gebied, tussen Waalwijk en Sprang) 1585 alwaar hij een hofstad bezat. Volgorde huwelijken niet zeker! 22-5-1619: Antony, Arien, Peter en Judith als kinderen genoemd. zie erfdeling 169. WOUTER BAC VAN OLE 1180
3792 Barbara Gerit Gerit Reijnen 1535 0 X Jan Denijs Peter Crillaerts (voor 1554), zn v Denijs Peter (Jan) Crillaerts en Jenneke Niclaes Jan die Wijze. WOUTER BAC VAN OLE 1180
55059 Jenneke Peter Jan Reijnen 1535 Tilburg? X Michiel Daniel Peter van Heijst, zn v Daniel Peter Herman van Heijst en Heijlwich Jan Michiel Roelofs. Kind: Cornelis X Anna Huijbert Sebastiaen Crillaerts, Antonis X Marij Joost Willem de Bont, Marij X Adam Antonis Goijaert Pulskens. zn Daniel X Lucia Gerit Peter Wijten, dr. Heijlwich X Jacob Jan Willems. WOUTER BAC VAN OLE 1180
17116 Arien Jans van Son 1535 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
657 Jan Jan Jans van Son 1535 Tilburg 0 X Arycken Canters, dr v Jan Cornelis Canters en Meeusken Ghysbrechts Jan Hessels. (echtgenote 5981 niet zeker !!!) = 18656 ? NB: Jan Jans de jonge (van Son?) X Beatrix Adriaens Roothals (27-2-1628 Capelle) (haar vader is heemraad van Klein Waspik) WOUTER BAC VAN OLE 1180
17118 Judith Jans van Son 1535 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
27146 Lijnken Peter Sijmon van Son 1535 Tilburg ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
17119 Lijsbeth Jans van Son 1535 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
17117 Peter Jans van Son 1535 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
27145 Sijmon Peter Sijmon van Son 1535 Tilburg ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
631 Adriaen Wilboerts van Son 1540 Dongen? 1603 X Maeyken NN, dr v en . Kinderen dd. 9-3-1605 (>= 2): Adriaentje X Anthonis Raes Willemsen. verliet waarschijnlijk na 1-4-1587 Dongen (machtigt broers Simon en Jan, Jacob Jorissen van der Wer en anderen om zijn zaken waar te nemen in de lande van Breda. WOUTER BAC VAN OLE 1180
145 Jan Adriaen Sijmonsen van Son 1540 Tilburg? 0 X Adriana Gerit Adriaen Mijs, dr v Gerit Adriaen Gent Mijs en Adriana Jan Jan Mutsaerts. Kind: Jenneken Jan Adriaen WOUTER BAC VAN OLE 1180
686 Jenneke Peter Sijmon van Son 1540 0 X Aert Mathijs Aerts, zn v Mathijs Aerts en NN. Kind: Marij Aert Matheeus Aerts * voor 1560 + voor 1616 WOUTER BAC VAN OLE 1180
1143 Zacheus (Sacharias) Janss van Son 1540 Boxtel? 0 X 1) Beliken NN (<1600). X 2) Susanne van Belle, dr v Jaspers van Bol en NN. NB: Jan Roelff Antoniss. contra Zacheus Janss. van Son, (betreft achterstallige betaling van huishuur en landpacht voor een stede gelegen te Korvel), 1609. schepen van Boxtel (ca 1591). NB: Sacharias Janssen van Sonne, weduwnaar ((1596-1602) Boxtel 1591-1596: Henrick Sebert Brants, Sacharias van Son. Zie erfdeling 169. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16797 Adriaen Willem Sijmon van Zon 1540 Tilburg? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
16796 Catharina Willem Sijmon van Zon 1540 Tilburg? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
630 Peeter Wilboerts van Son 1544 Dongen? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
14539 Heijliger Janssen van Broechoven 1545 Loon op Zand? 0 X Adriaentken Aertssen van Grevenbroeck, dr v Aert Adriaens van Grevenbroeck en NN. Kind: Dierck, Corstiaen, Adriaen, Aert (6-8-1631: Heijlwich dr wijlen Henrick Adriaen Laureijssen, wed.v. Aert) WOUTER BAC VAN OLE 1180
34219 Adriaen Jan Gerit Reijnen 1545 0 X Marij Herman Gerit van Heijst, dr v Herman Gerit Herman van Heijst en Anna Denis Peter Mutsaerts. WOUTER BAC VAN OLE 1180
30721 Joost Wouter Jan Reijnen 1545 Tilburg? 0 X Heijlwich Michiel Willem Laureijs Ancems, dr v Michiel Willem Laureijs Ancems en Jenneken van Broeckhoven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
37058 Adriaen Anthonis Sijmons van Son 1545 Alphen? X NN. Kind: Neeltien x Wouter Anthonis Claessen, Maaijken X Jacop Bartholomeus Cuijpers, Adriaentien X Claes Anthonis Claesen, Anneken X Lenaert Oonincx (< 2-6-1632). Gegoed te Alphen in 1595. Bezittingen in Alphen in de gehuchte van Oisterwijck op het Giels eijnde gelegen inde Crabben. WOUTER BAC VAN OLE 1180
28645 Maeyken Jans van Son 1545 0 X Willem Adriaenssen van Goirle, zn v Adriaen van Goirle en NN. zie erfdeling 169. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21391 Marije Adriaens van Son 1545 0 X Laureys Cornelis Jansz van Gorp, zn v Cornelis Jansz van Gorp en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
629 Toonken Wilboerts van Son 1545 Dongen? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
23893 Andries Gherit van Broechoven 1550 0 X Philibert Joosten, dr v en . Kind (>=5): Josijnken X Cornelis van Aelst, Jan, Gerit, onmondige Heijliger (meerderjarig per 1611), Dirck (voogd Gheraert van Broechoven) maakte pelgrimsreis naar Rome. boedelscheiding van ouders op 29 januari 1609. WOUTER BAC VAN OLE 1180
55210 Aleijdt Peter Gerit Reijnen 1550 Tilburg? 1616 X Michiel Jan Denijs Meijnaerts, zn v Jan Denijs en Jacoba Hendrick Jacob Huijben. Kind: Jan X Paulijna Peter Jan Sijmons, Gherit X Marie Peter Willem De Bont, Michiel X Mayken Cornelis Willems Peter de Bont, Adriaen X Adriana Antonis Corn. Berijs. drs. Anna X Cornelis Cornelis Jan van Gorp, Genoveva X Wouter Joost Willem de Bont, Lijsbeth X Jan Adriaen Jan van de Nouwelant, Marij X Huijbert Cornelis Corstiaen Verbunt. WOUTER BAC VAN OLE 1180
55399 Heilwich Cornelis Sijmon Reijnen 1550 Tilburg? X Willem Joris Gerits Roosen, zn v Joris Gerits en Hadewich Willem Verbunt. Kind: Aert X Lamberta Adriaen Embrecht Pulskens, Marij X Adriaen Adriaen Peymans, Joris X NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
198 Symon Wilboerts Symonsz van Son 1554 Dongen 1604 X 1) Cornelia Cornelis Brebersdr (1578), dr v Cornelis Brebers en NN. hofstede Wijtvliet. X 2) Geertruyt Mathijs van den Nyeuwenhuyse (1588-1589), dr v Mathys Anthoniss van den Nuwenhuysen en Catharina Peter Jans Lemmens Hulshouts. gezworene (1584), schepen van Dongen (1588 tot 1596), H. Geestmeester (1603-1604) van Dongen. Herbergier en bierbrouwer. WOUTER BAC VAN OLE 1180
23906 Dierck Janssen van Broechoven 1555 Loon op Zand 0 X Anneken Gerits NN. Kind: Anthonis X NN, Dierk (overl. na 6-5-1632) X NN, Jenneken, Geeritdt Diercxssen, overl. 19-7-1625, X NN, Barbara (wed. op, overl. na 6-5-1632) X Willem H. Schoenmaeckers (voogden Anthonis Diercxssen en Peter Willem Henricx). schepen (1600, 1611) Venloon (Loon op Zand). Zn. Anthonis X Jenneken Lauwreys Spijkers? WOUTER BAC VAN OLE 1180
16559 Aert Wouter Aarts Broeckhoven 1555 0 X Joostken Aert Adriaensen de Meijer, dr v en . Kind: Anton, lecken X Aert Peter Aerts Verhoeven. Joostken X 2) Peter Jan Martense: kind: Maria Peter Jan Martense X Adriaen Jansen van de Pasch, Aleijt Peter Jan Martense x Lambert Willem Lamberts, Cornelis Peter Jan Martense X NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16554 Petrus Wouter Aerts van Broekhoven 1555 0 BP 1575-1600: 99. 1591 mei sH,R.1407,87: Petrus z.w.Walteri Aerts van Broekhoven bij Engela d.w. Waltheri vanden Hezeacker, land par. Otw tpl. Udenhout. Johan vande Pas nadert NB: Peeterken Anthonis Hessels X Peeter Wouter Aertss van Broechoven (<=1593). WOUTER BAC VAN OLE 1180
628 Jacob Wilboerts van Son 1555 Dongen? 1595 X Maryken Ghijsbrecht Symonsdr, dr v Symon Ghijsberts en NN. Vermoedelijk (! bron tak Dongen deel IV Genealogie. v Son, H. J. A. van Son) geen kinderen. Zij overleed na 1596. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22028 Geeridt Geerit Aertssen van Broechoven 1560 Loon op Zand ? 1630 X Marij Wouter Peter Coppens, dr Wouter Peter en Jenneken Hendrick Wouter Adriaens Cauwenbergh. Kind: Heesken X Adriaen Wouters, Geeridt, Wouter, Andries, Adriaen, Jan, Engeltken X Aert Claes Jan Joost Daniels, Anneken X Anthonis Hendricxs. burgemeester Udenhout (1609). Dr. Engeltgen X Aert Claessen v Diessen, Anna X Anthonis Hendricks inden Elshout (boedelscheidings 23-2-1651), Heesken X Adriaen Wouter Stevens, Jenneke X Willem Comelis Berthens. NB: 1666: Adriaen Broeckhoven, landmeester. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16557 Jan Wouter Aarts van Broeckhoven 1560 Udenhout? 0 X Magdaleen Andries de Weerdt, dr v Andries en NN. Kind (>=6): Wouter, Maria, Andries X Mechtelt NN, Jenneke X Joost Hendrick Willemsen, Anneken X Jan Eelants van Spaendonck, Mechtildis X Andreas Peeter Andreas. RAT, Loon R 70, f 45, 16 januari 1642: boedelscheiding. NB: Foutje in artikel Wim Cöp: Magdaleen Andries de Weerdt 2 X genoemd (als vrouw EN schoondochter). WOUTER BAC VAN OLE 1180
13837 Adriaentke Sijmons van Son 1560 Alphen ? 0 X Bartholomeus Cornelis Peters Princen, zn v en . Kind: Simon X Maeyken Willem Bunsaerts (< 1604), Peeter X Jenneken Wilboort Wilboorts. (haar voogd: X 2) Nicolaas (Claes) Goris (< 5-1639), zn v en .? ) WOUTER BAC VAN OLE 1180
333 Jan Ruth Janssen van Son 1560 Besoyen? 1611 X Beatrice (Beatrix) Ariens Roothals (< 3-1585), dr v Adriaen Woutersz Roothals en Eelken Adriaen Cuijsten. Kind: Jan, Adriaan, Pieter, Judith. Was gegoed. Vestigde zich in 1582 in 's Grevelduin. WOUTER BAC VAN OLE 1180
632 Jan Wilboert Symonssen van Son 1560 Dongen? 0 X NN. Kind: Wilbort Jansz (overl. ca 1649), X Godela Knapen, X Mayke Adriaen Jan Danielsdr van Heijst, X Jenneke Anthonis Peeter Wijnantsdr, Symon Jansz X Cleijs Broederen. kocht op 24-12-1594 een stede (huis met schuur en 1,5 bunder grond) te Ulendonk te Oosterhout. Volgens Stamboom Zijlmans: vrouw Maeijke Jans van Vlijmen (geen duidelijke bronopgaaf: enkel verwijzing naar andere site...). WOUTER BAC VAN OLE 1180
37065 Jenneken Jan Antonis van Son 1560 Alphen? X Peeter Janssen Smits, zn v en . Kind: Peeter X Teuntken Bernaert Simons. Voogden 1615: Cornelis Sijmon v Son, Cornelis Janssen Smits voogd, Adriaen Ant. Sijmons, Peeter Claes Antonis respective toesiender ende astistent. Voogden 1615: Cornelis Sijmon (Antonis ?) van Son als haeren voocht ter eenre, ende Cornelis Janssen Smits voogd, Adriaen Antonis Sijmons, Peeter Claes Antonis WOUTER BAC VAN OLE 1180
13841 Maayke Sijmon van Son 1560 Alphen ? 0 X Cornelis Adriaen Dielis van Eijnde, zn v en . 7.4.1655: Inv.nr 94 Folio 375V, 7.4.1655: Erffdeelinge tusschen de kijnderen ende erffgenaemen wijlen Cornelis Adriaen van Eijnde daer moeder aff was Maeijken Sijmon van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
633 Rijck Wilboerts (van Son) 1560 Dongen? 1648 X NN. Kind: dr. NN ged. ca 1612, Adriaenken, Maeyken X Anthonis Bastiaenssen, Wilbort Rijcken (Zonnius) X Maria Nicolay (kind: Emmeken ged. 26-4-1636 Dongen, Nicolas X Janna Jans (kind: Martin ged. 26-4-1664 Dongen), Cornelis, Maria. UITWERKEN!! woonde te Dongen bij de Heuvel, huis, schuur, 5 lopensaets zaailand (verkocht hij in 1641). Nakomelingen noemden zich Rijcken. Zie erfdeling 57. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22025 Adriaen (Aert) Geeridssen van Broechoven 1565 Loon op Zand ? 0 X NN. Kind: Adriaen (RAT, Tilburg R 361, f 259, 1648). Aerdt Wouters van Laerven en Gerit Geritssen van Broechoven voogden van de nat. kinderen wijlen A G van Broechoven (5-5-1610) (oa. Geertken Ariens X Cornelis Arien Huijberts), anno 6-2-1632: 1 onm. kind (voogd broer Jan en Geerit). WOUTER BAC VAN OLE 1180
23904 Engeltken Geeridt Geeritssen van Broechoven 1565 0 X Aert Claes Jan Joost Daniels (26-1-1613 Oisterwijk), zn v en . X 2) Jan sone Gielis Geldens (<= 1648)? Zie erfdeling 201. WOUTER BAC VAN OLE 1180
23921 Heesken van Broechoven 1565 0 X Adriaen Wouters (van Laerhoven of van Laerven?), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
4483 Anneken Gherit Aerts van Broekhoven 1565 0 X Aert Wouter Aerts van Laerhoven, zn v Wouter van Laerhoven en Jenneken Heesters. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21408 Adriaen Ruttens van Son 1565 Besoijen? 1602 X Hilletgen Aertsdr NN, dr v en . Kind: Aert 1-4-1591 Dordrecht, X Lijsbeth Bartholomeusdr NN, Jan 1593, X Cathelyne Maes (2-7-1617) X Sophia Jaspers van de Berch, Lijsbeth X Jacob Matthijsen Spoors, Judith X Jan Jansz Barnevelt. lakenverkoper te Oud-Beijerland. Schepen Oud-Beijerland (1596). Heeft met Cornelis Lenerts een boomgaard van 188 1/2 roeden in eigendom. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21410 Anthony Rutten van Son 1565 Oud Beijerland ? 0 X Maria Jansdr NN (Lievens?). Kind (1 dd 6-8-1624 Rotterdam): Elisabeth X Arien Woutersz Roothals. zie erfdeling 169. 22-5-1619: Arien, Peter en Judith als broers en zus genoemd. WOUTER BAC VAN OLE 1180
44614 Joris Rutten van Son 1565 Oud-Beijerland? heeft in 1627 een boomgaard in eigendom voor eigen gebruik te Oud-Beijerland. WOUTER BAC VAN OLE 1180
4018 Adriaen Joosten van Wijtvliet 1565 Veen? 1633 X Hendricken Henderix, dr v en . Kind: Joost X Jenneke Wouters Hack, Joostgen X Adriaen Wouters van den Biesheuvel, Eijmbert X NN, Mariken X Anthonis Cornelisz Heuvelcamp. transporteert 10-12-1570 de hofstede Wijtvliet (bron Ton Lensvelt). WOUTER BAC VAN OLE 1180
34828 Cornelis Sijmon Antonissen van Son 1567 Alphen? 1624 X Anneken Wijnantdr van Asten (<15-2-1623), dr v Wynant Henricxzn van Asten en Michielken Michielssendr Adriaen. Kind: Sijmon, Wijnant X Jenneken Cornelis NN, Adriaen, Cornelia X Adriaen Michielsen (anno 1652). schoonzus Jenneke van Asten X Philips de Wael. 27-2-1617: voogd van Jenneken Jan Anthonis, wed. Peeter Jan Smidts. WOUTER BAC VAN OLE 1180
55257 Marij Joost Wouter Reijnen 1570 Tilburg? X Reijner Adriaen Jan Reijnen, zn v driaen Jan Gerit Reijnen en Marij Herman Gerit van Heijst. Kind: Adrian X Aleijdt Hendrick Cornelis Baesten. WOUTER BAC VAN OLE 1180
55256 Reijner Adriaen Jan Reijnen 1570 Tilburg? X Marij Joost Wouter Reijnen, dr v Joost Wouter Jan Reijnen en Heijlwich Michiel Willem Laureijs Ancems. Kind: Adrian X Aleijdt Hendrick Cornelis Baesten. WOUTER BAC VAN OLE 1180
37068 Engelken Claessen van Son 1570 Alphen? X Kersten (Corstiaen) Sprangers, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
37070 Peerken Nicolaes Anthonis van Son 1570 Alphen? X Claes Hendrickx, zn v en . NB: 5 juli 1638 Alphen en Riel: Peerken Claes Anthonis. Opm: Schuldbekentenis van 200 Carolusgulden. Gecasseerd op 16 februari 1647. Het zijn de erfgenamen van Peerken Claes Anthonis. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1414 Marie Gerit Aert van Broeckhoven 1573 Oisterwijk? 1625 X Joost Jan Joost van Iersel, zn v Jan Joosten van Ierssel de jonge en Henricxken Peter Arien Sterts (Sleppers). WOUTER BAC VAN OLE 1180
14538 Adriaen Heijligers van Broechoven 1575 Loon op Zand? 0 X Marie Adriaens Zeghers, dr v en . Kind: Jan X Neelke Jans v Almkerk, Barbara (onm. anno 20-2-1632), Adriana, Henrick X Maijke Bastiaens (14-4-1641 Sprang), Peterken, Heijliger X Janneken Roelofs, X Elisabeth Stokmans, Peter Adr. X Yda Fr. v d Hove. uitwerken WOUTER BAC VAN OLE 1180
14671 Corstiaen Heijligers van Broechoven 1575 Loon Op Zand ? 0 X NN. Jan Govaertssen Boon, geh.m. Anneken Corstiaens van Broechoven, ontslaat de voogden van zijn vrouw, Adriaen Janssen van Grevenbroeck en Embert Goijaerts, van hun verplichtingen. 9-1-1634. Folio 51v. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14670 Dierck Heijligers van Broechoven 1575 Loon Op Zand ? 0 X Maria Adams de Mulder (2-2-1615 Loon op Zand), dr v Adam Adriaens en NN. Kind: Heijleger, Neeltken X Geeridt Cornelisse Tuijmelaer, Adriaentken X Marten Andriesse, Adriaen X Anneke Jan Wijnants. Kind: 1. Neeltken X Geeridt Cornelisse Tuijmelaer (3-3-1642 Sprang); 2. Adriaentken, wonende te Sprang, en op 1 maart 1645 getrouwd met Marten Andriessen, weduwnaar van Maijke Willems van Onsenoirt [=wonende te Onsenoort]; WOUTER BAC VAN OLE 1180
23920 Wouter Gherit Gheritssen van Broechoven 1575 0 X 1) NN. X 2) Jenneke NN. kinderen: Comelia gehuwd met Mattheus Jansen, Peterken gehuwd met Comelis Janssen Ruijshoven, Jenneken X Adriaen Berthens, Adriaen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
34217 Herman Adriaen Reijnen 1575 0 X Margareta Cornelis Willem Verschueren, dr v Cornelis Willem Willem Verschueren en Anna Cornelis Willem Peters. WOUTER BAC VAN OLE 1180
41181 Anneken Adriaen Anthonis Sijmons van Son 1575 Alphen? X Lenaert Oonincx (< 2-6-1632), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
23895 Josijnken van Broechoven 1580 0 X Cornelis van Aelst, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
30719 Jan Joosten Reijnen 1580 Tilburg? 0 X Eva Cornelissen Meeus (29-1-1606 Tilburg), dr v Cornelis Embrecht Jan en Jenneken Pulskens. Kind: Heijlwich X Peter Damen, X Adriaen Leemans, Catarina X Jan Gerit Adriaen sr de Rooij. WOUTER BAC VAN OLE 1180
37061 Elisabeth Nicolas Antonissen van Son 1580 Alphen? X Peeter Janssen (< 3-7-1623), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
37063 Teuntken Nicolaes Antonissen van Son 1580 Alphen? X Cornelis Jan Matijssen NN (< 3-7-1623), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
23898 Gerit Andries Geritssen van Broechoven 1585 0 X Anneke Denis Henrix Gerrit Smu1ders (23-5-1610 Tilburg), dr v en . Kind: Andries, Denis, Joostken X Quirijn Dircksen van Spaendonck, Maeijken X Anthonis Jans Verbunt. tenminste (!) de volgende kinderen: Andries, Denis, Joostken (getrouwd met Quirijn Dircksen van Spaendonck) en Maeijken (getrouwd met Anthonis Jans Verbunt). (RAT, Tilburg R 362, f 6 IV, 1 juni 1649.). WOUTER BAC VAN OLE 1180
23897 Jan Andries Geritssen van Broechoven 1585 0 X NN.RA Folio 175v Gerart Andries Geritssen v Broechoven, als voogd van de kinderen wijlen zijn broer Jan Andries Geritssen, en als gelastigde van de toeziend voogd Peter Jan Smits, transporteert goederen aan Gerart Geritssen v Broechoven. 17-11-1623 kinderen: Elisabeth (getrouwd met Henrick van Tongeren), Philibert, Gerarda (getrouwd met Henrick van der Brugge) en Andries. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16560 Andries Jan Wouters van Broeckhoven 1585 Udenhout? 1625 X Geertken Gijsbert Henricx NN (19-6-1607), dr v en . Kind dd 1642: Magdalena X Lenaert Jan Oirlemans (de Bond). WOUTER BAC VAN OLE 1180
17971 Anneken Jans van Broeckhoven 1585 0 X Jan Eelants van Spaendonck, zn v Elias Quirijn van Spaendonck en Adriana Wilhelmus. WOUTER BAC VAN OLE 1180
17973 Jenneke van Broeckhoven 1585 0 X Joost Hendrick Willemssen, zn v en . Kind dd 1642: Wouter, Willem, Henrick, Marie X Jan Aert Wijten. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16551 Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven 1585 Oisterwijk? 0 X Willem Mattheus Jans Berghmans (26-1-1606 Oisterwijk), dr v en . Kind: Mattheus X Maijken Jan Jansen Emmen den Rijcken, Elisabeth 1623. Wouter, Adriana X Laurens Jan Peter Willems Schaependonck, Magdalena X Adriaen Steven Wouter Span, Jan. dr. Jenneke X Jan Gerrit van Broeckhoven, Wouter X Angelina Steven Wouters Span, X Adriaentken Jan Floris de Jonge, Leendertie X Jan Aerts van Laerhoven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16564 Mechtildis Jans van Broeckhoven 1585 0 X Andries Peter Andriessen (16-2-1609 Loon op Zand), zn v en . Kind: Wouter X Adriana Peters de Cock. WOUTER BAC VAN OLE 1180
144 Jenneken Jan Adriaen van Son 1585 Tilburg? 0 X Bartel Jan Gerit Beris van Oerle (26-1-1614 Tilburg), zn v Jan Gerit Jan Berijs van Oerle en Jenneken Bartelomeeus Joorden van Bergeijk. WOUTER BAC VAN OLE 1180
279 Simon Jans van Son 1585 Dongen? 1651 X Nicolaa (Cleijs) Hubertsdr Broeders (19-7-1612 Oosterhout), dr v Huijbert Cornelis Broeder en Dingna Jansdr NN. Kind (7): Cornelis Symonsz geb. 1619, X Anneke Jans van der Ryen (1641), X Janneke Cornelisdr Buis, Peerken, Dingentie. gegoed te Raamsdonk, wonend te Raamsdonk in 1650. Heemraad van Oosterhout. Drs. Peerken, Dingentie minderjarig in 1652. WOUTER BAC VAN OLE 1180
196 Wilbort Jan Wilborts van Son 1585 Dongen? 1650 X 1) Godela Knapen (<=1612), dr v Pieter Jan Pieter en Susanna Andries Adriaan Jan van de Veken. Kind: Margriet (onm. 1627) X 2) Mayke Adriaen Jan Danielsdr van Heijst X 3) Jenneke Anthonis Peeter Wijnantsdr NN (13-1-1626 Rijen), dr v en . schepen van Oosterhout 1628. Zoon Jan Wilboirts, vermeld in 1672 als inwoner van Oosterhout, Peter Wilbort Jansz (+1685), schepen Oosterhout 1676, woonde op de Ulendonckse straat. WOUTER BAC VAN OLE 1180
23923 Geeridt Geerit de jonge van Broechoven 1586 0 X 1) Agnes Claes Jan Joost van Ierssel (Enschot) (30-6-1613 Oisterwijk), dr v Niclaes Jan Joost van lerssel (Enschot, van Diessen) en Maria Jan Joost van Ijersel. (Henk Coolen vermeld geen nageslacht). X 2) Hendricxke Jan Laureijs Teeuwen. Vrouw overl. < 26 APR 1634. Wim Cöp: trouwde op 30 juni 1613 te Oosterwijk met Agnes Claessen, dochter van Niclaes Jan Joost van lerssel. Hij hertrouwde met Hendricxke Jan Laureijs Teeuwen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
312 Pieter Simonsz (Peter Sijmes) van Son 1587 Dongen? 0 X 1) Cornelia Pietersdr NN, dr v en . X 2) Geertruij Jan Adriaen Broeders (ot 24-6-1625), dr v Jan Adriaen Jan Peters Broeders en Emmeken Marten Geerits van Ges(t)el. Kind: Simon X Dimphna (Digna) Petri Ribbens, X Jenneken Adriaen Janssen Waegemaeckers. schepen Dongen 1635. WOUTER BAC VAN OLE 1180
23924 Anneken Gherit Gheritssen van Broechoven 1590 Udenhout? 0 X Antonis Hendrick Marcelissen (inden Elshout), zn v en . Kind: Gerard overl. > 9-1665, WS Helena X Adriaen Geverts van Deursen, Adriaen 1623, Dijmpna, Catharina overl. < 12-1664, Marcelis X Heijltje Dircx Kippingh, X Aeltje Cornelis Cap. kinderen boedelscheiding 23-2-1651: Jenneke X Symon Jansen Boel; Adriaen; Gerard; Heyltke X Adriaen Gerards; Marcellis; Catharina; Henrickske X Adriaen Jansen Olieslager; Peterke. Zie erfdeling 201. WOUTER BAC VAN OLE 1180
23909 Barbara Dierck Janssen van Broechoven 1590 Loon op Zand? 0 X Willem Hendricxssen Schoenmaeckers, zn v en . (voogden Anthonis Diercxssen, Peter Willem Henricx). Kind: Cornelis X Maijken de oude dr Joost Rutten v Berlicum, Cathelijn X Adriaen Dierck Quirijn Gerits van Spaendonck. WOUTER BAC VAN OLE 1180
27152 Dierck van Broechoven 1590 0 X NN. RA Loon op Zand iinv.nr. 65, Folio 257v 6-5-1632: Dierck zoon wijlen Dierck Janssen van Broechoven, wonende te Leuven, transporteert goederen aan Anthonis zoon wijlen Cornelis Laureijssen. Zoon Adrianus Theodorus de Broechoven X Anna Joannes Wijnen (< 19-9-1648 te Loon op Zand)?? WOUTER BAC VAN OLE 1180
23900 Dirck (Dierck) Andries Geritssen van Broechoven 1590 0 Gheraert van Broechoven als voogd van de onmondige Heijliger en Dirck, maakte in 1615 een pelgrimstocht naar Rome. WOUTER BAC VAN OLE 1180
23908 Geeritdt Diercxssen van Broechoven 1590 1625 X Dingen (Dimpna) Jans de Bont, dr v Jan Wouter Claessen en Mayken Huybertsdr Wouters. Kind: Jan X Aleijdtken Marten Peeterssen, Cathelijn X Jan Adriaen Janssen van Oisterhout, Maria X Henrick Claes van de Graef. Voogden Anthonis Diercxssen en Wouter Jan Wouters de Bondt). Innocent kind: Willem. WOUTER BAC VAN OLE 1180
23899 Heijliger Andries Geritssen van Broechoven 1590 0 Gheraert van Broechoven als voogd van de onmondige Heijliger en Dirck. WOUTER BAC VAN OLE 1180
23907 Jenneken Diercks van Broechoven 1590 0 X Frans Dierck Franssen van den Hove, zn v en . Kind anno 9-5-1634: Dierck, Ijda, Lambertken (Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove en Raes Diercxssen van Grevenbroeck als voogden van) Lijntken, Jan, Cornelis en Neeltken. Cornelis Sijmens en Anthonis Diercxssen voogden anno 5-2-1628. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21415 Jan Jans van Son 1590 1623 doopget. bij Gerritien Nederveen 5-9-1621 Capelle, dr Jan Dericxsen (Antonissen) Nederveen en Beatrix (Wouters Adriaans) Roothals, met Andries Claessen van Sprange, Jan Jansen Rutte. WOUTER BAC VAN OLE 1180
502 Peter (Pieter) Jansz van Son 1590 Capelle? 1645 X Grietken Claes Domisdr (of Damisdr Sijmonsz ?) (28-11-1621 Willemstad), dr v en . Kind: Johan, Margaretha, Beatris 30-1-1639 Wlillemstad ng, get: Beatris van Ariens, Arie 1633 get: Jan Diericksen van Nederen e.a.. schoenmaker 1623, weesmeester 1639-45, schepen 1634-42 en burgemeester Willemstad (1643-1645). Bezat hier enige huizen en landerijen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
4016 Joost Adriaens van Wijfflith 1590 Veen? 1619 X Jenneke Wouters Hack, dr v en . Kind: Celiken X Theunis Theunissen Coolhaes. burgemeester van Veen. Heeft een leen in Veen van de hofstede Onsenoort (3 morgen, Kievitsvenne). NB: 1697: Adriaen Joosten Wijtfliet koopt 4 hont weiland te Meeuwen van de erfgenamen van Adriaen Adriaaens van den Biesheuvel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22068 Adriaen Adriaens van Son 1591 Dordrecht 0 X Lijsbeth Bartholomeusdr NN, dr v en . Voogden 1628: Jacob Matthijsen Spoors en Antony Ruttens van Son. Nakomelingen te Delft? UITZOEKEN !!!! Zijn weduwe hertrouwt met zwager Jacob Matthijsen Spoors. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22071 Jan Adriaens van Son 1593 Oud Beijerland 0 X 1) Cathelyne Maes (ot 2-7-1617 's Gravenhage), dr v en . Kind: Maria (minderjarig 5-2-1631). X 2) Sophia Jaspers van de Berch (17-12-1630 's Gravenhage), dr v en . koopman zijden en wollen lakens te Den Haag. 3-11-1624: 300 Car. gulden betaald voor uitreden kaperschip, kapt. Willem Bouwensz. NB: 18-10-1690: Jan van Son, burger en stalhouder te Den Haag. WOUTER BAC VAN OLE 1180
18028 Lijsbet Adriaens van Son 1594 Oud Beijerland ? 0 X Jacob Matthijsen Spoors (ca 1618), zn v en . Kind: Aryaan, assistent VOC in Batavia, Susanna X Abraham Pietersz van Heuckelom. doopget. bij Jacob zn v Daniel de Grans en Judith Matthijsdr Spoors 28 januari 1618 te Delft, samen met Huijge de Grans, Jan van Roo, Barbeltgen Gillisdr. WOUTER BAC VAN OLE 1180
23902 Geritken Arijen Geirtssen van Broechoven 1595 0 X Cornelis Arien Huijberts NN, zn v Adriaen Huijbertssen en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
58722 Arnold Heijliger van Broeckhoven 1595 Loon op Zand? X Heijlwigis Henrick Adriaen Laureijssen <= 1618), dr v Henrick Adriaen Laureijssen en NN. Kind: Anna, Heijlwigis. NB: 6-8-1631: Heijlwich dr wijlen Henrick Adriaen Laureijssen, wed.v. Aert. Doopget: Petrus Adriaenssen, Cornelia Janssen, Embertus Gijsberts, Angela Adriaans. WOUTER BAC VAN OLE 1180
58757 Wouter Jans van Broekhoven 1595 Udenhout? X NN. Kind: (>=5) 16-2-1642: Huijbert als voogd over Maijken, onmondige dr van Jan Wouter Janssen, genoemde Huijbert en Jan Daniel Willemssen als voogden over Cornelis Wouter Jan Wouters van Broechoven, 1642: drs. Engeltken X Huijbert Janssen, Magdaleen X Jan Daniel Willem van Gorcum), Jan, Cornelis en Maijke. Boedelscheiding 16-1-1642 Loon op Zand (R 70, f 45) NB: Foutje in artikel Wim Cöp: Magdaleen Andries de Weerdt 2 X genoemd (als vrouw EN moeder). WOUTER BAC VAN OLE 1180
16241 Adriaen Reijner Adriaen Reijnen (de Groot) 1595 Tilburg? 0 X Aleijdt Hendrick Cornelis Baesten (5-2-1619 Tilburg), dr v Hendrick Cornelis Hendrick Baesten en Maria Marcelis Wouter Nouwen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
45362 Maria Rijcken (Zonnius) 1595 Oosterhout? X Anthonis Bastiaenssen NN, zn v en . Kind: Hubertus 24-4-1620 Oosterhout. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21416 Adriaen Janss van Son 1595 0 X Adriaentken Dammes, dr v en . Overl. >= 1626. Kinderloos. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13839 Cornelia (Neeltke) Simon Antonis van Son 1595 Alphen ? 0 X Geraert Peeter Mutsaert (< 24-10-1617), zn v en . vestbrief Breda 28-4-1620: Cornelie Sijmon Anthonis van Son. Woonplaats Riel. Gehuwd met Geerit Peeter Mutsaert. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22022 Aert Adriaen Geeridssen van Broechoven (de Smidt) 1597 Loon op Zand ? 0 X Catharina Jacobs Lynken (24-4-1627 Dongen), dr v Jacob NN en NN. Kind: Petrus X Adriana Adriaans Broeders, Adriaan X Catharina Huijbert Jansen, Gijsbert X Barbel Anthonis de Jongh, X Dijmphna Wijnand Dirckx, Maria X Bartholomeus Nicolaus NN. smid, herbergier, bierbrouwer. Kind: Jan X Catarina Janssen Oudenhoven, Jacob, Anna. WOUTER BAC VAN OLE 1180
799 Judith Jans van Son (Roothals) 1599 Capelle 0 X 1) Adriaan Peeter Geerits (den ouden) van der Hoeven (1617), zn v Peeter Gerit Andriesse en Anneke Adriaens de Jonge. X 2) Sebastiaen Petersz de Roij ( (ot. 19-10-1624), zn v Peter Adriaensz de Roij en NN. Kind dd 28-11-1661: Johan, Lenaert, Adriaen. Peeter en Adriaen Bastiaenss de Roij, haar jongste zonen, genoemd (8-7-1662). WOUTER BAC VAN OLE 1180
45350 Wilbort Rijcken (Zonnius) 1600 Oosterhout? X Maria Nicolay NN, dr v en . Kind: Niclaes X Joanna Jans NN, Maria 1623, X Cornelis Wijnants van Dorst, Adrianus 1627, Cornelis X Maeijken Jan Sijmons Coremans, Emmeken 26-4-1636 Dongen. doopget: Adrianus Adriani, Maria Anthonij, Joanna Cornelij, Jan Vla???s, Dinge Cornelis, Joanne Wilbort Jans. WOUTER BAC VAN OLE 1180
37057 Adriaentien Adriaen Anthonis van Son 1600 Alphen en Chaam? X Claes Anthonis Claesen (voor 24-12-1642), zn v en . Kind: Antoentien Claes Antonissen X Corstiaen Peeters. 16-3-1654: Claes Cornelis Claessen, toeziend voogd: Peeter Cornelis Vermeulen. NB (Erfdeling) Alphen 15-3-1654: Lijsken Anthonis Claessen X Pauwels Henricx, Marten Claes Cornelissen, Claes Anthonis Claessen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
45311 Adriaentjen Adriaen Wilborts van Son 1600 Dongen? X Anthonis Raessen Willemsen (>=1618, <=1622), zn v en . Kind dd. 21-11-1693 (>=2): haar voogd oom Simon Wilborts van Son, daarna Rijck Wilborts van Son. Moeder Maeyken bezat een halve stede te Dongen. 21-11-1693: erfdeling door hun kinderen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1752 Adriana Symes van Son 1600 Dongen ? 0 X Joost Symon Goderts Symons (ot 23-11-1626 Dongen rk), zn v Symon Godert Symons en Anneke Joes Willems van Dongen. haar voogd was per 1604 Merten Matthys van den Nyeuwenhuysen en zij is in zijn huis opgegroeid. WOUTER BAC VAN OLE 1180
544 Cathalijn Sijmens Wilborts van Son 1600 Dongen? 0 X Anthonis Adriaen Jansen, zn v en . Kind: Adriaen Anthonis Adriaen Jansen. alimentatie 25-7-1626 WOUTER BAC VAN OLE 1180
22069 Judith Adriaens van Son 1600 Oud Beijerland ? 0 X Jan Jansz Barnevelt (ot 28-4-1624 's Gravenhage), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
13254 Maeijken Adriaen Anthonis van Son 1600 Alphen en Chaam? X Jacop Bartholomeus Cuijpers (<= 19-2-1630), zn v Bartholomeus Jan Jan Pauwels Cuijpers en NN. Kind: Meus Jacops X Anneken Adriaens Pennincx. NB: man geregistreerd 1660 (?) Breda met Jasper Melissen van Son, wonende te Bavel. Op 26-11-1660 met zoon Jan Jacob Cuijpers wonende te Alphen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
234 Matthijs Simons van Son 1600 Dongen 1677 X Christina de Waerseggere (Geertruidenberg 25-1-1626), dr v Johan de Waerseggere en Commerke Jansdr Ghyben. brouwer WOUTER BAC VAN OLE 1180
41159 Neeltien Adriaen van Son 1600 Alphen en Riel? X Wouter Anthonis Claessen, zn v en . Kind: Adrianus 3-12-1629 Alphen en Riel. zus Adriaentien X Claes Anthonis Claesen. NB: 8-2-1634 te Alphen en Riel: Woute Claes Anthonissen. Verkoop van een akker in 'de Crabben'. NB: Maeyken Wouter Anthonis Claessen X Henrick Govaert Anthonissen (< 2-2-1674 Alphen?). WOUTER BAC VAN OLE 1180
20008 Sijmon Cornelis van Son 1600 Alphen ? X Elisabeth NN (voor 26-10-1638), dr v en ? Kind dd 31-1-1681: Cornelius, Maria X Andries Remigii Vermeulen. NB: halfzuster Elisabet Jacob Jacobssen weduwe van Jan Janssen van Loon (7-1-1676) !!! Sijmon Cornelis van Son, armmeester Alphen, met Mathijs Peeter Haesenberchs in 1639. Tevens in 1640, 1644. Voogd in 1676 voor Catelijn Jacop Hendrick Valentijns weduwe wijlen Geraert Aert Geraerts. WOUTER BAC VAN OLE 1180
52269 Joostgen Adriaens van Wijffliet 1600 Veen? X Adriaen Wouters van den Biesheuvel, zn v Wouter Adriaens en Marijcke Willems Gautends. Kind: Arien X Anneken Peeters Boom, X Geertruijdt Cornelis Schalcke. WOUTER BAC VAN OLE 1180
15881 Peter Adriaen Heijligers van Broechoven 1605 Loon op Zand? 0 X Ijda Franssen van den Hove, dr v Frans Dierck Franssen van den Hove en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
6023 Jan Gerrit van Broeckhoven 1605 Oisterwijk? 0 X 1) Jenneken Willem de oude Berghmans (13-11-1627 L op Z), dr v Willem en NN. Kind: Peter, Peternel X Adriaen Peter Claes de Cocq. X 2) Maijken Wijtmans van Ierssel (> 1645), dr v Wijtman Peters en Peterken Hendrick Antonis de Cort. Dr. Sijke X Willem Robbert Arien Breeckelmans (huw.contract 3-9-1687), zoons Nicolaus X Maria Laurentius van Vught, Wijnand X Maria Hendrick van Giersberghen (4-1681 Drunen). Dr. Jenneke (uit 2e huw) X Wouter Jansen (van Laerhoven). WOUTER BAC VAN OLE 1180
16617 Marij Herman Adriaen Reijnen 1605 0 X Aert Jan Willem Voskens (31-1-1630 Tilburg), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
21411 Elisabeth (Lysbeth) Anthonis van (der) Son 1605 Oud Beijerland ? 1635 X Arien Woutersz Roothals (17-4-1622 Delft), zn v Wouter Adriaens Roothals en Gertken Staesen. Kind dd 1653: Anthonij, Geertruijt X Govaert Pietersz van Gorp (1654), Wouter, Aletta X Christiaen van Vliet, Cathalina. WOUTER BAC VAN OLE 1180
30723 Heijlwich Reijnen 1607 0 X 1) Peter Damen (23-1-1628 Tilburg), zn v en . X 2) Adriaen Leemans (15-2-1637 Tilburg,), zn v Cornelis Leemans en Eelen NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14673 Heijliger Adriaen Heijligers van Broechoven 1610 Loon Op Zand ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
14672 Henrick Adriaen Heijligers van Broechoven 1610 Loon Op Zand ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
14674 Peterken Adriaen Heijligers van Broechoven 1610 Loon Op Zand ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
14537 Adriana Adriaen Heijligers van Broechoven (van Hedickhuijsen) 1610 Loon Op Zand ? 1640 X Ferdinandus Balthasar van der Sterre (5-6-1627 Loon op Zand), zn v Balthazar Ferdinandus van der Sterre en Anneke Anthonis Willem Meus Tooten. Kind: Ariaantje, Lijsbet, Maijke, Anneke, Jenneke en Neeltje. WOUTER BAC VAN OLE 1180
17963 Wouter Gerards van Broeckhoven 1610 0 X Joanna Wouters NN. Kind: Jan X Anneke Aerts NN, Geerit, Willem, Adriaentje Wouters X Gerit Cornelis Hendricx, Engeltje Wouters X Adriaen Hendrick Stevens Span. WOUTER BAC VAN OLE 1180
36765 Adriaen Cornelissen van Son 1610 Alphen X 2) Jenneke Hendrix van Dommelen (5-1660). X 3) Cornelia Jan Gerit Volders (20-5-1663 Breda nh), dr v en . Kind: Cornelis 26-4-1664 Breda rk get: Joannes Alberts, Anna Gerards, Johannes 5-4-1666 Breda rk get: Gisbertus Adr. Havermans, Cornelia Gerrits. schoenmaker te Breda. Stiefdochters Helena (X Gerardus Baeten) en Christina? Anna van Son doopget. bij kleinzoon (14-6-1692 Breda) met Gerrit van Baten. Deze Anna van Son, jd wonende te Breda, op het Ginnekensend, X soldaat Jacob Boudens jm. WOUTER BAC VAN OLE 1180
278 Jan Simons van Son 1612 Raamsdonk 0 X Anneke Antonis van Brouchoven, dr v Antonis van Brouchoven en Joanna Laurentij. Kind: Symon 26 Julij 1654, overl. voor 1695, Antonis Jansz 12-12-1657, heeft nakomelingen, Cornelis, Joannes 9-1-1662 Geertruidenberg. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Dingna Jansdr NN 1550
1614 Margaretha Sijmons van Son 1613 Oosterhout 0 X Jan Adriaens Joiren (voor 1652), zn v Adriaen Jansz Joiren en Maiken Aerden. Kind: Cleijske en Dymphna X Jan Huibertszn Zeijlmans, Cornelia Jans Jooren X Dingeman Gijsbert Otjens, X Cor Cornelisse Nobel. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Dingna Jansdr NN 1550
16120 Heijltken Aert Heijligers van Broechoven 1615 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
27153 Jan Geeridt Diercxssen van Broechoven 1615 Loon op Zand? 0 X Aleijdtken Marten Peeterssen (2-1641 Loon op Zand), dr v Marten Peeterssen en NN. Kind: Gerard, Marten, Andreas, Dijmpna, Willem, Theodorus X Adriana Dominicus Schuermans (Verschueren), Jan. doopget: Petrus Martini, Dijmpna ???????, Adrianus van de Leemputten noe Cornelij Cornelij, Arnoldus Adriani Oystvogels, Maria Jois, Maria Johannis, ?????rus Theodori, Adriana Corneli, Arnoldus Arnoldi, Cornelia Geraerdi. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14636 Jenneken Gerrits van Broeckhoven 1615 0 X Willem Cornelis Bertens (Prins), zn v en . Kind: Maria X Embrecht Bartelomeeus Teurlings, Cornelia X Henrick Jans van den Hovel, Peter X Adriana Jacob Hessels, Gertien X Willem Henrick Rijnders, Adriaen X NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13192 Cornelia Cornelis van Son 1615 Alphen 0 x 1) Adriaen Reiniers(e) (26-1-1638 Heusden). X 2) Adriaen Michielsen Ketelput (attest per 3-10-1647, Geertruidenberg), zn v Michiel en NN. X 3) Sijbrecht Pietersz de Laat (17-3-1665 Geertruidenberg), zn v Pieter en Maijken Sibrecht NN. herbergierster in 'de roode Sterre' te Geertruidenberg. Later verkocht aan Michiel van Tilborgh. NB: Cornelis Simonis van Son begr. 7 maart 1624 Alphen en Riel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
329 Hubert Simonszn van Son 1615 Oosterhout 0 X Dijmpna Martensdr Maartenszn (9-6-1642 Oosterhout), dr v Maarten Aerdszn (Martini Arnoldi) en Cornelia Huibertsdr. Kind: Martinus, Symon, Cornelia X Zeger Klauwers, Dijmpna, Nicolaas, Claesken X Adriaen Hub. Bogaert. Op 10-5-1704 boedeldeling door 4 kinderen. Bezaten een stede op het Hooge Veer te Raamsdonk. (Dr?) Maria doopget. bij doop Theodrus 5-3-1686 Oirschot, zn v Martinus Hubertus van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Dingna Jansdr NN 1550
37941 Jacobus Wilborts van Son 1615 Oosterhout? X Elisabeth Gijsberts Beens, dr v Gijsbrecht Jans Gijsberts Beens en Petronella Laurens. Kind: Jacobus Antonis ged. 10-4-1637 Breda rk. secretaris van Oosterhout WOUTER BAC VAN OLE 1180
1785 Jan Wilborts van Son 1615 Oosterhout? 0 X 1) Claesken Cornelissen Capiteyn, dr v en . Kind: Joannes 6-3-1642 get: Claes Cornelis en Jenneken Antonissen, Willebrordus 3-1-1651 Oosterhout, get: Petrus Janssen en Joanna Willems. X 2) Geertruydt Michielsen (28-2-1672 Oosterhout ng), dr v en . kleinzoon Joannes Willibrordi van Son X Elisabeth Jan Laureysen Janssen? WOUTER BAC VAN OLE 1180
197 Peter Willebort Janssen van Son 1615 Oosterhout? 0 X Jenneken Aerds (15-11-1639 Oosterhout), dr v en . Kind: Eelke (Helena) X Dries Adriaens Dielisen (1668 Oosterhout ng), Gulleken X Jacob Jan Adriaensen Jacobs (30-1-1661 Oosterhout ng), X Jacob Roelen Adriaans Jakobs, Antonia x Joannes Janssen NN. schepen Oosterhout 1678, gezworene over de dijk langs de Dongen. Verkocht 8-2-1653 helft van weiland in het Rijsbroeck te Raamsdonk. NB: Kaatie Peters van Son, den Horst onder Oosterhout, X Claas Jakobsen (Jan Willems) Ackerman (11-5-1692 Oosterhout ng) WOUTER BAC VAN OLE 1180
4010 Celiken (Cecilia) Joosten van Wijfflith 1615 Veen? 1671 X Theunis Theunissen Coolhaes (1638), zn v Theunis Janszn Coolhaas en E(e)ssen Hendrickxdr. Kind: Joost X Geertruijt Dirckx Spieringh, Mariken X Otto Claesz van Rijswijck. WOUTER BAC VAN OLE 1180
282 Jan Simons van Son 1617 Oosterhout? 0 In 1617 laten een Cornelij Adriani en Margaretha Aerden een dochter Maria dopen met als doopgetuigen Simon en Mechteld Johannes van Son. Johannes, gedoopt op 2 juli 1617 NB: doop Bartholomeus ouders Johannes Gulielmi van Son & Adriana op 03-11-1636 Boxtel. get. Coenradus Adami & Maria Cornelii. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Dingna Jansdr NN 1550
16561 Magdaleen Andries Jan Wouters de Broeckhoven 1618 Loon op Zand 0 X Lenaert Jan Cornelis Oirlemans (de Bond) (26-11-1639 Loon op Zand), zn v Cornelis Oirlemans (de Bond) en Adriana Mattheus Joannes. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1667 Cornelis Symonsz van Son 1619 Raamsdonk 0 X 1) Anneke Jans van der Rijen (11-12-1641 Oosterhout), dr v Johannes van der Rijen en NN. Kind: Jan X Jenneken van der Veeken, Meerten X Cornelia Cornelis Nobel, Digna. X 2) Janneke Cornelisdr Buijs, dr v Cornelis Seeger en Nelken Cornelis. Gerrit Jan Binck X Eijken Hendricks Corneliss Buijs. Doekefkes 3-9-2015: Kind: Joannes 1642, Adrianus 1644, Martinus 1647, Digna 1651, X Arnoldus Anselmus Souten (Soetens). WOUTER BAC VAN OLE 1180 Dingna Jansdr NN 1550
14675 Barbara Adriaen Heijligers van Broechoven 1620 Loon Op Zand ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
27155 Cathelijn (Lijntken) Geeridt Diercxssen van Broechoven 1620 0 X Jan Adriaen Janssen van Oisterhout, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
14676 Jan Adriaen Heijligers van Broechoven 1620 Loon Op Zand ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
16123 Adriaen Dierick Heijligers van Broeckhoven 1620 Loon op Zand? 0 X Anneken Jans Wijnants (2-7-1648 Loon op Zand), dr v Jan Wijnants en NN. nr. 73, fol. 94 d.d. 13-2-1651 Adriaen Dierck Heijligers bekent schuldig te zijn aan Jan Denijs Janssen een bedrag van 100 gulden. WOUTER BAC VAN OLE 1180
25620 Maria van Broeckhoven 1620 Oisterwijk ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
27111 Maria Geert Dirks van Broeckhoven 1620 0 X Henrick Claes van de Graef (24-2-1640 Loon op Zand), zn v Niclaes Hendrick Loef en Maria Hendrick Daniels van Buedel. Kind: Nicolaas X Magdalena Willems van Beurden, X Jenneken Willems, Jacob X Petronella Jans NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
25621 Peter van Broeckhoven 1620 Oisterwijk ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
25622 Wouter van Broeckhoven 1620 Oisterwijk ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
36549 Wouter Wouters van Broeckhoven 1620 X NN. NB: Willem Wouters van Broeckhoven X Petronilla Ariens van Rijswijck (7-3-1688 Oisterwijk). WOUTER BAC VAN OLE 1180
58720 Ariaenken Dircks van Broekhoven 1620 Loon op Zand X Marten Andriesen NN (ot 1-3-1645 Sprang), zn v en . Kind: Andreas, Christiaen. doopget: Anthonia Arienssen, Maria Embertssen, Angela Jan Dilissen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
46881 Neelcken Dircks van Broekhoven 1620 Loon op Zand X Gerhardt Cornelissen Tuijmelaer (3-3-1642 Sprang), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
54498 Catarina Jan Joost Reijnen 1620 Tilburg? X Jan Gerit Adriaen sr de Rooij (7-1-1644 Tilburg), zn v Gerit Adriaen Gerit en Anna Gerit Peter Smolders. Kind: Adriaen X Maria Adriaen Marten Colen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1787 Anthonet Wilborts van Son 1620 Oosterhout? 0 X Jan Jan Joachums, zn v en . Kind: Petronilla 6-3-1663 Oosterhout. WOUTER BAC VAN OLE 1180
187 Margriet Wilbort Jan Wilborts van Son 1620 Oosterhout? 0 X 1) Adriaen Adriaens Brouwers, zn v Adriaen en Clara Cornelis. X 2) Jan van Schoonhoven (<= 26-2-1670), zn v Jan Janse van Schoonhoven en Jenneken Anthonis van Hedichuijzen. ( ONJUIST: X 3) Adriaen Aerts van Bommel, zn v en . zie erfdeling 30, 137. X 1) Dielis Anthonis Quirijnen. kind: 1 zoon. (bron Doekefkes 4-9-2015). Zus Adriaentjen X Dielis (Aegidius) Adriaen Dielis Brouwers (1650), zn v Adrianus Dielis en Anna Wilmen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22117 Maria Jans van Son 1620 Oud Beijerland ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
20479 Marten Wilborts van Son 1620 Dongen? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
13245 Wijnaert Cornelisz van Son 1620 Alphen? 0 X Jenneken Cornelis NN. Kind dd 5-1-1668: Cornelis, Cornelia X Adrianus Janssen, Joanna, Lucia, Michael, Govaert, Adriaentien X Jan Matheusen (voogd dd 28-11-1667: Cornelis van Son voocht, Aert Jan Segers als toesiender). connectie met 18231 (Jan Janssen van Zoon) NB: Joanna Wijnants van Son X Andreas Petrus de Gruijter, ged. 25-8-1650 Alphen (bron: Henk Coolen). WOUTER BAC VAN OLE 1180
45359 Nicolaus Willebort Rijcken 1621 Dongen X Joanna Jans Merten Loonen, dr v Jan Merten Jan Mertens en Adriaentje Wouter Huijbrechts. Kind: Cornelia 1658, Cornelia 1660, Martinus 1664. doopget: Egidius Jans, Emerentiana Willebrorts, Petronilla Cornelissen, Cornelis Willebort, Maria Willebort Rijcke. Een kleindr. Catharina Merten Rijcken X Joannes Jansen van Spreeuwel? WOUTER BAC VAN OLE 1180
756 Johan (Jean) Peters van Son 1622 Zundert Fijnaart Heijningen ? 0 X Cornelia van Golen (Galen) (20-6-1649 Willemstad ng), dr v Anthony en Geertruida van Rysoort. Kind: Pieter, Margaretha, Anthony X Odilia (dr Alida woonde 1709 bij oom Pieter, Dordrecht), Johan ongeh. overl 4-1725, Hendrik ongeh. overl. 8- 1732. secr. Niervaert, Klundert (1-1648). Gegoed in de polder van den Ruijgenhil. WOUTER BAC VAN OLE 1180
280 Petronella Simons van Son 1622 Oosterhout? 0 Petronella, gedoopt op 10 maart 1622, dr v Simon Johanneszn van Son en Nicolaa Hubertsdr Broeders WOUTER BAC VAN OLE 1180 Dingna Jansdr NN 1550
45349 Maeijken Wilbort Rijcken 1623 Oosterhout X Cornelis Wijnants van Dorst, zn v Wijnant Jan Cornelis van Dorst en Michieltje Laureijs Peter Jacobs. Kind dd 1-11-1670: Mariken, 17 jaar, Wijnant, 16 jaar, Peeter, 14 jaar en Jan, 12 jaar. WOUTER BAC VAN OLE 1180
25623 Judocus van Broeckhoven 1624 Oisterwijk 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
195 Margaretha (Margrita, Grietgen) Pieters van Son 1626 Willemstad 1706 X Gerrit Gerrits van Andel (ot 13-8-1650 's Grevelduin Capelle), zn v Gerrit Aert Petersz van Andel en Cornelia Adriaens. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1098 Adriaentjen Wilborts van Son 1627 Oosterhout 0 X Dielis Adriaen Dielis Brouwers (12-9-1650 Oosterhout)), zn v Adrianus Dielis en Anna Wilmen. Kind (4): Maria Dielis Brouwers 1651, Anna X Arnold Joris Peeters Oomen, Joanna X Gualterus Petrus Wouterssen Boeff. waardinne te Oosterhout (1657). WOUTER BAC VAN OLE 1180
311 Simon Pietersz van Son 1627 Dongen 1707 X 1) Dimphna (Digna) Petri Ribbens, dr v Petrus Willem Ribbens en NN. X 2) Jenneken Adriaen Janssen Waegemaeckers, dr v Adriaen Janssen Waegemaeckers en NN. Kind: Wilhelmus, Dingeman overl. Breda (beiden op ca 25 jaar overleden) schepen en H. Geestmeester te Dongen. Een kwart van de hofstede Wijtvliet, groot 3½ morgen. Woonde op een stede in het Oostkwartier te Dongen. Voogd kinderen Cornelis Jespers Buys in 1666. Grond in Raamsdonk, 3 1/2 lopensaet. WOUTER BAC VAN OLE 1180
45352 Cornelis Wilborts Rijcken 1628 Oosterhout X Maeijken Jan Sijmons Coremans (ca 1652), dr v Jan Sijmonsen Coremans en Maeijken Wijnant Jans van Dorst. Kind: Maria, Simeon, Cornelis, Digna 21-8-1668 (X Adriaen Jan Eelandts?). doopget. 1659: Nicolaus Willeborts, Petronilla Winandi. 1661: Adrianus Willebrordi, M????la Laurentij (schoonmoeder zus Maeijken?). 1668: Adrianus Jacob Binken, Maria Willeborden. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1622 Cornelia Matthijs van Son 1628 Geertruidenberg ? 1691 X Johan Pieters van Nes (21-10-1663 Geertruidenberg), zn v Pieter Jans van Nes en Cornelia Gerrits Bellaert. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22029 Adriaan Aert Broeckhoven (de Smid) 1629 Dongen 0 X Catharina Huijbert Jansen (1671 Dongen), dr v Huijbert Jan Huijben en Petronella Wouters. doopget: Jacobus Art de Smit, Anna Aert de Smidt Moerstraet. WOUTER BAC VAN OLE 1180
17907 Maijken Gerrits van Broeckhoven 1630 0 X Antonis Gerits Verbunt (18-5-1653 Tilburg), zn v Jan Gerit Antonis (sr) Verbunt en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
6021 Peterke (Petronella) Jan van Broeckhoven 1630 Udenhout 0 X 1) Adriaen Peter Claes de Cock, zn v Peter Niclaes Niclaes de Cock en Marie Laureijs Jan Berthout Spijckers. Kind: Claes X Adriana Jan Jan Goijaert de Jonge, Jan. X 2) Cornelis Willem Jan Swagemaekers (7-11-1673 Tilburg), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
21275 Geertruyd Matthijs Son 1630 1716 X Mathijs Damiss Schuyffhil (4-12-1667 Geertruidenberg), zn v Damis Schuyffhil en Anna Godschalksdr Heys. Brouwer 'In het Hart, schepen en burgemeester van Geertruidenberg. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1786 Maria (Marijken) Wilborts van Son 1630 Oosterhout 0 X Adam Peters van der Veecken (22 juni 1649 Oosterhout rk), zn v Peter van der Veeken en NN. Kind: Petronella X Joannis Adriaens Verlegh, Maria X Florentius Hen. Ackermans, Willibrordus X Aldegonda Corn. Vermeulen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
6022 Jenneke Jan Gerrit van Broeckhoven 1632 Udenhout 0 X Adriaen Jan de Cort (27-12-1655 Loon op Zand), zn v Jan Gerrits de Cort de jonge en Maijken Cornelis Berthen. Kind: Jenneke X Cornelis Bastiaen Bastiaens. WOUTER BAC VAN OLE 1180
6020 Peter Jan van Broeckhoven 1633 Udenhout? 0 X Maijke Janse van de Pas, dr v en . Kind: Wilhelmus, Gerrit X Maria Jan Cornelis van Iersel, Adriaan X Elisabeth Bastiaen Willem Witlox, X Gertrudis Cornelis van Deffelingh, Cornelis. NB: 1704 mei 23 851.Not.Otw.56, f.17: Willm Mattheus Berghmans, Peeter Janssen van Brouchhoven en Peeter Ariens van der Sterre inw. Udenhout tbv tegenw. borgemrs en regenten van Udenhout. WOUTER BAC VAN OLE 1180
543 Simon van Son 1634 Geertruidenberg 1668 X Sara van Nes (16-11-1664 Geertruidenberg), dr v Pieter Jansz van Nes en Cornelia Gerrits Bellaert. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16302 Peter Aertsen van Broeckhoven 1635 Dongen? 0 X Adriana Adriaens Broeders (1-2-1671 Dongen), dr v Adriaen Adriaens en Jenneken Jan Huyben. Kind: Adriaan X Elizabeth Bastiaan Willem Witlo(c)x, Gerard X Maria Jans van Iersel, X Jenneke Arie Vughts, Johanna. doopget: Mari Coomans n. Anna Aertse van Broeckhoven, Adrianus Vijvere, Johanna Adriani Broeders, Joes Adriani Broeders, Catharina Petri Oudenhoven, Adrianus Broeders, Catharina Jacobi, Gerardus Prince, Maria Arnoldi Broeckhoven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1666 Dingena van Son 1635 Raamsdonk? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180 Dingna Jansdr NN 1550
45380 Emmerantia (Emmeken) Wilbort Rijcken 1636 Oosterhout WOUTER BAC VAN OLE 1180
41273 Cornelis Sijmons van Son 1636 Alphen NB: 14 februari 1690 te Breda: Sijmon Cornelissen van Son, wonende te Alphen. Geraerd van Baten. NB: doop Elisabeth 21-7-1689 Breda rk, dr v Gerardus van Baton en Helena Berckhaens, get: Cornelis van Son [neef?], Gertruij de Wolf. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16574 Adriaentje Wouters van Broeckhoven 1640 0 X Gerit Cornelis Hendricx, zn v Cornelis Hendricx en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16573 Jan Wouters van Broeckhoven 1640 0 X Anneke Aerts NN (<= 1686), dr v en . Kind: Arnold. 14-11-1700: Jan Wouters van Broeckhoven en Anneken Aerts (ziek) maken hun testament. WOUTER BAC VAN OLE 1180
20478 Gudula Peter Willemsen van Son 1640 0 X 1) Jacob Jan Adriaensen Jacobs (ot 30-1-1661 Oosterhout ng), zn v en . X 2) Jacob Roelen Adriaans Jakobs (ot 21-9-1667 Oosterhout), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
28302 Maria Sijmonis van Sonne (Son) 1640 Alphen? 0 X Andries (Andreas) Remigii Vermeulen (ca 1665), zn v Remigius Adriaen Vermeulen en Lesken NN. Kind dd 15-2-1703 (5): Bezitten vele goederen in Alphen. NB: Sijmon Cornelissen van Son meerderjarig op 14-12-1634: ..Bartholomeus Cornelis Princen als vooght en Willem Bartholomeus als toessiender over de achtergelaten weeskinderen wijlen Cornelis Sijmon van Son.. WOUTER BAC VAN OLE 1180
10803 Johan van Son 1641 1679 X Francyna (Franchoise) Adriaans Gruyters (1670), dr v Adriaen Gruyters en Anna van Dessel. Brouwer in de Een Lelye WOUTER BAC VAN OLE 1180
647 Eelken (Helena) Peters van Son 1642 Oosterhout 0 X Dries Adriaens Dielisen (12-2-1668 Oosterhout), zn v Adriaen Dielissen en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
37111 Jan Cornelissen van Son 1642 Raamsdonk X Jenneken Cornelissen van der Veeken (1-2-1669 Oosterhout ndg), dr v en . Kind: Cornelis 6-6-1671 Raamsdonk, Anna, geb.6-2-1673 Geertruidenberg, Jacob, geb. 28-4-1674 Geertruidenberg. Kind dd 26-5-1680: Corns, Jacob Jansz. Doopget: Digna Cornelissen van Son, Maria Cornelissen van Son, Anna Marcken, Cornelis Aertsen, Marcus Cornelisen, Cecilia Cornelisen Nobel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
273 Marten Huijberts van Son 1643 Raamsdonk 0 volgens H.J.A. van Son is Martinus Hubertusz Simons van Son kinderloos overleden in 1706. WOUTER BAC VAN OLE 1180
274 Sijmen Huiberden van Son 1644 Oosterhout? 1732 bezat een stede op het veer te Raamsdonk. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22890 Gerit Woutersse van Broeckhoven 1645 Berkel? 1727 Gerit Woutersse van Broeckhoven, wonende te Berkel, als enige broer en erfgenaam van Jan Wouters van Broeckhoven, begraven te Loon op Zand op 16 december 1727, doet afstand van goederen die nagelaten zijn. 11-1-1728 WOUTER BAC VAN OLE 1180
41268 Adriaentien Wijnants van Son 1645 Alphen en Riel? X Jan Matheusen, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
1756 Catharina van Son 1645 Geertruidenberg 0 X Bernard (Barent) van Nes (7 Junij. 1667 Geertruidenberg), zn v Pieter Jansz van Nes en Cornelia Gerrits Bellaert. WOUTER BAC VAN OLE 1180
328 Cornelia Huibertsdr van Son 1645 Oosterhout 0 X Zeger Janssen Klauwers (25-1-1693 Raamsdonk), zn v Joannes (Jan (Joes) Clavers en Maria Ariens. zwager Arien Jans Clauwers, begr. 12-3-1698 Raamsdonk, X Neeltje Jansz Verdonck (19-1-1690 Geertruidenberg), X Cathalijn Adriaensz Dolck (20-3-1695 Waspik ng). WOUTER BAC VAN OLE 1180
28304 Cornelia Wijnandi van Sonne 1645 Alphen? 1710 X Adrianus Janssen, dr v en . Kind: Joanna 31-12-1665 Alphen en Riel. NB: Cornelia van Son X Henricus Peter Wolfs ( < 26-11-1678 Alphen en Riel?). WOUTER BAC VAN OLE 1180
1758 Adriana van Son 1646 Geertruidenberg ? 0 X David Lullius (otr. (1) Geertruidenberg 4-2-1680), mogelijk geb. 's Hertogenbosch ca. 1648, jongman (1680), Predicant tot Almkerk (1680). 4 dochters. WOUTER BAC VAN OLE 1180
20477 Joanna Peters Willems van Son 1646 Oosterhout 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
10411 Meerten Cornelis van Son 1647 Oosterhout 1682 X 1) Cornelia Cornelis Nobel (18-12-1668 Geertruidenberg), dr v Cornelis Peter en Margareta Conincx. Kind: Simon x Aletta Jans Langecruijs, Peeter X Elisabeth Diercxken Wijdemans. X 2) Cornelia Antonis (5-6-1677 Waspik): Cornelis X Jenneken Huijb. Bosser. zoon Cornelis, gegoed en wonende te Raamsdonk. Vermeld 1706, 1712, 1720. Overl. < 1725. Get. 1e huwelijk zoon Simon (17-5-1688 Waspik rk): Dijmpna van Son [dr Hubert Simonszn van Son?], Janneke Tijse. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14122 Dijmpna Huibertsdr van Son 1648 Oosterhout 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
51956 Gijsbert Arnolds van Broeckhoven 1649 Dongen X 1) Barbel Anthonisse de Jongh (17-4-1678 Dongen), dr v en . Kind: Elisabeta, Anna. X 2) Dijmphna Wijnand Dirckx NN (26-3-1690 Dongen), dr v en . Kind: Jacobus, Cornelia X Jan Willemze Clijn (Brantz), Adriana, Wijnandus, Bernardus, Maria. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16009 Marie Jans de oude van Broekhoven 1649 0 X Jan Adriaan Brekelmans (11-2-1674 Oisterwijk), zn v Adrianus Guilielmuszn Adrianus (Brekels) Brekelmans en Ida Robertus (Lambertus) van de Plas. WOUTER BAC VAN OLE 1180
297 Augustinus Matthijs van Son 1649 Geertruidenberg 1718 X Anna Matthijs Schuyffhil, dr v Matthijs Schuyffhil en Johanna Jans van Gils. brouwer en burgemeester te Geertruidenberg. WOUTER BAC VAN OLE 1180
20471 Martinus Peter Wilborts van Son 1649 Oosterbeek 0 X 1) Ida Anthonis Heymans (Keyen) (30-6-1680 Oosterhout schep.), dr v en . Kind: Antonia X Adrianus Jansen Dongener. X 2) Anneken Hendericx Verheyden (22-11-1683 Oosterhout get: Peeter van Son). Kind: Petrus X Cornelia Nicolaus Bierwagen, Hendricus . WOUTER BAC VAN OLE 1180
27216 Lucia Jansens van Broechoven 1650 0 X 1) Arnold Jan Willems Verhoeven (16-2-1670 Oisterwijk), zn v en . X 2) Willem Robben Brekelmans (14-9-1687 Oisterwijk), zn v Robbert Adriaen en Elisabetha Guilielmus Johannesdr NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
36922 Joanna Wijnants van Son 1650 Alphen? X Andreas Petrus de Gruijter, zn v Peter Jansen de Gruijter en Cornelia Andries Willemse. Kind: Joannes 9-12-1683 Alphen en Riel, Cornelius. WOUTER BAC VAN OLE 1180
33183 Lucia Wijnants van Son 1650 Alphen? 0 zus Adriaentien van Son X Jan Matheusen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1097 Pieter Johansz van Son 1650 Klundert 1740 X Elisabeth Rochusdr van Wesel (4-5-1681 Dordrecht), dr v Rochus Govertsz van Wesel en Margaretha Symonsdr de Vries. Kind: Margarita X Jan Benion X Rochus van Noordwijk, Rochus X Adriana van Haeften. notaris Dordrecht WOUTER BAC VAN OLE 1180
1757 Digna Cornelis Sijmons van Son 1651 Raamsdonk 0 X Arnoldus Anselmus Souten (Soetens) (2-1677), zn v en . Kind: Joannes 1677, Anna 1679, Cornelius 1681, Petrus Aerts Soutsens 23-12-1683 Waspik get: Cornelis Banck en Dingentie, zijn vrouw, Anna 1686, Christina 1690. WOUTER BAC VAN OLE 1180
20472 Willebort Peters Willems van Son 1653 Oosterhout 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
16130 Wijnand Jan Gerrit van Broeckhoven 1654 Loon op Zand 0 X Maria Hendrick Arienssen van Giersbergen (27-4-1681 Drunen), dr v en . Kind: Maria X Adrianus Joannis Berghmans. 3-9-1687 476/39v-40v. Huwelijkscontract tussen Willem wijlen Robbert Arien Breeckelmans en Sijke Jan Gerrit van Broeckhoven, weduwe van Aert Jan Willems, geassisteert door Peeter Jan Willems en Wijnant Jan van Broeckhoven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13510 Symon Janse van Son 1654 Geertruidenberg 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
26680 Margaretha van Son 1655 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
14123 Nicolaes Huibertszn van Son 1656 Oosterhout 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
2448 Peter Simons van Son 1656 Dongen 1726 X 1) Catharina Aerts de Bruyn (26-5-1680 Waspik), dr v Aert Adriaens de Bruijn en Maijken Jansdr Buijs. X 2) Johanna Dingmans (Dingemans) (4-11-1685 Zevenbergen), dr v Dingman Mathijs Dingmans en Theodora Janssen Swaens. brouwer in De drie Endvogels te Dongen UITWERKEN !! NB: 2/8/1697: Theunis Jans van Son mede namens Jacobus Janssen de Coninck en Madelin Janssen de Koninck, procuratie G'berg, Adriaen de Bruijn,… WOUTER BAC VAN OLE 1180
26681 Anthony van Son 1657 1708 X Odilia Reynhart (20-1-1697 Mill), dr v en . Kind: Alida, Jan Rudolph ged. 9-5-1700 Utrecht ndg. kapitein van een compagnie infanterie onder luitenant-generaal baron van Dedem. WOUTER BAC VAN OLE 1180
277 Antonie Jansz van Son 1657 Raamsdonk 1732 X Baldina (Balduijna) Balthazar van der Sterre (Versteer, Verster) (28-5-1689 Waspik), dr v Balthazar Ferdinandus Balthasar van der Sterre en Anna Jacobs de Bruijn. Kleinkind ?: Petrus de Bot, ged. rk Raamsdonk 26 maart 1790 (get: Baldina van Son). bakker, wonende op het veer te Raamsdonk. Heeft nakomelingen. Zoon Jan 9-1-1723 vermeld bij huwelijk van dr Maria X Joachim Bossers. UITWERKEN!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
14124 Claesken Huibertsdr van Son 1657 Oosterhout 1727 X Adriaen Huyberden Bogaert (4-6-1701 Raamsdonk), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
36805 Jan Peter Willebrords van Son 1657 Oosterhout X Maria Jan Cornelis Wilmen Cockx (1-4-1687 Oosterhout rk), dr v en . Kind: Petrus 14-2-1688, Joannis ged. 23-9-1689, Willebrordus 26-1-1692, Cornelius ged. 8-3-1695, Adrianus 2-3-1697. Alle ged. Oosterhout rk. NB: Willem Jansen Fick, ged, 6-10-1616 Oosterhout. ot 29-1-1642 Oosterhout, gehuwd 1642 met Peerken Wilborts. NB: Overl. Pieter van Son 27-1-1732 Oosterhout ndg. WOUTER BAC VAN OLE 1180
36503 Theodorus Janssen van Broechove 1658 Loon op Zand X Adriana Dominicus Schuermans (Verschueren) (13-7-1682 Loon op Zand), dr v Dominicus Zacharias en Catharina Cornelis Oirlemans. Kind: Marten X Anna Cromvoort, Cornelis X Gertrudis Sijmens, Jan X Maria Gijsberts van Cromvoort, Catharina. doopget: Joannis Gerardi, Getrudis Dominici, Joannis Jois, Henrica Egidij, Adrianus Michaelis, Dijmphna Joannis, Zacharias Dominici, Antonia Dominici. Zoon Cornelis X (2?) Adriana Antonis Jans van de Pas. WOUTER BAC VAN OLE 1180
17964 Engeltje Wouters van Broeckhoven 1660 0 X Adriaen Hendrick Stevens Span (27-9-1681 Loon op Zand), zn v Hendrick Stevens Span en Cornelia Mathias NN. NB: Henricus Adrianus Span X Maria Jan Snoere (24-6-1703 Loon op Zand). WOUTER BAC VAN OLE 1180
1433 Maria Jans de jongste van Broeckhoven 1660 0 X Dirck Willems van Hasselt (14-10-1689 Loon op Zand), zn v eWilhelmus Tilemanusz van Hasselt en Elisabeth NN. Kind anno 1701: Willem Dirck en Maria. Maria is tweeling met Petronella. WOUTER BAC VAN OLE 1180
45385 Cornelia Rijcken 1660 Dongen? X Wijnandus Cornelius NN, zn v Cornelis Wijnants van Dorst en Maeijken Wilbort Rijcke. Kind: Maria 1695, Cornelius, Winandus. doopget: Martinus Rijcken, ?iria Joannis, Adrianus Berthelomei, Joanna Rijcken, Sijmon Cornelij, Elisabeth Adriani. WOUTER BAC VAN OLE 1180
37104 Cornelis Jansz van Son 1660 Raamsdonk? NB: Arnoldus Antoniszn de Bodt (de Bot), geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 5 juli 1712 (getuigen: Cornelis van Son, Adriana Brouwers). NB: Dijmphna Aertsdr de Both, dr Aert Aertszn de Both, geboren te Raamsdonk, gedoopt te Waspik op 21 november 1689 (getuigen: Dijmpna Cornelis van Son). WOUTER BAC VAN OLE 1180
13252 Cornelis Wijnant van Son 1660 Alphen? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
26683 Johan van Son 1660 1725 WOUTER BAC VAN OLE 1180
13249 Michiel Wijnants van Son 1660 Alphen? 1713 X Cornelia Peeter Wouters Vervoort (Vordemans) (<= 1685), dr v en . Kind: Joanna (+1712) X Gerardus Adr. van Turnhout, Peeter, Jenneke X Michiel Stoops, Adrianus X Petronilla Leonardi Cleren, Catharina X Marten van Hellemont, Winandus. woont te Terover op 't Sas. NB: Cornelia v S. en Michael Johannis v S, doopget. bij kinderen (ca 1738 Meerle rk) van Adrianus van Beurden X Anna Maria Joannis van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
20474 Arnoldus Peters Willems van Son 1661 Oosterhout 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
48834 Nicolaus Joannes Gerardus Broeckhoven 1662 Loon op Zand X Maria Laurentius van Vught (13-1-1692 Loon op Zand), dr v Laurens Jaspers van Vught en Joanna Adams NN. Kind: Maria 13-10-1693 Loon op Zand get: Henricus Laurentius van Vught, Anna Joannis Gerardi van Brouckhoven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
32230 Cornelia Sijmonssen van Son 1662 Dongen 0 X Jan Adriaansz Block (7-5-1683 Oosterhout), zn en . Kind: Digna 20-5-1692 Breda, X Adriaen Beens, Petronilla ged. 8-9-1700 Breda get: peter Petrus van Son, Petrus Marijnisse, meter Petronella van Son, Lucia Block. doopget: Andries Daniels, Joanna Digmans, Petrus, Arnoldus en Petronella van Son, Petrus Marijnisse, koopman, Lucia Block, Elisabeth Block. WOUTER BAC VAN OLE 1180
26686 Hendrik van Son 1662 1732 WOUTER BAC VAN OLE 1180
5426 Joannes Janssen van Son 1662 Geertruidenberg 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
45381 Martinus Nicolaus Willebort Rijcken 1664 Dongen X 1) Elisabetha Adrianus NN (9-1-1697 Dongen), dr v en . X 2) Nicolaa (Claesken) Jans Broeders (26-4-1699 Oosterhout), dr v Jan Gijsbert Adriaen en Maria Jan Huijben. Kind: Richardus X Anna Adriaen Jans, Maria, Digna X Michael Jan Gils. doopget.: Jan Gisbert Broeders, Joanna Richardi, Petris Adriani van Tilborgh, Dimptna Jans, Willem Jan Broeders, Corntiaen Jan Crijnen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
36870 Cornelis van Son 1664 Breda X Beatrix Sauvage (16-4-1691 Breda grote kerk nh en rk, get: Anna van Tolhuijsen en Catharina Schiffers), dr v en . Kind: Adrianus 14-6-1692 Breda rk, Joannes 5-12-1694 Breda rk, Joanna Catharina 25-12-1697 Breda rk. Cornelis van Son is peter van Elisabeth van Baeten, dr Gerardus en Helena Berckhaens (21-7-1689). Doopget: Jan Gerrit en Gerardus Volders, Elisabeth Jansen (vrouw van Jan van Son?), Jenneke Adriaenssen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
20476 Maria Peters Willems van Son 1664 Oosterhout 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
17990 Wilhelmus Peter van Broeckhoven 1665 Udenhout? 0 X NN. Kind: Jacob 13-7-1709 Oisterwijk X Jacoba Nicolaas van Roessel. Geertruideberg ondertrouw 1681-1698: 1 October [1691] (op zegel): Willem Broeckhoven, j.m. met Maijke van Reijmendam, j.d. beijde van Gbergh en(de) aldaar woonedne (Den 4 Novemb 1691 alhier in de kerk getrouwt). WOUTER BAC VAN OLE 1180
394 Geertrudis Simons van Son 1665 Dongen 0 X Andreas Hendricks Elands (ot 29-12-1685 Dongen), zn v Hendrick Elands. WOUTER BAC VAN OLE 1180
3132 Matthijs Simons van Son 1665 Geertruidenberg 1704 X Elisabeth Marchand (1690 Delft), dr v Stephanus Marchand en Geertruid Verburgh. burgemeester Geertruidenberg 1703-1704, schepen 1696-1697. Ambachtsheer van Raamsdonk. WOUTER BAC VAN OLE 1180
9381 Jan Adriaan Cornelissen van Son 1666 Breda 1729 X Catharina Cornelis van Dun (3-2-1707 Baarle-Nassau rk), dr v en . Kind: Adriana 29-7-1708 get: Joannes van Diesen, Joanna Joannis van Bergen, Maria 23-10-1711 get: Cornelius van Son, Anna Waltheri Antonissen loco Margaretha Cornelij van Dun. huwelijkget: Adriano Huberti Kicnie, Adriano van Lil). Adrianus van Son X Elisabeth Joannis Gerts (ca 1717 Baarle-Nassau). WOUTER BAC VAN OLE 1180
11009 Cornelia Sijmons van Son 1667 Geertruidenberg 1707 X Marinus van Hoecke (29-10-1690 Oosterhout ng), zn v Adrianus van Hoecke en Johanna Brechtel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
11799 Simon Martinus van Son 1669 Raamsdonk 1720 X 1) Aletta Jans Lankhuysen (23-5-1688), dr v en . Kind: Martinus x Anna Joachimi Langerwerf. X 2) Susanna de Vries (ot 16-4-1701 Raamsdonk), dr v en . Kind: Jan X Lena Remmen, Adriaan X Maria Js Smits, Jacobus X Elisabet Adr. Sins, Neelt X Jan v Hal. gegoed en wonende te Raamsdonk. Get. 1e huwelijk (17-5-1688 Waspik rk): Dijmpna van Son [dr Hubert Simonszn van Son?], Janneke Tijse. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16300 Adriaen Peter Jan van Broeckhoven 1670 Oisterwijk? 1712 X 1) Elizabeth Bastiaans Witlo(c)x (26-6-1695 Oisterwijk), dr v Sebastiaen Willems en NN. Kind anno 1704: Joanna, Henricus, Sebastianus, Petronilla (alle < 16). X 2) Gertrudis Cornelis van Deffelingh. Kind: Jan X Josina Peter Vermeer. doopget: Willem Bastiaens Witlokx, Mari Pieters van Broeckhoven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
48838 Aldegundis Johannes van Broeckhoven 1670 Loon op Zand? X Adam Laurentius van Vucht, WS zn v Laurens Jaspers van Vught en Joanna Adams NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16304 Gerard Peeters van Broeckhoven 1670 Oisterwijk? 0 X 1) Maria Janssen van Iersel (4-4-1695 Oisterwijk), dr v Jan Cornelis van Iersel en Delia Cornelis de Lepper. X 2) Jenneke Arie Vughts (4-3-1703 Oisterwijk), dr v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
37345 Anna van Son 1670 Breda? 1694 X Jacob Boudens (Bodins, Badens, Budens) (30-6-1692 Breda nh), zn v en . Kind: Stephanus Boutens 11-11-1693 Nijmegen. Komt met haar man in 1 akte voor met Gerard van Baten en Helena Berckhaans (13-1-1694 Breda). WOUTER BAC VAN OLE 1180
2924 Peeter Meertens van Son 1670 Raamsdonk 1720 X Elisabeth Diercxken Weijdemans (27-4-1704 Raamsdonk schep.), dr v Theodorus en Elisabetha Jans NN. Kind (4): Cornelia, Elisabeth X Henricus van Onsenoort, Hendrina X Antonis Huijberden de Ruijter, Martinus X Anna Maria Piggen. schipper, gegoed, wonende te Raamsdonk. NB: Datum: 23-10-1761. 1e Comparant: Jan Matthijse de Bont en Maarten Peeterse van Son 2e Comparant: Jacobus Adriaense Bink. WOUTER BAC VAN OLE 1180
42101 Cornelis Janz van Son 1671 Raamsdonk X Jenneken Hendricx van den Heuvel (1-7-1696 Raamsdonk ng), ws. dr v Henricus Dielis van den Heuvel en Joanna Ariens Bosser. Kind: Anna 1697, Henricus 1698, Joanna 1702, Joannes 1705, Joanna 1708. Doekefkes 3-9-2015: vader Jan Simons en Anneke Anthonis van Broeckhoven: geen huwelijken van kinderen vermeld. NB: Arnoldus Antoniszn de Bodt, geb. Raamsdonk, ged. Waspik op 5 juli 1712 (getuigen: Cornelis van Son, Adriana Brouwers). WOUTER BAC VAN OLE 1180
32232 Petronella Simons van Son 1671 0 X Floris Peetersz van Schendel (< 31-3-1690), zn v Peeter Embrechts van Schendel en Adriana Florisse Smits. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22031 Aert Adriaans Broeckhoven 1672 Dongen 0 X 1) Pieternel Hendrik Wouters van Loon, dr v Hendrik Wouters van Loon en Elisabeth Adriaansen. X 2) Johanna Willems Huberden, dr v Willem NN en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1889 Anna Christina Jans van Son 1673 Geertruidenberg ? 0 X Dominicus Jans Hoogewerff (7-5-1700 Geertruidenberg), zn v Jan Hoogewerff en Adriana van Royen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2923 Jacob Janse van Son 1674 Geertruidenberg 0 X 1) Maria Janz de Jongh (27-3-1699 Raamsdonk schep.), dr v en . Kind: Joanna X Peter Feijns. X 2) Maria Cornelis Segers Buijs (14-5-1707 Raamsdonk ndg), dr v Cornelius Segers en Huberta Joosten NN. Kind: Jan X Adriaentje Cornelis Camp. doopget: Johanna Hendrix, Johanna Cornelij van der Veken, WOUTER BAC VAN OLE 1180
48355 Dingna Cornelis Wilborssen 1675 Dongen? X Adriaen Jansen Eelans (25-10-1700 Oosterhout), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
41989 Dingemans Sijmons van Son 1676 Dongen vestbrief op 31 maart 1690 te Gilze en Rijen: Dingman Sijmons van Son, Peeter Sijmons van Son, Jan Jan Willemssen Doop op 1 februari 1676 te Dongen: Vader van Son. Kind (mannelijk) Dingemans van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
58643 Gertrudis Cornelis van Deffelingh 1680 Oisterwijk? X Adriaen Peter Jan van Broekhoven, zn v Peter Jan Gerard en Maria Jansen van de Pasch. Kind: Jan X Josina Peter Vermeer. WOUTER BAC VAN OLE 1180
42096 Cornelis Meertens van Son 1680 Raamsdonk X Jenneken Huijberden Bosser (24-1-1705 Raamsdonk), dr v Hubertus Adriaens Bossers en Maria Mathijse Volders. Kind: Cornelia 1706, Hubertus 1708, Dimpna 1710, Maria 1712, Martinus 31-10-1714 Geertruidenberg rk, Joannes 1718. gegoed en wonende te Raamsdonk. Vermeld 1706, 1712, 1720. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1574 Margarita Pieters van Son 1680 Dordrecht ? 0 X 1) Jan Benion (22-10-1713 (Rotterdam ?)), zn v en . X 2) Rochus van Noordwijk (27-6-1717 Dordrecht), zn v Adrianus van Noordwyck en Cornelia van Wesel. kind: Cornelia 30 juni 1717 (Dopen Schotse/Engelse kerk Dordrecht), koopvrouw in hout te Dordrecht WOUTER BAC VAN OLE 1180
45402 Antonia Martinus van Son 1681 Oosterhout X Adrianus Jansen Dongener (Dongenaren) (9 -12-1703 Oosterhout), zn v Joannes Adrianus Dongener en Elisabeth Jan Peeters Knaepen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14008 Christina Cornelia van Son 1681 Geertruidenberg ? 1756 1. Christina Cornelia 1681-1756 3. COMMERA CATHARINA 1685-1746. 4. Matthijs 1687-1756 5. Cornelia 1689-1720 6. Machtelina Adriana , laatste eigenaresse van brouwerij de Posthoorn te Geertruidenberg 7. Elisabeth Anna 1699-1765. WOUTER BAC VAN OLE 1180
36501 Martinus Dircks van Broechove 1682 Loon op Zand X Anna Gijsberts van Cromvoort (14-4-1714 Loon op Zand), dr v Gijsbert Jans van Cromvoort en Petronilla Michiels NN. Kind: Thedorus, Antonius, geb. 10-5-1716 Loon op Zand. doopget: Antonius Geijsberts van Cromvoort, Catharina Dirks van Broockhove. WOUTER BAC VAN OLE 1180
47824 Maria Wijnands van Broekhoven 1684 Oisterwijk X Adriaen Jan Willem Bergmans, zn v Jan Willem Berghmans en NN. Kind: Jan 23-1-1709, Wijnand, Maria, Arnoldus, Joanna, Henrica. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1862 Johanna Geertruij van Son 1684 Geertruidenberg ? 1762 X Francois Vallarea (Wallars) (19-6-1731), zn v en . j:m: voor Ed: hove van Hollant, WOUTER BAC VAN OLE 1180
937 Rochus Jan (John) Pieters van Son 1684 Dordrecht 1720 X Adriana Eewouts van Haeften (29-4-1707 Dordrecht), dr v Eeuwout van Haeften en Lievina (Anna) de Vries. mr, advocaat Haarlem WOUTER BAC VAN OLE 1180
14009 Commera Catharina van Son 1685 1746 WOUTER BAC VAN OLE 1180
13246 Joanna Michielsen van Son 1685 Alphen 1712 X Gerardus Adriaensz van Turnhout (30-11-1710, Baarle, Antwerpen), zn v Adriaen Gerardus van Turnhout en Maria NN. Kind: Joanna Maria Gerard, geb. 7-11-1711 Baarle, Antwerpen, X Michael Joannis Stoops (17-2-1735, Baarle, Antwerpen). WOUTER BAC VAN OLE 1180
45403 Petrus Martinus van Son 1685 Oosterhout X Cornelia Nicolaus Bierwagen, dr v Nicolaus Jan Adriaen Bierwagen en Cornelia Jans Adriaen Huygen. Kind: Anna, Joanna, Nicolaus, Joannes. doopget: Martinus van Son, Cornelia Joannis Adriani Huijgen, Adrianus Joannis Dongenaer, Joanna Nicolaij Bierwagen, Henricus Martini van Son, Guilielma Nicolaij Bierwagen, Willebrordus van Son, Antonetta Mertens van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2446 Arnold Peters van Son 1686 Dongen 1742 X Joanna Claassen Cuypers (6-6-1717 Dongen), dr v Nicolaas Kuypers en Hendrna van de Laer. Kind: Catharina Hendrina, geb. Dongen 24-3-1723, overl. Waspik 12-8-1788, X Henricus Jansz Schoenmakers (7-9-1742 Waspik), Hendricus X Catharina Sprangers. koopbrouwer te Dongen, gezworene en waarnemend penningmeester van den Dongendijkse polder. WOUTER BAC VAN OLE 1180
298 Matthijs Augustinusz van Son 1687 Geertruidenberg 1756 X Anna Maria Abo (21-10-1715 's-Gravenhage), dr v Johan Abo en Rebecca Jacoba Ranst. provinciaal rentmeester der domeinen en geestelijke goederen in kwartier Geertruidenberg 1710, advocaat te Amsterdam en notaris. Robertus Buijs noemt Matthijs zijn neef (?) en benoemde hem als test. executeur (19-2-1754) en enige erfgenaam met Anna Abo. WOUTER BAC VAN OLE 1180
37816 Peeter Michiels van Son 1687 Alphen en Riel X 1) Maria van Riel (Gool), dr v en . Kind: Michael 6-9-1733 Alphen en Riel rk, Joannes Baptista 1-1-1736 Alphen en Riel rk. X 2) Jenneken Jans van Bergen (23-2-1744 Baarle-Nassau ng, get: Adrianus Havermans, Casparus Verhoofstadt), dr v en . NB: Adrianus Michaelis van Son X Margo Jans van Bergen (19-1-1738 Baarle-Nassau nh). Ook genoemd: Anna van Son X Joannes Eskens 5-6-1723: doop Baarle-Nassau zn v Leonardus Joannis van Lier en Helena Balduini Geerts. Wilhelmus van Tilborgh ot WOUTER BAC VAN OLE 1180
14010 Cornelia van Son 1689 1720 WOUTER BAC VAN OLE 1180
54368 Jan Dirks van Broechoven 1690 Loon op Zand? X Maria Gijsberts van Cromvoort (8-12-1715 Loon op Zand), dr v Gijsbert Jans en Petronilla Michiels NN. Kind: Dirck, Adriaen, Marten, Adriana, Maria, Gijsberta, Michiel, Jan, Anna, Peter, Adriana X Huibert Joosten Schalken. doopget: Gijsbert v Cromvoort, Catharina Dirks v Brouckhoven, Cornelius Dirks v Brouckhove, Anna Gisberto v Cromvoort, Gertruidis Henriz Sijmessen, Arie Hendricksen, Gertrudis Cornelisse v Broeckhoven, Petrus Hendricksen ??, Gerardus Gijsberts v Cromvoort WOUTER BAC VAN OLE 1180
22026 Willem Adriaansse Broekhoven 1690 0 X Cornelia Adriaansse van den Nieuwenhuysen, dr v Adriaan Cornelis Vyveren van den Nieuwenhuysen en Catharina Geerit Soffers. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13250 Adriaen Michiels van Son 1690 Alphen en Riel 1773 X 1) Elisabetha Jans Gerts (30-9-1714 Baarle-Nassau rk), dr v Joannis Gerts en NN. X 2) Petronilla Cleren (2-8-1722 Baarle-Nassau ndg), dr v Leonardus Cleren en Angela Adriaenssen. X 3) Margaretha Jannis van Bergen (19-1-1738 Baarle ndg), dr en . doopget. kinderen: Margareta de Greef, Michael v S, Henricus v S, Elisabetha Joannes, Adrianus Henrici Dielis, Petronilla van Son (wie is dit?). WOUTER BAC VAN OLE 1180
41149 Jenneke Michiels van Son 1690 X Michiel Stoops, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
393 Simon Matthijsz van Son 1691 Geertruidenberg 1751 X 1) Anna Hendriks van der Pijpen (27-5-1725 Dordrecht), dr v Hendrijck Martinusz en Hester Willems van Hoesden. 2) Cornelia Jacoba Francken (22-8-1735 Geertruidenberg, get: Francois Vallarea, Jan van den Berg), dr v Wouter en NN. Heer, schout v Raamsdonk. Kocht in 1724 ambachtsheerlijkheid Raamsdonk van de Staten voor 13.300 gulden. WOUTER BAC VAN OLE 1180 DIRKJE JANSDR CRUYSSERT 1530 DELFT
464 Willebrordus Jansen van Son 1692 Oosterhout 0 Oom is Joost Geritsen van Haren (37098). 1688 bijzonderheden: Willem Jansen van Haren, Jan Jansen van Son als man van Hendricxken Jansen van Haren, Paulis Adriaan Hicxpoors als man van Jenneken Janse van Haren, gelofte ingelost 11 februari 1690. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2505 Hendrik Stephanus van Son 1693 Geertruidenberg 1768 X Anna Maria Stipel (31-10-1735 Den Haag hoogduits geref.), dr v Mattheus Stipel en Maria Cobmoyer. Advocaat te 's Gravenhage WOUTER BAC VAN OLE 1180 DIRKJE JANSDR CRUYSSERT 1530 DELFT
3281 Johan Cornelis van Son 1694 Breda 0 X Adriaentje Heijmans (6-11-1718 Breda Nieuwstraat rk, get: Maria Beris en Joanna Zegers), dr v Mels en Maria Mich. Fijnenbuijck. Kind: Cornelis 2-12-1719 Breda rk Nieuwstraat, Maria 13-5-1721 Breda rk Nieuwstraat get: Adrianus van Gorp, Antonet Raeckx. doopget. bij Cornelis: Gisbertus Croes, Helena van Badel [van Baeten, Berckhaen], Gisbertus van Loon, Beatrix Souvers. Doopget: Adrianus van Gorp, Antonet Raeckx (1721 Breda). WOUTER BAC VAN OLE 1180
9138 Meerten (Martinus) Symons van Son 1694 Waspik 1777 X Anna Joachims Langerwerf (26-11-1713 Raamsdonk), dr v Joachim Jans Langerwerf en Catharina Adriani van Hassel. Kind: Joachim X Adrana de Bont, Allegundis X Peter de Jong, Catherina X Adrian Verstegen, Jan X Anna Maria Horsten, Petronella X Jan v de Kaa. UITWERKEN!!! 12 kinderen (2 X Maria), 11 uitgewerkt. (9 vermeld door H.J.A. van Son). Kind: Bartholomeus X Petra de Jong, Anna X Jan Bossers, Maria X Jan Lijten, Cornelia ongeh. WOUTER BAC VAN OLE 1180
51955 Cornelia Gijsberts van Broeckhove 1695 Dongen 1773 X Jan Willemze Clijn (Brantz) (5-9-1717 Loon op Zand get: Franciscus Godefridus Deckers, Joanna Janse Roef), zn v en . Kind: WS Willem X Catharina van Beeck. doopget: Dimphna Broechove, Jacobus Gijsberts Broekhove, Maria Broeckhove, Wijnandus van Broechoven, Barbara Gijsbertis Broeckhoven. Anna Broeckhoven, Joanna Adriani Teuling. WOUTER BAC VAN OLE 1180
17999 Henricus Adriaan van Broeckhoven 1695 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
17997 Joanna Adriaan van Broeckhoven 1695 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
17998 Petronilla Adriaan van Broeckhoven 1695 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
18000 Sebastiaen Adriaans van Broeckhoven 1695 0 X Helena Jans Meijs (6-7-1732 Helvoirt), dr v Jan Willems de jonge Meijs en Agnes Jans Ariens van Straten (Bacx). NB: In 1740 delen Wouter van Heeswijk en Bastiaan Arien van Broeckhoven als man van Helena Jan Meijs de goederen die zij in gemeenschap bezitten. WOUTER BAC VAN OLE 1180
38039 Cornelis Jans van Son 1695 Oosterhout 1760 X Johanna Jacobs van den Dungen, dr v Jacob Hendriks en Maria Pieters Struyck. Kind: Petrus 13-5-1721 Oosterhout rk, Jacoba ongehuwd 1760, Willem 29-1-1724 Oosterhout rk, Joannes 14-9-1725, Jacobus 16-10-1726, X Adriana Hoffen, Henricus 22-4-1728. lakenkoopman. NB: Pieter van Loon, poorter van Breda (13-8-1714) uit Oosterhout, X Anna van Son (+ 9-6-1756 Breda, doop dr. Anna 13-1-1719 nh, peter Cornelis van Loon, meter Maria v Son). WOUTER BAC VAN OLE 1180
14011 Machtelina Adriana van Son 1695 1775 Machtelina Adriana , laatste eigenaresse van brouwerij de Posthoorn te Geertruidenberg 7. Elisabeth Anna 1699-1765. brouwerij de Posthoorn WOUTER BAC VAN OLE 1180
288 Simon Antonis van Son 1695 Raamsdonk 1774 X Anna Jansen Bosser(s) (ca 1725), dr v Johannes Bossers en Maria Cornelia van Steenoven. Kind: Adriana X Adrianus de Seeuw, Theresia X Simon Zijlmans. UITWERKEN !!!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
16125 Jenneke Gerriit Peters van Broeckhoven 1696 Oisterwijk 0 X Cornelis Stoeldraeyers (20 februari 1718 Oisterwijk), zn v Peter Aerts Stoeldraeijers en Mariken Peter van de Pas. WOUTER BAC VAN OLE 1180
20005 Catharina Michiels van Son 1696 Alphen en Riel 0 X Marten van Hellemont, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
11662 Cornelia Maria van Son 1696 Geertruidenberg 1776 ambagsvrouwe v d Creke WOUTER BAC VAN OLE 1180 DIRKJE JANSDR CRUYSSERT 1530 DELFT
399 Huibert Antonisz van Son 1697 Raamsdonk 1758 X Maria Arnts Schoenmakers (10-11-1752 Raamsdonk), dr v Arnoldus Schoenmakers en Willebrorda Adriaen Jansen van Raamsdonk. Kind dd.1759: 2 nagelaten kinderen. stiefzoon Adriaan de Bot trouwt met Elisabeth van Onsenoort, kleindochter van Henricus van Onsenoort en Elisabeth Peeterse van Son. NB: (stief)kleinzoon Petrus de Bot, ged. rk Raamsdonk 26 maart 1790 (get: Baldina van Son). WOUTER BAC VAN OLE 1180
11661 Anna Elisabeth van Son 1698 Geertruidenberg 1770 WOUTER BAC VAN OLE 1180 DIRKJE JANSDR CRUYSSERT 1530 DELFT
14012 Elisabeth Anna van Son 1699 1765 WOUTER BAC VAN OLE 1180
32423 Maria Antonius van Son 1699 Raamsdonk 0 X Joachim Adriaen Jochemen Bossers (9-1-1723 Raamsdonk schep.), zn v Adriaen Bossers en Wilhelma Adrianus de Jongh. Kind: Wilhelmina 22-12-1741 Waspik rk, overl. 22-4-1828 Raamsdonk, X Bartholomeus Peterse de Jongh (ot 6-11-1767 Raamsdonk). bijzonderheden bij huwelijk: broer van vrouw heet Jan. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16027 Barbera Geerrits van Broeckhoven 1700 Udenhout ? 0 X 1) Cornelis Laurens Witlox (15-1-1724 Oisterwijk), zn v en . X 2) Peeter Niclaes (Claas) Verhoeven, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
22024 Adriana Broekhoven 1700 0 X Jan Janssen Mynen, zn v en . UITWERKEN !!! WOUTER BAC VAN OLE 1180 Catharina Geerit Soffers 1660 Dongen
43892 Aleijda Anthony van Son 1700 Grave? X Jacobus Thomas Jacobs Rupertus (16-9-1725 Rotterdam), zn v Jacobus Rupertus (de Neve) en Maria Baker. woont in 1709 bij oom Pieter en tante Elisabeth Rochusdr van Wesel te Dordrecht. Vader is soldaat, in 7-1708 gesneuveld. WOUTER BAC VAN OLE 1180
36903 Joanna Jacobse van Son 1700 Raamsdonk? X Peter Feijns (4-4-1720 Raamsdonksveer), zn v Gasparus Peters Fens (Pheijns, Feijns) en Elisabeth Pieters van Gils. NB: Dominicus Cornelis BROECKHOVEN, 29 jaar oud, geboren op 17-11-1720 te Oosterhout, gedoopt (RK) op 18-11-1720 te Oosterhout (get: Maria Barranè loco Joanna Jacobi van Son), zn v Cornelius BROECKHOVEN en Maria Jaspers PHEIJNS WOUTER BAC VAN OLE 1180
1006 Hugo Matthijsz van Son 1701 Geertruidenberg 1759 X 1) Catharina Stipel (9 mei 1727), dr v Matthijs Stipel en Maria Cobmoyer. Kind: 4. Jan, geb. 13-10-1731 X 2) Cornelia van der Salm (1751), dr v Antony van der Salm en Cornelia Koothof. procureur Hof van Holland. Compagnieschap (ca 1741) voor de negotie van hop met compagnons Robbert Buijs, Jan Graver en Victor Breij. Robbert Buijs noemt Matthijs Augustinus Matthijs van Son, not. te Amsterdam (1687-1756) zijn neef (?) en enige erfgenaam. WOUTER BAC VAN OLE 1180 DIRKJE JANSDR CRUYSSERT 1530 DELFT
37091 Neeltje van Son 1702 Raamsdonk? X Jan van Hal (<= 1723), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
11660 Sara Marina van Son 1703 Geertruidenberg ? 1784 Erfgenamen: Anna Elisabeth Geertruid van Son en Hendrik Stephanus van Son. (NB: Elisabeth van Son (in 1782 getr. met P. A. MALECOTIUS). WOUTER BAC VAN OLE 1180 DIRKJE JANSDR CRUYSSERT 1530 DELFT
37093 Jan Sijmensz van Son 1705 Raamsdonk? X Lena Adriaensen Rem (Remmen) (ot 4-11-1728 Raamsdonk schep.), dr v Adriaan Leenderts Remme en Agatha Wouters van Dintere. Kind: Anna Maria, Simon, Agatha. pachter van de biezen van pr. van Oranje (1736, 1741). Doopget: Helena Stael, Aletta van Son, Susanna de Vries. WOUTER BAC VAN OLE 1180
10794 Adriaan Simons van Son 1706 Raamsdonk 0 X Maria Jans Smits (27-1-1732 Waspik), dr v Jan Laurijssen Smits en Dingena Wouter Antonissen Snijders. Kind: Simon X Maria Simons van Son (ca 1750). WOUTER BAC VAN OLE 1180
237 Elisabeth Peeterse van Son 1706 Raamsdonk (Waspik) 1774 X Henricus van Onsenoort (30-1-1735 Raamsdonk ng), zn v Martinus Reijners en Adriana HenricKs Roeters. Kind: Martien, Elisabeth X Franciscus van Onsenoort, Henricus, Petronella, Cornelia X Mathijs van Cuijk, zn Theodorus en Petronella Leenders. UITWERKEN !!!! Nicht of zus Cornelia van Son is doopget. (14-11-1735) bij zoon Martin, zus Henrica [Peeter Meertens] van Son 1 keer, Elisabeth Fijneman (Wijdeman?) in 1744. WOUTER BAC VAN OLE 1180
5434 Hendrina Peeters van Son 1707 Waspik 0 X Teunis Huijberden de Ruijter (7-5-1735 Raamsdonk schep.), zn v Hubertus Antonij de Ruijter en Anna Fransen NN. NB: Piter Mertense van Son overl. 21-11-1748, begr. 25-11-1748 Oosterhout ndg. Soort akte: transport. Datum: 3-4-1739. 2e Comparant: Meerten Peeters van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
37102 Jan Jacob Janse van Son 1708 Raamsdonk X Adriaentje Cornelis Camp (Kamp) (ot 22-1-1733 Waspik rk), dr v Cornelis Cornelis de jonge en Adriaentje Cornelisse de Jongh. Kind: Maria X Arnoldus van Gerven, Cornelis X Wilhelmina van Pelt, Jacob X Catharina Oomens, X Maria van Loon. schipper. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1573 Pieter Rochusz van Son 1708 Dordrecht 1753 X Theodora Jans Keyser (12-11-1736 Negapatnam), dr v Jan Keyser en Adriana Grommee. Zij kregen dertien kinderen, van wie zeven - twee meisjes en vijf jongens de volwassen leeftijd bereikten. opperkoopman OIC. Schoonzus Agatha Keyser X Adriaan Jacobs Vosmaer. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1762 Huibertje Jacobs van Son 1709 Raamsdonk ? 1776 X Pieter Michielse Timmermans, zn v Michiel Jans Timmermans en Adriana Jacobs Vassen. Kind: 2. Hubertus, geb. 21-1-1781 Rotterdam. Kind: Michael X Joanna (Ivanna) Ooms. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16299 Maria Ariens van Broeckhoven 1710 0 X 1) Cornelis Arnoldus van Iersel (5-11-1729 Helvoirt), zn v Arnoldus Ariens en Jacoba (Jacomijn) Walravens Pijnenborgh. Kind dd 1734: Adriana Cornelis (<16) Gerardus Cornelis (<16). X 2) Peter Jans Witlox (3-4-1741 Oisterwijk), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
37090 Allegonde (Aeltie) Sijmens van Son 1710 Raamsdonk? X Adriaen Peters van Dongen (0t 18-2-1734 Raamsdonk schep.), zn v en . Fam: broer Adriaen, zus Maria, neef Sijmen Jacobus en broer Jacobus van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
11778 Jacobus Simons van Son 1710 Raamsdonk ? 0 X Elisabet Adriaanse Sins (Sint, Sints) (23-10-1738 Raamsdonk), dr v Adriaan Sins en NN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13747 Johan van Son 1710 Haarlem ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
37095 Maria van Son 1710 Raamsdonk? X NN. Jan Adriaense Leijten? (overl. voor 18-4-1768: heeft nagelaten kinderen te Raamsdonk bij Maria van Son: Adriaense Leijten en Jacobus van Son als voogden van 6 kinderen van Maria van Son) WOUTER BAC VAN OLE 1180
36757 Jan Adriaen Peter Jans van Broekhoven 1711 Oisterwijk 1762 X 1) Josina Peter Vermeer (24-2-1743 Oisterwijk), dr v Peter Adriaen Goijaert en Maria Peter Stoeldraijers. Kind: Cornelis (+1830 Helvoirt) X Anna van Iersel, Adriaan X Wouterien van Abelen. X 2) Adriana Huiberts van Laerhoven (17-1-1757 Udenhout). WOUTER BAC VAN OLE 1180
51887 Wilhelma Arnolds Broechoven 1712 Dongen 1786 X Adriaan Horsten (<= 1739), zn v Adriaan Dingeman Adriaans en Johanna Jans Huijben de Jongh. Kind: Cornelia X Jan Anselmus Bosser. Uitwerken! WOUTER BAC VAN OLE 1180
5427 Jochem (Joachim) Meertens van Son 1714 Raamsdonk 0 X Adriana de Bont (5-2-1741 Waspik), dr v Jan de Bont en Maria Wissels. Kind dd 22-1-1760: Jan, Anna, Maria, Simon. Peeter Willemse de Jongh en Cornelis Janse de Bont als voogden over 4 kinderen van Jochem van Son en Adriana de Bont. doopget. bij dr Maria, Joannes: Dijmpna van Steenoven, Petronilla de Bont. WOUTER BAC VAN OLE 1180
20007 Maarten Peeterse van Son 1714 Waspik 0 X Anna Maria Piggen (22-2-1763 Waspik disp. 3e gr), dr v en . NB: Datum: 23-10-1761. 1e Comparant: Jan Matthijse de Bont en Maarten Peeterse van Son 2e Comparant: Jacobus Adriaense Bink. WOUTER BAC VAN OLE 1180
40712 Joannes Aerts Broeckhoven 1715 Dongen X Gertrudis Peters Wagemans (28-1-1748 Dongen), dr v en . overgrootouders Gerit Aert Jans Broechoven (Loon op Zand) en Jenneken Gerit Franken. WOUTER BAC VAN OLE 1180
36499 Dirk Mertens van Broekhoven 1715 Loon op Zand X Gertrui (Gertrudis)van Dongen (Rames) (18-10-1739 Loon op Zand), dr v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
13746 Elisabeth van Son 1715 Haarlem ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
36730 Aeltje (Allegundis) Meertens van Son 1716 Raamsdonk? X Peter Willems de Jongh, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
9141 Catharina Martens van Son 1718 Waspik 1777 X Adrianus Arnoldus van der Stegen (23-10-1740 Waspik), zn v Arnoldus Nicolausz en Wilhelma Vassen. Kind: Margaretha X Jan J. Verschuren, Anna X Jan J. Crul, Maria X Cornelius Vissers, Joanna X Jan Corn. Schoenmakers, Petronella X Simon Wil. Zeijlmans. WOUTER BAC VAN OLE 1180
27623 Jacobus Augustinus van Son 1718 Amsterdam 1763 X Magdalena Bordier (ot 2-8-1752 Amsterdam), dr v Theodore Bordier en Louise Mallet. schepen van Amsterdam 1762, stadsadvocaat 1747, commissaris Desolate Boedelkamer A'dam 1763. Wapen: in blauw een gouden zon, schildhouders: twee omziende zilveren hazewinden met geringde gouden halsband, spreuk: DIEU PEUT, DIEU VEUT. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Trijn Jacob Huygendr Haringh 1515 Kampen
23555 Joanna Adriaens van Son 1718 Baarle Hertog 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
32234 Peeter van Son 1719 Dongen 1775 pastoor, 3 eendvogels Dongen WOUTER BAC VAN OLE 1180
2920 Anna Meertense van Son 1720 Waspik? 1764 X Johan Anselmus Bosser, zn v Anselmus Bosser en Maria Cleijse Bosch. Kind: Anselmus en Martien Bosser. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13745 Ewout van Son 1720 Haarlem 1786 schepen Rotterdam 1788 WOUTER BAC VAN OLE 1180
38905 Joanna (Jenno) (Hessels) van Son 1720 Baarle 1798 X 1) Pieter Pieters Lodders (25-6-1744 Breda rk), zn v Petrus Adriaen Lodders en Maria Peters Gereel. X 2) Cornelius van den Ossenblock (5-11-1769 Breda rk), zn v Jacobus van den Ossenblock en Jacoba Elsackers. 20-12-1747 Breda: meter van Maria Dirven, dr Petrus Dirven en Adriana Lodders, peter is Cornelius Lodders, get: Aldegondis Gramans. Huw.get. ook bij huw. Jan Adriaan Donkers en Cornelia Antony Cornelisse (!). WOUTER BAC VAN OLE 1180
27613 Matthijs de jonge van Son 1720 Amsterdam 1771 X Maria Everdina Bolten (4-4-1747 Amsterdam), dr v Jacob Bolten en Alida Meijer. rijke steenkoper aan de Snoekjesbrug te Amsterdam. Participant in fregatschip 'Suriname'. Bij overlijden meer dan Fl.170.000,- nagelaten. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Trijn Jacob Huygendr Haringh 1515 Kampen
32235 Nicolaas Josephus van Son 1721 Dongen 1784 Overl. Meerle: 8.10.1771 van SON Henricus Rev.Dns (kapelaan in Groot-Zundert); 10.10.1784 van SON Jacoba domicella (+Breda, ongehuwd) (+)13.10.1784; 24.12.1789 Van Son Jacobus zijn vrouw HOFFEN Adriana; Overl. Meerle: 29.02.1784 van SON Nicolaus (ongehuwd, vroeger brouwer) (+)04.03.1784; 01.02.1775 van SON Petrus adm.Rev.Dns (pastoor in Dorst) WOUTER BAC VAN OLE 1180
37918 Simon Maartens van Son 1721 Raamsdonk? WOUTER BAC VAN OLE 1180
300 Augustinus Matthijsz van Son 1722 Amsterdam 1789 X 1) Agnetha Elisabeth Alewijn (15 Nov 1757), dr v Mattheus Alewijn en Maria Agneta Scherenbergh. Kind: Abraham. X 2) Jacoba Geertruid Clara van Eck (11-9-1768 Amsterdam), dr v Jan Carel van Eck en Susanne Thomas. mr, advocaat van de V.O.C. Beroepsmatige contacten met De Wilhem. Broer: Pelgrom M. (H.J.A. van Son 1946). Zoon Matthijs Augustinus. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Trijn Jacob Huygendr Haringh 1515 Kampen
2973 Catharina Hendrina Arnolds van Son 1723 Dongen 1788 X Hendrick Jansse Schoenmakers (23-9-1742 Dongen), zn v Johan Hendrikse Schoenmakers en Anna Schoenmakers. Kind: Henrica X Marinus Cornelis van Weel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
36512 Maria Maartense van Son 1723 Raamsdonk X Jan Adriaens Leijten (21-11-1751 Waspik), zn v Adriaan Jans Leijten en Elisabeth Cornelis Schoenmakers. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2500 Constantinus van Son 1724 Amsterdam 1780 X Magdalena van der Streng (20-4-1751 Amsterdam), dr v Jan Pietersz van der Streng en Maria Leydecker. koopman, woont te Amsterdam, advocaat 's-Gravenhage. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Trijn Jacob Huygendr Haringh 1515 Kampen
36511 Cornelia Meertens van Son 1724 Waspik Cornelia Martini genoemd bij doop neefje Martin Jansz 1757 Waspik. WOUTER BAC VAN OLE 1180
27619 Rebecca Jacoba van Son 1724 Amsterdam 1789 X Francois Benjamin de Bons (31-3-1776 Den Haag), zn v Andreas de Bons en Henriette Isabella le Sage. Breda 14-1-1777: Genoemd met mr. Jacobus van Heusden en zus Anna Maria van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Trijn Jacob Huygendr Haringh 1515 Kampen
1363 Anna Maria van Son 1725 Amsterdam 1779 X 1) Adrianus Dirksz de Roij (4-8-1750 Rotterdam), zn Dirk Huigsz en Marijtje Arijsdr Leentvaar. X 2) Jacobus van Heusden (23-5-1758 Abcoude), zn v Waltherus van Heusden en Adriana Vereijk. Kind: Perina X Abel Jan Coenders van Storm van 's Gravesande. NB: Jacobus van Heusden wordt genoemd als weduwnaar van Anna Maria bij de erfdeling (10-4-1804) van Pieter van Son, ex-tuchthuisdirecteur te Breda, ongehuwd. Executeur: Hendrik Adriaan van den Hammen. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Trijn Jacob Huygendr Haringh 1515 Kampen
1211 Cornelia Adriaens van Son 1725 Baarle-Hertog 1790 X Petrus Michielsen (31-1-1752 Baarle-Nassau rk), zn v Herman Walter Michielsen en Christina Henricus Schellekens. Kind: Petronella X Jacobus Hapers. WOUTER BAC VAN OLE 1180
32236 Gerard Arnolds van Son 1725 Dongen 1788 WOUTER BAC VAN OLE 1180
36640 Jacob Cornelisz van Son 1725 Oosterhout 1805 X Adriana Nicolaus Hoffen (21-5-1753 Breda nh), dr v Nicolaus Adriaens en Antonia Jansen van Kuijck. Kind: Theodorus Jans X Anna Catherina van Welt, Joanna Maria 6-8-1756 Breda, Henricus Antonius 20-12-1757 Breda, Nicolaas Henricus 11-4-1759 Breda. lakenbereider/-koopman. Doopget. bij kinderen: Cornelius van Son (6-8-1756), peter eerwaarde Henricus van Son (20-12-1757). X 2) Maria van Loon? Nee! Wed. van Catharina Oomens (Jacobus van Son). WOUTER BAC VAN OLE 1180
4765 Maria Simons van Son 1725 Raamsdonk ? 1805 X Simon Adriaans van Son (ot 1-2-1754 Raamsdonk), zn v Adriaan Simon van Son en Maria Jansdr Smits. WOUTER BAC VAN OLE 1180
392 Anna Elisabeth Geertruijd van Son 1726 Raamsdonk 1789 X Leonardus de Jongh (31-10-1749 Raamsdonk NG), zn v Johan (Jan) Adriaens (de jongste) de Jongh en Anna Jans de Jongh. Titels: Anna Elisabeth Geertrui van Son, vrouwe van Raamsdonk Doopgetuige(n): Elisabeth Marchandt, weduwe en Matthys van Son) ambachtsvrouwe van Raamsdonk WOUTER BAC VAN OLE 1180
36513 Jan Martinus van Son 1726 X Anna Maria Adriaans Horsten (30-1-1757 Dongen), dr v Adrianus Dingeman Adrianus en Johanna Jans Huijben de Jongh. Kind: Adriaan, Dingeman, Martin, Anna, Wim, Joanna, Maria, Allegonda, Jan X Joanna de Jong, Joachim 1772. Cornelia Martini doopget. bij zoon Martin 1757. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2732 Hendrick Arnolds van Son 1728 Dongen 0 X Catharina Martens Sprangers (10-5-1773 Loon op Zand), dr v Martinus Sprangers en Johanna van Drunen. Kind: Johanna Catharina, Joanna Maria, Martinus Cornelius (3-12-1782 Dongen) en Arnoldus Petrus 17-4-1774 Dongen. bierbrouwer te Dongen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
37088 Henricus van Son 1728 Oosterhout kapelaan in Groot-Zundert. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2576 Pelgrom Maximiliaan van Son 1728 Amsterdam 1775 X Wilhelmina Cornelia Ebervelt (16-3-1752 Rotteram), dr v Jacob Ebervelt en Anthonia Kraay. Samen met Everardus Dudok eigenaar van de plantage Leverpool (rivier Cottica Suriname) per 1756 (50/50). WOUTER BAC VAN OLE 1180 Trijn Jacob Huygendr Haringh 1515 Kampen
28649 Petronella Maartense van Son 1728 Waspik 1799 X Jan Jacobs van der Kaa, zn v Jacobus van der Kaa en Cornelia Meus van Steenhoven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
43742 Dijmpna (Dingena) van Son 1729 Oosterhout woont te Geertruidenberg. WOUTER BAC VAN OLE 1180
6101 Maria Cornelia van Son 1729 's-Gravenhage 1800 X 1) Johan Francoisz Bogaart (28-9-1760 Delft), zn v Francois Johansz Boogert en Margaretha Johansdr de Bries. X 2) Hendrik Damen (Daemen) (1770 Den Haag), zn v en . nicht van mr. Laurens de Rantre (Rantere). WOUTER BAC VAN OLE 1180
36509 Jacob Meertens van Son 1730 Raamsdonk? X Huberta Jans van der Kaa, dr v Jan van der Kaa en Adriaantje Antonis Haansbergen. Kind: Jan (1764-????) X Petra de Wit, Petra (1768-????), Martin (1771-????) X Anna Swagemakers, Adriana (1772-????). 4 kinderen, 2 uitgewerkt. 2 huwelijken (X 1) Petronella de Jong (18 feb 1759 Waspik))? WOUTER BAC VAN OLE 1180
1678 Johannes Leonardus van Son 1730 Amsterdam 1763 X Maria Anna Pieterson (1751), dr v Johannes Pieterson en Elisabeth Desloges. Theodorus van Marcelis, (Jan van Marcelis, Schepen van Amsterdam) aangestelde mede executeurs over boedel van van Son, allen voor de helft der plantage Tout Lui Faut. plantagehouder, oud raad van Hof van Civiele Justitie, ontvanger van het comptoir der Societeits inkomende en uitgaande rechten der kolonie. Connectie met fam. Calkoen. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Trijn Jacob Huygendr Haringh 1515 Kampen
6102 Simon van Son 1730 's-Gravenhage 1784 X Elisabeth Adriana de Brouwer (21-11-1758 Den Haag), dr v Jacob de Brouwer en Theodora Elisabeth van Schie. WOUTER BAC VAN OLE 1180
37832 Willebrord Cornelisz van Son 1730 Oosterhout? X Cornelia Mattijs Otgens (20-6-1757 Raamsdonk schep.), dr v Mattias en Anna Kamp. Kind: Cornelius Jacobus 22-9-1759, Cornelius Johannes 2 juni 1767 Geertruidenberg rk, Mathias Cornelis + 15-3-1848 Rotterdam, X Wilhelmina Gueding. lakenhandelaar Geertruidenberg. NB: 1772: Jan v Son X Adriana Cornelisz Camp (<=1772). Hendrik Baptist X Maria Gerritse Camp, zus v Dingena, X 2) Adriana de Jongh. NB: Ged. Willebrordus v Son 22-11-1720 Den Dungen rk, zn Henricus & Maria van den Oetelaer. WOUTER BAC VAN OLE 1180
36517 Bartholomeus Meertens van Son 1731 Waspik X Petra de Jong, dr v en . Kind: Martin geb. 1760. WOUTER BAC VAN OLE 1180
6103 Johan van Son 1731 's Gravenhage ? 0 X Jacoba Catharina van Vessem (7-7-1773 Drunen), dr v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
4764 Simon Adriaans van Son 1732 Raamsdonk ? 1803 X Maria Simons van Son (ot 1-2-1754 Raamsdonk), dr v en . koopman, gecommiteerde van de Buitendijkse Hooipolder onder Raamsdonk. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1739 Matthijs Hendrik van Son 1733 Den Haag 1803 X Anna Jouw (25-10-1761 Scheveningen), dr v Pieter Jouw en Magdalena Jacoba de Vries. X 2) Anna Maria de Virieu (20-10-1793 Zaltbommel), dr v Francois Willem de Virieu en Maria Cornelia de Ruuck. procureur voor de Leenhove van Brabant te Den Haag (ca 1765-1787), notaris te Den Haag. Patriot? WOUTER BAC VAN OLE 1180
38214 Maria Jansen van Son 1734 Raamsdonk? X Arnold van Gerven (27-4-1760 Waspik get: Cecila Bossers, Adriana van Son), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
54353 Adriana Jans van Broeckhoven 1735 Loon op Zand X Huibert Joosten Schalken (3-2-1765 Loon op Zand), zn v Joost Wouters Schalcke en Gertrudis Cornelius Brent. Kind: Gertrudis X Thomas Adrianus van den Hoven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
7055 Cornelis Jans van Zon 1735 Waspik 0 X Wilhelmina Hendriks van Pelt, dr v Hendrikus Joosten van Pelt en Petronella Vuijk. NB: tijdgenoot: Cornelis (X Wilhelmina Seegers), zn v Anthonie van Zon en Anna Maria Kroon, geb. ca 1770 Vught, overl. 9-2-1818 Rotterdam. WOUTER BAC VAN OLE 1180
8648 Adriana van Son 1737 1763 X Nicolaas de Joncheere ?? Kind ? :Johanna Jacoba de Joncheere, geb. 16 dec 1762 Paliacatta. Bogislaus Fredericus von Liebeherr (1783). Von Liebeherr was naar Utrecht gekomen als student. Zijn moeder Clara Elisabeth Schokman hertrouwde met Nicolaas de Joncheere, weduwnaar van Adriana van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13815 Elisabeth van Son 1738 Den Haag 1799 X Pieter Abraham Malecotius (2 Juli 1769 Leiden nh, get: zus Hermina Cornelia Malecotius, moeder (bruid) Anna Maria Stippel), zn v Henricus Malecotius en Catharina Burgers. WOUTER BAC VAN OLE 1180
18026 Rochus Jan van Son 1739 1803 klerk Prov. bestuur Holland WOUTER BAC VAN OLE 1180
37881 Theresia Simons van Son 1739 Waspik 1809 X Simon Jans Zijlmans (10-5-1767 Waspik rk), zn v Jan Simons Zijlmans en Petronella Hendriks van Hulsten. Kind: Petronella X Jan Vissers, Jan X Joanna Vissers, Antonie X Adriana Martens de Wit, Anna X Pieter Martens de Wit. hieruit geslacht Smits-van Oyen (zn Jan X Joanna Vissers) WOUTER BAC VAN OLE 1180
5459 Jacob Jans van Son 1740 Raamsdonk 1819 X 1) Catharina Oomens (ot 3-1-1767 Oosterhout ndg), dr v en . Kind: X 2) Maria Adriaans van Loon (27-4-1776 Oosterhout ndg), dr v Adriaan Willems en Adriana Cl. van den Bogaert. Kind: Wilhelmina, Jan, Adriaan, schipper te Rotterdam, Willem. UITWERKEN landeigenaar, zeker vanaf 1780, maar vermoedelijk veel eerder; zijn landerijen werden aan pachters uitbesteed. WOUTER BAC VAN OLE 1180
11780 Sijmon Jacobus van Son 1740 Raamsdonk ? 0 1753: Vertigtinge tusschen Elisabet Adriaanse Zints weduwe Jacobus van Son ter eenre en Adriaan Peterse van Dongen en Willem Adriaense Sints als voogd en toesiender van Sijmon Jacobus van Son, het kint van Elisabet ter andere zijde. WOUTER BAC VAN OLE 1180
8836 Maria Catarina van Son 1741 's-Gravenhage 1796 X Jan Reinhard de Famars (Tamars) (3-11-1760 's-Gravenhage), zn v en . Vrouwe WOUTER BAC VAN OLE 1180
8649 Pieter Nicolaas van Son 1741 1794 X Adriana Francoise Petronella van Tengnagell (), dr v Alexander Gijsbert van Tengnagell en Cornelia Margaretha de Virieu. kapitein ter zee voor de admiraliteit van de Maze. WOUTER BAC VAN OLE 1180
7929 Simon Stephen (Stephanus) van Son 1742 Den Haag 1753 WOUTER BAC VAN OLE 1180
17068 Gilles Johannes van Son 1743 1793 marinekapitein (oa op de Phoenix). luitenant-kolonel.. Kocht in 1783 buitenplaats de Tempel (Hof v Delft, Delftweg Overschie) voor 10.000. 1781: oorlogsschip de Phoenix van 44 stukken, kapitein Gilles Jobannes van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
15941 Adriaan Jans van Broekhoven 1744 Helvoirt 1822 X Wouterien (Woutrina) van Abelen (21-2-1773 Helvoirt), dr v Martinus Willem van Abelen en Catharina Adriaan Joost Timmermans. Broer Cornelis (+1830 Helvoirt) X Anna van Iersel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
36495 Jan Dierk van Broekhoven 1744 Loon op Zand 1814 X Digna (Dingena) Dingemans (26-8-1810 Loon op Zand), dr v Joannes Dingemans en Johanna Verhoeven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
397 Adriana van Son 1745 Raamsdonk 1828 X Adrianus de Seeuw (25-01-1778 Waspik), zn v Cornelius de Seuw en Anna Maria (Peeters) Camp. Doopget. kinderen: Maria, Antonia en Theresia van Son. UITWERKEN !!!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
797 Ewoud Pieters van Son 1746 Negapatnam 1819 X Anna Abels Dutilh (13-11-1774 Rotterdam engelse kerk), dr v Abel Dutilh en Maria Catharina Carlier. koopman, raffinadeur te Rotterdam, commissaris waterrecht en schepen te Rotterdam. WOUTER BAC VAN OLE 1180
27617 Matthijs van Son 1748 Amsterdam 1798 X Anna Christina de Ridder (ot 27-11-1772 Amsterdam), dr v Arnoldus de Ridder en Johanna Margaretha Guillot. steenkoper te Amsterdam WOUTER BAC VAN OLE 1180
27616 Jacob van Son 1749 Amsterdam 1788 steenkoper te Amsterdam. Luitenant der Schutterij te Amsterdam -1788. WOUTER BAC VAN OLE 1180
481 Theodorus Adrianus van Son 1750 Negapatnam 1818 X Anna Elisabeth Louisa Tengnagell (ot 28-5-1775 Rotterdam), dr v Alexander Gijsbert Van Tengnagell en Cornelia Margaretha De Virieu. mr., schepen Rotterdam. WOUTER BAC VAN OLE 1180
830 Antonij Huijberts van Son 1751 Geertruidenberg ? 1806 X 1) Huiberdina Huijberts Snijders (12-4-1782 Raamsdonk), dr v Hubertus en Maria Peters van Strien. X 2) Helena Willems Francken (3-5-1793 Raamsdonk), dr v Willem Leenderts en Elisabetha Jacobs. NB: Ida van Onsenoort, geboren op 29-04-1797 te Oisterwijk, gedoopt (RK) op 30-04-1797 te Oisterwijk get: Antonius van Son & Cornelia van Loon. WOUTER BAC VAN OLE 1180
762 Anna Maria Elisabeth van Son 1754 Haarlem 1802 X Martin Quintyn Hartingh Comans ('s-Gravenhage 29-8-1784 Luthers) , zn v Marcus Hartingh en Maria Godefrida Comans. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2578 Matthijs (Matthaeus) Pelgrom van Son 1754 Amsterdam ? Loenen ? 1798 X Benine Fouquet (Waals 5-2-1779 Amsterdam), dr v Pierre Fouquet en NN. Zijn zwager is de Waalse predikant Jean Thomas Griot (geb. ca 1744) X dr Piere Fouquet. WOUTER BAC VAN OLE 1180
16114 Maria Janse van Broekhoven 1755 1822 X Jan Janse van Eersel (9-5-1786 Helvoirt), zn v Johannes van Iersel en Maria van Erven. Kind: Joost. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21585 Theodorus Jans van Son 1755 Breda 1809 X Anna Catherina van Welt (24-5-1775 Breda rk get: Adriana Heijblom en Norbertus Uijthoven), dr v Joannes en Maria Elisabeth Costermans. Kind: Gerardus Henricus 18-5-1779 Breda, Maria Joanna X Petrus Jos. Jamez, Adriana Petronella X Wilhelmus v Kakerken. lakenkoopman, schout Etten-Leur en Sprundel (1804). Neef en executeur van het rijke echtpaar Johan Gaspar Calckberner-Cheeuws (stierven kinderloos ca 1800). Ontving van hun een legaat van Fl. 8000,-. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21976 Adrianus van Son 1756 Groot Waspik 0 X Adriana Jacobusdr Zijlmans, dr v Jacobus Peeters Zijlmans en Maria Adriaense Camp. Kind: Maria X Joachim de Jong, Simon Adriaans, 10-5-1787 Waspik, Simon 21-3-1792, minderjarig in 1805. WOUTER BAC VAN OLE 1180
38217 Dimphena (Baldina) van Son 1756 Raamsdonk 1814 X Adrianus Post (28 april 1791 Raamsdonk schep.), zn v Gerardus Post en Maria Catharina Schatteleijn. Kind: Maria Catharina, Gerardus, Hubertus X Maria Elizabeth van Gorcom (Gorkum) (1838 Drunen). WOUTER BAC VAN OLE 1180
38207 Martinus (Martien) Jans van Son 1757 Dongen 1833 X Anna Maria Hubertus Claassen (< 17-7-1803 Dongen?), dr v en . Kind: Huibert X Dingena Maria Raassen, Johannes +7-4-1870 Dongen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
27614 Magdalena Jacoba van Son 1758 Amsterdam 1803 X Jan Staphorst (ot 3-7-1776 Amsterdam), zn v Nicolaas Staphorst en Maria van Hasselt. NB: doop Marie Magdelaine Gijsbertine 15-12-1782 Haarlem waals, dr v Daniel Donker van den Hoff en Marie Catherine Ernst, get: Gijsbert Adriaan Patijz, Magdelaine van Son. Daniel Donker van den Hoff, hoofdcommies van de posterijen te Haarlem. WOUTER BAC VAN OLE 1180
34873 Magdalena Jacoba Augustina van Son 1758 Paramaribo 1795 X Simon Jacob de Graaf (27-4-1779 Haarlem), zn v David de Graaf en Catharina Maria Jolles. jonkvrouw. NB: doop Marie Magdelaine Gijsbertine 15-12-1782 Haarlem waals, dr v Daniel Donker van den Hoff en Marie Catherine Ernst, get: Gijsbert Adriaan Patijz, Magdelaine van Son. Daniel Donker van den Hoff, hoofdcommies van de posterijen te Haarlem. WOUTER BAC VAN OLE 1180
20651 Constantinus van Son 1760 Paramaribo 1805 Zwager Hartingh Comans X Anna Maria Elisabeth van Son. Mr. WOUTER BAC VAN OLE 1180
7057 Adriana van Zon 1760 Rotterdam 1820 X Henricus Joannes van den Akker (van den Acker) (6-5-1792 Rotterdam), zn v Joannes van den Akker en Magtildis van de Pol. birth 5 Sep 1766 Rotterdam, baptised 5 Sep 1766 Rotterdam, died 28 Aug 1826 Rotterdam. DTB-akten!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
21289 Pelgrom Maximiliaan van Son 1761 Amsterdam 1796 X Susanna Cornelia Melissen (3-5-1788 Amsterdam get: mr Joan Coolhaas), dr v Francois Jan Melisse en Henriette Geertruyd Lijnslager. president dissolvente boedelkamer te Amsterdam, kapitein van de schutterij. WOUTER BAC VAN OLE 1180
11858 Cornelia Hugina van Son 1762 's-Gravenhage 1831 X Joan Theodoor van de Kasteele (25-5-1788), zn v Wilhelmus Batholomeus van de Kasteele en Wilhelmina van der Meer. WOUTER BAC VAN OLE 1180
19541 Dymphna van Son 1762 Raamsdonk 1842 X Godefridus Bijvoets (21-1-1790 Raamsdonk), zn v Henricus Bijvoets en Helena Maria Juten. WOUTER BAC VAN OLE 1180
38921 Hendrik Stephanus van Son 1762 Den Haag 1787 X Sara Elisabeth Sijthoff (ot < 6-1787), dr Lambertus Sijthoff en Christina Voet. WOUTER BAC VAN OLE 1180
40710 Arnoldus Jans Broekhoven 1763 Dongen 1819 X Catharina Huiberts van Hulten (9-11-1800 Oosterhout schep.), dr v Hubertus Jans van Hulten en Jacoba Andries Broeders. Kind: Jacoba X Cornelis van Zon. schoonzoon van stam WILHELMUS JOOSTEN VAN SON 1710 DONGEN. WOUTER BAC VAN OLE 1180
38923 Jan Jacob van Son 1763 Den Haag 1789 luitenant voor de Admiraliteit van de Maze WOUTER BAC VAN OLE 1180
36521 Jan Jacobs van Son 1764 Raamsdonk? X Petra de Wit, dr v en . Kind: Catharina 1796, Huberta 1800 X Jan Otjes, Maria 1802, Jacob 1805, Adriana 1808. WOUTER BAC VAN OLE 1180
4792 Simon Simonsen van Son 1764 Raamsdonk 1820 X Theodora Maria Cornelis Sprangers (30-5-1804 Hill), dr v Cornelis Sprangers en Maria van Honswijk. koopman WOUTER BAC VAN OLE 1180
7931 Anna Maria van Son 1765 's-Gravenhage 0 X William Jacob Kerkman (25-10-1761 Scheveningen), zn v Willem Kerkman en Elisabeth Anna Crombou. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1870 Jan Jans van Son 1765 Waspik ? 0 X Johanna Cornelis de Jongh (ot 4-9-1784 Delft), dr v Cornelis Jans en Johanna Schouten. Kind: Cornelius 6-10-1789 Raamsdonk rk, Joannes 1793 X Tietje Cornelissen, Adrianus, Wilhelmina, X Jan van den Avoird, Maria X Laurens Oomens. Dr. Catharina ged. 10-3-1796 Raamsdonk, zn Simon 7-5-1799 Raamsdonk, + 27-8-1848 Raamsdonk. NB: Jacoba van Son, overl. 22 maart 1812 Kampen, 20 jr. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13289 Wilhelmus Johannes van Son 1765 Raamsdonk 1823 X Maria Ludovicus van Riet (25-4-1790 Oosterhout), dr v Louis van Riet en Maria van Wagenberg. Kind: Adriana Maria X Willem v d Wee, Jan X Allegonda van der Sande, Johanna X Christoffel Brekelmans, Lucia Theresia X Wouter v Rooij X Cornelis v Gool. bakker. WOUTER BAC VAN OLE 1180
38924 Magdalena Jacoba Elisabeth van Son 1766 Den Haag 1854 WOUTER BAC VAN OLE 1180
11859 Jacobus Theodorus van Son 1767 Den Haag ? 1768 WOUTER BAC VAN OLE 1180
38925 Cornelia Sara van Son 1768 Den Haag 1797 WOUTER BAC VAN OLE 1180
13804 Adriana van Son 1769 Oosterhout 0 X Jacobus van Doremalen (14-1-1794), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
299 Jan Carel van Son 1769 Amsterdam 1831 X Anna Magdalena Gonzal (17-8-1800 Amsterdam), dr v Salomon Gonzal en Sytje Teunisz Smit. advocaat, baljuw (schout). WOUTER BAC VAN OLE 1180
177 Pieter Thomas van Son 1769 Den Haag 1847 X Maria Antoinetta Jansen (4-9-1791 's-Gravenhage), dr v Joannes Adrianus Jansen en Cornelia Catharina van den Corput. Kind: Matthijs Hendrik, Cornelia Catharina Anna 28-5-1793. notaris en procureur te Den Haag. Bezit 1/12 part in de Surinaamse plantage Mollenhoop aan de Cottica, 330 bunders in Zuid Beveland. Hoorde bij de rijkste honderd in Den Haag. Op het einde praktisch failliet. Administrateur Domeinen Holland 1795-1796. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1835 Catharina Reinhardina van Son 1770 Den Haag 1810 X Warmold Albertinus van der Feltz (12-10-1807 IJsselstein), zn v Herman Rolof Wolf van der Feltz en Louisa Isabella van Imhoff . vrouwe WOUTER BAC VAN OLE 1180
12425 Matthias (Mattheus) Cornelis van Son 1770 Geertruidenberg 1848 X Wilhelmina Jacobus Gueding (26 -11-1805 Rotterdam), dr v Jacobus Gueding en Johanna Cornelia Willemse. Kind: Willebordus Jacobus ged. 25-10-1806, overl. 6-1808, Johannes Hermanus, begr. 18-9-1818 Rotterdam, 7 jaar, 2 mnd en 20 dgn. koopman te Rotterdam. 1 van de oprichters van de Algemene Zee- en Brandverzekering-Maatschappij (aandeel 5% (F25000,-)). WOUTER BAC VAN OLE 1180
13800 Joanna Jacobs van Son 1771 Oosterhout 0 X Cornelis Laurentius Stadhouders (20 mei 1797 Oosterhout), zn v Jacobus Pieterse Stadhouders en Johanna Gerritse Smits. in een akte (J..F. Mirandolle, Allerhande acten (Minuten)10-05-1808) genoemd met Adriaan en Jacobus van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1681 Magdalena Constantia van Son 1771 Amsterdam 1858 X Daniël Jacobus Heeneman (ot 27-12-1794 Amsterdam), zn v Gijsbert Heeneman en Maria de Vrint. Jonkvrouw WOUTER BAC VAN OLE 1180
36507 Martinus Jacobs van Son 1771 Raamsdonk 1849 X Anna Swagemakers, dr v en . Kind: Jacobus 15-3-1803 Raamsdonk rk, X Dorothea Maria Heere (17-4-1839 Raamsdonk), Adam + 11-2-1856 Raamsdonk, Hubertus 1806, Joachim + 15-11-1858 Raamsdonk, Catharina 16-3-1810. NB: Cornelis Josephus Swagemakers X Adriana Maria Rijken (ca 1830), zn Josephus Cornelis Swagemakers X Eulalia Euphrasia Catharina van Ghert, geb. 17-12-1844 Onsenoort (20-6-1872 Nieuwkuijk), dr Adrianus en Maria Anna van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
4763 Petrus Simon van Son 1771 Raamsdonk 1862 X Elisabeth Theodora Beckers (1803), dr v en . zes kinderen X Gerardina van Kleeff, dr v en . president rechter Den Bosch WOUTER BAC VAN OLE 1180
13268 Theodora Cornelia Margaretha van Son 1771 Gellicum 1845 X Hendrik 't Hooft (3-5-1791 Gellicum), zn v Hendrik 't Hooft en Sya van Opstall. X Leon Cohen Sprang, zn v en . heerlijkheid, kasteel Gellicum. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13799 Adrianus Jacobs van Son 1772 Oosterhout 1827 X 1) Johanna Cornelis Tack (3-11-1799 Oosterhout), dr v Cornelis Jacobus Tack en Adriana Jan Lambert Vermeulen. X 2) Anna Willems van Berkel (31-1-1808 Oosterhout), dr v Wilhelmus van Berkel en Maria Dingemans. koopman in stenen potten UITWERKEN !!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
37021 Jan Jacob van Son 1773 Amsterdam Naamlijst der ingezetenen van de Gemeente Raalte Augustus 1811: buurtschap: dorp Raalte, huis: 44 Naam: van Son Jan Jacob rentenier 38 jaar Man geb. julij 1773 ouders A van Son en van Ecke JGC overl: beiden Woonpl: Amsterdam Beroep: advocaat advocaat en rentenier WOUTER BAC VAN OLE 1180
15940 Johanna Adriaans van Broekhoven 1774 Helvoirt 0 X Cornelis Laurens Witlox (28-5-1813 Helvoirt), zn v Laurens Witlox en Margaretha van de Zanden. NB: Cornelis van Broekhoven en , beiden wonend te Helvoirt, als momboren over haar onm. kleindochter Johanna, dr v Adriaan en Wouterien van Abelen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
11067 Arnoldus Petrus van Son 1774 Dongen 0 X Cornelia Dekkers (11-11-1805 Waalwijk), dr v Bartholomeus Dekkers en Adriana Kemmene. brouwer Dongen. UITWERKEN!!! Martinus Cornelis van Son, voor hen zelf en zijn broer de heer Arnoldus Petrus van Zon, verkopen aan de heer B.H. Wassenaar van Onsenoort (geen soort grond benoemd in deze akte!)..voor de som van 2550 gulden. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13798 Huberta van Son 1774 Oosterhout 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
13269 Alexander Gijsbert Pieter van Son van Tengnagell 1774 Gellicum 1829 X Adelheid Margaretha Müllern (Mulert ?) (1806), dr v en . kapitein ter zee WOUTER BAC VAN OLE 1180
6474 Abel Theodoor Ewouds van Son 1775 Rotterdam 1869 X Johanna Elisabeth Severijns van der Kloot (27-11-1804 Rotterdam ), dr v Severijn Severijns van der Kloot en Elisabeth Tamée. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2734 Joanna Maria van Son 1776 Dongen 1823 X Peeter Josephus Stael (4-6-1797 Dongen), zn v Richardus Stael en Petronella Peters Sprangers. 1 v 10 kind: 1. Richardus Josephus Stael (1798-1851), was dijkgraaf en trouwde met Maria Francisca Mombers uit Oisterwijk. Dongense bierbrouwersdochter. WOUTER BAC VAN OLE 1180
9689 Pieter Theodorus van Son 1776 Deil 1843 X Geertruida van Stenis, dr v Peter van Steenis en Jantje van Heukelum. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13805 Catharina Petronilla van Son 1777 Oosterhout 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
5997 Maria Johanna van Son 1777 Breda 1864 X Petrus Josephus Jamez (15-4-1799 Breda, get: eerw. Henricus van Olmen en Maria Platuijt), zn v Gaspar Jamez en Antoinette Damen. connectie met Adriana Petronella van Son X Andries Dart en Mathias van Son (Geertruidenberg). WOUTER BAC VAN OLE 1180
33635 Pieter Nicolaas Adrianus Francois van Son 1778 Gellicum 1819 X Eliza Metta Christina Lahusen (Bremen ?), dr v en . Kind: Louise Amalia X Pieter Ulrich von Huben, Frederika Christine X Rinia Justus Gonggrijp. kapitein 25e bataljon te Indonesie. Mogelijk op 29-11-1796 te Arbergen gehuwd (bron: Heinz Früchtenicht, geen archiefbron genoemd. Bron via Egbert Fortuin). WOUTER BAC VAN OLE 1180
13806 Wilhelma van Son 1778 Oosterhout 0 X Jan Andries Comelissen (30-1-1823), zn v en . ging na 1824 bij slachter Jan van den Avoirt (X Willemina van Son) op kamers wonen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2736 Johanna Catharina Hendriks van Son 1780 Dongen 0 X 1) Jan Peters de Bont (16-8-1802 Waspik), zn v Petrus de Bont en Anna Maria de Bont. X 2) Peter Josephus Cornelisz Sprangers (28-10-1810 Dongen), zn v Cornelius Sprangers en Maria van Honsewijk. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13807 Johannes van Son 1780 Oosterhout 1858 X Maria Goverde (1808), dr v en . Kind: Petrus Joannes Nicolaas ged. 6-12-1828 Arnhem. schipper op 'De Vrouw Maria', grossier. WOUTER BAC VAN OLE 1180
34474 Adriana Petronella van Son 1781 Breda 0 X 1) Andries Josephus Dart (22-11-1802 Breda schepenen), zn v Jean Joseph Dart en Maria Theresia Vilain. X 2) Wilhelmus van Kakerken (24-11-1813 Breda), zn v Franciscus Josephus (Franciscus Antonius) van Kakerken en Wilhelmina Jans Willem de Jongh. WOUTER BAC VAN OLE 1180
11074 Martinus Cornelis van Son 1782 Dongen 1841 X Maria Antonetta Binck (7-8-1814 Dongen), dr v Anthonij Cornelis Binck en Cornelia Denissens. burgemeester Dongen, schout (1823). NB: Michiel van Son, geboren te Boxtel, 27 jaar oud, leerlooier van beroep. Transport 1808: houtbos aan B.H. Wassenaar v Onsenoort voor 3050 gulden. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13760 Hubertus van Son 1783 Waspik 1854 X Catharina Peeters (1 februari 1821 Geertruidenberg), dr v Marcelis Peeters en Maria Adriaanse Timmermans. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13808 Wilhelmus van Son 1783 Oosterhout 0 = 31717 ?? Pastoor, vicaris op Sint Catharinadal bij Proost van Gennep. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13276 Livinus Diederik Mattheus van Son 1784 1815 X Margaretha Bakker (1813), dr v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
10580 Aletta Adriana Ewouds van Son 1785 Rotterdam 0 X Simon Adrianus Koning (12-6-1804 Rotterdam), zn v Nicolaas Koning en Maria van Ma(a)le. WOUTER BAC VAN OLE 1180
34674 Jan Antonius van Son 1786 Breda 1836 X Elisabeth Josephe van Lerius (<=7-4-1813), dr v en . NB: Lambertus, zn Jacobus Gueding X Joanna Cornelia Willemse, X schoonzus Isabella Dart. Zijn zwager is Matthias van Son (van Geertruidenberg) X zus Wilhelmina Gueding. WOUTER BAC VAN OLE 1180
20464 Maria Adriaanse van Son 1786 Waspik 1829 X Joachim Barts de Jong (20-1-1804 Raamsdonk), zn v Bartholomeus Peterse de Jongh en Willemina Jochumse Bossers. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13809 Cornelius van Son 1788 Oosterhout 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
17257 Willem Jacob van Son 1788 Amsterdam 1817 X Maria Gerarda Hoffmann van Hove(n) (27-10-1826 Gorinchem), dr v Martinus Godfried Hoffman van Hove en Ida Johanna Adolphina Thooft ('t Hooft). WOUTER BAC VAN OLE 1180
2815 Cornelis Jans van Son 1789 Raamsdonk 0 X Petronella Jans van Steenhoven (Steenoven) (6-5-1818 Raamsdonk), dr v Joannes (Jean) Van Steenhoven (Steenoven) en Adriana Maria Lamberts Schoenmakers. UITWERKEN !!!! Dr. Johanna, geb. 27-7-1822 Raamsdonk, overl. 10-5-1853 Ruhrort, Duitsland, X Lambert Gerhard Heinrich (Hendrik, Heinrich) GESTHUISEN, geb. 29-8-1819 Wesel, overl. 9-01-1867 Ruhrort, Duitsland. WOUTER BAC VAN OLE 1180
479 Jan Carel François van Son 1790 Amsterdam 1856 X Magdalena Escolastica Raphaëla Valls Y Orfila (6-1-1830 Arnhem), dr v Thomas Valls Y Valls en Madalena Orfyla Y Siguier. Uit dit huwelijk zijn 10 kinderen geboren. schout-bijnacht titulair, commandant van het schip De Gier 1831. Zoon Mathijs Pelgrom, overl. 26-8-1898 Vught, X Hermina Geertruida Efting. WOUTER BAC VAN OLE 1180
5457 Johanna Catharina van Son 1790 Oosterhout 1860 X Joannes Josephus van Hal (22-7-1817 Oosterhout ), zn v Joannes Adriaansen van Hal en Aldegundis Ketelaers. = 2736 ?? UITWERKEN !!!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
22170 Adriana van Son 1791 Raamsdonk 1848 X Pieter Willems (11-5-1820 Oosterhout), zn v Godefridus Willems en Henrica Dudaer. WOUTER BAC VAN OLE 1180
15892 Adriana Maria van Son 1791 Dongen 0 X Willem van der Wee (2-5-1819 Dongen), zn v Gijsbert van der Wee en Maria Halsters. Geb. 27-1-1790 Oosterhout. WOUTER BAC VAN OLE 1180
4934 Pieter Nicolaas Alexander van Son 1791 Gellicum 1845 X Frederika Louisa Wilhelmina ’t Hooft (1825), dr v Hendrik 't Hooft en Theodora Cornelia Margaretha van Son. rijksontvanger. Relatie met Hendrik Gerard de Beveren Esveldt, geb. 18 december 1790 te Enkhuizen ??? WOUTER BAC VAN OLE 1180
4796 Jan Willems van Son 1792 Dongen 1852 X Allegonda Hermans van der Sande (17-2-1822 Oirschot), dr v Maurus Petrus en Anna Maria Joannisse van Rosendael. Kind: Anna Maria X Adrianus van Esch, Lucia Theresia, Willem X Maria Jans van de Wijdeven, Hendriena. bakker te Oirschot. WOUTER BAC VAN OLE 1180
178 Matthijs Hendrik van Son 1792 's-Gravenhage 1870 X 1) Ignatia Petronella Maria Hofstede (24-12-1822 Assen), dr v Petrus Hofstede en Susanna Christina Kymmell. X 2) Johanna Maria de Beveren (28-4-1830 Voorburg), dr v Antoni Willem de Beveren en Anna Elisabeth van Cuylenburg. administrateur Rijksschatkist. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2928 Nicolaas Adrianus van Son 1792 Gellicum 1862 X 1) Geertrui Cornelia Bullee (29-4-1820 Beesd), dr v Willem Bullee en Geertruij van Alphen. X 2) Maria van de Water (29-8-1839 Beesd), dr v Dirk Hermense van de Water en Neeltje van Driel. steenfabrikant WOUTER BAC VAN OLE 1180
5102 Cornelia Catharina Anna van Son 1793 's-Gravenhage 1877 X Abraham Meinsma (23-6-1814 's-Gravenhage), zn v Johannes Jacobus Meinsma en Tjitske Appelhoff. Kind: Anna X Carel Clemens Elias d' Engelbronner. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13762 Elisabetha van Son 1793 Raamsdonk 1862 WOUTER BAC VAN OLE 1180
38956 Jan van Son 1793 Raamsdonk X Tietje Cornelissen (21-2-1816 Amsterdam), dr v Jan Cornelisse en Seike Fredzes. schipper. NB: Jacoba van Son, overl. 22 maart 1812 Kampen, 20 jaar. WOUTER BAC VAN OLE 1180
5438 Maria van Son 1793 Raamdonksveer 1875 X Cornelis Philipse (1-2-1823 Raamdonksveer), zn v Hendrik Philipse en Elisabeth van Gijzel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
32145 Adriaan (Adrianus Ludovicus) van Son 1794 Dongen 0 X Johanna Dingemans (3-6-1824 Dongen schepenen), dr v Antonie Dingeman Dingemans en Elisabeth Petri van Son. UITWERKEN !!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
34651 Jacobus Johannes van Son 1794 Gellicum WOUTER BAC VAN OLE 1180
11124 Huberta Antonij van Son 1795 Raamsdonk 0 X Joannes Otjens (16-5-1833 Raamsdonk), zn v Joannes Otjens en Maria van Steenoven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22171 Maria Jans van Son 1795 Raamsdonk ? 1819 X Laurens Oomens (), zn v en . Kind: Adriana 16-8-1818 Waspik. WOUTER BAC VAN OLE 1180
1599 Hendrik Stephanus van Son 1796 Den Haag 1853 X Gertruida Helena van Braam (25-6-1802 Batavia), dr v en . Kind: Mr. Pieter Thomas van Braam van Son, * 12-4-1822 - Malakka, + 23-11-1853 - Batavia) X Rosalie Julie Rudolphine van Alphen. planter, gouverneur Malakka. WOUTER BAC VAN OLE 1180
4886 Johanna van Son 1796 Dongen 0 X Christoffel Brekelmans (29-7-1818 Waalwijk), zn v Marcelis Brekelmans en Petronella van de Zande. schoonzoon van stam CORNELIS VAN SON 1580 AALBURG WOUTER BAC VAN OLE 1180
7936 Anna Maria van Son 1797 's-Gravenhage 0 X Johannes Abraham de Visch Eijbergen (3-5-1826 's-Gravenhage), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
2814 Wilhelmina Jans van Son 1797 Delft 1849 X Jan Willems van der Avoirt (2-11-1823 Oosterhout), zn v Wilhelmus Jans van der Avoird en Adriana Speekenbrink. (zie: Jan Claeus Hoefs !!) zie: Jan Claeus Hoefs. WOUTER BAC VAN OLE 1180
5324 Wilhelmus van Son 1797 Geertruidenberg 1863 X 1) Digna Laurijssen (7-5-1829 Raamsdonk), dr v Peter Stans Laurijssen en NN. X 2) Anna Maria Nobele (1-5-1833 Raamsdonk), dr v Jan Jan en Petronella Snijders. X 3) Petronella Roelen (26-4-1849 Oosterhout), dr v Cornelis en Elisabeth Diependale. WOUTER BAC VAN OLE 1180
7958 Anna Elisabeth Louisa Petronella Theodora van Son 1799 Gellicum 1839 X Hendrik Bullee (25 Jul 1819 Acquoy), zn v Willem Bullee en Jannetje den Drijver. WOUTER BAC VAN OLE 1180
15893 Lucia Theresia van Son 1799 Dongen 0 X 1) Wouter van Rooij, zn v Johannes Wouter en Maria Allegonda van Spaandonk. X 2) Cornelis van Gool, zn v Johannes en Johanna Cornelis Schellekens. Geb. 9-5-1799 Dongen. (31-1-1856 Dongen) WOUTER BAC VAN OLE 1180
5318 Antonie Antonies van Son 1801 Geertruidenberg 1861 X Johanna Huiberts Broeders (21-5-1829 Raamsdonk), dr v Hubertus Broeders en Adriana Nobele. Geb. ca 1800. Raamsdonk ? WOUTER BAC VAN OLE 1180
36465 Balthildis (Digna) van Son 1801 Geertruidenberg 1873 X NN. Kind: Adriaan 9-5-1827 Raamsdonk get: Petrus (?) Hoevenaars, Joachim Zijlmans. Aangifte door chirurgijn Wilhelmus van der Pluijm, 30 jaar. Uitwerken! WOUTER BAC VAN OLE 1180
39041 Jacobus van Son 1801 X Maria Elisabeth Cornelia de Groot (4-6-1829 Rotterdam), dr v Joannes Josephus de Groot en Magdalena Strijdhoudt. tabakkoper WOUTER BAC VAN OLE 1180
38499 Louise Amalia van Son 1802 Bremen 1866 X Pieter Ulrich von Huben, zn v Pieter Ulrich von Huben en Elisabeth Kroos. WOUTER BAC VAN OLE 1180
40674 Jacoba Arnoldus Broekhoven 1803 Oosterhout X Cornelis Joosten van Zon (10-5-1832 Oosterhout), zn v Joseph Willem van Son en Huiberdina Schippers. WOUTER BAC VAN OLE 1180
5325 Adriaan Antonisen van Son 1804 Geertruidenberg 1855 X 1) Maria van Alphen (5-11-1846 Raamsdonk), dr v Adriaan van Alphen en Cornelia Pieters Akkermans. X 2) Joanna Adriaans Vissers (16-8-1849 Raamsdonk), dr v Adriaan Cornelisz en Aldegonda Jans Bossers. NB: Peter van Son, timmerman, X Johanna Vissers (ca 1830 Well). WOUTER BAC VAN OLE 1180
573 Jan Baptist Adriaen van Son 1804 's-Hertogenbosch 1875 X Maria Catharina Brahm (22-7-1821 Tilburg), dr v en . Kind: Maria Anna van Son 1833-1921. Martinus van Son 1833-1905. mr., politicus. minister v Zaken der RK Eredienst (1844-1848), staatsraad buitengewone dienst. WOUTER BAC VAN OLE 1180
31182 Wilhelmus van Zon 1804 Rotterdam 1884 X 1) Anna Catharina van Waart (11-11-1835 Rotterdam), dr v Cornelis van Waart en Maria Willemse. Kind: Adrianus Cornelis geb. 30-12-1836 R'dam, Petrus Johannes geb. 13-5-1841 R'dam, X Wilhelmina Barbera Luijke , Johannes Hendrikus geb. 29-1-1845 R'dam. UITWERKEN !!! X 2) Helena Rieken (21-4-1852 Rotterdam), dr v Henricus Rieken en Agnieta Reinada Engelen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
4615 Frederika Christine van Son 1805 Bremen 1837 X Rinia Justus Gonggrijp (11-5-1826 Sinderen, Gelderland), zn v Joost Rinia en Berbera Schmidt. Kind: 1) Justus Rinia Petrus Francois . 2) Elisa Barbara Wilhelmina Henrietta. 3) Albert Henderik Rinia WOUTER BAC VAN OLE 1180
24445 Catharina Maria Cornelia van Son 1806 Dongen 1874 WOUTER BAC VAN OLE 1180
20465 Hubertus Martinusz van Son 1806 Raamsdonk ? 0 X Joanna Maria Adriaans Smeur (25-5-1837 Raamsdonk), dr v Adrianus Thomas en Lucia Rekkers. Kind: Joanna Maria X Cornelis Jacobus Zijlmans (7-2-1867 Raamsdonk), Lucia X Jacobus Melchior Langerwerf, Adriaan X Maria van der Heijden Koopman, tapper. NB: Petronella Roelen??, dr Cornelus en Elisabeth Diependale, X 1) Adrianus Smeur?? (28-4-1865 Raamsdonk), zn Wouter Janse en Maria Janse de Bont?, X 2) Wilhelmus van Son (1798-????).?? WOUTER BAC VAN OLE 1180
17656 Lucia Adriana van Son van Tengnagell 1807 Bremen 1844 X Matthias Pliester, zn v Jan Hendrik Pliester en Johanna Noij. WOUTER BAC VAN OLE 1180
463 Anna Elisabeth van Son 1808 0 X Petrus Johannes Smit (Amsterdam 4-4-1828), zn v Gerardus Smit en Petronella Buisman. geb. Zwolle 5-10-1803 , commissaris griffie Overijssel WOUTER BAC VAN OLE 1180
24446 Bartholomeus Petrus Josephus van Son 1808 Dongen 1880 X Anna Swerts (23-9-1838 Hilvarenbeek), dr Godefridus Swerts en Johanna Maria Wijten. Kind: Cornelia Anthonia, Godefridus Cornelis, Johanna Maria, Hendrika Adriana Gerardina, Arnoldus Petrus, brouwer. brouwer te Dongen. UITWERKEN! WOUTER BAC VAN OLE 1180
18859 Dimpna Theresia van Son 1808 Den Bosch 1872 X Ludovicus Petrus Koene, zn v en . Zoon Petrus M. Koene is priester WOUTER BAC VAN OLE 1180
24448 Henrica Adriana Gerardina van Son 1810 Dongen 1892 X Petrus Henricus van Etten, zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
36493 Gerardus (Gerrit) van Broekhoven 1811 Loon op Zand 1850 X Adriana de Jong (27-5-1830 Waalwijk), dr v Cornelis de Jong en Geertrui de Jong. Kind: Johannes X Franciscus Antonius Maria Vromans, Dingena X Joannes van Baast. WOUTER BAC VAN OLE 1180
3654 Augustina Jacoba van Son 1811 1858 X 1) Marianus van Blijenburgh (ot 19-7-1832 A'dam), zn v Jacob van Blijenburgh en Anna Gesina Quack. X 2) Gerardus Jacobus Pool, zn v Jacob Pool en NN. Kind: Jan Carel 13-09-1840, Anna X Jan Jacob Droz Valk. zoon Fredrik Hendrik Arend Pool X Frederika Maria Hamminck Schepel (6-4-1876 Schiedam). WOUTER BAC VAN OLE 1180
2986 Jeannetta Susanna Giliana van Son 1811 Deil 0 X Aart Kerkhof (28 juli 1832 Deil), zn v NN en Teuntje Kerkhof. Kind: Geertruida Antonia Kerkhof WOUTER BAC VAN OLE 1180
37438 Johannes Martinus van Son 1811 Raamsdonk X Johanna Adriaans van den Noort (22 mei 1843 Oosterhout schep.), dr v Adriaan Cornelis van den Noort en Henrica van Hassel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
39044 Maria Wilhelmina van Son 1811 Rotterdam X Johannes Hendrikus Groos (30-5-1838 Rotterdam), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
24450 Johanna Maria van Son 1812 Dongen 1862 WOUTER BAC VAN OLE 1180
31629 Huijbert van Son 1814 1874 X Dingena Maria Raassen, dr v en . Kind: Martinus van Son, geb. 3-8-1844 Dongen. Anna Maria Hubertus Claassen (< 17-7-1803 Dongen?). WOUTER BAC VAN OLE 1180
5543 Theodorus Cornelis van Son 1814 Breda 1883 X Elisabeth Geertruida Maria Rijken (8-7-1841 Amsterdam), dr v Johannes Judocus Henriks Rijken en Anna Catharina Tier. Kind: Levinus Diederik Matheus van Son , geb. 3-2-1845 Amsterdam, X Carolina Weijnschenk (8-9-1875 Djokjakarta). kantoorbediende (1841). WOUTER BAC VAN OLE 1180
24451 Adriana Antonia van Son 1815 Dongen 1882 X Jan Hendriks Smits (14-6-1847 Dongen), zn v Hendrikus Smits en Petronella Raijmakers. WOUTER BAC VAN OLE 1180
39398 Daniël Constantijn Augustinus van Son 1815 Amsterdam 1896 X Geertruijda Johanna Vermaat (27 april 1843 Amsterdam schep.), dr v Philippus Arijsz Vermaat en Maria Elias de Bank. Kind: Karel Philippus ged. 11-3-1844 Amsterdam, vertrokken naar Beverwijk 26-10-1885, Anna Magdalena 15-1-1853 Amsterdam. drogist, koopman. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21963 Henricus Cornelis van Son 1815 Dongen 1872 X Maria Agneta van de Sande (25-11-1845 Waalwijk), dr v Henricus van de Sande en Adriana Maria van Besauwen. arts te Waspik, wapen 3 eendvogels. WOUTER BAC VAN OLE 1180
12184 Leeuwinius Didericus Matheus van Son 1815 0 X 1) Jannigje van de Water (15-6-1844 Beesd), dr v en . X 2) Cornelia de Keijzer (14-8-1852 Deil), dr v en . zoon Pieter Theodorus 27-10-1844 Beesd X Helena van Ravestein 23-5-1852 Buurmalsen (zie H.J.A. van Son deel III oudere linie, pag. 34) hun kinderen: Livinus Didericus Matheus, Arnoldus Gerardus Christiaan, Jan Pieter Leendert Theodorus. WOUTER BAC VAN OLE 1180
11005 Jan van Son 1817 Amsterdam 0 X Maria Breuker (8-2-1844 Kampen), dr v Gerrit Breuker en Hendrika Olddijk (Oordijk). Kind: Johannes 15-7-1848 Kampen, X Theodora Bekkers, Hendrika X Bernardus Quirinus Beljaers, Cornelius Antonius X Maria Louise de Wilde. schippersfamilie UITWERKEN !!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
5693 Jan Jacob van Son 1818 Amsterdam 1886 X 1) Cornelia Wijnstroom (2 april 1846 Leiden), dr v Frederik Wijnstroom en Elisabeth Francina Logger. X 2) Johanna Emerantia Sas (14-6-1860 Zwammerdam), dr v Johannes Sas en Johanna Petronella Buijtendijk. geneesheer UITWERKEN !!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
21964 Cornelia Petronella Maria van Son 1819 Dongen 1882 1868 februari 29 en maart 3 inv. nr. 429/37: Johannes Ignatius Hubertus Hoeben, notaris te Breda, als curator van Cornelia Petronella Maria van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
40061 Jan Cornelisz van Son 1820 Raamsdonk? X Margaretha Sandheuvel (7-3-1851 Leiden schep.), dr v Hendrikus Sandheuvel en Johanna van Heel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
7950 Theodorus Adrianus van Son 1820 Acquoy (Beesd) 1908 X Sara Cornelia Steinigeweg (21-10-1842 Beesd), dr v Jan Emanuel Steinigeweg en Cornelia Alida Anna Temminck. uitwerken WOUTER BAC VAN OLE 1180
2573 Ambroisine Maria van Son 1821 1881 X Ernst Willem Cramerus (1840), zn v Ernst Willem Cramerus en Henderiena Noordink. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21965 Antonius Adrianus Cornelis van Son 1821 Dongen 1894 WOUTER BAC VAN OLE 1180
12186 Jacobus Johannis van Son 1821 Deil 1901 X Hendrika Verweij (12-1-1846 Gorinchem), dr v Pieter Verweij en Martina van Dijk. Kind: Marcina Boudewina X Albertus van Heulen, Johanna X Hendrikus Both. schipper WOUTER BAC VAN OLE 1180
13771 Johanna Maria Jans van Son 1821 Tilburg 0 X 1) Augustinus Arnolds van Lieshout (7-7-1864 Tilburg), zn v Arnold Augustinusz en Cornelia Jan Brenders. X 2) Willebrord Cornelisz van der Linden (13-10-1870 Tilburg), zn v Cornelis en Antonia Dirven. WOUTER BAC VAN OLE 1180
3915 Anna Maria Jans van Son 1822 Zeelst 0 X Adrianus van Esch (17-11-1855 Oirschot), zn v NN en Adriana van Esch. Kind: Lambertus X Geerardina Jacobs van de Ven, Jan X Maria Arnolda Willems, Maria Catharina X Gerardus Theodoor van Elsen, Adriana Maria X Adrianus Smetsers. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22512 Elizabeth Louise van Son 1822 1866 WOUTER BAC VAN OLE 1180
2575 Pieter Thomas van Braam van Son 1822 1853 X Rosalie Julie Rudolphine van Alphen (26-12-1850 Semarang), dr v Antonie Frederik van Alphen en Ludovica Manuel. mr., raad van Justitie WOUTER BAC VAN OLE 1180
1754 Hendrik Jan Abraham van Son 1823 Singapore 1880 X 1) Maria Wilhelmina Vincentia Baud (1854 Den Haag), dr v Jean Chretien en Wilhelmina Henrietta Senn Van Basel. X 2) Petronella Louisa Carolina Baud (16-7-1874 Utrecht), dr v Jean Chretien en Wilhelmina Henrietta Senn Van Basel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
3129 Pieter Thomas van Son 1823 Assen 1886 X Margien Raben (5-6-1850 Assen), dr v Harmanus Raben en Aaltje Pieters Philips. 10 kinderen. UITWERKEN !! WOUTER BAC VAN OLE 1180
11819 Jan Jans van Son 1824 Tilburg 1906 X 1) Maria Anna Peters Simons (5-6-1862 Tilburg), dr v Peter Simons en Joanna Melis. X 2) Allegonda Hendriks Copal (9-9-1875 Berkel-Enschot), dr v Hendrik Jans Copal en Johanna Maria Peters van den Hurk (Sluiter). WOUTER BAC VAN OLE 1180
22135 Lucia Theresia van Son 1824 Zeelst 1913 Oirschot 2-9-1902: Verkoper; Lucia Theresia van Son, zonder beroep 's Gravenhage Een huis, stal, erf en tuin aan de Rijkesluisstraat, kad. F 409, 410, groot 0.03.73 ha wonende te Oirschot 1890. Zonder beroep 's Gravenhage. Een huis, stal, erf en tuin aan de Rijkesluisstraat, kad. F 409, 410, groot 0.03.73 ha. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2571 Caroline Suzette van Son 1825 Malakka 1861 X Alfred Augustus Reed (2-5-1843 Pati), zn v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
12576 Cornelia Benine van Son 1825 Arnhem ? 0 X Justinus Henri van Gennep (29-6-1848 Arnhem), zn v Hendrik Johannes van Gennep en Maria de Crane. Kind: eene dochter en drie zoons. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14117 Theodorus Adrianus van Son 1825 Stoppelsdijk 1855 X Carolina van Alphen (18-8-1853 Den Haag), dr v Karel van Alphen en Johanna Christ. wijnkoper WOUTER BAC VAN OLE 1180
22513 Alexander Gijsbert van Son 1826 0 2021 Stukken betreffende de Commissie voor het Burgerlijk Armbestuur te Rotterdam, 1846-1870: Hierbij een acte van borgtocht t.b.v. Alexander van Son, onderdirecteur van het Stads Algemeen Armbestuur. Aanw. 1906 WOUTER BAC VAN OLE 1180
8864 Norbertus Augustinus van Son 1826 Tilburg 1900 X Petronella Aarts, dr v Petrus Aarts en Anna Maria van Mensfoort. WOUTER BAC VAN OLE 1180
18857 Wilhelmus van Son 1826 Dongen 1902 X Cecilia Aldegonda van Gool (5-6-1862 Dongen), dr v Adriaan Johannes van Gool en Dijmphena Maria Sprangers. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21966 Adrianus Petrus Josephus van Son 1827 Dongen 1890 priester te Velp WOUTER BAC VAN OLE 1180
1598 Charlotte Catharine van Son 1827 Palembang 1905 X Catharinus Johannes Hasselman, zn v Dirk Hasselman en Geertruida Adriana van den Bosch. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22514 Jan Hendrik van Son 1828 1897 WOUTER BAC VAN OLE 1180
21736 Owen Maurits Roberts van Son 1829 Palembang 1914 X Marie Schadee (2-9-1858 Rotterdam), dr v Hermanus Adrianus Schadee en Maria Verveer. consul gen. Nederland te Wenen WOUTER BAC VAN OLE 1180
5316 Antonia van Son 1830 Raamsdonk 1877 X Petrus van Blerck (1-10-1866 Made en Drimmelen), zn v Joannes van Blerck en Anna Maria (Johanna) van den Oudenhove. WOUTER BAC VAN OLE 1180
4933 Adrianus Franciscus Pieter van Son 1832 Overzande 1874 X Elisabeth Burck (28-7-1870), dr v Pieter Jan Burck en Wilhelmina Elisabeth Costerus. apotheker, gasfabrikant. WOUTER BAC VAN OLE 1180
5363 Maria Anna Jans van Son 1833 Tilburg 1921 X Wilhelm Huiberts van Gorkom (8-1-1852 Tilburg), zn v Hubert Adriaans en Johanna Maria Jans Donders. Kind: Anna Maria X Norbert Peters Haans, X Gerardus Laurentius Peeters, Adriana X Gerardus Franciscus Marinus. WOUTER BAC VAN OLE 1180
11824 Martinus van Son 1833 Tilburg 1905 X 1) Helena Helena Thal (28 mei 1857 Tilburg), dr v Hendrik Thal en Maria Van Vessem. Kind: Gertrudis, 27-1-1863 Tilburg, X Adriaan Massuger. X 2) Christina van Nieuwburg (5-1-1870 Berkel-Enschot), dr v Jan van Nieuwburg en Johanna van den Broek. fabriekswerker, schoenmaker. WOUTER BAC VAN OLE 1180
10126 Wilhelm Anne van Son 1833 1877 X Marie Adrienne Vreede (12 dec 1864 Soerabaja), dr v Paul François Corneille Vreede en Diderika Elizabeth van Rossum. WOUTER BAC VAN OLE 1180
24284 Wilhelmus Hermanus van Son 1833 Zeelst 1907 X Maria Jans van de Wijdeven (26-11-1855 Oirschot), dr v Johannes van de Wijdeven en Johanna Leeten. Kind: Petrus Hermanus (Johannes). zus Theresia en Wilhelmina van Son (kloosterzuster Brussel), zoon Petrus Johannes (Hermanus), Allegonda en Jean de Brouwer, Lambertus van Esch en Johannes van Esch, schoenmakers won. Oirschot, Gerard van Elsen, bakker Gräfrath, gehuwd Catharina van Esch. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13913 Antonius van Son 1835 Raamsdonk 0 X Johanna Adriana Oomens (11-4-1872 Waspik), dr v Martinus Wouterse Oomens en Elisabeth Janse Nouwens. geb. 6-01-1837, Waspik, ( WOUTER BAC VAN OLE 1180
14092 Johanna Maria van Son 1835 1900 X Frederik Hendrik Cornelis Cramerus (1853), zn v Ernst Willem Cramerus en Henderiena Noordink. Kind: Caroline Susette geb. 28 september 1859 Zeist. WOUTER BAC VAN OLE 1180
11852 Aarnout Constantijn Lodewijk van Son 1837 Assen 1870 X Marie G. C. Redeker (6 apr 1870 Geertruidenberg), dr v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
7927 Matthijs Hendrik Johan Marcus van Son 1838 Assen 1890 X Eugénie Charlotte Jessy de Visch Eybergen (15 mei 1872 's-Gravenhage), dr v Johannes Abraham de Visch en Anna Maria van Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180
15180 Pieter van Son 1838 Arnhem 1919 predikant te Kethel 1864 WOUTER BAC VAN OLE 1180
20483 Lucia van Son 1839 1893 X Jacobus Melchior Langerwerf (1-6-1865 Raamsdonk), zn v Thomas Langerwerf en Adriana Cornelia Lips. WOUTER BAC VAN OLE 1180
31179 Johannes Adrianus Wilhelmus van Zon 1839 Rotterdam 1893 X 1) Hendrika Maria Dolmans, dr v Henricus Bernardus Dolmans en Elisabeth Kampschoten. Kind: Elisabeth Adriana X Wilhelmus Gerardus Martinus Vonk. X 2) Maagje Pouwlina Loman (24-11-1886 Rotterdam), dr v Antonie Loman en Geertrui Hougee. Elisabeth Adriana geb. Utrecht ca 1866 Utrecht. WOUTER BAC VAN OLE 1180
31210 Francisca van Broekhoven 1840 Loon op Zand 1920 X Johannes Leemans (7-5-1860 Loon op Zand), zn v Arnoldus Leemans en Pieternella van Wanrooij. WOUTER BAC VAN OLE 1180
20485 Adriaan Huiberts van Son 1840 Raamsdonk ? 0 X Maria Christiaans van der Heijden, dr v Christiaan van der Heijden en Jacoba Paap. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22102 Martinus van Son 1840 Oosterhout 0 X Hendrika Joris (27-9-1876 Breda), dr v Joannes Joris en Joanna van Bavel. WOUTER BAC VAN OLE 1180
8512 Willem Frederik George Lodewijk van Son 1840 Assen 0 X Adriana Maria Anna van Hall ( 12-9-1872 Leiderdorp), dr v Cornelis Christiaan van Hall en Petronella Adriana Romijn. WOUTER BAC VAN OLE 1180
8451 Matthijs Pelgromsz van Son 1842 Den Helder 0 X Hermina Geertruida Efting (27 aug 1863 Arnhem), dr v Joost Hendrik Efting (* 1811) en Grada Florina Krieboo. Kind: Willem (bron: H.J.A. van Son) X Gesina Maria de Vries (16-12-1897 Amsterdam), dr Johannes en Maria Tjepkema. mr. WOUTER BAC VAN OLE 1180
8651 Nicolaas Adrianus van Son 1843 Rhenoy? 1914 X Johanna Sophia Voigt (1885 Amsterdam), dr v en . WOUTER BAC VAN OLE 1180
22413 Martinus van Son 1844 Dongen 0 X Hendrika van Baast (19-11-1876 Oosterhout), dr v Cornelis van Baast en Wilhelmina Mathijsen. Kind: Cornelis (1878-????) X Petronella Vermeulen (1883-????), dr Jacobus Johannes Vermeulen en Adriana Maria de Rooij. schoenmaker UITWERKEN! WOUTER BAC VAN OLE 1180
20481 Joanna Maria van Son 1845 Raamsdonk ? 1893 X Cornelis Jacobus Zijlmans (7-2-1867 Raamsdonk), zn v Anselmus Zijlmans en Elisabeth Bossers. UITWERKEN!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
1886 Livinus Diederik Mattheus van Son 1845 1917 X Carolina Weynschenk (8-9-1875 Djokjakarta), dr v George Lodewijk Weynschenk en Wilhelmina Frederika Kramer. kapitein infanterie O.I.-leger. WOUTER BAC VAN OLE 1180
8592 Geertrui Cornelia van Son 1847 Acquoy 1924 X Gerard Elisa Verstegen (24-1-1885 Rhenoy ), zn v Floris Melchior Verstegen en Johanna Geertruida Cornelia van Nouhuys. WOUTER BAC VAN OLE 1180
5097 Ignatia Petronella Maria van Son 1847 Assen 1893 X Otto Wilhelm Drechster (18-11-1875 Assen), zn v Fredrich Wilhelm Drechster en Jannetje van der Salm. Geb. 1834 Voorhout. WOUTER BAC VAN OLE 1180
5723 Jan Karel Jacob van Son 1847 Zwammerdam 1922 X Alida (Aleyda Geertruyda) van Rossem (16-9-1875 Rotterdam), dr v Eliza Jacobus van Rossem en Antje Pauw. Kind: Eliza Jacobus, geb. 21 oktober 1877 Haarlem, X Hermine Caroline Scholten. WOUTER BAC VAN OLE 1180
42656 Johannes van Son 1848 Kampen X Theodora Bekkers (23-7-1883 Beugen en Rijkevoort), dr v Gerardus Bekkers en Johanna Maria Coolen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22348 Adriana Maria Cornelia van Son 1850 Waspik 1920 X Godefridus Henricus Simonis (19-1-1887 Waspik), zn v Joannes Simonis en Catharina Joanna Weterings. wapen 3 eendvogels WOUTER BAC VAN OLE 1180 Lijsken Godert Joosten van Hedickhuijsen 1605 Heusden
11003 Hendrika Johanna Cornelia van Son 1850 Amsterdam 0 X Bernardus Quirinus Beljaers (8-6-1880 ’s-Hertogenbosch), zn v Quirinus Beljaers en Johanna Maria van Roessel. UITWERKEN !!!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
10375 Jacobus Diderik van Son 1850 Beesd 0 X Hendrica Cornelia van Ellinckhuijzen (22-1-1878 Utrecht), dr v Jacob Willem van Ellinckhuyzen en Johanna Bijlholt. Kind: Nicolaas Willem overl. 6-6-1916 Zeist, ongehuwd, leeftijd: 34. WOUTER BAC VAN OLE 1180
3128 Herman Petrus Coenraad Wolter Hendrik Jan Bernard van Son 1851 Assen 1919 X 1) Maria Aletta van Dam (2-9-1880 Nieuwer Amstel), dr v Theodorus en Maria Cornelia Leyds. X 2) Cornelia Zoete (31-8-1882 Harlingen), dr v Tjepke en Trijntje Lautenbach. Kind: Pieter, Trijntje, Marchien, Cornelia Aukje, Tjepke, Hermina, Henriette Dider. burgemeester Amstelveen 1891 UITWERKEN !! WOUTER BAC VAN OLE 1180
31802 Louisa Sara Cornelia Anna van Son 1851 Beesd 0 X Melchior Bos Waaldijk (26-12-1874 Beesd), zn v Andreas Jan Cornelis Waaldijk en Beleke Geuvertje de Klein. WOUTER BAC VAN OLE 1180
12679 Marcina Boudewina van Son 1851 Deil 0 X Albertus van Heulen (13-1-1881 Deil). zn v Samuel van Heulen en Hendrika Kornelia van Dalen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
5096 Aleida Peterdina van Son 1853 Assen 1929 X Jan Willem Dreijer (26 aug 1897 Assen), zn v Jan Willem Dreijer en Agatha de Tjllo. geb. 26 nov 1850, Haarlem WOUTER BAC VAN OLE 1180
21277 Anna Magdalena van Son 1854 Zwammerdam 1943 X Francois Adrianus Gerard Douwes Dekker (23-9-1877 Aalsmeer), zn v Pieter Douwes Dekker en Maria Abrahams. WOUTER BAC VAN OLE 1180
24804 Jacqueline Henriette (Lily) van Son 1855 Batavia 0 X David Arnold Willink (1-6-1876 Utrecht), zn v Gerrit Willink en Elisabeth Aleyda Nutges. WOUTER BAC VAN OLE 1180
6427 Louis van Son 1855 Nieuwveen ? 1885 X Betsy Elebartha Jacoba Sasse (1873), dr v Jan Sasse en Susanna Johanna Schoenmakers. wijnhandelaar WOUTER BAC VAN OLE 1180
10451 Henry van Son 1856 Pati 1914 X Magdalena Jacoba Cornelia Theodora de Geer (25-7-1878 Utrecht), dr v Barthold Jacob van Lintelo en Cornelia Anna Alexandrina Louise van Asch van Wijck. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21961 Martinus Cornelis Josephus van Son 1856 Waspik 1920 X Maria Agnes Johanna van Miert (9-5-1887 Den Bosch), dr v Joannes Franciscus van Miert en Theresia Aloysia Sweens. firmant Leerlooierij M & G v Son. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Lijsken Godert Joosten van Hedickhuijsen 1605 Heusden
10797 Eugène Constant van Son 1858 Batavia 1923 X Emilie Marie Augustine Baud (24-12-1880 Utrecht), dr v en . Kind: Hendrik Jan Abraham van Son, geb. 11 Nov 1881 - 24 Dec 1953. WOUTER BAC VAN OLE 1180
8652 Jan Hendrik Kornelis van Son 1859 Beesd 1941 X 1) Mathilda Johanna Maria Burgers (6-11-1884 Amsterdam), dr v Jacobus Wilhelmus Laurentius Burgers en Apolonia Helena van Arom. Echtscheding 20-12-1894 Amsterdam. Kind: Helena Sara Maria. X 2) Henrietta Marian Lamphere (25-2-1897 Grand Island) landbouwer, koopman WOUTER BAC VAN OLE 1180
21738 Constant Eugene Roberts van Son 1860 Arnhem 1908 vice-consul Nederland te Wenen WOUTER BAC VAN OLE 1180
25094 Johanna van Son 1860 Made en Drimmelen 1920 X Gabriel van Strien (24-8-1878 Raamsdonk), zn v Joannes van Strien en Johanna Busio. WOUTER BAC VAN OLE 1180
34800 Willem van Son 1860 Rheden X Louise Christine van Goudoever (5-7-1883 Utrecht), dr v en . Kind: Hendrik JA, Louis Christiaan, Louise Dorothea Adr. Petron., Jacqueline Henriette X Nicolaas Hendrik van Voorst v Beest, zn v Cornelis Wernard Eduard en Joanna Maria Strick v Linschoten. kantonrechter te Zaandam, Haarlemmermeer, Amersfoort. WOUTER BAC VAN OLE 1180
7919 Henri Stéphane van Son 1861 Cannes 1918 X Nathalie Kamarowsky (24-10-1897 Narishkino, Russia), dr v Evgraf Paulovitch Kamarowsky en Eleonore Ivanovna Orloff. Kind: Georges (1898-1967) diplomaat WOUTER BAC VAN OLE 1180
12681 Johanna Geertruida van Son 1861 Deil 0 X Hendrikus Both (3-9-1883 Deil), zn v Gijsbertus Both en Siebregtje Brugmans. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21735 Maria (Marie) Roberts van Son 1861 Pfaffendorf 0 X Gottlieb Friedrich Detlev Otto Adolf von Maltzan (4-5-1892 Wenen), zn v Adolf Albrecht August Helmuth von Maltzan en Elisabeth Adelheid Johanna Gottliebe von Bulow. WOUTER BAC VAN OLE 1180
13706 Adrianus Johannes C. van Son 1863 Dongen 1937 X Charlotta Anna Adriana de Lannoy (7-7-1886 Wouw), dr v Franciscus de Lannoij en Maria Elisabeth van Mansfeld. hoofdcommies secretarie Breda. WOUTER BAC VAN OLE 1180
5095 Aarnout Constantijn Lodewijk van Son 1864 Steendijk (Assen) 1865 WOUTER BAC VAN OLE 1180
23411 Gerardus Johannes Norbertus van Son 1864 Waspik 1944 X 1) Leonarda Maria van Herpt (14-6-1904 Drunen), dr v Leonardus van Herpt en Johanna van de Wiel. X 2) Antonia Allegonda Joanna Maria de Raad (30-8-1921 Waspik), dr v Godefridus de Raad en Emilia Joanna Francisca Fritsen. zoon: mr. Henricus Cornelis Maria, geb. 15-4-1906 Waspik, X Maria Eugenie Desiree de Kerf, dr Cyrillus Joannes en Elisa Johanna Clara Vereecker, dr Johanna Leonarda X Georges Petrus de Kerf. WOUTER BAC VAN OLE 1180 Lijsken Godert Joosten van Hedickhuijsen 1605 Heusden
20852 Cornelis Antonius Jansz van Son 1865 Boxtel ? 0 X Maria Louisa de Wilde (21-1-1893 's Hertogenbosch), dr v Henricus Ludovicus en Elisabeth Antonia Huijsden. Kind: Christiaan Karel X Maria Johanna Smit, Theresia X Otto George Johan Struycken, X Andreas Verschure. timmerman (1903), schrijver bij de gemeentepolitie (1916 Den Haag). WOUTER BAC VAN OLE 1180
4743 Johannes Baptist van Son 1865 Tilburg 0 X Anna Maria van den Hout (18-8-1894 Tilburg), dr v Adrianus van den Hout en Maria van Raak. WOUTER BAC VAN OLE 1180
3913 Louisa Dorothea Adriana Petronella van Son 1867 Ravenswaay 1891 X Jan Samuel Francois van Hoogstraten (4-6-1890 Bennebroek), zn v Samuel Anne van Hoogstraten en Maria Wilhelmina Frieswijk. WOUTER BAC VAN OLE 1180
21287 Willem van Son 1867 Vught 0 X Gesina Maria de Vries (16-12-1897 Amsterdam), dr v Johannes de Vries en Maria Tjepkema. Kind: Maria Hermina Frederika, geb. 28-1-1908 Watergraafsmeer. 1e luitenant infanterie WOUTER BAC VAN OLE 1180
7948 Mathilda Regina Poulina van Son 1868 Beesd 0 X Antonius Hermanus van Tol (ca 1893), zn v en . Kind: 1. Hendrikus Johannes van Tol, geb. ca 1894, Amsterdam. 2. Anna Margaretha Francisca van Tol, b. omstreeks 1898, Amsterdam WOUTER BAC VAN OLE 1180
24283 Petrus Hermanus (Johannes) Son 1868 Oirschot 1922 Familie: Theresia en Wilhelmina van Son (kloosterzuster Brussel), Petrus Johannes, Allegonda en Jean de Brouwer, Lambertus van Esch en Johannes van Esch, schoenmakers won. Oirschot, Gerard van Elsen, bakker Gräfrath, gehuwd Catharina van Esch. wagenmaker Oirschot. Bewindvoerder over vader Wilhelmus Hermanus van Son, onder custodie in krankzinigengesticht Voorburg Vught. WOUTER BAC VAN OLE 1180
27293 Helena van Son 1871 Berkel-Enschot 1956 X Martinus Kosters (19-8-1896 Tilburg), zn v Martinus Kosters en Anna Maria van Megen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
10378 Wilhelmina Elizabeth van Son 1871 1892 WOUTER BAC VAN OLE 1180
15637 Adrianus François Pieter van Son 1873 1950 X 1) Catharina Josephina Sara Benjemine Boom (22-9-1898 Haarlem), dr v Frederik Jacobus Boom en Catharina Elisabeth Meijer. X2) Louise Charlotte Anne van Geen, dr v Joseph Jacques Antoine van Geen en Helena Maria Louise Frederica Boom. 4 huwelijken 3 echtscheidingen WOUTER BAC VAN OLE 1180
1093 Jean Chrétien van Son 1875 0 X Anne Marthe Eugénie Gabrielle van den Eynde. Kind: Jean Laurent Stanislas van Son DTB-akten! WOUTER BAC VAN OLE 1180
15636 William Hendrik van Son 1875 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
26949 Frederika Elisabeth Carolina van Son 1876 Palembang 0 X Herman George Heyting (12-10-1907 's Gravenhage), zn v Johannes Heyting en Sophie Judith Batten. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22415 Dimphena Maria van Son 1877 Dongen 0 X Jacobus Brokx (24 juli 1902 Dongen), zn v Adriaan Brokx en Johanna Maria van Vught. WOUTER BAC VAN OLE 1180
26951 Leonie van Son 1877 Palembang 1904 X Otto Louis Brewer (26-6-1899 Salatiga, Java), zn v Adriaan Anton Wilhelm Brewer en Wilhelmina Sarah Christina Nieuwenhuyzen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
26953 Adeline van Son 1878 Palembang 0 X Otto Louis Brewer, zn v Adriaan Anton Wilhelm Brewer en Wilhelmina Sarah Christina Nieuwenhuyzen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
22411 Hubertus (Bart) van Son 1879 Dongen 1949 X Margaretha Maria Wissenburgh (29-7-1914 Den Haag), dr v Willem Frederik Lodewijk Wissenburgh en Margaretha Maria Groenestein. Kind: Margaretha Maria X NN Immink, Hendrika (Riek) X Wouter (Woud) Gerretsen, Tinus van Son X NN. UITWERKEN !!!! WOUTER BAC VAN OLE 1180
26954 Egbert Louis Matheus van Son 1880 Djocjakarta 0 X Alida Catherina Stel (19-6-1908 's Gravenhage), dr v Folchert Stel en Christina Juliana Sanstra. mr. WOUTER BAC VAN OLE 1180
10450 Hendrik Jan Abraham van Son 1881 Doorn 0 X Gerardine Beelaerts van Emmichoven (3-8-1909 Arnhem), dr v Marinus Pieter Beelaerts van Emmichoven en Maria Barbara Neujean. waarnemend consul te Praag. WOUTER BAC VAN OLE 1180
2584 Maria van Son 1882 Amsterdam 0 X Jan Willem Herman Hamilton of Silvertonhill (11-10-1906 's Gravenhage), zn v Karel Wilhelm en Jacoba van Slooten. WOUTER BAC VAN OLE 1180
840 Wilhelmine Otteline Jeanne van Son 1883 0 X Constant Henri Roosegaarde Bisschop (1-9-1911 Overveen), zn v Philippus Johannes Roosegaarde Bisschop en Aleida Elisabeth Reiniera Daendels. Kind: Eugène 1916-1999. WOUTER BAC VAN OLE 1180
26956 Louis van Son 1884 Djocjakarta 0 X Hermance Hesselink (23-5-1925 Batavia), dr v Willem Frederik Hesselink en Anna Maria Gerardina Jacoba Veerman. secretaris algemene rekenkamer WOUTER BAC VAN OLE 1180
14495 Theresia Maria Cornelia Josepha van Son 1888 Waspik 1932 X Frans Teulings (17 juli 1923 Waspik), zn v Christianus Theodorus Maria Teulings en Anna Petronella Maria Meuwese. WOUTER BAC VAN OLE 1180
25949 Cecilia van Son 1890 Wouw 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
36128 Jacqeline Henriette van Son 1890 Doorn 1945 X Nicolaas Hendrik van Voorst van Beest (18-9-1912 Maarssen), zn v Cornelis Wernard Eduard van Voorst van Beest en Joanna Maria Strick van Linschoten. WOUTER BAC VAN OLE 1180
26147 Tjepke van Son 1891 Nieuwer Amstel 0 X 1) Maria Hendrica Schweinsberg (10-12-1919 Den Haag), dr v Johan Cornelis Theodorus Schweinsberg en Jeanette Maria Hendrica van Rijswijk. X 2) Cornelia Sussanna Heuftmann (1932), dr v Anton Frederik George Heuftmann en Dirkje Kagenaar. WOUTER BAC VAN OLE 1180
14497 Catharina Godefrida Martina Maria van Son 1893 Waspik ? 1964 X Frans Teulings (30-6-1933 Waspik), zn v Christianus Theodorus Maria Teulings en Anna Petronella Maria Meuwese. WOUTER BAC VAN OLE 1180
26155 Christiaan Karel Johannes Maria Cornelisz van Son 1893 Boxtel 0 X Maria Johanna Smit (25-11-1924 Den Haag), dr Nicolaas Johannes Smit en Petronella Antonia van der Weerden. kelner WOUTER BAC VAN OLE 1180
25952 Leonie Elisabeth Maria van Son 1893 Wouw 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
25950 Euphrasia Clementina Willebrorda Maria van Son 1894 Wouw 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
25951 Arthur van Son 1895 Wouw ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
25953 Emma van Son 1895 Wouw ? 0 WOUTER BAC VAN OLE 1180
23403 Henricus Cornelis Gerardus Johannes Marie van Son 1895 Waspik 1976 X Maria Anna Henrica Stams (29-7-1924 Dongen), dr v Henricus Antonius Stams en Catharina Cornelia Bressers. arts te Oudenbosch WOUTER BAC VAN OLE 1180
13716 Charlotte Andrea Maria van Son 1896 Breda 0 X Jan Paulus Fontein (6-11-1929 Breda), zn v Paulus Fontein en Jansje van Leeuwen. WOUTER BAC VAN OLE 1180
26078 Adriaan Jean Pieter Son 1899 Schoonhoven 1947 X Jeane Wilhelmine Nagtglas Boot (9-9-1925 Wijk aan Zee), dr v Louis Boot en Adriana Maria Cornelia Johanna Nagtglas. stuurman ter koopvaardij. WOUTER BAC VAN OLE 1180
7916 Jean Laurent Stanislas van Son 1902 Parijs 0 X Isabella Teding van Berkhout (1-3-1923, echtscheiding 18-1-1935), dr v Pieter Teding van Berkhout en Ida van Lennep. Kind: Pauline Agneta en Anne Gabrielle. WOUTER BAC VAN OLE 1180
11814 Pierre van Son 1904 Bézannes 1969 X Margaretha Annie Teixeira de Mattos (12-6-1928 Bloemendaal), dr v Henry Teixeira de Mattos en Maria Johanna van den Berch van Heemstede. Kind: Jean Pierre (12 jun 1928). 2. Marie Louise () WOUTER BAC VAN OLE 1180
11812 Marie Louise van Son 1936 0 X Lucas Gerard Boreel (14-5-1960 Overveen), zn v Hugo Boreel en Emilie Henriette Adele van Tuyll van Serooskerken. WOUTER BAC VAN OLE 1180