Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Personen in stambomen

Personen in stambomen

Zoek op Stamvader (% (joker) toegestaan):
Zoek op Stammoeder:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
32656 Ghysbert Willems Herincx 1476 0 X 1) Catharina Willem Jans van Geffen, dr v en . Kind: Heijlke X Henricx Diercx, Willem, olieslager, Lenaert geb. 1510, overl. 1558, priester, begr. St. Jan. X 2) Agnees Reyner Heymerick Heymericx. goede man' en rentmeester van de stad (ca 1540). 1566: (kleinzoon?) Willem onbejaarde zoon van Gijsbert X Dijmphna zijn huisvrouw dochter van wijlen Denijs van Malsen? GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
32658 Willem Herincx 1500 0 X NN. Kind: Lambert, Gijsbert, Henrick, Jan Herincx, in 9-1-1561 nog onmondig. lakenverwer en koopman, Henrick X Catharina Henricx de Leeuw van Erp, Willem (zoon Guilliam of Willem, die met de zeepziederij een fortuin wist te vergaren). olieslager te Den Bosch. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
32659 Jan Herincx 1530 0 X Anthonisken Anthonis Hermans, dr v en . Kind: Ghijsbert, Anthonis Jans Herincx. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
32676 Willem Herincx 1530 0 X NN. Kind: Guilliam (Willem), die met de zeepziederij een fortuin wist te vergaren). GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
32661 Henrick Willemszn Herincx 1540 Den Bosch? 1591 X Catharina Henricx van Erp, dr v. Kind dd 20-6-1614: Maria, Antonis, Anna X Charles v d Campe, Johanna X Charles v d Hoeffve, Marcelis, Henrixken X Thomas Willemsz v Merevoirt, Willemken X Peter Peter v Hemselroy, Joost (+, zijn weduwe Catharina). 1619: Henrick Herincx had zijn [ververs]bedrijf verplaatst van Den Bosch naar Helmond (in 1591 te Helmond ingeburgerd). GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
32677 Guilliam (Willem) Willems Herincx 1560 0 X 1) NN. Kind: Magdalena X Mattheus van Kessel. X 2) Henricxken Adriaens van Hulten (<1591), dr v en . Kind: Adriaen X Lucretia Anthonisdr Donckers, Henrica X Matthijs van Heusden. Kind dd 20-8-1646: heer Henrick, Anneke X Gerart Lievens. rijke zeepzieder te Den Bosch. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
32682 Judocus Herincx 1560 0 X Catharina van den Schnoodt (Schoot), dr v en . Joost en Marcelis, lakenververs te Helmond en Eindhoven. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
35769 Willem Janse Herinx 1560 Den Bosch ? X Diercxken Diercx, dr v en . Kind: Hester, geb. ca 1605, X Peeter Adriani Olifiers, zn Adriaen Olifiers (kind: Maria X 1) Anthonis Jacobs van Oudheusden, X 2 ) Thomas van Broekhoven, Anthonetta X 1) Sebrecht Schut, X 2) Nicolaas van der Velden). heeft goederen te Waalwijk: een huis en oliemolen; Meeuwen, Suijdewijn Capelle. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
32654 Ghijsbert Jan Herincx 1565 0 X Henricxken Seberts, dr v Jan Seberts en NN. Familie: Peeter Wouter Coolen, Anthonis Herincx en Willem Herincx z.w. Willem Herincx raad van 's Hertogenbosch 1629 GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
28667 Maria Herincx 1570 Helmond 1645 X Aert Wouters Haubraecken (Donckers), zn v Wouter Artszn Houbraken en NN. broers Joost en Marcelis, lakenververs te Helmond en Eindhoven. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
32684 Catharina Herincx 1575 0 X Jan Arts van Horenbeeck (ca 1595), zn v Aert Cornelis van Horenbeeck en Henricxke Scoecop. Kind: Maria X Guilliam van Doyenbraecken, raad van den Bosch. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
25107 Anthonis Herincx 1580 0 X Geertruid van Ravesteyn, dr v Jan Everardszn van Ravesteyn en Adriana Boudewijnsdr Suerincx. Kind: Johan Herincx bancquir en borger stad Parijs, Hester X Henrick Jacobs van Weert, Christiaen, Catharina en Anthonetta. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
47367 Magdalena Willems Herincx 1580 Den Bosch? X Mathijs van Kessel, WS zn v Anthonis Dircx Jansen en Metken Roelofs NN. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
32650 Marcelis Herincx 1580 Den Bosch? 1650 X Anna Wynants van Resan, dr v Pauwels Wijnants van Resant en Barbara Wijtmans. Kind: Catharina en Josijn (X Jan Brants ?), NN X Catharina Donckers (X Johan Gomez). wollenlakenverwer te Eindhoven. Kocht in 1614 van Goyart Henricxs van den Broeck voor Fl. 3290 een verfhuis met een verfketel en twee blauwkuipen, geheten Het Oudt Huys en te Eindhoven gestaan op het Stratumseind nabij de Stratumsepoort. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
32680 Henricus Herincx 1590 0 X Margareta van Ewyck, dr v en . Kind: Guillaume, bisschop, Christina, Hendrik en Helena. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
47333 Adriaen Willems Herincx 1591 Den Bosch? X Lucretia Antonisse Donckers, dr v Antonius Laureijns Donckers en Jenneken Aert Willems van Borchloon. Kind: Maria X Jan Gijsberts van Kessel. koopman en zeepzieder, deken en gezworene van het ambacht van de molenaars en olieslagers. Zwager Aert Donckers, sinds 1618 gehuwd met zus Hilleken Willems Herincx. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
34354 Hillegonda Willems Herincx 1595 Den Bosch? 0 X Arnout Antonissen Donckers, zn v Anthonis en Jenneken Aert Willems van Borchloon. Kind: Maria X Johan van Asten, Willem X Geertruijd van Vree (kind: Johanna (Catharina) X Peter van Dinther), Hendrina X Guiliaem Gijssselen, Joanna X Jan Jacobs Gysselen. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
35779 Hester Wilhelmus Janse Herincx 1600 X Peeter Adriani Olifiers (voor 1623 Nieuwkuijk), zn v en . GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
35766 Adriana Willem Janse Herinx 1600 Den Bosch ? X Thomas Adriaanse de Bie, zn v en . GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
34907 Henricxken Herincx 1610 Den Bosch? X Mathijs Wijnand Cornelis van Heusden (1633), zn v Wijnand Cornelis Wouter van Heusden en Elisabeth Jan Andries Vos. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
35763 Hester Herincx 1610 X Henrick Jacobs van Weert, zn v Jacob van Weert en NN. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
47332 Maria Adriaens Herincx 1630 Den Bosch? X Jan Gijsberts van Kessel, zn v Gijsbert Antonissen van Kessel en Paeschijn Gerards de Moor. Kind: Johan plebaan van de St. Jan te Den Bosch, Balthasar Willem X Agnes Maria Driessens op Heijden. tante Magdalena Herincx weduwe van Mathijs van Kessel. Verkreeg landgoed Havincdonck te Belveren onder Haaren in 1698. GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH
32678 Helena Herincx 1631 Helmond 1710 X Godefridus Arnoldi Voet (6-6-1654 Helmond), zn v en . GHYSBERT WILLEMS HERINCX 1480 DEN BOSCH